Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GENEZA DPIN Dolnośląski Park Innowacji i Nauki powstał jako non profitowa Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) w celu realizacji założeń GOW. Gospodarka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GENEZA DPIN Dolnośląski Park Innowacji i Nauki powstał jako non profitowa Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) w celu realizacji założeń GOW. Gospodarka."— Zapis prezentacji:

1

2 GENEZA DPIN Dolnośląski Park Innowacji i Nauki powstał jako non profitowa Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) w celu realizacji założeń GOW. Gospodarka Oparta na Wiedzy to reorientacja gospodarki, polegająca na stopniowym przechodzeniu od gospodarki materiałochłonnej, do gospodarki opartej na informacji i wiedzy. Droga do sukcesu gospodarczego oraz konkurencyjności wiedzie więc poprzez pozyskiwanie i przetwarzanie informacji oraz tworzenie na ich podstawie wiedzy wykorzystywanej następnie w sposób praktyczny.

3 Wzorców funkcjonowania i wskazówek w procesie organizacji Parku dostarczyły: Ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce i Coventry University Enterprise z regionu West Midlands (Wielka Brytania). GENEZA DPIN

4 Dodatkowym atutem Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki jest wsparcie ze strony założycieli - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Politechniki Wrocławskiej. GENEZA DPIN

5 Głównym celem DPIN jest podejmowanie inicjatyw i tworzenie warunków do ścisłej współpracy partnerów z obszaru nauki i gospodarki w celu opracowywania nowych rozwiązań i technologii oraz wdrażania ich przedsiębiorstwach na rzecz rozwoju regionu Dolnego Śląska. Jako organizacja nowoczesna i otwarta nawiązuje również chętnie Dolnego Śląska. FILOZOFIA DPIN

6 Do główny zadań DPIN należy: ZADANIA DPIN wykształcenie nowych form współpracy przemysłu i szkolnictwa wyższego, dzięki współpracy na wszystkich płaszczyznach edukacyjnych, wykorzystanie i transfer wiedzy, technologii i doświadczenia środowiska naukowego do przemysłu, umożliwianie przeprowadzania przełomowych badań w nowoczesnych laboratoriach, transformację wyników zrealizowanych badań w innowacyjne rozwiązania technologiczne możliwe do zastosowania w przedsiębiorstwach,

7 zapewnianie warunków sprzyjających powstawaniu nowych firm w oparciu o osiągnięcia komercyjno – naukowe szkół wyższych Dolnego Śląska, podnoszenie kwalifikacji kadr przedsiębiorców w zakresie zaawansowanych technologii i zarządzania proinnowacyjnego, ZADANIA DPIN pośrednictwo w nawiązywaniu międzynarodowej współpracy przemysłu regionalnego, przyciąganie kapitału krajowego i zagranicznego, wspieranie rozwoju i ekspansji przedsiębiorstw z naszego regionu poza granicami kraju.

8 W szczególności poprzez skupienie się na pracach badawczo-rozwojowych w określonych obszarach: ZADANIA DPIN wirtualny rozwój produktów rynkowych, technologie projektowania i wytwarzania wyrobów technicznych na doraźne i specjalistyczne potrzeby rynku, przygotowywanie prototypów konstrukcyjnych, funkcjonalnych i technicznych oraz ich badanie; wytwarzanie serii próbnych wyrobów przeznaczonych do produkcji seryjnej,

9 obróbka laserowa nowych materiałów oraz rozwój i zastosowanie nowych technologii w przemyśle, zintegrowane technologie Rapid Prototyping, Rapid Tooling, Reverse Engineering, nanotechnologie i mikrotechnika, systemy wizyjne do monitoring produktu, rozwój zintegrowanych systemów informatycznych. ZADANIA DPIN

10 Działalność DPIN wpisana jest w aktywności Europejskiej Platformy Technologicznej MANUFUTURE, uznanej przez Komisję Europejską oraz jej Narodowych Platform Technologicznych utworzonych w 20 krajach Unii Europejskiej i realizuje strategiczne założenia polityki regionalnej w zakresie innowacji w szczególności Celu gospodarczego Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego (SRWD) oraz Dolnośląskiej Strategii Innowacji. POWIĄZANIA DPIN

11 Pozyskanie na realizację różnorodnych projektów ponad 2,3 mln EURO, głównie z funduszy europejskich, SUKCESY DPIN

12 Realizacja różnorodnych projektów o charakterze organizacyjno-technicznym, mających na celu zwiększenie potencjału innowacyjnego regionu dolnośląskiego, finansowanych głównie z funduszy europejskich, SUKCESY DPIN

13 Nawiązanie współpracy z ponad 70 firmami, instytucjami i ośrodkami naukowymi w Polsce oraz w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach, Włoszech, Szwecji, Austrii i na Węgrzech, SUKCESY DPIN

14 Powołanie do życia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu CINNOMATECH i Dolnośląskie Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego. SUKCESY DPIN

15 Uprzywilejowane położenie Parku - w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - sprawia, że będzie to atrakcyjne miejsce do prowadzenia działalności innowacyjnej, badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej opartej na korzystnych warunkach podatkowych. ROZWÓJ DPIN - INWESTYCJA Planuje się tu koncentracje nowoczesnych usług konsultingowych, projektowych a tak e firm spin-off i start-up zarówno krajowych jak i zagranicznych, które znajda sprzyjające warunki rozwoju. We współpracy z uczelniami będą zajmowały sie komercjalizacja wyników badan, patentów i innowacyjnych pomysłów wdrażanych do przemysłu

16 Lokalizacja inwestycji DPIN zapewnia łatwy i szybki dojazd do lotniska, autostrady i głównych dróg wyjazdowych. Bardzo dobre połączenia komunikacyjne z innym dzielnicami zapewnia sąsiedztwo dwóch arterii miasta - ul. Powstańców Śląskich/ Karkonoskiej i Grabiszyńskiej. ROZWÓJ DPIN - INWESTYCJA Inwestycja DPIN Siedziba DPIN

17 Inwestycja DPIN zlokalizowana jest we wrocławskiej dzielnicy Oporów, miedzy ulicami Kwiatkowskiego i Giełdowa, na działce o powierzchni 3,5 ha położonej w obrębie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. ROZWÓJ DPIN - INWESTYCJA

18 Zadania stawiane przed nowopowstającym Parkiem to: Wspieranie powstawania nowych firm, szczególnie tych opartych o innowacje – inkubacja firm; Pomoc we wdrażaniu nowoczesnych technik i strategii działania istniejących firm – mentoring, wprowadzanie nowoczesnych metod pracy: eworking, teleworking (wsparcie organizacyjne, finansowe i techniczne); Wsparcie dla istniejących firm planujących, w ramach swojego rozwoju, rozszerzenie obszaru działania na inne regiony kraju lub zagranicę pomoc w planowania i organizacji podróży, organizacja spotkań i prezentacji handlowych; ROZWÓJ DPIN - INWESTYCJA

19 Wsparcie dla firm i osób prowadzących działania wynalazcze, pomoc w procesie rejestracji patentowania wynalazków, wsparcie podczas poszukiwania kapitału i komercjalizacji wynalazków; Treningi i szkolenia, działania informacyjne, doradcze w zakresie promocji innowacyjności i transferu technologii w sektorze MŚP, podnoszenie kwalifikacji kadr podmiotów gospodarczych w zakresie zaawansowanych technologii i zarządzania proinnowacyjnego, promocja postaw innowacyjnych i przedsiębiorczości; ROZWÓJ DPIN - INWESTYCJA

20 Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne i niepełnosprawne, studentów i absolwentów Uczelni oraz firmy typu spin-off i spin-out; Wynajem powierzchni laboratoryjno-produkcyjnej i biurowej dla rozwijających się firm, tworzenie odpowiedniej infrastruktury dla zapewnienia przedsiębiorstwom warunków do generowania innowacji; Tworzenie działów badawczo-rozwojowych firm oraz prowadzenie prac badawczych i wdrożeniowych; ROZWÓJ DPIN - INWESTYCJA

21


Pobierz ppt "GENEZA DPIN Dolnośląski Park Innowacji i Nauki powstał jako non profitowa Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) w celu realizacji założeń GOW. Gospodarka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google