Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skierniewice, 9 stycznia 2014 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skierniewice, 9 stycznia 2014 roku"— Zapis prezentacji:

1 Skierniewice, 9 stycznia 2014 roku
Możliwości rozwojowe Północno-Wschodniej części Województwa Łódzkiego na bazie projektu „Uzdrowisko Skierniewice – Maków” Skierniewice, 9 stycznia 2014 roku

2 Powiaty i gminy województwa łódzkiego

3 na tle Województwa Łódzkiego
Podregion Północny na tle Województwa Łódzkiego

4 Wspólna inicjatywa jst
Podregion Północny Wspólna inicjatywa jst Gminy Powiaty Miasta Bolimów łowicki Łowicz Głuchów rawski Rawa Mazowiecka Godzianów skierniewicki Skierniewice (miasto na prawach powiatu) Kowiesy Lipce Reymontowskie Maków Nieborów Nowy Kawęczyn Puszcza Mariańska (woj. Mazowieckie) Słupia

5 Dane podstawowe gmin inicjatywy Podregionu Północno –Wschodniego*
Ogółem % województwa łódzkiego Powierzchnia km kw. 2 422 13,3 Liczba ludności 8,59 Liczba ludności pracującej w rolnictwie 31 002 17,4 *Dane dotyczą 3 powiatów ziemskich: łowickiego, rawskiego, skierniewickiego oraz powiatu grodzkiego Miasto Skierniewice

6 Podregionu Północno –Wschodniego w „Strategii Rozwoju Województwa
Gminy inicjatywy Podregionu Północno –Wschodniego w „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020” OBSZARY FUNKCJONALNE Obszar rozwoju intensywnego rolnictwa wyzwania rozwojowe m.in.: rozwój rynków regionalnych i lokalnych promujących produkty regionalne i ekologiczną żywność, + poprawa dostępności transportowej wewnętrznej i zewnętrznej Obszary turystyczne dolin rzecznych Pilicy, Warty i Bzury - wyzwania rozwojowe m.in.: + stworzenie spójnego wizerunku obszarów jako atrakcyjnych turystycznie, + rozwój turystyki aktywnej oraz bazy turystycznej, rekreacyjnej i sportowej, + wykreowanie marki i popytu na usługi balneologiczne i uzdrowiskowe.

7 Zasoby przyrodnicze gmin inicjatywy Podregionu Północno –Wschodniego*
Bolimowski Park Krajobrazowy (1 z 7); Bolimowsko – Radziejowicki Obszar Chronionego Krajobrazu (1 z 2); Zespoły przyrodniczo krajobrazowe: Nieborów, Zwierzyniec Królewski; Rezerwaty przyrody: wodny „Rawka” (rzeka na całej długości); leśne: „Ruda Chlebacz”, „Kopanicha” (gm. Sk-ce), „Bażantarnia”, „Źródła Borówki (gm. Maków), „Polana Siwica” (gm. Nieborów), „Trębaczew” (pow. rawski); - Zbiorniki wodne: Joachimów-Ziemiary (gm.Bolimów), „Tatar” (Rawa Mazowiecka) *(Dane dotyczą 3 powiatów ziemskich: łowickiego, rawskiego, skierniewickiego oraz powiatu grodzkiego Miasto Skierniewice)

8 Wybrane atrakcje turystyczne gmin inicjatywy
Podregionu Północno –Wschodniego* Szlaki kajakowe na rzekach Pilica i Rawka Szlaki konne Parowozownia w Skierniewicach Kolej wąskotorowa Rogów – Rawa – Biała Łowicki Park Etnograficzny w Maurzycach Zabytki: Dworzec Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, Zespół pałacowo-parkowy arcybiskupów gnieźnieńskich, Kirkuty: „Stary” i „Nowy” (Skierniewice), Zespół pałacowo-parkowy (Nieborów), Ruiny Zamku (Łowicz), Zamek Książąt Mazowieckich (Rawa Mazowiecka) Zabytki prehistoryczne (grób w Janisławicach 9 tys. lat) Cmentarze wojenne z I i II wojny światowej (Joachimów Mogiły, Bolimów, Budy Grabskie) - Muzea m.in.: w Łowiczu, Lipcach Reymontowskich, Sromowie, Arkadii i Nieborowie, Rawie Mazowieckiej Poświętnem, Bolimowie (warsztat garncarski). *Dane dotyczą 3 powiatów ziemskich: łowickiego, rawskiego, skierniewickiego oraz powiatu grodzkiego Miasto Skierniewice

9 Projekt „Uzdrowisko Skierniewice – Maków”
- Zasoby naturalne - złoża solankowych wód geotermalnych - Wykonanie odwiertów geotermalnych - Przeprowadzenie badań powietrza i wody temperatura ok. 60°C, zasolenie ponad 11% - Podpisanie porozumienia z Gminą Maków - Uzyskanie Statusu Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2013 r.) - Wydzielenie obszaru inwestycyjnego - Wykonanie projektu budowy infrastruktury na obszarze inwestycyjnym - Wprowadzenie nowych wydziałów nauczania w PWSZ pod potrzeby kadry zawodowej w uzdrowisku (m.in.: kosmetologia, dietetyka)

10 Projekt „Uzdrowisko Skierniewice – Maków”
Właściwości lecznicze solankowych wód geotermalnych Solanka może być zastosowana do leczenia chorób: reumatologicznych, ortopedyczno-urazowych, układu nerwowego, dermatologicznych, otyłości.

11 Projekt „Uzdrowisko Skierniewice – Maków”

12 Projekt „Uzdrowisko Skierniewice – Maków”
Obszar inwestycyjny Obszar -150 ha ( w tym 140 ha w Skierniewicach i 10 ha w gm. Maków) Rodzaj terenu - zadrzewiony obszar po byłym poligonie wojskowym

13 Projekt „Uzdrowisko Skierniewice – Maków”
Koncepcja zagospodarowania obszaru inwestycyjnego na obszarze Miasta Skierniewice UZ- usługi zdrowia UT- usługi turystyczne ZP- zieleń MN- zabudowa mieszkaniowa

14 Możliwości inwestycyjne na obszarze
Projekt „Uzdrowisko Skierniewice – Maków” Możliwości inwestycyjne na obszarze Szpitale uzdrowiskowe i Sanatoria (gabinety lekarskie i zabiegowe, pokoje noclegowe, część gastronomiczna) Zakłady przyrodolecznicze (gabinety zabiegowe, baseny lecznicze i rehabilitacyjne) Przychodnie lekarskie Gabinety rehabilitacyjne i masażu Kliniki m.in. medycyny estetycznej, leczenia otyłości, rehabilitacyjne Gabinety kosmetyczne i fryzjerskie Obiekty hotelarskie (hotele, motele, pensjonaty) Obiekty gastronomiczne (restauracje, kawiarnie, bary, itp.) Sklepy ze zdrową żywnością, produktami regionalnymi i pamiątkami Inne obiekty handlowe (o powierzchni do 400 m2 ) Inne obiekty usługowe (usługi nieuciążliwe dla środowiska)w tym: rekreacyjne i sportowe, np.: urządzenia rekreacji wodnej, sale i place zabaw, ścianki wspinaczkowe, boiska, pola golfowe, korty itp.)

15 Projekt „Uzdrowisko Skierniewice – Maków”
Inwestorzy Jednostki samorządu terytorialnego: Miasto Skierniewice, Gmina Maków Osoby prywatne Spółki i inne

16 Projekt wiodący Miasta Skierniewice
Projekt „Uzdrowisko Skierniewice – Maków” Projekt wiodący Miasta Skierniewice Budowa kompleksu leczniczo-rekreacyjnego w ramach rewitalizacji terenów powojskowych w Skierniewicach

17 Projekt „Uzdrowisko Skierniewice – Maków”
Możliwe projekty komplementarne w obszarach: rozwoju agroturystyki na obszarach wiejskich, rozwoju turystyki (zarówno inwestycje publiczne jak i prywatne), budowy sieci powiązań komunikacyjnych (ścieżki pieszo-rowerowe, linie komunikacyjne), hotelarstwa i gastronomii, rozwoju rynków regionalnych i lokalnych promujących produkty regionalne i ekologiczną żywność, wykorzystania naturalnych źródeł energii (w celu zachowania zdrowego środowiska naturalnego), i innych proekologicznych działań na obszarach miejskich i wiejskich, rozwoju edukacji, w tym ekologicznej, tworzenia miejsc pracy w nowych dziedzinach gospodarki, tworzenia pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich, itd.

18 Projekt „Uzdrowisko Skierniewice – Maków”
Korzyści dla regionu i województwa GOSPODARCZE: aktywizacja gospodarcza mieszkańców miasta i wsi, wzrost zatrudnienia, powstanie firm w nowych branżach gospodarczych, powstanie pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich, rozwój rynku hotelarskiego i turystycznego. SPOŁECZNE i ZDROWOTNE: podniesienie poziomu życia mieszkańców, aktywizacja zdrowotna ludzi młodych i starszych, identyfikacja województwa łódzkiego jako regionu zdrowego i promującego zdrowy styl życia, wzrost profilaktyki zdrowotnej nie tylko mieszkańców regionu, rozwój turystyki aktywnej oraz bazy turystycznej, rekreacyjnej i sportowej.

19 Projekt „Uzdrowisko Skierniewice – Maków”
Korzyści dla regionu i województwa cd. ŚRODOWISKOWE: ochrona naturalnych zasobów środowiska, wzrost wykorzystania naturalnych źródeł energii, identyfikacja województwa łódzkiego jako obszaru atrakcyjnego turystyczne. POZOSTAŁE: wykreowanie marki i popytu na usługi balneologiczne i uzdrowiskowe, optymalne wykorzystanie zasobów kulturowych regionu, wzrost poziomu identyfikacji mieszkańców z miejscem, w którym mieszkają.

20 URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE
Dziękuję za uwagę URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE


Pobierz ppt "Skierniewice, 9 stycznia 2014 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google