Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Posiedzenie Podkarpackiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 9 maja 2005 r. PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI w RZESZOWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Posiedzenie Podkarpackiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 9 maja 2005 r. PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI w RZESZOWIE."— Zapis prezentacji:

1 Posiedzenie Podkarpackiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 9 maja 2005 r. PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI w RZESZOWIE

2 Limit środków unijnych dla województwa podkarpackiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (bez Pomocy Technicznej) Wg kursu EBC z dn. 30 marca 2005 r. 1 euro =4,1118 PLN. 1.Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów – 110,6 mln euro (454,6 mln zł) 2.Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach – 30,1 mln euro (123,6 mln zł) 3.Priorytet III Rozwój lokalny – 51,5 mln euro (211,9 mln zł) Łącznie: 192,2 mln euro (790,1 mln zł)

3 Limit środków unijnych dla województwa podkarpackiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (bez Pomocy Technicznej) Wg kursu EBC z dn. 30 marca 2005 r. 1 euro =4,1118 PLN.

4 Złożone wnioski aplikacyjne Wyszczególnienie Liczba złożonych wniosków do 31.12.2004 r. Liczba złożonych wniosków do 31.03.05 r. Liczba złożonych wniosków w I kw. 2005 r. Priorytet I82 0 Priorytet III bez dz. 3.4324 0 Razem I i III bez dz. 3.4406 0 Priorytet II oraz dz. 3.4414828414 Ogółem8201 234414

5 Wnioski rozpatrzone a wnioski wybrane do końca I kwartału 2005 r. Wyszczególnienie Liczba wniosków rozpatrzonych - stan na koniec I kwartału 2005 r. Liczba wniosków wybranych do finansowania % Liczba wniosków rozpatrzonych Liczba wniosków wybranych % Priorytet I724156,94%00 0,0% Priorytet III bez dz. 3.4 3243310,19%2700,00% Razem I i III bez dz. 3.4 3967418,69%2700,00% Priorytet II oraz dz. 3.4 49811322,69%2684215,67% Ogółem89418720,92%2954214,24% Od początku realizacji ProgramuI kwartał 2005 r.

6 Wnioski odrzucone Wyszczególnienie Ilość wniosków odrzuconych Ogółem Ilość odrzuconych ze względów formalnych Ilość odrzuconych ze względów meryto- rycznych Wycofane przez beneficjenta w trakcie procesu oceny Ilość nieuwzględnionych z powodu braku środków Priorytet I31191101 Priorytet III bez dz. 3.4 29166281196 Razem I i III bez dz. 3.4 32285391197 Priorytet II oraz dz. 3.4 383165140078 Ogółem7052501791275 100%35,5%25,4%0,1%39,0%

7 Zaangażowanie środków wspólnotowych z alokacji 2004-2006 - stan na 31 marca 2005 r. Wyszczególnienie projekty wybrane % w stosunku do sumy alokacji ilość wartość dofinansowania w tys. zł Priorytet I41330 359,872,7 Priorytet III bez dz. 3.43358 155,329,6 Razem Priorytet I i Priorytet III bez dz. 3.474388 515,159,7 Priorytet II z dz. 3.411324 027,117,2 Ogółem Priorytety I-III187412 542,252,2

8 Kontraktowanie - stan na 31 marca 2005 r. Wyszczególnienie projekty zakontraktowane % w stosunku do sumy alokacji ilość projektów w trakcie podpisywania umów ilość wartość dofinansowania w tys. zł Priorytet I36245 089,353,95 Priorytet III bez dz. 3.42438 795,219,89 Razem Priorytet I i Priorytet III bez dz. 3.4 60283 884,543,614* Priorytet II z dz. 3.42911 437,08,286 Ogółem Priorytety I-III89295 321,437,4100 *aktualnie na podpisanie umów oczekuje pięć projektów

9 Zrealizowane projekty oraz ich efekty rzeczowe od początku realizacji Programu Zrealizowane projekty15 projektów Wartość całkowita619,0 tys. zł Wartość dofinansowania464,2 tys. zł Efekty rzeczowe: –sprzęt komputerowy (zestawy komputerowe, laptop, drukarki, kopiarki, fax) –projektor multimedialny –meble biurowe –uruchomienie strony internetowej –materiały informacyjne i promocyjne

10 Postęp realizacji zakontraktowanych projektów w ramach Priorytetu I i III (bez dz. 3.4.) w tys. zł Całkowite wydatki poniesione przez beneficjentów na realizację projektów w tym wydatki kwalifikowalne Priorytet Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji Programu Priorytet Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji Programu Priorytet I 3 088,06 235,1 Priorytet I 2 994,35 243,2 Priorytet III bez działania 3.4 1 262,21 601,4 Priorytet III bez działania 3.4 1 262,21 594, 3 Razem 4 350, 27 836, 5 Razem 4 256,56 837, 5 Wartość realizowanych projektów 385 267,6 Wartość dofinansownia realizowanych projektów 283 884,5 % realizacji 2,0% % realizacji 2,4%

11 Postęp realizacji zakontraktowanych projektów w ramach Priorytetu II oraz dz. 3.4. w tys. zł Wydatki kwalifikowalne poniesione na realizację projektów Priorytet Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji Programu Priorytet II i działanie 3.4243,43 129, 6 Wartość dofinansownia realizowanych projektów11 437,0 % realizacji 27,4%

12 Realizacja projektów w ramach Priorytetów w I i II kwartale 2005 r. w tys. zł Priorytet Projekty realizowane w I kwartale 2005 r. – stan na 31.03.2005 r. Zarejestrowane wnioski – stan na 31.03.2005 r. Projekty do realizacji w II kwartale 2005 r. w tym projekty planowane do zrealizowania w II kwartale 2005 r. Ilość Wartość dofinans.Ilość Wartość dofinans.Ilość Wartość dofinans.Ilość Wartość dofinans. Priorytet I36245 089,3585 192,841330 282,14879,6 Priorytet II2911 437,0158 949,65424 250,100,0 Priorytet III2438 795,27822 837,610261 632,8211 440,1 Priorytet IV13911,300,01365,68845,8 Łącznie102296 232,898116 980,0210416 230,5333 165,4

13 Harmonogram występowania przez beneficjentów z wnioskami o płatność dla zakontraktowanych projektów w tys. zł Ilość umów Wartość umów I 2005II 2005III 2005IV 2005 rok 2006rok 2007 OGÓŁEM117296 697,0407,0733 001,284 268,463 600,3114 254,61 165,5 Priorytet I36245 089,3024 421,562 616,653 885,99103 075,11 090,1 100,0%0,0%10,0%25,5%22,0%42,1%0,4% Priorytet II2911 4367,002 677,76 783,81 110,9789,275,4 100,0%0,0%23,4%59,3%9,7%6,9%0,7% Priorytet III2438 795,2407,074 574,414 855,78 583,410 374,60,0 100,0%1,0%11,8%38,3%22,1%26,7%0,0% Priorytet IV281 375,601 327,512,319,9415,80,0 100,0%0,0%96,5%0,9%1,4%1,1%0,0%

14 Prognoza wypłat środków wspólnotowych z konta programowego - w mln zł WyszczególnienieWydatki Wypłaty w stosunku do sumy alokacji (w %) Wypłaty dokonane w I kwartale 2005r.0,410,05% Prognoza wypłat na II kwartał 2005r.33,924,18% Prognoza wypłat od początku realizacji programu 34,334,23%

15 Problemy powstałe przy realizacji ZPORR w województwie podkarpackim brak Systemu SIMIK brak ostatecznej wersji Generatora Wniosków i związane z tym trudności z poprawnym wypełnianiem wniosków, brak jednoznacznych wytycznych w zakresie wypełniania wniosków przez beneficjentów, brak precyzyjnych wytycznych dotyczących wydatków kwalifikowanych, szczególnie w zakresie podatku VAT trudności przy interpretacji § 17 umowy o dofinansowanie projektów

16 Wypełnianie obowiązków w zakresie informacji i promocji Programu (1) W I kwartale 2005 roku działania w zakresie informacji i promocji prowadzone przez jednostki zaangażowane we wdrażanie ZPORR na terenie województwa podkarpackiego obejmowały: 1) udział w imprezach promocyjno-informacyjnych przygotowanych przez inne instytucje lub organizacje, 2) rozwój Regionalnej Sieci Partnerów Lokalnych, 3) prowadzenie serwisu internetowego poświęconego ZPORR, 4) przygotowanie artykułów prasowych oraz udział w audycjach telewizyjnych i radiowych, 5) prowadzenie Głównego Punktu Kontaktowego udzielającego informacji szczegółowych w zakresie ZPORR

17 Wypełnianie obowiązków w zakresie informacji i promocji Programu (2) W II kwartale 2005 r. w oparciu o zapisy "Planu działań promocyjnych i informacyjnych komponentu wojewódzkiego ZPORR" planowane jest: 1) przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz ich dystrybucja, 2) przeprowadzanie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów ZPORR (w tym o charakterze warsztatowym) 3) współuczestnictnictwo w szkoleniach i imprezach promocyjno- informacyjnych organizowanych przez inne podmioty Ponadto w prasie regionalnej i radiu publikowane będą ogłoszenia o naborach wniosków w ramach Priorytetu I i III oraz działań 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.4.

18 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Posiedzenie Podkarpackiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 9 maja 2005 r. PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI w RZESZOWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google