Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiaty i gminy województwa łódzkiego Powiaty i gminy województwa łódzkiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiaty i gminy województwa łódzkiego Powiaty i gminy województwa łódzkiego."— Zapis prezentacji:

1

2 Powiaty i gminy województwa łódzkiego Powiaty i gminy województwa łódzkiego

3 Podregion Północny na tle Województwa Łódzkiego

4 Podregion Północny Wspólna inicjatywa jst

5 Dane podstawowe gmin inicjatywy Podregionu Północno –Wschodniego* Ogółem% województwa łódzkiego Powierzchnia km kw ,3 Liczba ludności ,59 Liczba ludności pracującej w rolnictwie ,4 *Dane dotyczą 3 powiatów ziemskich: łowickiego, rawskiego, skierniewickiego oraz powiatu grodzkiego Miasto Skierniewice

6 Gminy inicjatywy Podregionu Północno –Wschodniego w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 OBSZARY FUNKCJONALNE Obszar rozwoju intensywnego rolnictwa - wyzwania rozwojowe m.in.: + rozwój rynków regionalnych i lokalnych promujących produkty regionalne i ekologiczną żywność, + poprawa dostępności transportowej wewnętrznej i zewnętrznej Obszary turystyczne dolin rzecznych Pilicy, Warty i Bzury - wyzwania rozwojowe m.in.: + stworzenie spójnego wizerunku obszarów jako atrakcyjnych turystycznie, + rozwój turystyki aktywnej oraz bazy turystycznej, rekreacyjnej i sportowej, + wykreowanie marki i popytu na usługi balneologiczne i uzdrowiskowe.

7 Zasoby przyrodnicze gmin inicjatywy Podregionu Północno –Wschodniego* - Bolimowski Park Krajobrazowy (1 z 7); - Bolimowsko – Radziejowicki Obszar Chronionego Krajobrazu (1 z 2); - Zespoły przyrodniczo krajobrazowe: Nieborów, Zwierzyniec Królewski; - Rezerwaty przyrody: wodny Rawka (rzeka na całej długości); leśne: Ruda Chlebacz, Kopanicha (gm. Sk-ce), Bażantarnia, Źródła Borówki (gm. Maków), Polana Siwica (gm. Nieborów), Trębaczew (pow. rawski); - Zbiorniki wodne: Joachimów-Ziemiary (gm.Bolimów), Tatar (Rawa Mazowiecka) *(Dane dotyczą 3 powiatów ziemskich: łowickiego, rawskiego, skierniewickiego oraz powiatu grodzkiego Miasto Skierniewice)

8 Wybrane atrakcje turystyczne gmin inicjatywy Podregionu Północno –Wschodniego* - Szlaki kajakowe na rzekach Pilica i Rawka - Szlaki konne - Parowozownia w Skierniewicach - Kolej wąskotorowa Rogów – Rawa – Biała - Łowicki Park Etnograficzny w Maurzycach - Zabytki: Dworzec Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, Zespół pałacowo-parkowy arcybiskupów gnieźnieńskich, Kirkuty: Stary i Nowy (Skierniewice), Zespół pałacowo-parkowy ( Nieborów), Ruiny Zamku (Łowicz), Zamek Książąt Mazowieckich (Rawa Mazowiecka) Zabytki prehistoryczne (grób w Janisławicach 9 tys. lat) Cmentarze wojenne z I i II wojny światowej (Joachimów Mogiły, Bolimów, Budy Grabskie) - Muzea m.in.: w Łowiczu, Lipcach Reymontowskich, Sromowie, Arkadii i Nieborowie, Rawie Mazowieckiej Poświętnem, Bolimowie (warsztat garncarski). *Dane dotyczą 3 powiatów ziemskich: łowickiego, rawskiego, skierniewickiego oraz powiatu grodzkiego Miasto Skierniewice

9 Projekt Uzdrowisko Skierniewice – Maków - Zasoby naturalne - złoża solankowych wód geotermalnych - Wykonanie odwiertów geotermalnych - Przeprowadzenie badań powietrza i wody temperatura ok. 60°C, zasolenie ponad 11% - Podpisanie porozumienia z Gminą Maków - Uzyskanie Statusu Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2013 r.) - Wydzielenie obszaru inwestycyjnego - Wykonanie projektu budowy infrastruktury na obszarze inwestycyjnym - Wprowadzenie nowych wydziałów nauczania w PWSZ pod potrzeby kadry zawodowej w uzdrowisku (m.in.: kosmetologia, dietetyka)

10 Projekt Uzdrowisko Skierniewice – Maków Właściwości lecznicze solankowych wód geotermalnych Solanka może być zastosowana do leczenia chorób: reumatologicznych, ortopedyczno-urazowych, układu nerwowego, dermatologicznych, otyłości.

11 Projekt Uzdrowisko Skierniewice – Maków

12 Obszar inwestycyjny Obszar -150 ha ( w tym 140 ha w Skierniewicach i 10 ha w gm. Maków) Rodzaj terenu - zadrzewiony obszar po byłym poligonie wojskowym

13 Projekt Uzdrowisko Skierniewice – Maków Koncepcja zagospodarowania obszaru inwestycyjnego na obszarze Miasta Skierniewice

14 Projekt Uzdrowisko Skierniewice – Maków Szpitale uzdrowiskowe i Sanatoria (gabinety lekarskie i zabiegowe, pokoje noclegowe, część gastronomiczna) Zakłady przyrodolecznicze (gabinety zabiegowe, baseny lecznicze i rehabilitacyjne) Przychodnie lekarskie Gabinety rehabilitacyjne i masażu Kliniki m.in. medycyny estetycznej, leczenia otyłości, rehabilitacyjne Gabinety kosmetyczne i fryzjerskie Obiekty hotelarskie (hotele, motele, pensjonaty) Obiekty gastronomiczne (restauracje, kawiarnie, bary, itp.) Sklepy ze zdrową żywnością, produktami regionalnymi i pamiątkami Inne obiekty handlowe (o powierzchni do 400 m 2 ) Inne obiekty usługowe (usługi nieuciążliwe dla środowiska)w tym: rekreacyjne i sportowe, np.: urządzenia rekreacji wodnej, sale i place zabaw, ścianki wspinaczkowe, boiska, pola golfowe, korty itp.) Możliwości inwestycyjne na obszarze

15 Projekt Uzdrowisko Skierniewice – Maków Jednostki samorządu terytorialnego: Miasto Skierniewice, Gmina Maków Osoby prywatne Spółki i inne Inwestorzy

16 Projekt Uzdrowisko Skierniewice – Maków Projekt wiodący Miasta Skierniewice Budowa kompleksu leczniczo-rekreacyjnego w ramach rewitalizacji terenów powojskowych w Skierniewicach

17 Projekt Uzdrowisko Skierniewice – Maków Możliwe projekty komplementarne w obszarach: - rozwoju agroturystyki na obszarach wiejskich, - rozwoju turystyki (zarówno inwestycje publiczne jak i prywatne), - budowy sieci powiązań komunikacyjnych (ścieżki pieszo-rowerowe, linie komunikacyjne), - hotelarstwa i gastronomii, - rozwoju rynków regionalnych i lokalnych promujących produkty regionalne i ekologiczną żywność, - wykorzystania naturalnych źródeł energii (w celu zachowania zdrowego środowiska naturalnego), i innych proekologicznych działań na obszarach miejskich i wiejskich, - rozwoju edukacji, w tym ekologicznej, - tworzenia miejsc pracy w nowych dziedzinach gospodarki, - tworzenia pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich, itd.

18 Projekt Uzdrowisko Skierniewice – Maków Korzyści dla regionu i województwa GOSPODARCZE: - aktywizacja gospodarcza mieszkańców miasta i wsi, - wzrost zatrudnienia, - powstanie firm w nowych branżach gospodarczych, - powstanie pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich, - rozwój rynku hotelarskiego i turystycznego. SPOŁECZNE i ZDROWOTNE: - podniesienie poziomu życia mieszkańców, - aktywizacja zdrowotna ludzi młodych i starszych, - identyfikacja województwa łódzkiego jako regionu zdrowego i promującego zdrowy styl życia, - wzrost profilaktyki zdrowotnej nie tylko mieszkańców regionu, - rozwój turystyki aktywnej oraz bazy turystycznej, rekreacyjnej i sportowej.

19 Projekt Uzdrowisko Skierniewice – Maków Korzyści dla regionu i województwa cd. ŚRODOWISKOWE: - ochrona naturalnych zasobów środowiska, - wzrost wykorzystania naturalnych źródeł energii, - identyfikacja województwa łódzkiego jako obszaru atrakcyjnego turystyczne. POZOSTAŁE: - wykreowanie marki i popytu na usługi balneologiczne i uzdrowiskowe, - optymalne wykorzystanie zasobów kulturowych regionu, - wzrost poziomu identyfikacji mieszkańców z miejscem, w którym mieszkają.

20


Pobierz ppt "Powiaty i gminy województwa łódzkiego Powiaty i gminy województwa łódzkiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google