Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biznes plany w ramach PO RYBY 2007-2013 Przemysław Osiński, 09.09.2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biznes plany w ramach PO RYBY 2007-2013 Przemysław Osiński, 09.09.2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Biznes plany w ramach PO RYBY 2007-2013 Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.euKołobrzeg, 09.09.2013 r.

2 Biznes plany w ramach PO RYBY 2007-2013 biznes plan uproszczony studium wykonalności /do czasu nowelizacji rozporządzenia z dnia 21.05.2013r./ Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.euKołobrzeg, 09.09.2013 r. Rodzaje dokumentów:

3 Biznes plany w ramach PO RYBY 2007-2013 Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.euKołobrzeg, 09.09.2013 r. Biznes plan uproszczony – elementy :

4 Biznes plany w ramach PO RYBY 2007-2013 + wpływ operacji na środowisko elementy biznes planu uproszczonego Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.euKołobrzeg, 09.09.2013 r. Studium wykonalności – elementy:

5 Biznes plany w ramach PO RYBY 2007-2013 Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.euKołobrzeg, 09.09.2013 r. Charakterystyka wnioskodawcy dane przedsiębiorstwa wnioskodawcycharakterystyka działalności przedsiębiorstwa stan wartościowy rzeczowego majątku trwałego przedsiębiorstw dane dotyczące osób zatrudnionych (charakterystyka osób kluczowych, dane dotyczące personelu)

6 Biznes plany w ramach PO RYBY 2007-2013 Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.euKołobrzeg, 09.09.2013 r. wizja strategiczna – przedsiębiorstwo w okresie czasu (rok, 3 lata) dane dotyczące infrastruktury związanej z realizacją operacji oraz dotyczące charakteru samej operacji przygotowanie do realizacji operacji i wykonane działania (opis podjętych działań) Opis operacji – cel i zakres

7 Biznes plany w ramach PO RYBY 2007-2013 Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.euKołobrzeg, 09.09.2013 r. Źródło finansowania operacji wyszczególnienie etapów operacji Źródło finansowania operacji źródła finansowania Źródło finansowania operacji syntetyczna informacja o zaciągniętych kredytach, ustanowionych zabezpieczeniach i terminach ich spłaty

8 Biznes plany w ramach PO RYBY 2007-2013 Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.euKołobrzeg, 09.09.2013 r. mocne stronysłabe strony szansezagrożenia uzasadnienie operacji w kontekście analizy SWOT (wpływ operacji na słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia)

9 Biznes plany w ramach PO RYBY 2007-2013 Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.euKołobrzeg, 09.09.2013 r. Analiza finansowa operacji bilans (aktywa: majątek trwały, majątek obrotowy, pasywa: kapitał stały, zobowiązania krótkoterminowe) - zasada równowagi bilansowej aktywa równe pasywom Analiza finansowa operacji rachunek zysków i strat (przychody ze sprzedaży, koszty działalności operacyjnej, zysk) rachunek przepływów pieniężnych (przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej i inwestycyjnej) Analiza finansowa operacji analiza wskaźnikowa (dochodowość, opłacalność, wskaźniki płynności i wypłacalności)

10 Biznes plany w ramach PO RYBY 2007-2013 Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.euKołobrzeg, 09.09.2013 r. dystrybucja i promocja (opis sposobów dystrybucji usług i towarów, promocja usług i towarów) Plan działań marketingowych rynek (opis uwarunkowań: kim są nabywcy, potrzeby i oczekiwania nabywców, sezonowe zmiany rynku, zakres rynku: lokalny, krajowy, eksport) Plan działań marketingowych

11 Biznes plany w ramach PO RYBY 2007-2013 Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.euKołobrzeg, 09.09.2013 r.

12 Biznes plany w ramach PO RYBY 2007-2013 Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.euKołobrzeg, 09.09.2013 r.

13 Biznes plany w ramach PO RYBY 2007-2013 Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.euKołobrzeg, 09.09.2013 r.

14 Biznes plany w ramach PO RYBY 2007-2013 Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.euKołobrzeg, 09.09.2013 r. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Biznes plany w ramach PO RYBY 2007-2013 Przemysław Osiński, 09.09.2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google