Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Inwestycje zrealizowane i rozpoczęte na terenie Miasta Żywca w roku 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Inwestycje zrealizowane i rozpoczęte na terenie Miasta Żywca w roku 2009."— Zapis prezentacji:

1 1 Inwestycje zrealizowane i rozpoczęte na terenie Miasta Żywca w roku 2009

2 2 1. Otwarcie ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Kopernika.

3 3 2. Zakończenie prac rewitalizacyjnych w kompleksie Starego Zamku w Żywcu.

4 4 3. Rewitalizacja oficyn wschodnich kompleksu Habsburgów oraz utworzenie Centrum Informacji Kulturalno-Turystycznej i Centrum Promocji Kultury Żywieckiej.

5 5 4. Rewitalizacja Parku Habsburgów.

6 6 5. Otwarcie schroniska dla zwierząt.

7 7 6. Rozpoczęcie i kontynuacja prac kanalizacyjnych w ramach projektu Programu Oczyszczania Ścieków na Żywiecczyźnie w gminach: Żywiec, Koszarawa, Jeleśnia, Milówka, Węgierska Górka, Łodygowice, Lipowa.

8 8 7. Budowa oczyszczalni ścieków w Żywcu w ramach Programu Oczyszczania Ścieków na Żywiecczyźnie.

9 9 8. Rozpoczęcie procedury budowy nowej infrastruktury Szpitala Powiatowego w Żywcu.

10 10 9. Rozpoczęcie realizacji projektu dotyczącego utworzenia historycznego parku tematycznego w Nowym Pałacu Habsburgów.

11 11 10. Kontynuacja remontów dróg w Żywcu.

12 12 11. Rozpoczęcie budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 1.

13 13 12. Remont kapitalny Klubu Śrubka.

14 14 13. Remont Filii nr 2 Żywieckiej Biblioteki Samorządowej.

15 15 14. Rozpoczęcie remontu terenów rekreacyjnych Amfiteatru pod Grojcem.

16 16 15. Wymiana źródła ciepła w Miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej EKOTERM w Żywcu.

17 17 16. Program ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żywca.

18 18 17. Bezpłatny dostęp dla mieszkańców do Internetu wimax ZREALIZOWANO (13 HotSpot-ów)

19 19 Informacja o projektach, na które Miasto Żywiec pozyskało fundusze zewnętrzne na lata 2009-2010

20 20 Wiodący projekt unijny, w którym uczestniczy Gmina Żywiec to Program Oczyszczania Ścieków na Żywiecczyźnie łączne dofinansowanie: 584 841 587,76 zł Jest to największy projekt samorządowy w Polsce w perspektywie lat 2007-2013.

21 21 Uzgodnienia międzyresortowe związane z wdrożeniem Programu Oczyszczania Ścieków na Żywiecczyźnie

22 22 Lp.Tytuł projektu Wartość całkowita projektu Wartość uzyskanego dofinansowania Źródło dofinansowania 1. Wykorzystanie energii słonecznej do przygotowania ciepłej wody użytkowej w Pływalni Miejskiej w Żywcu 769.130,71 PLN 377.010,00 PLN (dotacja) + 173.577,00 PLN (pożyczka) = 550.587,00 PLN Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 208.919,50 PLNFundacja EkoFundusz 2. Budowa i wyposażenie przyszkolnego obiektu sportowego w Gimnazjum Nr 1 w Żywcu 8.387.821,44 PLN4.233.333,48 PLN Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 1.403.000,00 PLN Minister Sportu i Turystyki środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 57.010,96 PLNFundacja EkoFundusz 3. Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parki Habsburgów w Żywcu 12.213.130,14 PLN8.836.713,09 PLN 1.213.033,00 PLN Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 7.623.680,09 PLNŚrodki Mechanizmu Finansowego EOG 3 Rewitalizacja środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych zabytkowego Parku Habsburgów w Żywcu 918.556,47 PLN518.894,70 PLN Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 4. Remont i przebudowa Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu 3.239.688,46 PLN2.753.735,19 PLN Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 5. Remont i wyposażenie Filii nr 2 Żywieckiej Biblioteki Samorządowej 319.431,52 PLN253.245,30 PLN Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 6. Remont i modernizacja Klubu Kultury Śrubka w Żywcu 478.897,00 PLN300.000,00 PLN Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urząd Miejski w Żywcu 2008-2010

23 23 Lp.Tytuł projektu Wartość całkowita projektu Wartość uzyskanego dofinansowania Źródło dofinansowania 7. Wykorzystanie energii słonecznej do przygotowania ciepłej wody użytkowej w Przedszkolu Nr 9 w Żywcu 64.601,76 PLN 28.275,00 PLN (dotacja) + 6.443,74 PLN (pożyczka) = 34.718,74 PLN Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 29.883,02 PLNFundacja EkoFundusz 8. Wykorzystanie energii słonecznej do przygotowania ciepłej wody użytkowej w Przedszkolu Nr 11 w Żywcu 95.200,49 PLN 37.701,00 PLN (dotacja) + 1.862,97 PLN (pożyczka) = 39.563,97 PLN Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 55.636,52 PLNFundacja EkoFundusz 9. Utworzenie Programu Niskiej Emisji w Mieście Żywiec etap III 4.956.000,00 PLN 2.930.200,00 PLN (po uzyskaniu efektu ekologicznego Burmistrz Miasta Żywca wystąpi o umorzenie 50% dofinansowania tj. kwota 1.465.100,00 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 10. Przebudowa ulicy Podtorze w żywieckiej dzielnicy Zabłocie 2.495.258,45 PLN2.120.969,68 PLN Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 11. Budowa otwartego obiektu sportowego w żywieckiej dzielnicy Zabłocie 1.584.232,95 PLN1.335.840,45 PLN Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 12. Przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Żywiec 3.522.089,49 PLN2.993.776,06 PLN Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 13. Rozwój współpracy kulturalnej i turystycznej bliźniaczych miast Żywiec i Cadca 238.316,46 PLN202.568,99 PLNStowarzyszenie Region Beskidy

24 24 Lp.Tytuł projektu Wartość całkowita projektu Wartość uzyskanego dofinansowania Źródło dofinansowania 1. Przed wyborem ścieżki dalszego rozwoju i przyszłego zawodu 465.134,00 PLN Europejski Fundusz Społeczny 2.Rozwinąć skrzydła115.950,65 PLN Europejski Fundusz Społeczny 3. Monitoring wizyjnych w szkołach i placówkach 23.941,48 PLN19.153,18 PLNdotacja celowa z budżetu państwa 4.Radosna Szkoła27.945,00 PLN17.945,00 PLNdotacja celowa z budżetu państwa 5.Comenius127.269,12 PLN Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 6.Moja wiedza – moja przyszłość55.586,94 PLN37.724,00 PLN Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 7.Moja wiedza – moja przyszłość64.263,50 PLN49.211,10 PLN Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli wraz z placówkami przedszkolnymi, szkolnymi i gimnazjalnymi

25 25 Lp.Tytuł projektu Wartość całkowita projektu Wartość uzyskanego dofinansowania Źródło dofinansowania 1 Program nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży z Żywca 60.000,00 PLN30.000,00 PLNMinisterstwo Sportu i Turystyki 2 Modernizacja miasteczka rowerowego 8.000,00 PLN 5.000,00 PLNWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu Lp.Tytuł projektu Wartość całkowita projektu Wartość uzyskanego dofinansowania Źródło dofinansowania 1. Promocja Aktywnej Integracji w Gminie Żywiec 196.412,00PLN 141.593,41 PLN Urząd Marszałkowski W Katowicach 2. Promocja Aktywnej Integracji w Gminie Żywiec 210.000,00 PLN169.155,00 PLN Urząd Marszałkowski W Katowicach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu Lp.Tytuł projektu Wartość całkowita projektu Wartość uzyskanego dofinansowania Źródło dofinansowania 1 Ochrona i zachowanie najstarszych dokumentów ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żywcu 54.955,00 PLN45.505,00 PLN Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Miejskie w Żywcu

26 26 Lp.Tytuł projektu Wartość całkowita projektu wg średniego kursu NBP z dnia 21.12.2009 r. tj 4.1949 Wartość uzyskanego dofinansowania wg średniego kursu NBP z dnia 21.12.2009 r. tj 4.1949 Źródło dofinansowania 1.Pastorałka Żywiecka 16.397,39 EUR 68.785,41 PLN 6.852,39 EUR 28.745,09 PLN Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 2. Udział zespołu EGO DANCE w Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie 6.061,00 PLN2.000,00 PLNPowiat Żywiecki 3. Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z malarstwa na szkle oraz udział grupy w XIX Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcej twórczości Plastycznej pod patronatem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, a także wernisaż prac w Sali widowiskowej Goleniowskiego Domu Kultury 6.128,15 PLN2.000,00 PLNPowiat Żywiecki 4. Organizacja 40 Festiwalu Folkloru Górali Polskich 127.070,00 PLN15.000,00 PLN Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 5.Rola kobiety w żywieckiej tradycji27.408,84 PLN20.000,00 PLN MKiDN 6. Rozwój infrastruktury kultury – zakup trwałego wyposażenia na potrzeby działalności MCK 214.993,28 PLN149.739,00 PLNMKiDN 7. 20 Jubileuszowe Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne- Żywiec 2009 43.750,00 EUR (projekt w realizacji) 183.526,88 PLN 37.187,50 EUR 155.997,84 PLN EFRR Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007- 2013 8.Wyszehradzki Karnawał Zimowy 30.000,00 EUR (projekt w realizacji) 125.847,00 PLN 15.000,00 EUR 62.923,50 PLN Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Miejskie Centrum Kultury w Żywcu

27 27 Lp.Nazwa jednostkiWartość całkowita projektów Wartość uzyskanych dofinansowań 1.Urząd Miejski w Żywcu42.022.355,34 PLN37.695.309,74 PLN 2.Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli880.090,69 PLN832.387,05 PLN 3.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu68.000,00 PLN35.000,00 PLN 4.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu406.412,00 PLN310.748,41 PLN 5.Muzeum Miejskie w Żywcu54.955,00 PLN45.505,00 PLN 6.Miejskie Centrum Kultury w Żywcu759.820,56 PLN436.405,43 PLN RAZEM: 44.191.633,59 PLN39.355.355,63 PLN ZESTAWIENIE

28 28 Nagrody uzyskane przez Miasto Żywiec w roku 2009

29 29 Dyplom i statuetka Ex ungue leonem Fundacja Prometeusz Pro Publico Bono.

30 30 Dyplom za zajęcie 8 miejsca w rankingu gmin miejskich w roku 2008 – przyznany przez Politechnikę Warszawską oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska.

31 31 Tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii przyznany przez Narodową Radę Ekologiczną.

32 32 Przedłużenie Certyfikatu PN-EN ISO 9001: 2001 przyznanego przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego.

33 33 Nagroda Eko-Gmina2009 przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

34 34 Dyplom uznania dla Urzędu Miejskiego w Żywcu za innowacyjną działalność mającą na celu poprawę środowiska naturalnego, przyznany przez czasopismo Profile.

35 35 Miasto Żywiec wpisane zostało do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. Tytuł został nadany przez Ministerstwo Gospodarki, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Naturalnego i Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji.

36 36 Koalicja Marek Górskich, której członkiem jest Miasto Żywiec jako pierwsza spośród polskich organizacji podpisała Europejską Kartę Górskich Produktów Spożywczych Wysokiej Jakości.

37 37 W roku 2009 w Mieście Żywcu gościli:

38 38 Jerzy Buzek, eurodeputowany, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

39 39 Bronisław Komorowski, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

40 40 Hazairin Pohan - Ambasador Republiki Indonezji w Polsce.

41 41 Enok Nygaard - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Królestwa Norwegii w Polsce.

42 42 Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego.

43 43 Wojciech Kwiatkowski, Dyrektor Departamentu Finansów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Kulturowego.

44 44 Przedstawiciele rodziny żywieckich Habsburgów.

45 45 Przedstawiciele rodziny Komorowskich.

46 46 Światowe Forum Mediów Polonijnych.

47 47 35 burmistrzów z austriackiego regionu Vulkanland.

48 48 Biskup Diecezji Opawsko - Ostrawskiej Franciszek Lobkowicz.

49 49 Sesja wyjazdowa Senatu Politechniki Krakowskiej.

50 50 Konferencja naukowa Katedry Socjologii Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

51 51 W roku 2009 Miasto Żywiec promowane było w czasie imprez o zasięgu ponadregionalnym:

52 52 Wizyta delegacji żywieckiej w norweskim Instytucie Badań nad Dziedzictwem Kulturowym w Oslo.

53 53 Spotkanie Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów Miast i Miejscowości Papieskich.

54 54 Dni Żywca2009.

55 55 Emisja Krajcara Żywieckiego.

56 56 Oscypek Fest i Światowy Festiwal Kwaśnicy.

57 57 Tydzień Kultury Beskidzkiej w Żywcu.

58 58 Wizyta przedstawicieli Związku Miedzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w Komisji Europejskiej w Brukseli.

59 59 Spotkanie z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim i Prezydentem Republiki Austrii Heinzem Fischerem.

60 60 Globe Forum w Gdańsku.

61 61 Dni Indonezji w Żywcu.

62 62 Zjazd rodzin Komorowskich i Habsburgów.

63 63 Spotkanie z holenderską Polonią w ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze.

64 64 Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Miasto Żywiec na rok 2010.

65 65 1.Budowa obwodnicy północnej 2.Budowa nowego mostu na Sole w Żywcu – opracowanie dokumentacji projektowej 3.Przebudowa skrzyżowania ulicy Skłodowskiej i Sporyskiej wraz z linią kolejową 4.Rozbudowa dróg i infrastruktury na Osiedlu Parkowym 5.Przebudowa dróg gminnych, m.in. ul. Powstańców Śląskich od ronda do ul. Folwark, w dzielnicach Moszczanica, Oczków i Zabłocie (po budowie sieci wodno-kanalizacyjnej), 6.Budowa parkingu przy ul. Komonieckiego

66 66 7.Budownictwo socjalne 8.Wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego Bezpieczny Żywiec 9.Rozbudowa systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 10.Budowa światłowodowej sieci szerokopasmowej 11.Zakończenie budowy i wyposażenia przyszkolnego obiektu sportowego w Gimnazjum nr 1 12.Remont obiektu poprzemysłowego wraz z adaptacją na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Żywieckiego Centrum Aktywizacji Społecznej

67 67 13.Program ograniczania niskiej emisji – etap III 14.Zadaszenie dziedzińca Starego Zamku w Żywcu – dokumentacja 15.Rewitalizacja żywieckiego Rynku w drodze ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego miast Żywiec i Liptovski Mikulas 16.Zakończenie remontu i przebudowy Amfiteatru pod Grojcem wraz z terenami rekreacyjnymi na cele imprez kulturalno-sportowych. 17.Rewitalizacja zabytkowego Parku Habsburgów w Żywcu – czyszczenie Młynówki, uzupełnienie zieleni i zakup zwierząt do mini-zoo. 18.Budowy otwartego obiektu sportowego w dzielnicy Zabłocie 19.Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno- kanalizacyjnej w ramach Programu Oczyszczania Ścieków na Żywiecczyźnie.


Pobierz ppt "1 Inwestycje zrealizowane i rozpoczęte na terenie Miasta Żywca w roku 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google