Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A."— Zapis prezentacji:

1 DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.
Lilla Jaroń Wiceprezes Zarządu Wrocław, wrzesień 2011

2 GENEZA DPIN Dolnośląski Park Innowacji i Nauki powstał jako non profitowa Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) w celu realizacji założeń GOW. Gospodarka Oparta na Wiedzy to reorientacja gospodarki, polegająca na stopniowym przechodzeniu od gospodarki materiałochłonnej, do gospodarki opartej na informacji i wiedzy. Droga do sukcesu gospodarczego oraz konkurencyjności wiedzie więc poprzez pozyskiwanie i przetwarzanie informacji oraz tworzenie na ich podstawie wiedzy wykorzystywanej następnie w sposób praktyczny.

3 GENEZA DPIN Wzorców funkcjonowania i wskazówek w procesie organizacji Parku dostarczyły: Ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce i Coventry University Enterprise z regionu West Midlands (Wielka Brytania). Współpraca z tymi instytucjami gwarantuje najwyższe kompetencje i pełny profesjonalizm ze strony DPIN w dostarczaniu usług dla organizacji i firm w regionie.

4 GENEZA DPIN Dodatkowym atutem Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki jest wsparcie ze strony założycieli - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Politechniki Wrocławskiej. Województwo dolnośląskie wyróżnia doskonała lokalizacja i zasoby pod działania związane z komercjalizacją badań, wdrażanie nowych technik i strategii działania, wspieraniem wynalazczości. Natomiast Politechnika Wrocławska to nie tylko jedna z lepszych uczelni technicznych w kraju, ale również uczelnia o najwyższej liczbie zarejestrowanych patentów w kraju.

5 FILOZOFIA DPIN Głównym celem DPIN jest podejmowanie inicjatyw i tworzenie warunków do ścisłej współpracy partnerów z obszaru nauki i gospodarki w celu opracowywania nowych rozwiązań i technologii oraz wdrażania ich przedsiębiorstwach na rzecz rozwoju regionu Dolnego Śląska. Jako organizacja nowoczesna i otwarta nawiązuje również chętnie Dolnego Śląska.

6 ZADANIA DPIN Do główny zadań DPIN należy:
wykształcenie nowych form współpracy przemysłu i szkolnictwa wyższego, dzięki współpracy na wszystkich płaszczyznach edukacyjnych, wykorzystanie i transfer wiedzy, technologii i doświadczenia środowiska naukowego do przemysłu, umożliwianie przeprowadzania przełomowych badań w nowoczesnych laboratoriach, transformację wyników zrealizowanych badań w innowacyjne rozwiązania technologiczne możliwe do zastosowania w przedsiębiorstwach,

7 ZADANIA DPIN zapewnianie warunków sprzyjających powstawaniu nowych firm w oparciu o osiągnięcia komercyjno – naukowe szkół wyższych Dolnego Śląska, podnoszenie kwalifikacji kadr przedsiębiorców w zakresie zaawansowanych technologii i zarządzania proinnowacyjnego, pośrednictwo w nawiązywaniu międzynarodowej współpracy przemysłu regionalnego, przyciąganie kapitału krajowego i zagranicznego, wspieranie rozwoju i ekspansji przedsiębiorstw z naszego regionu poza granicami kraju.

8 ZADANIA DPIN W szczególności poprzez skupienie się na pracach badawczo-rozwojowych w określonych obszarach: wirtualny rozwój produktów rynkowych, technologie projektowania i wytwarzania wyrobów technicznych na doraźne i specjalistyczne potrzeby rynku, przygotowywanie prototypów konstrukcyjnych, funkcjonalnych i technicznych oraz ich badanie; wytwarzanie serii próbnych wyrobów przeznaczonych do produkcji seryjnej,

9 ZADANIA DPIN obróbka laserowa nowych materiałów oraz rozwój i zastosowanie nowych technologii w przemyśle, zintegrowane technologie Rapid Prototyping, Rapid Tooling, Reverse Engineering, nanotechnologie i mikrotechnika, systemy wizyjne do monitoring produktu, rozwój zintegrowanych systemów informatycznych.

10 POWIĄZANIA DPIN Działalność DPIN wpisana jest w aktywności Europejskiej Platformy Technologicznej MANUFUTURE, uznanej przez Komisję Europejską oraz jej Narodowych Platform Technologicznych utworzonych w 20 krajach Unii Europejskiej i realizuje strategiczne założenia polityki regionalnej w zakresie innowacji w szczególności Celu gospodarczego Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego (SRWD) oraz Dolnośląskiej Strategii Innowacji.

11 SUKCESY DPIN Pozyskanie na realizację różnorodnych projektów ponad 2,3 mln EURO, głównie z funduszy europejskich,

12 BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO
SUKCESY DPIN Realizacja różnorodnych projektów o charakterze organizacyjno-technicznym, mających na celu zwiększenie potencjału innowacyjnego regionu dolnośląskiego, finansowanych głównie z funduszy europejskich, DOLNOSLĄSKIE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO

13 SUKCESY DPIN Nawiązanie współpracy z ponad 70 firmami, instytucjami i ośrodkami naukowymi w Polsce oraz w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach, Włoszech, Szwecji, Austrii i na Węgrzech,

14 BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO
SUKCESY DPIN Powołanie do życia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu CINNOMATECH i Dolnośląskie Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego. DOLNOSLĄSKIE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO

15 ROZWÓJ DPIN - INWESTYCJA
Uprzywilejowane położenie Parku - w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - sprawia, że będzie to atrakcyjne miejsce do prowadzenia działalności innowacyjnej, badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej opartej na korzystnych warunkach podatkowych. Planuje się tu koncentracje nowoczesnych usług konsultingowych, projektowych a tak e firm spin-off i start-up zarówno krajowych jak i zagranicznych, które znajda sprzyjające warunki rozwoju. We współpracy z uczelniami będą zajmowały sie komercjalizacja wyników badan, patentów i innowacyjnych pomysłów wdrażanych do przemysłu

16 ROZWÓJ DPIN - INWESTYCJA
Siedziba DPIN Lokalizacja inwestycji DPIN zapewnia łatwy i szybki dojazd do lotniska, autostrady i głównych dróg wyjazdowych. Bardzo dobre połączenia komunikacyjne z innym dzielnicami zapewnia sąsiedztwo dwóch arterii miasta - ul. Powstańców Śląskich/ Karkonoskiej i Grabiszyńskiej. W odległości około 200 m od terenu inwestycji znajduje się przystanek autobusowy (linia 107, 133 i 247). W roku 2012 planowane jest uruchomienie połączenia kolejowego na trasie centrum miasta - stadion - lotnisko. W sąsiedztwie znajdują się dwa duże centra handlowe - Auchan Bielany Park Handlowy i Park Handlowy Bielany oraz liczne nowopowstające inwestycje. W bezpośrednim sąsiedztwie jest to m.in. siedziba firmy Itsumi, produkującej sprzęt komputerowy i sprzęt elektroniczny powszechnego użytku oraz firmy OLEOFARM specjalizującej się w produkcji półproduktów na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego. Inwestycja DPIN

17 ROZWÓJ DPIN - INWESTYCJA
Inwestycja DPIN zlokalizowana jest we wrocławskiej dzielnicy Oporów, miedzy ulicami Kwiatkowskiego i Giełdowa, na działce o powierzchni 3,5 ha położonej w obrębie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jest to teren o dużym potencjale wynikającym także z dynamicznego rozwoju południowej części miasta i przesuwania się centrum Wrocławia w tym kierunku. To właśnie w południowej części miasta powstaje najwięcej nowych miejsc pracy i lokali mieszkaniowych.

18 ROZWÓJ DPIN - INWESTYCJA
Zadania stawiane przed nowopowstającym Parkiem to: Wspieranie powstawania nowych firm, szczególnie tych opartych o innowacje – inkubacja firm; Pomoc we wdrażaniu nowoczesnych technik i strategii działania istniejących firm – mentoring, wprowadzanie nowoczesnych metod pracy: eworking, teleworking (wsparcie organizacyjne, finansowe i techniczne); Wsparcie dla istniejących firm planujących, w ramach swojego rozwoju, rozszerzenie obszaru działania na inne regiony kraju lub zagranicę pomoc w planowania i organizacji podróży, organizacja spotkań i prezentacji handlowych;

19 ROZWÓJ DPIN - INWESTYCJA
Wsparcie dla firm i osób prowadzących działania wynalazcze, pomoc w procesie rejestracji patentowania wynalazków, wsparcie podczas poszukiwania kapitału i komercjalizacji wynalazków; Treningi i szkolenia, działania informacyjne, doradcze w zakresie promocji innowacyjności i transferu technologii w sektorze MŚP, podnoszenie kwalifikacji kadr podmiotów gospodarczych w zakresie zaawansowanych technologii i zarządzania proinnowacyjnego, promocja postaw innowacyjnych i przedsiębiorczości;

20 ROZWÓJ DPIN - INWESTYCJA
Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne i niepełnosprawne, studentów i absolwentów Uczelni oraz firmy typu spin-off i spin-out; Wynajem powierzchni laboratoryjno-produkcyjnej i biurowej dla rozwijających się firm, tworzenie odpowiedniej infrastruktury dla zapewnienia przedsiębiorstwom warunków do generowania innowacji; Tworzenie działów badawczo-rozwojowych firm oraz prowadzenie prac badawczych i wdrożeniowych;

21 Dziękujemy za uwagę Wrocław, wrzesień 2011


Pobierz ppt "DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google