Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wykorzystania środków Funduszu Spójności w GDDKiA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wykorzystania środków Funduszu Spójności w GDDKiA."— Zapis prezentacji:

1

2 Stan wykorzystania środków Funduszu Spójności w GDDKiA

3 Fundusz Spójności Instrument ekonomiczno-polityczny Komisji Europejskiej Obszar wsparcia: poszczególne państwa Główne cele: integracja słabiej rozwiniętych krajów poprzez budowę wielkich sieci transportowych oraz obiektów infrastruktury ochrony środowiska o dużym obszarze oddziaływania

4 ISPA Był jednym z trzech przedakcesyjnych instrumentów polityki pomocy UE dla 10 państw kandydujących Cel: wsparcie krajów kandydujących w zakresie społecznej i gospodarczej spójności, poprzez współfinansowanie dużych projektów inwestycyjnych m.in. w sektorze transportu Z dniem 1 maja 2004 r. Polska przestała być beneficjentem funduszu ISPA – projekty finansowane z tego funduszu są nadal realizowane w ramach Funduszu Spójności

5 Wykorzystanie środków FS (d. ISPA)

6 ISPA - 414 MLN EUR na lata 2000-2003 ISPA - 414 MLN EUR na lata 2000-2003 12 projektów12 projektów (w tym 3 pomocy technicznej) Inwestycje naInwestycje na A4, A2, A18, S1, DK50, DK7, DK4 Wszystkie kontrakty Kontrakty podpisane Kontrakty zasadniczo zakończone Przetargi w toku Przetargi do ogłoszenia Zadania podstawowe 39371611 Zadania dodatkowe (oszczędności) 127332

7 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 1 194 MLN EUR NA LATA 2004-2006 (W TYM 285 MLN EUR ISPA 2004-2006) 6 Projektów zgłoszonych6 Projektów zgłoszonych 5 zaakceptowanych (1 częściowo)5 zaakceptowanych (1 częściowo) Inwestycje na A1, A2, A4, S8, DK2Inwestycje na A1, A2, A4, S8, DK2 Wszystkie kontrakty Kontrakty podpisane Kontrakty zasadniczo zakończone Gotowe do podpisania Przetargi w toku Przetargi do ogłoszenia 20 7 0 3 55 100

8 Budowa autostrady A2 Konin-Stryków (103,9 km) Odcinek Konin–Emilia Projekt FS Koszt projektu: 403 600 000 EUR Koszty kwalifikowane: 380 600 000 EUR Udział FS: 82% kosztów kwalifikowanych (312 092 000 EUR) Odcinek Emilia–Stryków Projekt FS (d.ISPA) Koszty kwalifikowane: (z uwzględnieniem propozycji modyfikacji) 54 783 520 EUR Udział FS:75% kosztów kwalifikowanych (41 087 640 EUR)

9 Zaawansowanie rzeczowe na projekcie wynosi 85%

10 Całkowita wartość wypłacona Wykonawcy to ponad 278 mln EUR

11 Około 160 mln EUR zostało już przekazane stronie polskiej w ramach środków Funduszu Spójności.

12 Budowa autostrady A1 Sośnica-Gorzyczki (48 km) Koszt projektu: 242 718 000 EUR Koszty kwalifikowane: 233 498 150 EUR Udział FS: 83% kosztów kwalifikowanych (193 803 465 EUR) Projekt budowy autostrady A1 w korytarzu VI B sieci TINA, na odcinku Sośnica (Gliwice)–granica państwa w Gorzyczkach składa się z 3 etapów, z których aktualnie z FS współfinansowana jest jedna część – Budowa trzypasmowej autostrady na odc. Sośnica– Bełk

13 Przebudowa drogi krajowej nr 2 Siedlce-Terespol (98,7 km) Koszt projektu: 75 966 660 EUR Koszty kwalifikowane: 74 805 700 EUR Udział FS: 83% kosztów kwalifikowanych (62 088 731 EUR) Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w paneuropejskim korytarzu II Berlin–Warszawa–Mińsk–Moskwa, obejmuje przebudowę istniejącego odcinka drogi nr 2 od Siedlec do Terespola.

14 Budowa autostrady A4 Zgorzelec-Krzyżowa (51,3 km) Koszt projektu: 317 567 000 EUR Koszty kwalifikowane: 307 367 000 EUR Udział FS: 82% kosztów kwalifikowanych (252 040 940 EUR) Autostrada A4 jest częścią Europejskiego Korytarza Transportowego Nr III, przebiegającego kierunku wschód-zachód od granicy niemieckiej przez uprzemysłowioną część Polski. Jest również częścią europejskiej trasy E40: Ostenda–Aachen–Kolonia– Erfurt–Wrocław–Katowice–Kraków–Kijów.

15 Budowa drogi ekspresowej S8 Radzymin-Wyszków wraz z obwodnicą Wyszkowa (36,5 km) Koszt projektu: 172 845 000 EUR Koszty kwalifikowane: 168 913 000 EUR Udział FS: 82% kosztów kwalifikowanych (140 197 790 EUR) Przedsięwzięcie obejmuje budowę drogi ekspresowej S8 po śladzie istniejącej drogi nr 8 na odcinku od Radzymina do Wyszkowa, wliczając w to budowę obwodnicy Wyszkowa oraz nową przeprawę mostową na Bugu.

16 Budowa drogi ekspresowej S3 Szczecin-Gorzów Koszt projektu: 361 074 060 EUR Koszty kwalifikowane: 341 151 840 EUR Udział FS: 85% kosztów kwalifikowanych (289 979 064 EUR) Projektowany odcinek drogi S3 stanowi najkrótsze połączenie transportowe na linii północ–południe dla kierunku – Szwecja–Polska– Czechy (Słowacja) lub Niemcy–Polska–Czechy (Słowacja) lub też poprzez połączenie z autostradą A2 w kierunku Rosji Ukrainy i Białorusi. * czeka na akceptację Komisji Europejskiej

17 GDDKiA zgłosiła 3 kolejne projekty do współfinansowania z Funduszu Spójności: Wsparcie w procesie przygotowania projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w perspektywie budżetowej 2007-2013 Koszt kwalifikowany: 15 mln (w tym grant FS:12,75 mln ) Budowa północno-wschodniej obwodnicy Bielska-Białej w ciągu istniejącej DK 52 i projektowanej S-69 Koszt kwalifikowany: 120,89 mln (w tym grant FS:102,76 mln ) Przebudowa drogi krajowej nr 4 Machowa-Łańcut Koszt kwalifikowany: 63,94 mln (w tym grant FS: 54,35 mln )

18 Inne przedsięwzięcia realizowane ze środków unijnych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wchodzący w skład Funduszy Strukturalnych Obszar wsparcia: regiony Główne cele: Zmniejszenie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów należących do Unii Europejskiej m.in. poprzez wsparcie rozwoju infrastruktury, inwestycji produkcyjnych, lokalnych inicjatyw rozwojowych (…)

19 EFRR w ramach działania 2.1 SPOT 1.589,2 MLN PLN 12 projektów zgłoszonych (teoretyczna wartość grantu dla tych projektów: 2 MLD PLN); 12 projektów zgłoszonych (teoretyczna wartość grantu dla tych projektów: 2 MLD PLN); 9 projektów zaakceptowanych przez Ministra Infrastruktury (wartość grantu: 1,122 MLD PLN); 9 projektów zaakceptowanych przez Ministra Infrastruktury (wartość grantu: 1,122 MLD PLN); Podpisane Umowy o Dofinansowanie dla 8 projektów (wartość grantu: 785 MLN PLN); Podpisane Umowy o Dofinansowanie dla 8 projektów (wartość grantu: 785 MLN PLN); Inwestycje na DK 7, S22, DK3, DK10, A6, A4, DK2, DK17, DK12, DK68. Inwestycje na DK 7, S22, DK3, DK10, A6, A4, DK2, DK17, DK12, DK68.

20 Trudności i uwarunkowania Krótki okres programowaniaKrótki okres programowania Rozbudowane i długotrwałe procedury wdrażaniaRozbudowane i długotrwałe procedury wdrażania Przetargi wg PZP – procedury odwoławcze, sprzeczności względem FIDICPrzetargi wg PZP – procedury odwoławcze, sprzeczności względem FIDIC Nowe prawo w zakresie ochrony środowiskaNowe prawo w zakresie ochrony środowiska Brak lub niewystarczające wytyczne na szczeblu krajowymBrak lub niewystarczające wytyczne na szczeblu krajowym Problemy kadroweProblemy kadrowe

21 Dziękujemy za uwagę

22


Pobierz ppt "Stan wykorzystania środków Funduszu Spójności w GDDKiA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google