Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wykonanie budżet wykonanie budżet Wskaźnik obrotu kapitału ROA Wynik operacyjny Majątek całkowity x Wynik operacyjny Majątek całkowity Sprzedaż.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wykonanie budżet wykonanie budżet Wskaźnik obrotu kapitału ROA Wynik operacyjny Majątek całkowity x Wynik operacyjny Majątek całkowity Sprzedaż."— Zapis prezentacji:

1

2

3 wykonanie budżet

4 wykonanie budżet

5 Wskaźnik obrotu kapitału
ROA Wynik operacyjny Majątek całkowity x Wynik operacyjny Majątek całkowity Sprzedaż Wynik operacyjny Sprzedaż x Majątek całkowity Marża zysku Wskaźnik obrotu kapitału x ROA

6 BILANS Aktywa Pasywa Kapitał Własny Majątek Trwały długoterminowy Kapitał Obcy Majątek obrotowy krótkoterminowy

7 ANALIZA AKTYWÓW Majątek trwały Aktywa ogółem udział trwałych składników majątku w aktywach ogółem Rzeczowe składniki majątku Aktywa ogółem udział rzeczowych składników majątku w aktywach ogółem Niematerialne składniki majątku Aktywa ogółem udział niemater. składników majątku w aktywach ogółem Zapasy ogółem Aktywa ogółem udział zapasów w aktywach ogółem

8 ANALIZA AKTYWÓW udział majątku obrotowego w aktywach ogółem Majątek obrotowy Aktywa ogółem Należności Aktywa ogółem udział należności w aktywach ogółem Środki pieniężne Aktywa ogółem udział środków pieniężnych w aktywach ogółem

9 ANALIZA PASYWÓW wyposażenie przeds. wkapitał własny Kapitał własny Pasywa ogółem obciążenie zobowiązaniami długoterminowymi Zobowiązania długoterminowe Pasywa ogółem wyposażenie przeds. wkapitał stały Kapitał stały Pasywa ogółem obciążenie zobowiązaniami krótkoterminowymi Kredyt krótkoterminowy Pasywa ogółem obciążenie zobowiązaniami bieżącymi Zobowiązania bieżące Pasywa ogółem

10 ANALIZA POZIOMA wskaźnik pokrycia maj. trwałego kapitałem własnym Kapitał własny Majątek trwały wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym Kapitał stały Majątek trwały wskaźnik pokrycia majątku obrotowego kapitałem krótkoterminowym Kapitał krótkoterminowy Majątek obrotowy

11 ANALIZA POZIOMA Majątek trwały obrotowy Kapitał stały Zobow. bieżące

12 Wzrost sprzedaży finansowany długiem
Aktywa Pasywa Kapitał Własny Kapitał Obcy Wzrost pasywów (zadłużenia) Wzrost aktywów

13 Wzrost sprzedaży finansowany tradycyjnie
Aktywa Pasywa Rachunek wyników Kapitał Własny Wzrost kapitału własnego Kapitał Obcy Wzrost aktywów Zysk

14 ANALIZA WSKAŹNIKOWA Wskaźniki płynności Wskaźniki zarządzania aktywami Wskaźniki zarządzania długiem wskaźniki rentowności

15 ANALIZA WSKAŹNIKOWA Wskaźniki płynności

16 ANALIZA WSKAŹNIKOWA wskaźniki zarządzania aktywami

17 CYKL KONWERSJI GOTÓWKI
dostawa zapasów sprzedaż inkasowanie należności obrót zapasami w dniach okres sciągania należności okres płacenia zobowiązań cykl środków pieniężnych (przypływ gotówki) płacenie zobowiązań (odpływ gotówki)

18 ANALIZA WSKAŹNIKOWA wskaźniki zarządzania długiem

19 ANALIZA WSKAŹNIKOWA wskaźniki rentowności


Pobierz ppt "wykonanie budżet wykonanie budżet Wskaźnik obrotu kapitału ROA Wynik operacyjny Majątek całkowity x Wynik operacyjny Majątek całkowity Sprzedaż."

Podobne prezentacje


Reklamy Google