Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wykonaniebudżet wykonaniebudżet ROA Wynik operacyjny Majątek całkowity x Wynik operacyjny Majątek całkowity Sprzedaż Wynik operacyjny Sprzedaż x Majątek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wykonaniebudżet wykonaniebudżet ROA Wynik operacyjny Majątek całkowity x Wynik operacyjny Majątek całkowity Sprzedaż Wynik operacyjny Sprzedaż x Majątek."— Zapis prezentacji:

1

2

3 wykonaniebudżet

4 wykonaniebudżet

5 ROA Wynik operacyjny Majątek całkowity x Wynik operacyjny Majątek całkowity Sprzedaż Wynik operacyjny Sprzedaż x Majątek całkowity Marża zysku Wskaźnik obrotu kapitału x ROA

6 AktywaPasywa Majątek Trwały Majątek obrotowy Kapitał Własny Kapitał Obcy długoterminowy krótkoterminowy BILANS

7 Majątek trwały Aktywa ogółem udział trwałych składników majątku w aktywach ogółem Rzeczowe składniki majątku Aktywa ogółem udział rzeczowych składników majątku w aktywach ogółem Niematerialne składniki majątku Aktywa ogółem udział niemater. składników majątku w aktywach ogółem ANALIZA AKTYWÓW Zapasy ogółem Aktywa ogółem udział zapasów w aktywach ogółem

8 Majątek obrotowy Aktywa ogółem udział majątku obrotowego w aktywach ogółem ANALIZA AKTYWÓW Należności Aktywa ogółem udział należności w aktywach ogółem Środki pieniężne Aktywa ogółem udział środków pieniężnych w aktywach ogółem

9 Kapitał własny Pasywa ogółem Zobowiązania długoterminowe Kapitał stały Kredyt krótkoterminowy Zobowiązania bieżące ANALIZA PASYWÓW Pasywa ogółem wyposażenie przeds. wkapitał własny obciążenie zobowiązaniami długoterminowymi wyposażenie przeds. wkapitał stały obciążenie zobowiązaniami krótkoterminowymi obciążenie zobowiązaniami bieżącymi

10 ANALIZA POZIOMA Kapitał własny Majątek trwały Kapitał stały Kapitał krótkoterminowy Majątek obrotowy Majątek trwały wskaźnik pokrycia maj. trwałego kapitałem własnym wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym wskaźnik pokrycia majątku obrotowego kapitałem krótkoterminowym

11 Majątek trwały Majątek obrotowy Majątek trwały Majątek obrotowy Kapitał stały Zobow. bieżące Zobow. bieżące Kapitał stały ANALIZA POZIOMA

12 Wzrost sprzedaży finansowany długiem AktywaPasywa Kapitał Własny Kapitał Obcy Wzrost aktywów Wzrost pasywów (zadłużenia)

13 Wzrost sprzedaży finansowany tradycyjnie AktywaPasywa Kapitał Własny Kapitał Obcy Wzrost aktywów Rachunek wyników Zysk Wzrost kapitału własnego

14 ANALIZA WSKAŹNIKOWA Wskaźniki płynności Wskaźniki zarządzania aktywami Wskaźniki zarządzania długiem wskaźniki rentowności

15 ANALIZA WSKAŹNIKOWA Wskaźniki płynności

16 wskaźniki zarządzania aktywami ANALIZA WSKAŹNIKOWA

17 CYKL KONWERSJI GOTÓWKI obrót zapasami w dniachokres sciągania należności okres płacenia zobowiązań cykl środków pieniężnych dostawa zapasówsprzedażinkasowanie należności płacenie zobowiązań (odpływ gotówki) (przypływ gotówki)

18 ANALIZA WSKAŹNIKOWA wskaźniki zarządzania długiem

19 ANALIZA WSKAŹNIKOWA wskaźniki rentowności


Pobierz ppt "wykonaniebudżet wykonaniebudżet ROA Wynik operacyjny Majątek całkowity x Wynik operacyjny Majątek całkowity Sprzedaż Wynik operacyjny Sprzedaż x Majątek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google