Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMATOR BUDŻETOWY Inwestycje w 2005 r. INWESTYCJE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMATOR BUDŻETOWY Inwestycje w 2005 r. INWESTYCJE"— Zapis prezentacji:

1 INFORMATOR BUDŻETOWY Inwestycje w 2005 r. INWESTYCJE
Wydatki inwestycyjne służą rozwojowi Miasta. Dzięki inwestycjom miasto skuteczniej realizuje swoje zadania, a jednocześnie poprawia poziom życia mieszkańców. Przez inwestycje miasto może liczyć na dodatkowe dochody (np. podatki płacone przez nowe firmy) oraz zmniejszyć wydatki bieżące (np. przez wymianę okien i ocieplanie budynków w szkołach zmniejszą się koszty ogrzewania). W konsekwencji miasto ma możliwość przeznaczenia zaoszczędzonych pieniędzy na realizację innych zadań. Wybrane inwestycje drogowe Większość inwestycji realizowanych w 2005 roku dotyczy poprawy komunikacji w mieście, przebudowy i modernizacji dróg. Najważniejsze z nich to: Modernizacja drogi krajowej nr 32 Trasa Północna Przebudowa ul. Botanicznej od ul. Kożuchowskiej do ul. Nowojędrzychowskiej (zadanie realizowane w latach z terminem zakończenia do , w roku odcinek od ul. Kożuchowskiej do ul. Jaskółczej oraz rondo na skrzyżowaniu ulic Botaniczna - Nowojędrzychowska - Zawiszy Czarnego. Budowa drogi łączącej ul. Zdrojową z ul. Rzeźniczaka wraz z uzbrojeniem (zadanie realizowane w latach z terminem zakończenia do Strefa Aktywności Gospodarczej II Etap- budowa drogi, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej Przebudowa Obwodnicy Śródmiejskiej- ul. Długa oraz al. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Sowińskiego roboty dodatkowe (Przebudowa Obwodnicy Śródmiejskiej, ul. Długa- odcinek od ul. Łużyckiej do ul.1-go Maja wraz ze skrzyżowaniami) Budowa ścieżek rowerowych na terenie Zielonej Góry (opracowanie wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach programu INTERREG IIIA wraz ze skróconą analizą finansową dla zadania pn. "Budowa ścieżek rowerowych"). Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego usunięcia wskazanych przez Zamawiającego przeszkód na istniejących ścieżkach rowerowych wraz z uwzględnieniem ścieżek rowerowych. Plac Powstańców Wlkp.- przebudowa parkingu, nowa nawierzchnia jezdni, budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem i kanalizacją Rys. 8. Obwodnica śródmiejska Rys. 9. Przebudowana ul. Botaniczna Rys. 10. Droga wewnętrzna Strefy i budowa pierwszych hal Rys. 11. Droga dojazdowa do Strefy Aktywności Gospodarczej Urząd Miasta Zielona Góra, str.

2 INFORMATOR BUDŻETOWY Inwestycje w 2005 r. www.zielona-gora.pl
Infrastruktura sportowa W 2005 roku zostały zrealizowane lub rozpoczęto inwestycje związane z budową boisk przy placówkach oświatowych. Do końca br. powstanie 10 tego typu obiektów. 27 października br. nastąpiło otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 8 na Osiedlu Pomorskim. Na obiekcie znajduje się boisko piłkarskie o wymiarach 60 na 40 metrów oraz bieżnia czterotorowa o długości 73 metrów zakończona skocznią w dal. Wewnątrz wkomponowano mniejsze boisko 50 na 30 metrów dla 6 piłkarskich. Dodatkowo planujemy jeszcze zamontowanie oświetlenia,a środki na ten cel chcemy zarezerwować w przyszłorocznym budżecie. Rys. 12. Boisko przy Gimnazjum nr 8 Rys. 13. Boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych Kolejne boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Ogólnokształcących oddano do użytku 22 listopada br., wraz z wyremontowanym basenem. Jest przeznaczone do siatkówki, koszykówki oraz wyposażone w bieżnię, skocznię w dal, trybuny oraz oświetlenie. Boisko przy SP 18 zostanie wyposażone podobnie jak boisko wielofunkcyjne przy I LO (tzn. na jednej płycie wkomponowane boisko do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki). Prace przy boisku obok Gimnazjum nr 3 są również zakończone. Wszystkie boiska są wyposażone w sztuczną nawierzchnię, wygodną i bezpieczną dla użytkujących je uczniów. W planach mamy jeszcze rozpoczęcie prac na boisku przy SP6. W związku z tym, iż na budowę boiska planuje się pozyskanie dofinansowania od PZPN otrzymaliśmy wytyczne, co do wymagań stawianych obiektowi. Plan modernizacji boisk obejmuje także obiekty przy: Gimnazjum nr 2 i 6; III LO; Zespole Szkół Ekonomicznych oraz Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych. Część środków na ten cel pochodzić będzie z budżetu, ale staramy się o dotację na te obiekty z funduszy unijnych. Z inicjatywy Prezydent Bożeny Ronowicz do końca listopada 2005 r. zrealizowano budowę 8 boisk ze sztuczną nawierzchnią, m.in. przy następujących placówkach oświatowych: I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych i Gimnazjum nr 8 na osiedlu Pomorskim, Gimnazjum nr 3, a także przy ul. Strumykowej. Rys. 14. Basen Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych Rys. 15. Sala gimnastyczna Gimnazjum nr 3 Urząd Miasta Zielona Góra, str.

3 INFORMATOR BUDŻETOWY Inwestycje w 2005 r. www.zielona-gora.pl
Fundusze unijne pozyskane na inwestycje Miasto Zielona Góra aktywnie korzysta z możliwości, jakie stwarzają fundusze europejskie i w tym zakresie pozyskuje środki na dofinansowanie inwestycji. Za jeden z największych sukcesów w 2004 r. należy uznać pozyskanie kwoty w wysokości aż 120 mln zł z Funduszu Spójności na zadanie "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej przez Miasto Zielona Góra, Gminę Zielona Góra oraz Gminę Świdnica”. Na rozbudowę Centralnej Oczyszczalni Ścieków miasto pozyskało 2 mln 400 tys. Euro z funduszu PHARE. Środki z programu PHARE udało się pozyskać również na zagospodarowanie terenu i budowę infrastruktury technicznej, drogowej, kanalizacyjnej w Strefie Aktywności Gospodarczej, dzięki czemu stała się ona najatrakcyjniejszym terenem w naszym mieście przeznaczonym pod inwestycje. Rys. 16. Strefa Aktywności Gospodarczej z lotu ptaka Rys. 18. Budynek obsługi klienta MZK Rys. 17. Suszarnia odpadów Rys. 19. Nowe autobusy MZK W bieżącym roku pozyskaliśmy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotę 9 mln 650 tys. na zadanie "Poprawa jakości i konkurencyjności transportu miejskiego w Zielonej Górze", w ramach którego Miejski Zakład Komunikacji zakupił nowe autobusy oraz zmodernizuje system obsługi klienta. Również z EFRR pozyskano 75% dofinansowania na realizację inwestycji zat. "Przebudowa Obwodnicy Śródmiejskiej". Także koszt 4 mln zł przeznaczony na remont Trasy Północnej zostanie zrefundowany ze środków unijnych. Pozostałe składane wnioski dotyczą m.in.: Ogrodu Botanicznego, modernizacji miejskiej sieci internetowej ZielMan oraz modernizacji stadionu żużlowego, który przewiduje m.in. powstanie na tym obiekcie sezonowego lodowiska dla mieszkańców Zielonej Góry Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi wykorzystania funduszy strukturalnych przez Miasto Zielona Góra dostępnymi na stronie Urząd Miasta Zielona Góra, str.

4 INFORMATOR BUDŻETOWY Inwestycje w 2005 r. www.zielona-gora.pl
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ Wiele inwestycji, które są niezbędne dla dalszego rozwoju miasta, byłoby niemożliwych do realizacji bez wsparcia ze strony Unii Europejskiej. Najważniejsze z nich to: 1. Budowa suszarni osadów na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków 2. Zagospodarowanie i uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej 3. Ścieżki rowerowe- Miasto wybudowało ścieżki o długość m 4. Gospodarka wodno- ściekowa na terenie miasta i gminy Zielona Góra 5. Przebudowa obwodnicy śródmiejskiej 6. Zespół Szkół Europejskich Zielona Góra- Cottbus 7. Program „Poprawy jakości i konkurencyjności transportu miejskiego” Rys. 22. Rewitalizacja Starówki Rys. 21. Stadion żużlowy Rys. 20. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 8. Modernizacja drogi krajowej nr 32 Trasa Północna 9. Modernizacja stadionu żużlowego 10. Rewitalizacja miasta 11. Odbudowa ogrodu botanicznego 12. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 13. Modernizacja Regionalnego Centrum Targowego w Drzonkowie k/Zielonej Góry 14. Europejska Szkoła Sportowa 16. Modernizacja portu rzecznego w Cigacicach Rys. 23. Budynek sądu Rys. 24. Turystyczne punkty informacyjne Urząd Miasta Zielona Góra, str.

5 Urząd Miasta Zielona Góra, str.
INFORMATOR BUDŻETOWY Kultura W roku 2005 z budżetu miasta przekazano na wydatki związane z kulturą ok. 4 mln zł Dotacje dla miejskich instytucji kultury Zielonogórskiego Ośrodka Kultury Biura Wystaw Artystycznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Dofinansowanie warsztatów teatralnych realizowanych przez Lubuski Teatr Dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Festiwalu Organowego oraz Dni Muzyki Wokalnej realizowanych przez Filharmonię Zielonogórską Dofinansowanie programu edukacyjno-historycznego dla uczniów zielonogórskich szkół i osób dorosłych, realizowanego przez Muzeum Wojskowe w Drzonowie Dofinansowanie realizacji programu edukacyjno-kulturalnego oraz prezentacji sztuki ludowej i współczesnego rękodzieła artystycznego, realizowanych przez Muzeum Etnograficzne w Ochli Nagrody kulturalne i naukowe oraz inne, za specjalne osiągnięcia w zakresie kultury i sztuki Stypendia twórcze i artystyczne Rys. 25. Filharmonia Zielonogórska Rys. 26. Teatr Lubuski Urząd Miasta dofinansował wiele cyklicznych imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym: Rys. 27 i 28. I Festiwal Kabaretu oraz Statuetki I Festiwal Kabaretu Zielona Góra 2005 Dni Zielonej Góry ,,Winobranie 2005” Lato Muz Wszelakich Koncert Galowy VIII Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folkloru XIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki ,,Pokój i Dobro” organizację I Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego organizację XX Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki ,,Bachanalia Fantastyczne 2005” realizację badań archeologicznych wydanie encyklopedii Zielonej Góry wydanie pisma ,,Winiarz Zielonogórski wydanie książki ,,Ampelografia Zielonej Góry” Rys. 29. Dofinansowano również rekonstrukcję Obelisku Katyńskiego, sfinansowano wykonanie płyty pamiątkowej Pomnika Bohaterów i remont obelisku przy ul. Wyszyńskiego Rys. 29. Dni Zielonej Góry – Winobranie Rys. 30. Lato Muz Wszelakich Urząd Miasta Zielona Góra, str.

6 Urząd Miasta Zielona Góra, str.
INFORMATOR BUDŻETOWY Rys. 32. Dom pomocy społecznej POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo- wychowawcze Domy pomocy społecznej Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Centrum integracji społecznej Rys. 31. Dom pomocy społecznej Rys. 33. Przewoźny „rentgen” Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze OCHRONA ZDROWIA Ważną częścią składową budżetu jest ochrona zdrowia. Przeciwdziałanie uzależnieniom - Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii Szpital Wojewódzki (zakup sprzętu specjalistycznego: kardiomonitory i przewoźny Rentgen) program profilaktyki HIV/AIDS Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze (Hospicjum) W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi dofinansowywano edukację zdrowotną i promocję zdrowego stylu życia oraz programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania nikotyzmowi, jak również przemocy w rodzinie i terapię osób niepełnosprawnych. Rys. 34. Kardiomonitory Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze W zakresie działań zdrowotnych realizowano: przesiewowe badania słuchu dzieci, profilaktykę chorób układu krążenia, chorób metabolicznych i nowotworowych, edukację i promocję zdrowia w tym jamy ustnej dzieci w wieku przedszkolnym. Urząd Miasta Zielona Góra, str.

7 INFORMATOR BUDŻETOWY www.zielona-gora.pl GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Miasto nie zapomina także o rosnących potrzebach mieszkaniowych. W 2005 roku oddano do użytku 1187 mieszkań Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Ważną inwestycją była budowa budynku socjalnego przy ul. Batorego, w którym oddano 69 mieszkań w tym 9 lokali dla osób niepełnosprawnych. Miasto wspiera gospodarkę gruntami i nieruchomościami realizowaną m.in. przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz towarzystwa budownictwa społecznego- KTBS i RTBS. Rys. 37. Budynek socjalny przy ul. Batorego Rys. 35 i 36. Nowe bloki mieszkalne KTBS Rys. 38. Gimnazjum nr 3 Rys. 39. Podjazdy dla niepełnosprawnych Szkolnictwo Rok 2005 jest szczególnie pomyślny dla zielonogórskich szkół Zrealizowano lub rozpoczeto liczne inwestycje w placówkach oświatowych na łączną kwotę ok. 10,5 mln zł. Środki finansowe przeznaczone na inwestycje w oświacie w roku 2005 są ponad dwukrotnie wyższe niż w roku 2004. Inwestycje związane z remontami i modernizacją zielonogórskich szkół obejmują m. in.: Modernizację budynku Gimnazjum nr 3 przy ul. Kingi Modernizację otoczenia budynku w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Moniuszki Wymianę okien w budynku III Liceum Ogólnokształcącego oraz w Gimnazjum nr 2 przy ul. Cyryla i Metodego Remont dachu budynku szkoły wraz z wymianą okien w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Jaskółczej Budowę podjazdu do wejścia do budynku w Zespole Szkół Specjalnych nr 1, remont łazienek i przystosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych Wymianę okien w 11 jednostkach oświatowych (SP 1, SP 15, SP 17, SP 18, SP 21, G 1, G 7, G 8, Zespół Szkól Budowlanych, ZS Elektronicznych i Samochodowych, ZS Akademickich) Remont dachu i wymiana okien w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 Urząd Miasta Zielona Góra, str.

8 INFORMATOR BUDŻETOWY www.zielona-gora.pl Stypendia
czyli wsparcie finansowe ze środków własnych i funduszy Unii Europejskiej Troszcząc się o rozwój dzieci i młodzieży Miasto przyznaje różnego rodzaju stypendia. Poprawiają one warunki do rozwoju szczególnie tym uczniom, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. W ramach programu „Edukacja i Wychowanie” przyznano 39 Stypendiów Prezydenta Miasta Zielona Góra dla najlepszych uczniów zielonogórskich szkół, a także 31 uczniom - laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych- Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta. Przyznano 56 wyprawek, zgodnie z podaniami rodziców: 23 stypendia do klasy „0”, oraz 33 do klasy I. Dodatkowo Urząd Wojewódzki zakupił 180 kompletów wyprawek dla dzieci podejmujących naukę w I klasie szkoły podstawowej. Podręczniki zostały zamówione w Wydawnictwach, przekazane do szkół, a następnie uczniom z rodzin uboższych. Stypendia sportowe Wysokość stypendiów wynosi po 255 złotych miesięcznie dla wyróżnionych osób w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2005 roku.  Stypendia szkolne o charakterze socjalnym Do połowy roku 2006 otrzyma je 1131 osób Stypendia unijne 1. Rok szkolny    - kwota na wypłatę stypendiów -ok. 542 tys. zł    - liczba stypendystów Rok szkolny     - kwota na wypłatę stypendiów- ok. 808 tys. zł     - liczba stypendystów- 1 204   Rys. 40 i 41. Wręczenie stypendiów Prezydenta Miasta PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU W Zielonej Górze notuję się systematyczny spadek poziomu bezrobocia, które jest najniższe w regionie. Na koniec grudnia 2005 wyniosło 11,9 %. Urząd Miasta na realizację programu „Po pierwsze praca” przeznaczył 1  zł z budżetu miasta. Za te pieniądze pracę podjęły 476 osoby, z czego 80 osób znalazło zatrudnienie w samym Urzędzie Miasta. W ciągu roku rekrutację przeprowadzono w 2 etapach. Od stycznia do czerwca - w tym czasie skierowano do pracy interwencyjnej w jednostkach budżetowych miasta 204 osoby- w tym 33 osoby do Urzędu Miasta. W II etapie- w okresie od 4 lipca do końca grudnia skierowano do tych prac 272 osoby (w tym 47 osób do pracy w Urzędzie Miasta). Łączna liczba osób bezrobotnych, które objęte zostały aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu wynosi 1239 osób w tym: 504 osoby rozpoczęły prace interwencyjne 449 osób rozpoczęło staż 94 osoby rozpoczęły roboty publiczne 86 osób rozpoczęło szkolenia 18 osób otrzymało dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 69 osób rozpoczęło przygotowanie zawodowe 19 pracodawców otrzymało zwrot kosztów w ramach refundacji zatrudnienia bezrobotnych Urząd Miasta Zielona Góra, str.

9 INFORMATOR BUDŻETOWY www.zielona-gora.pl BEZPIECZEŃSTWO W MIEŚCIE
Miejskie Punkty Konsultacji z Policją Jednym z działań podejmowanych przez Miasto w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz utrzymania porządku w mieście jest finansowanie z budżetu miasta Miejskich Punktów Konsultacji z Policją. Mieszkańcy mogą zgłaszać policjantom swoje uwagi i spostrzeżenia, które przyczynią się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i podniesienia estetyki naszego miasta. Pozwoli to na lepsze rozpoznanie problemów mieszkańców w zakresie występujących zjawisk patologii społecznych (alkoholizm, narkomania, in.), zwalczania aktów chuligaństwa czy wandalizmu. Rys. 42 i 43. Przekazanie nowych radiowozów dla zielonogórskiej Policji Samochody dla policji W 2005 r. zielonogórska policja wzbogaciła się o 6 nowych samochodów. Zakup pojazdów został współfinansowany ze środków Miasta i Komendy Wojewódzkiej Policji. Monitoring Dla zapewnienia bezpieczeństwa Miasto realizuje projekt instalacji monitoringu m.in. na os. Łużyckim, Przyjaźni oraz na wybranych rondach i skrzyżowaniach w Zielonej Górze. Całość zadania ma kosztować 660 tys. zł. Zamontowanych będzie 11 kamer: 8 na osiedlu Łużyckim i Przyjaźni oraz 3 na: rondzie Jana Pawła II, rondzie PCK oraz skrzyżowaniu Łużyckiej z Dąbrówki. Centrum monitoringu będzie w komisariacie policji przy ul. Szarych Szeregów. W bieżącym roku Miasto sfinansowało: dodatkowe patrole policji utrzymywanie Miejskich Punktów Konsultacji z Policją zakup paliwa do samochodów adaptację pomieszczeń dla samodzielnego pododdziału prewencji policji Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze dodatkowe 15 etatów dzielnicowych Rys. 44. Nowe radiowozy dla policji przekazane przez Miasto Urząd Miasta Zielona Góra, str.


Pobierz ppt "INFORMATOR BUDŻETOWY Inwestycje w 2005 r. INWESTYCJE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google