Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Płynność Finansowa www.szkolenia-consulting.pl; biuro@szkolenia-consulting.pl; tel. 795 052 757.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Płynność Finansowa www.szkolenia-consulting.pl; biuro@szkolenia-consulting.pl; tel. 795 052 757."— Zapis prezentacji:

1 Płynność Finansowa tel

2 Tematy Czym jest płynność finansowa? Gotówka a zysk
Jak się mierzy płynności finansową? Wskaźniki mylą? Cykl konwersji gotówki Współczynnik upłynnienia tel

3 Płynność finansowa, to zdolność do terminowego wywiązywania się z bieżących zobowiązań
zyskujemy płynność tracimy płynność Zakup przetwarzanie sprzedaż odzyskanie gotówki Zapłata tel

4 Zdarzenie gospodarcze
Rachunek Zysków i Strat vs Raport Przepływów Gotówkowych Zdarzenie gospodarcze zasada memoriałowa zasada kasowa Rach. Zysków i Strat Rach. Przepł. Gotówkowych rejestrowane w momencie ruchu gotówki Koszty Wydatki rejestrowane w okresie zdarzenia Przychody Wpływy Zysk / strata Saldo gotówkowe tel

5 „Zysk to opinia, gotówka to fakt”
tel

6 Kapitał pracujący (kapitał obrotowy netto) Wskaźnik bieżącej płynności
Powszechnie, do badania płynności finansowej stosuje się dwa typy wskaźników: Kapitał pracujący (kapitał obrotowy netto) Wskaźnik bieżącej płynności Wskaźniki płynności finansowej są metodą oceny zdolności podmiotu do terminowego regulowania swoich bieżących zobowiązań tel

7 Kapitał Pracujący Aktywa Pasywa Aktywa trwałe Kapitał Stały
Rzeczowe składniki majątku trwałego Wartości niematerialne i prawne Finansowe składniki majątku trwałego Aktywa trwałe Kapitał własny Kapitał Stały (zaangażowany) Zobowiązania długoterminowe Kapitał obcy = zobowiązania Kapitał pracujący (obrotowy netto) Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Aktywa obrotowe Pozostałe aktywa obrotowe Zobowiązania bieżące tel

8 - = Kapitał Pracujący - metoda majątkowa Aktywa Obrotowe
Zobowiązania Bieżące = Kapitał Pracujący tel

9 - = Kapitał Pracujący - metoda kapitałowa Kapitał Stały Aktywa Trwałe
tel

10 złotej zasady finansowania,
Wielkość kapitału stałego (zaangażowanego) pokazuje jak kierownictwo przestrzega reguły złotej zasady finansowania, zgodnie z którą kapitały o niskim stopniu płynności, powinny być finansowane kapitałem stałym (kapitał stały ≥ aktywa trwałe). tel

11 Srebrna reguła bilansowa mówi, że kapitał stały (zaangażowany) powinien finansować co najmniej 33% aktywów obrotowych, zatem kapitał pracujący powinien stanowić co najmniej jedną trzecią majątku obrotowego. tel

12 Wbrew obiegowej opinii,
kapitał pracujący jako wartość bezwzględna, niewiele, lub nic nie mówi o rzeczywistej płynności firmy. tel

13 ZOBOWIĄZANIA SPŁACA SIĘ GOTÓWKĄ!
Nade wszystko, zobowiązań nie reguluje się kapitałem pracującym, czy majątkiem obrotowym, zużytymi narzędziami, zapasami, czy należnościami. ZOBOWIĄZANIA SPŁACA SIĘ GOTÓWKĄ! tel

14 Wskaźnik Bieżącej Płynności
= Aktywa Obrotowe Zobowiązania Bieżące Uznaje się, że optymalna wartość tego miernika powinna zawierać się pomiędzy 1,5 a 2 tel

15 Wskaźnik bieżącej płynności, oraz jemu podobne (szybkiej płynności),
ma koncepcyjną wadę, zakłada likwidację majątku obrotowego dla spłaty zobowiązań. Warto również pamiętać, że o rzeczywistej płynności finansowej nie decyduje wielkość aktywów, ale zdolność do generowania wpływów. tel

16 Stosując powszechne miary ocenimy, że firma ABC ma doskonałą płynność, w przeciwieństwie do firmy XYZ ABC XYZ Aktywa obrotowe 1 000 500 Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał pracujący Wskaźnik bieżącej płynności 2 1 tel

17 Wystarczy jednak uwzględnić charakterystykę obu firm, porównać ich wskaźniki sprawności, by zmienić ocenę o 1800 ABC XYZ Średni okres spłaty zobowiązań bieżących 30 Średnia rotacja należności 180 Średnia rotacja zapasów 365 15 tel

18 Czy nie ma dobrych miar płynności finansowej?
tel

19 Cykl Konwersji Gotówki
Cykl Rotacji Zapasów + Cykl Rotacji Należności - Śr. Okres Spłaty Zobowiązań = Cykl Konwersji Gotówki Cykl operacyjny tel

20 Wskaźniki Cyklu Konwersji Gotówki
Cykl Rotacji Zapasów = zapasy śr. dzienny k-t własny sprzedaży Cykl Rotacji Należności należności śr. dzienna sprzedaż Śr. Okres Spłaty Zobowiązań zobowiązania bieżące tel

21 Cykl Konwersji Gotówki - prezentacja graficzna na osi czasu
Cykl rotacji zapasu Cykl rotacji należności zyskujemy płynność tracimy płynność Zakup przetwarzanie sprzedaż odzyskanie gotówki Zapłata Cykl rotacji zobowiązania tel

22 Wskaźnik Upłynnienia Aktywów Obrotowych
= cu g + n + z cu – czynnik upłynnienia g – stan gotówki w kasie i na rachunkach n – stan należności z – wartość zapasów tel

23 Wskaźnik Upłynnienia Aktywów Obrotowych
Aktywa obrotowe wartość cykl zamiany na gotówkę Czynnik upłynnienia (w dniach) (pw = kol. 2 x kol. 3) 1 2 3 4 g gotówka w kasie i na r-ch 70 000 - n należności 15 z zapasy 90 U = cu 66 dni g + n + z tel

24 „Zysk to opinia, gotówka to fakt”
Jeden wskaźnik dobrze opisujący pozycję firmy… to kamień filozoficzny, skutkiem czego większość menedżerów gubi się w dziesiątkach przeróżnych miar. Pamiętać warto, że nadrzędnym celem biznesowym jest zapewnienie właściwej płynności finansowej. To warunek konieczny do dysponowania gotówką w sposób maksymalizujący rentowność. „Zysk to opinia, gotówka to fakt” tel

25 Dziękuję za uwagę i poświęcony mi czas.
tel


Pobierz ppt "Płynność Finansowa www.szkolenia-consulting.pl; biuro@szkolenia-consulting.pl; tel. 795 052 757."

Podobne prezentacje


Reklamy Google