Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI 23 PAŹDZIERNIKA 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI 23 PAŹDZIERNIKA 2009."— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI 23 PAŹDZIERNIKA 2009

2 System powstał w lipcu 2002 roku W Polsce istnieje od maja 2004 roku w Ministerstwie Gospodarki (Departament Spraw Europejskich) Obecnie działa w 30 państwach EOG (UE 27 + Norwegia, Islandia, Lichtenstein)

3 Podstawy działania Plan Działania na rzecz Jednolitego Rynku 1997r. Komunikat Komisji Europejskiej z 27 listopada 2001r. o skutecznym rozwiązywaniu problemów Rynku Wewnętrznego (SOLVIT) Zalecenie Komisji Europejskiej z 27 listopada 2001r. w sprawie zasad korzystania z SOLVIT- systemu rozwiązywania problemów Rynku Wewnętrznego

4 nieformalnego rozwiązywania problemów transgranicznych wynikających z niewłaściwego stosowania prawa wspólnotowego z zakresu Rynku Wewnętrznego przez organy administracji publicznej to system:

5 …nieformalny… nie wstrzymuje biegu terminów, których zachowanie warunkuje skorzystanie z formalnych procedur (np. odwołanie od decyzji administracyjnej) zaproponowane rozwiązanie nie jest wiążące wnioskujący nie ma możliwości formalnego zakwestionowania zaproponowanego rozwiązania lub sposobu prowadzenia sprawy zadaniem SOLVIT jest rozwiązywane konkretnych problemów, a nie udzielanie informacji

6 Sprawy Jestem polskim przedsiębiorcą i pragnę świadczyć usługi w innym Państwie Członkowskim UE. Jak mam to zrobić? Jestem polskim przedsiębiorcą i pragnę świadczyć usługi w innym Państwie Członkowskim UE. Konkretny urząd tego kraju stwarza mi jednak trudności, których istnienie mogę udokumentować.

7 …niewłaściwego stosowania prawa wspólnotowego… zajmuje się głównie sprawami, gdzie prawo wspólnotowe jest właściwie transponowane, ale niewłaściwie stosowane przez jednostki administracji Sprawy SOLVIT +

8 … z zakresu Rynku Wewnętrznego… Swobodny przepływ towarów osób (w tym swoboda przedsiębiorczości) usług kapitału

9 …organy administracji publicznej… Obywatel/przedsiębiorca organ administracji nie może interweniować w przypadku sporu między: –przedsiębiorcami –konsumentem i przedsiębiorcą –pracodawcą i pracownikiem –dotyczy instytucji wspólnotowych

10 nie zajmuje się sprawami, w których zostało już wszczęte postępowanie sądowe. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego sprawa SOLVIT zostaje zamknięta w ramach systemu.

11 System działa: w oparciu o sieć Centrów SOLVIT utworzonych przez Państwa Członkowskie EOG w strukturach administracji krajowej w oparciu o bazę danych SOLVIT bezpłatnie przy aktywnej współpracy koordynatorów SOLVIT w resortach

12 I SIEĆ KOORDYNATORÓW MINISTERSTWO GOSPODARKI O R D Y N A O T O Z R K Y PROŚBA O OPINIĘ

13 Podwójna rola Centrum Centrum Prowadzące Centrum Zgłaszające

14

15 Terminy w jak najkrótszym terminie – analiza wniosku przez Centrum SOLVIT i ekspertów krajowych 1 tydzień – dla Prowadzącego Centrum SOLVIT na przyjęcie lub odrzucenie sprawy 10 tygodni – dla Prowadzącego Centrum SOLVIT i ekspertów krajowych na rozwiązanie sprawy + 4 tygodnie - w wyjątkowych przypadkach

16 Rola Komisji Europejskiej w koordynuje działanie krajowych Centrów SOLVIT weryfikuje zgodność zaproponowanych rozwiązań z prawem wspólnotowym może wszcząć procedurę o naruszenie prawa wspólnotowego z art. 226 TWE w następstwie sprawy zgłoszonej do SOLVIT, której rozwiązanie nie jest zgodne z prawem wspólnotowym lub brak jest jej rozwiązania

17 Przykładowe obszary interwencji Dostęp do rynku usług * Podejmowanie działalności gospodarczej * Uznawanie kwalifikacji zawodowych * Zabezpieczenia społeczne Podatki Swobodny przepływ kapitału i płatności

18

19 Raport KE z działalności za 2008r. dostępny jest na stronie: http://ec.europa.eu/solvit/site/d ocs/solvit2008_report_en.pdf

20 Raport KE za 2008 r. 22% więcej spraw w porównaniu z rokiem ubiegłym 83% spraw zostało rozwiązanych średni czas rozwiązywania spraw- 69 dni w 2008 r coraz więcej państw zaangażowanych w rozwiązywanie spraw SOLVIT+

21 Sprawy skierowane przez OBYWATELI w stosunku do spraw skierowanych przez PRZEDSIĘBIORCÓW

22 Centrum Polska w liczbach * stan na dzień 23.10.09

23

24 KORZYŚCI z interwencji stosunkowo szybkie i bezpłatne wyjaśnienie sprawy zindywidualizowane rozwiązanie problemu brak ograniczeń językowych zaangażowanie bezstronnego mediatora w sprawę instrument przyjazny MŚP personalizacja kontaktu z wnioskodawcą gwarancja poufności

25 Jak zgłosić problem do

26 Polskie Centrum www.solvit.gov.pl e-mail: solvit@mg.gov.plsolvit@mg.gov.pl faks: (22) 693 40 80 Centrum SOLVIT Polska Ministerstwo Gospodarki Departament Spraw Europejskich Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa

27

28

29

30

31

32

33

34 rozwiązane Przykładowe problemy w

35 Kontrole drogowe Sprawa estońskiego przedsiębiorcy, któremu niesłusznie wymierzono karę pieniężną za wykonywanie transportu drogowego z rzekomym naruszeniem obowiązku wyposażenia kierowcy w odpowiednie dokumenty. Dzięki interwencji SOLVIT przedsiębiorca z Estonii otrzymał zwrot mandatu w ciągu zaledwie 6 dni.

36 Dostęp produktów do rynku Austriacki producent lakierów i farb napotkał trudności wprowadzając swoje produkty na polski rynek. Polskie władze nalegały na umieszczenie na etykiecie nazwy polskiego dystrybutora produktu wraz z nazwą producenta. SOLVIT zwrócił uwagę na fakt, że zgodnie z zasadami obowiązującymi w UE na opakowaniu musi znajdować się tylko jedna nazwa - producenta, importera lub dystrybutora. Polskie władze potwierdziły, że producent nie ma obowiązku umieszczenia na opakowaniu danych kontaktowych polskiego dystrybutora.

37 Opóźnienia w zwrocie podatku VAT Polski przedsiębiorca złożył we właściwej instytucji hiszpańskiej wniosek o zwrot podatku VAT. Zgodnie z art. 7 ust. 4 dyrektywy 79/1072/EWG, decyzje dotyczące wniosków o zwrot są podejmowane w ciągu 6 miesięcy od dnia przedłożenia właściwemu organowi wniosków wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Mimo upływu ponad 12 miesięcy od złożenia wniosku, właściwa instytucja hiszpańska nie wydała decyzji w sprawie. Po interwencji SOLVIT Hiszpania instytucja właściwa podjęła decyzję, a wnioskodawca otrzymał zwrot podatku wraz z odsetkami za zwłokę.

38 Swoboda przepływu towarów (SOLVIT+) Austriacki producent zamrażarek przemysłowych dla supermarketów, który sprzedawał produkty francuskim odbiorcom, napotkał poważny problem. Francuski organ uznał, że przedmiotowe produkty, pomimo posiadania oznaczeń UE, powinny zostać wycofane z francuskiego rynku, ponieważ nie spełniały obowiązujących we Francji wymagań. Dla producenta oznaczałoby to stratę rzędu 10 mln EUR. SOLVIT udało się wyjaśnić we właściwym organie błędną interpretację prawa UE i rozwiązać problem austriackiego przedsiębiorcy. Ponadto do władz lokalnych w całym kraju rozesłano odpowiednią informację w celu uniknięcia podobnych przypadków w przyszłości.

39 Promocja sieci SOLVIT wśród przedsiębiorców 14.05.09 – wywiad Pana Ministra Marcina Korolca w Gazecie Prawnej 27.05.09 – prezentacja nt.SOLVIT i dyrektywy usługowej na konferencji zorganizowanej przez PARP/EEN 04. i 18.06.09 – ogłoszenie SOLVIT w GP 24.06.09 – artykuł nt. SOLVIT w Pulsie Biznesu Lipiec 09 – artykuł nt. SOLVIT w biuletynie EEN 15.10.09 – prezentacja nt. sieci SOLVIT w RCIE Płock Przekazywanie materiałów promocyjnych RCIE, NGO, Izbom Gospodarczym Listopad – ogłoszenie nt. SOLVIT w Rzeczpospolitej Popularne wśród przedsiębiorców fora internetowe: Bankier.pl, BiznezForum.pl, eGospodarka.pl

40 Dyskusja Jakie są przyczyny słabnącego zainteresowania przedsiębiorców systemem SOLVIT? Jakie są oczekiwania przedsiębiorców wobec SOLVIT? Jak najlepiej promować SOLVIT wśród przedsiębiorców?

41 Dziękujemy za uwagę

42 Polskie Centrum Ministerstwo Gospodarki Departament Spraw Europejskich Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Tel. 022 693 53 60 Fax. 022 693 40 80 Email: solvit@mg.gov.pl www.solvit.gov.pl


Pobierz ppt "SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI 23 PAŹDZIERNIKA 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google