Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia rozwoju Opola w latach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia rozwoju Opola w latach"— Zapis prezentacji:

1 Strategia rozwoju Opola w latach
Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata plus 1

2 Harmonogram konsultacji społecznych
Zaplanowano 6 spotkań konsultacyjnych PÓŁWIEŚ, BIERKOWICE, ZAODRZE WÓJTOWA WIEŚ, SZCZEPANOWICE STARE MIASTO, ŚRÓDMIEŚCIE OS.ARMII KRAJOWEJ, OS.MALINKA, GOSŁAWICE, KOLONIA GOSŁAWICKA MALINA, NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA, GROSZOWICE, GROTOWICE, GRUDZICE 27.04 – OS. CHABRY, ZAKRZÓW, WRÓBLIN Program każdego spotkania: Krótkie podsumowanie realizowanej Strategii rozwoju miasta Opola – stolicy polskiej piosenki - na lata Projekcja filmu o Opolu Prezentacja głównych założeń projektu Strategii rozwoju Opola w latach Ankieta Dyskusja moderowana nad zadaniami z obszarów Uczę się – Pracuję – Żyję Podsumowanie rezultatów prac – ogólna dyskusja W dotychczasowych spotkaniach udział wzięło – 186 osób Stali uczestnicy spotkań: przedstawiciele poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Opola oraz miejskich jednostek organizacyjnych, radni miasta Opola, przedstawiciele rad dzielnic, przedstawiciele spółek komunalnych miasta (MZK,WiK) Strategia rozwoju Opola w latach Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata plus 2

3 Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
Pierwsze spotkanie – PÓŁWIEŚ, BIERKOWICE, ZAODRZE Drugie spotkanie – WÓJTOWA WIEŚ, SZCZEPANOWICE Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 8 przy ul. Lelewela 9 Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Wróblewskiego 7 Strategia rozwoju Opola w latach Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata plus 3

4 Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
Czwarte spotkanie – OS.ARMII KRAJOWEJ, OS.MALINKA, GOSŁAWICE, KOLONIA GOSŁAWICKA Trzecie spotkanie – STARE MIASTO, ŚRÓDMIEŚCIE Miejsce: II Liceum Ogólnokształcące, ul. Pułaskiego 3 Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 Strategia rozwoju Opola w latach Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata plus 4

5 Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
Szóste spotkanie – OS. CHABRY, ZAKRZÓW, WRÓBLIN Piąte spotkanie – MALINA, NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA, GROSZOWICE, GROTOWICE, GRUDZICE Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury – filia nr 3 Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Budowlanych 40 Strategia rozwoju Opola w latach Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata plus

6 Za najważniejsze inwestycje zrealizowane w ostatnich latach mieszkańcy uznali:
przebudowę wiaduktu i układu komunikacyjnego w ciągu ul. Reymonta w Opolu budowę wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ulic Ozimskiej, Rejtana i Kolejowej utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru 1000-lecia projekt Odra uRzeka w Opolu przebudowę budynku przy ul. Minorytów na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu budowę Obwodnicy Północnej 1 2 3 5 6 4 Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata plus 6

7 Wstępne wyniki ankiety
Najważniejsze inwestycje do zrealizowania w latach wg mieszkańców: 1. Budowa nowej trasy łączącej lewo i prawobrzeżną część miasta 2. Budowa dróg, chodników i oświetlenia 3. Budowa obwodnicy południowej 4. Unowocześnienie taboru autobusowego MZK oraz modernizacja przystanków 5. Budowa tras rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych 6. Modernizacja budynków szkół i przedszkoli 7. Uzbrojenie terenów przeznaczonych na działalność przemysłową i handlowo-usługową 8. Powiększenie OPWSSE 9. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 10.Modernizacja i rozbudowa szkolnych sal gimnastycznych i boisk 11.Modernizacja i remont zasobów mieszkaniowych miasta z przeznaczeniem na mieszkania czynszowe i socjalne 12. Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych 13. Budowa OSTO – etap II 14. Modernizacja hali widowiskowo-sportowej „Okrąglak” 15. Budowa Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego 16. Utworzenie szlaku turystycznego „Opole nad Odrą” 17. Nowa aranżacja i zagospodarowanie Małego Rynku 18. Przebudowa i zagospodarowanie Placu św. Sebastiana 19. Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego 20. Utworzenie Muzeum Rzeki Odry Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata plus 7

8 Niektóre postulaty zgłaszane przez mieszkańców
Nowe miejsca pracy Powiększenie strefy ekonomicznej Wsparcie przedsiębiorczości w formie spółdzielni socjalnych Systematyczna rozbudowa boisk i sal gimnastycznych w szkołach Utworzenie domu dziennego pobytu w Groszowicach Rozwój komunikacji miejskiej – zwiększenie sieci połączeń autobusowych, wprowadzenie biletów czasowych Wykorzystanie sieci kolejowej do transportu zbiorowego Przebudowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad kanałem Ulgi Strefa wolna od ruchu samochodowego w centrum miasta Budowa nowych parkingów Zlikwidowanie płatnego parkingu przy Wojewódzkim Centrum Medycznym Modernizacja hali Okrąglak Przebudowa placu przydworcowego Poszerzenie zakresu kompetencji rad dzielnic Tablice ogłoszeń w każdej dzielnicy Trwa analiza wszystkich zgłoszonych przez mieszkańców u wagi i propozycji do projektu nowej strategii rozwoju Opola


Pobierz ppt "Strategia rozwoju Opola w latach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google