Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2012 ROKU Białystok 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2012 ROKU Białystok 2013."— Zapis prezentacji:

1 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2012 ROKU Białystok 2013

2 Na terenie województwa podlaskiego z roku na rok zmniejsza się liczba ludności Sytuacja demograficzna województwa podlaskiego w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

3 Gminy z terenu województwa podlaskiego w roku 2012 posiadały w swoim zasobie mieszkań – spadek w stosunku do roku poprzedniego o 323 Najmniej mieszkań posiadają gminy z powiatów kolneński, łomżyński, suwalski i sejneński Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

4 Na terenie województwa podlaskiego z pomocy społecznej korzysta 7% ogółu mieszkańców W 2012 roku z pomocy i wsparcia skorzystało: osób, (z czego 52% to osoby korzystające długotrwale) W stosunku do lat liczba beneficjentów pomocy wzrosła o 6%

5 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS Wybrane kategorie osób, którym udzielono pomocy i wsparcia

6 Najczęstsze powody korzystania z pomocy społecznej w województwie podlaskim w roku 2012 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

7 Liczba osób, które w latach skorzystały z pomocy OPS w postaci świadczeń pieniężnych Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

8 Pomoc w formie świadczeń Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS Rodzaj zasiłku Zasiłek stały Średnia wysokość zasiłku stałego dla osób samotnie gospodarujących w zł Średnia wysokość zasiłku stałego dla osoby w rodzinie w zł Zasiłek okresowy Średnia wysokość zasiłku okresowego w zł Średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu bezrobocia w zł Średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu długotrwałej choroby w zł Średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu niepełnosprawności w zł Zasiłek celowy Średnia wysokość zasiłku celowego na osobę w roku w zł

9 Rodzaj świadczeniaRokLiczba osób Kwota świadczeń w zł Udział % Posiłek ,5% % ,1% W tym dla dzieci ,4% ,5% ,8% Schronienie ,6% ,6% % Ubranie ,6% ,4% ,5% Sprawienie pogrzebu ,3% % ,4% Świadczenia niepieniężne udzielone przez ośrodki pomocy społecznej w województwie podlaskim w latach

10 Liczba rodzin korzystających z usług pomocy społecznej w gminach i powiatach województwa podlaskiego w roku 2012

11 Wybrane instytucje pomocy społecznej wg. stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

12 Kadra zatrudniona w jednostkach pomocy społecznej województwa podlaskiego w 2012 roku:

13 Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej w roku 2012 w województwie podlaskim

14 Dziękuję za uwagę Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku ul. Kombatantów Białystok tel


Pobierz ppt "OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2012 ROKU Białystok 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google