Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Witam, nazywam się Liwia Gaca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Witam, nazywam się Liwia Gaca."— Zapis prezentacji:

1 Witam, nazywam się Liwia Gaca

2 Myślę globalnie dbam o przyrodę lokalnie
prezentacja

3 Ekologia, dziedzina nauk przyrodniczych badająca wzajemne stosunki pomiędzy organizmami żywymi (lub ich grupami), a otaczającym je światem zewnętrznym (środowisko). Dzieli się na autekologię i ekologię ogólną - synekologię. Ta ostatnia na ekologię populacji i badania ekosystemów.

4 Dlaczego powinniśmy żyć Ekologicznie?

5 Źródła i skutki zanieczyszczeń gleby
Do podstawowych zagrożeń gleby należą: » niewłaściwie składowane odpady; » ścieki uwalniające toksyczne substancje; » stosowanie w rolnictwie środków ochrony roślin i zbyt dużej ilości nawozów sztucznych; » pozbawianie gleby szaty roślinnej (np. przez wycinanie lasów, zbyt intensywny wypas bydła) wzmagające erozję wodną i wietrzną; » suchy opad i kwaśne deszcze zakwaszające glebę, co prowadzi do wymywania z gleby głównie wapnia, potasu oraz magnezu i zwiększenia w niej ilości metali ciężkich. Wszystko to przyczynia się do utraty przez rośliny i zwierzęta ich naturalnego środowiska życia oraz zaburza funkcjonowanie ekosystemów.

6 Źródła i skutki zanieczyszczeń wody
Do podstawowych źródeł zanieczyszczeń wody zaliczamy: » przedostawanie się do cieków ścieków z gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych; » gromadzenie się w zbiornikach wodnych dużej ilości szczątków organicznych, co powoduje szybsze ich zarastanie; » stosowanie w rolnictwie zbyt dużej ilości nawozów sztucznych, co przyczynia się do intensywnego rozwoju glonów w zbiornikach wodnych (eutrofizacji); » przedostawanie się do wód gruntowych toksycznych substancji z wysypisk śmieci; » zatapianie odpadów w morzach i oceanach; » wycieki ropy naftowej z platform wiertniczych. Zanieczyszczenia wody przyczyniają się do zmian w ekosystemach wodnych. Bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia są np. łososie, płocie i raki.

7 Źródła i skutki zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego jest to przekroczenie dopuszczalnej zawartości substancji stałych, ciekłych i gazowych w czystym powietrzu atmosferycznym. Zanieczyszczenia powietrza dzielimy na: » naturalne (związane z: wybuchami wulkanów, pożarami, działalnością wiatru, rozkładem materii organicznej), » sztuczne (związane z działalnością człowieka, m.in.: pyły, gazy, spaliny, substancje radioaktywne).

8 Żyjmy EKO!!

9 -gaśmy światła -oszczędzajmy wodę -sadźmy drzewa -sortujmy śmieci

10 Dzięki nam Ziemia będzie czysta i piękna!

11 Róbmy co się da aby Ziemia
nie była zanieczyszczona!

12 Słowniczek Gasimy światła - switch off lights
Sortujemy śmieci - sort garbage Oszczędzamy wode - save water Sadzimy drzewa - plant trees

13 Dziękuję za poświęconą chwilę tej prezentacji

14 Strony z których kożystałam
- teksty : - zdjęcia :

15 Żyjmy EKO!


Pobierz ppt "Witam, nazywam się Liwia Gaca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google