Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonała: Marta Teszka. Substancje ktore zanieczyszczają wody portowe są to:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonała: Marta Teszka. Substancje ktore zanieczyszczają wody portowe są to:"— Zapis prezentacji:

1 Wykonała: Marta Teszka

2 Substancje ktore zanieczyszczają wody portowe są to:

3

4 a) Substancje palne, łatwopalne i skrajnie łatwopalne b) Substancje toksyczne i bardzo toksyczne c) Substancje szkodliwe, toksyczne i bardzo toksyczne dla organizmów wodnych

5 a) uszkodzenia ładunku w wyniku kolizji, b) uszkodzenia zbiorników paliwowych statku w wyniku kolizji, c) uszkodzenia połączeń elastycznych pomiędzy statkiem a instalacją odbiorczą na nabrzeżu, d) uszkodzenia zbiorników i kontenerów transportowych np.: w przypadku awarii suwnicy nadbrzeżnej, e) uszkodzenia zbiorników magazynowych na nabrzeżu i przelania się magazynowanego medium poza wanny przeciwrozlewowe i szczelne tace, f) przerwania zapór przeciwrozlewowych.

6 Na obszarze portu działa nieraz wiele firm, których działalność polega na remoncie lub budowie jednostek pływających lub poszczególnych ich części, na tej podstawie zidentyfikowano następujące grupy zanieczyszczeń: - ścierniwo - farby - substancje palne, łatwopalne, nierozpuszczalne w wodzie - urządzenia i odpady powstałe w wyniku prac przeprowadzanych na doku

7 a) brak szczelnego zakrycia (oplandekowania) piaskowanych i malowanych części statków, b) brak urządzeń filtrujących powietrze typu odpylacze, wibromaty, c) brak osłon studzienek kanalizacji deszczowej,

8 d) nastąpi uszkodzenie połączeń elastycznych pomiędzy remontowaną jednostką a instalacją odbiorczą na nabrzeżu, e) wystąpi awaria, podczas której może nastąpić przerwanie zapór przeciwrozlewowych, f) podczas piaskowania i malowania nie utrzymywano placu/ doku w należytej czystości.

9 - zatapianie - spalanie na powierzchni wody - dyspergowanie - zbieranie

10 - Ograniczanie wielkości rozlewu - Usuwanie oleju z powierzchni wody - Gromadzenie mieszaniny wodno-olejowej - Doczyszczanie powierzchni wody - Obrobka zbieranego oleju

11 Odbiorem odpadów na terenie portu zajmują się przedsiębiorstwa zewnętrzne i wewnętrzne posiadające uprawnienia do odbioru i utylizacji określonych grup odpadów. Głównym operator odpowiedzialny za odbiór odpadów ze statków powinien przestrzegać procedur przeciwdziałania zagrożeniom związanym z uwolnieniem odpadów do środowiska. W trakcie normalnej obsługi statku i transportu odpadów do punktów ich zagospodarowania nie występuje zagrożenie zanieczyszczenia wód portowych. W trakcie odbioru odpadów ze statków mogą wystąpić następujące zdarzenia awaryjne: - pęknięcie węża odbiorczego, rozszczelnienie złączy kołnierzowych, przelanie się medium ze zbiornika itp., - rozrzucenie odpadów na skutek awarii zbiorników.

12 W celu ochrony wód portowych przed lekkimi zanieczyszczeniami płynnymi (o gęstości mniejszej niż woda) uwolnionymi do gruntu w wyniku awarii, stosowane są separatory koalescencyjne lub maty sorbentowe, które umieszczone są przed wylotami kanalizacji deszczowej.

13 - Samochód pożarniczy

14 - statek pożarniczy

15 - rękawy sorbcyjne

16 Zbieranie zanieczyszczeń z użyciem sorpcyjnej wykładziny i sypkiego sorbentu

17 - maty sorbcyjne

18 - trociny w workach - środki pianotwórcze - statki specjalne

19 1. Nasączone substancjami sorbenty, zapakowane w worki polipropylenowe lub pojemniki metalowe powinien być przekazane - po wcześniejszym uzgodnieniu - do zakładu utylizacyjnego przez firmę posiadającą stosowne pozwolenia na transport odpadów. 2. Każdy z zakładów, w których istnieje ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej powinien posiadać określony sposób postępowania z powstałymi w wyniku awarii odpadami.

20 1. Międzynarodowa Konwencja o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza przez Statki z 1973r. 2. Międzynarodowa Konwencja o gotowości do zwalczania zanieczyszczeń morza olejami oraz współpracy w tym zakresie (Konwencja OPRC), Przyjęta w Londynie dnia 30 listopada 1990r. oraz Protokół o Gotowości do zwalczania zanieczyszczeń morza substancjami niebezpiecznymi i szkodliwymi z 2000r. 3. Międzynarodowa konwencja o kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych stosowanych na statkach, przyjęta dnia 5 października 2001r. 4. Międzynarodowa Konwencja o Kontroli i Zarządzaniu Wodami Balastowymi i Osadami ze Statków z 13 lutego 2004r.

21 1. Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu (Konwencja SOLAS), uchwalona w dniu 1 listopada1974 w Londynie 2. Międzynarodowa Konwencja w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu (Konwencja COLREG), Londyn r.

22 1. Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniami olejami (Konwencja CLC), z 29 listopada 1969 zastąpiona Protokołem z 1992 r wraz z Poprawkami z 2000r. 2. Międzynarodowa Konwencja o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie (Konwencja LLMC) z 19 listopada 1976 wraz z Protokołem z 1996r. 3. Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi (Konwencja Bunkrowa), z 23 marca 2001r. 4. Międzynarodowa konwencja o ustanowieniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, (Konwencja FUND) z 18 grudnia 1971 r. wraz z Protokołem z 1992r., Poprawkami z 2000 r. oraz Protokołem z 2003r. o Funduszu Uzupełniającym.

23 Brak wiedzy na temat ograniczeń i zakresu pracy spowodowalo przewrócenie statku przy nabrzeżu Republica di Genova

24 Podobny problem można było zauważyć w przypadku statku Torm Aleksandria przewróconego w porcie Monrowia. Niefrasobliwe przyjmowanie kolejnych kontenerów na drugą warstwę doprowadziło do zmniejszenia stateczności statku

25 W kwietniu 2010 r w Zatoce Meksykańskiej w wyniku silnej eksplozji zatonęła platforma. Zanim wybuchła w jej zbiornikach było 2,6 mln litrów ropy. Na platformie przebywało 126 osób. W wyniku wybuchu śmierć poniosło 11. W niektórych stanach np. w Luizjanie, Alabamie i na Florydzie ogłoszono stan wyjątkowy z powodu ekologicznego zagrożenia.

26

27 Niekorzystnym skutkiem intensywnego postępu gospodarczego są liczne zanieczyszczenia transportowe. Najgroźniejsze źródło zanieczyszczeń to ścieki komunalne oraz ścieki przemysłowe, także liczne odpady wyrzucane ze statków, czy odwierty w dnie morza aby wydobyć ropę naftową. Zatem trzeba budować nowe oczyszczalnie ścieków i mniej skażać rzeki. Skutki są następujące: * utrata możliwości uprawiania turystyki i walorów zdrowotnych * maleje liczba łowisk i połowów. * ginięcie fauny i flory morza

28 10_najwiekszych_katastrof_ekologicznych_zwiazanych_ze_skarzeniem_ropa_naftowa.html historii

29


Pobierz ppt "Wykonała: Marta Teszka. Substancje ktore zanieczyszczają wody portowe są to:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google