Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji VII. Polityka przedsiębiorczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji VII. Polityka przedsiębiorczości."— Zapis prezentacji:

1 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji VII. Polityka przedsiębiorczości

2 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 2 Interwencja państwa w sektorze przedsiębiorstw - argumenty za Zawodność rynku (market failure). Niesprawność rynku w sferze innowacji. Niesprawność systemowa.

3 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 3 Interwencja państwa w sektorze przedsiębiorstw - argumenty przeciw Niezgodne z zasadami kapitalizmu. Niesprawność państwa (government failure). Ograniczona możliwość selekcji adresatów (picking winners).

4 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 4 Cele polityki przedsiębiorczości Autonomiczny – stymulowanie rozwoju gospodarczego. Instrumentalne: Stymulowanie innowacji, Rozwiązywanie ważnych problemów społecznych.

5 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 5 Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju gospodarczego Wzrost PKB (wartości dodanej). Wzrost zatrudnienia. Realizacja korzyści z międzynarodowego podziału pracy. Rozwój w wymiarze regionalnym i lokalnym.

6 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 6 Stymulowanie innowacji Młode firmy high-tech. Przedsiębiorczość akademicka. Dedykowane źródła finansowania (fundusze zalążkowe, venture capital). Dyfuzja nowych technologii w skali całej gospodarki.

7 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 7 Rozwiązywanie ważnych problemów społecznych Przedsiębiorcze wzmocnienie słabszych grup społecznych: Bezrobotnych, Niepełnosprawnych, Kobiet, Seniorów. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej.

8 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 8 Cele polityki przedsiębiorczości – synergia i sprzeczności

9 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 9 Polityka przedsiębiorczości – ujęcie systemowe

10 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 10 Nowa segmentacja sektora przedsiębiorstw Podział na mikro, małe, średnie i duże - niewystarczający. Konieczność korekty własnościowej danych statystycznych. Uwzględnienie kandydatów na przedsiębiorców (800 tys. osób). Podział sektora mikro na solo i mikropracodawców. Wydzielenie firm z kapitałem zagranicznym.

11 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 11 Adresaci polityki przedsiębiorczości (7 grup)

12 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 12 Selektywne instrumenty wsparcia – kryteria i zasady

13 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 13 Polityka przedsiębiorczości w duchu nowego pragmatyzmu Polityka oparta na wiedzy. Wspieramy ujawnione pozytywne trendy. Inicjalne pchnięcie (initial push). Instrumenty niskobudżetowe. Wysoka relacja nakład-efekt. Zaangażowanie samych przedsiębiorców.

14 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 14 Podsumowanie Istota przedsiębiorczości Oblicza przedsiębiorczości Metody pomiaru i co z nich wynika Polityka przedsiębiorczości Zatrudnienie InnowacjeUmiędzynarodowienie


Pobierz ppt "Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji VII. Polityka przedsiębiorczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google