Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspólnotowe Prawo Podatkowe Dyrektywa MA. Dyrektywa Rady 77/799/EWG z dnia 19 grudnia 1997 r. dotycząca wzajemnej pomocy właściwych władz państw członkowskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspólnotowe Prawo Podatkowe Dyrektywa MA. Dyrektywa Rady 77/799/EWG z dnia 19 grudnia 1997 r. dotycząca wzajemnej pomocy właściwych władz państw członkowskich."— Zapis prezentacji:

1 Wspólnotowe Prawo Podatkowe Dyrektywa MA

2 Dyrektywa Rady 77/799/EWG z dnia 19 grudnia 1997 r. dotycząca wzajemnej pomocy właściwych władz państw członkowskich w obszarze podatków bezpośrednich oraz opodatkowania składek ubezpieczeniowych Dyrektywa Rady 77/799/EWG z dnia 19 grudnia 1997 r. dotycząca wzajemnej pomocy właściwych władz państw członkowskich w obszarze podatków bezpośrednich oraz opodatkowania składek ubezpieczeniowych

3 Dyrektywa MA Dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG Dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG Uchylenie dyrektywy 77/799/EWG nastąpi od 1 stycznia 2013 r. Uchylenie dyrektywy 77/799/EWG nastąpi od 1 stycznia 2013 r.

4 Dyrektywa MA Do dokonywania wymiany informacji uprawnione są właściwe władze państw członkowskich, czyli ministrowie finansów lub ich upoważnieni przedstawiciele. Do dokonywania wymiany informacji uprawnione są właściwe władze państw członkowskich, czyli ministrowie finansów lub ich upoważnieni przedstawiciele.

5 Dyrektywa MA Wymiana informacji na wniosek Wymiana informacji na wniosek Właściwa władza państwa członkowskiego może zwrócić się z wnioskiem do właściwej władzy innego państwa członkowskiego o przekazanie określonych informacji w szczególnej sprawie. Właściwa władza państwa członkowskiego może zwrócić się z wnioskiem do właściwej władzy innego państwa członkowskiego o przekazanie określonych informacji w szczególnej sprawie.

6 Dyrektywa MA Automatyczna wymiana informacji Automatyczna wymiana informacji

7 Dyrektywa MA Automatyczna wymiana informacji Automatyczna wymiana informacji Do stosowania automatycznej wymiany informacji konieczna jest bilateralna lub multilateralna umowa między państwami Do stosowania automatycznej wymiany informacji konieczna jest bilateralna lub multilateralna umowa między państwami Np.płace pracowników transgranicznych, wypłaty dywidend, wynagrodzenia artystów i sportowców, emerytur, renty, alimenty Np.płace pracowników transgranicznych, wypłaty dywidend, wynagrodzenia artystów i sportowców, emerytur, renty, alimenty

8 Dyrektywa MA Wymiana informacji z urzędu Wymiana informacji z urzędu Właściwa władza każdego państwa członkowskiego udziela bez uprzedniego wniosku właściwej władzy każdego innego zainteresowanego państwa członkowskiego znane jej informacje, w następujących przypadkach : Właściwa władza każdego państwa członkowskiego udziela bez uprzedniego wniosku właściwej władzy każdego innego zainteresowanego państwa członkowskiego znane jej informacje, w następujących przypadkach :

9 Dyrektywa MA jeżeli istnieją podstawy by przypuszczać, że może dojść do zmniejszenia podatku w drugim państwie jeżeli istnieją podstawy by przypuszczać, że może dojść do zmniejszenia podatku w drugim państwie

10 Dyrektywa MA jeżeli podatnik uzyskuje obniżkę lub zwolnienie z podatku w jednym państwie członkowskim, którym powinno odpowiadać podwyższenie podatku lub powstanie obowiązku podatkowego w innym państwie jeżeli podatnik uzyskuje obniżkę lub zwolnienie z podatku w jednym państwie członkowskim, którym powinno odpowiadać podwyższenie podatku lub powstanie obowiązku podatkowego w innym państwie

11 Dyrektywa MA w kontaktach gospodarczych między podatnikami dwóch państw członkowskich, prowadzonych w jednym lub więcej niż jednym kraju w taki sposób, że może to doprowadzić do oszczędności podatkowej w jednym lub w obydwu państwach w kontaktach gospodarczych między podatnikami dwóch państw członkowskich, prowadzonych w jednym lub więcej niż jednym kraju w taki sposób, że może to doprowadzić do oszczędności podatkowej w jednym lub w obydwu państwach

12 Dyrektywa MA jeżeli możliwa jest oszczędność podatkowa przez fikcyjny transfer zysków wewnątrz grupy przedsiębiorstw jeżeli możliwa jest oszczędność podatkowa przez fikcyjny transfer zysków wewnątrz grupy przedsiębiorstw

13 Dyrektywa MA jeśli informacje uzyskane od innego państwa umożliwiły danemu państwu członkowskiemu zdobycie nowych informacji, które mogą być istotne również dla tego innego państwa, dane państwo członkowskie przekazuje te nowe informacje temu innemu państwu. jeśli informacje uzyskane od innego państwa umożliwiły danemu państwu członkowskiemu zdobycie nowych informacji, które mogą być istotne również dla tego innego państwa, dane państwo członkowskie przekazuje te nowe informacje temu innemu państwu.

14 Dyrektywa MA Ograniczenia wymiany informacji Ograniczenia wymiany informacji

15 Dyrektywa MA Równoczesne kontrole Równoczesne kontrole

16 Dyrektywa MA Klauzula poufności Klauzula poufności Standard krajowego traktowania informacji skarbowych Standard krajowego traktowania informacji skarbowych

17 Dyrektywa MA Współpraca i procedura konsultacyjna Współpraca i procedura konsultacyjna

18 Dyrektywa MA Implementacja dyrektywy w prawie polskim Implementacja dyrektywy w prawie polskim

19 Dyrektywa MA Nowy dział VII a ustawy Ordynacja Podatkowa Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami Nowy dział VII a ustawy Ordynacja Podatkowa Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami

20 Dyrektywa MA Jednoczesne kontrole – porozumienia Jednoczesne kontrole – porozumienia


Pobierz ppt "Wspólnotowe Prawo Podatkowe Dyrektywa MA. Dyrektywa Rady 77/799/EWG z dnia 19 grudnia 1997 r. dotycząca wzajemnej pomocy właściwych władz państw członkowskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google