Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wyników ankiety

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wyników ankiety"— Zapis prezentacji:

1 Analiza wyników ankiety
dotyczącej segregacji śmieci

2 Ankieta dotycząca segregacji odpadów liczyła 12 pytań i została przeprowadzona na terenie ZSO nr 12 w Zabrzu wśród uczniów gimnazjum i liceum, nauczycieli i personelu szkoły. W ankiecie brało udział 50 osób.W tym: 28 kobiet (56%) 22 mężczyzn (44%) z czego 24 uczniów gimnazjum (48%) 16 uczniów liceum (32%) 5 nauczycieli (10%) 5 osób z personelu szkoły (10%)

3 Jeżeli istniałyby takie pojemniki, segregowałbyś odpady?
Najbardziej znaczącymi dla naszego projektu były pytania: Czy zależy Ci na tym, aby w naszej szkole możliwa była segregacja odpadów? Jeżeli istniałyby takie pojemniki, segregowałbyś odpady? Na te pytania większość ankietowanych odpowiedziała w obu przypadkach twierdząco - 37 osób (74%). 7 osób (14%) odpowiedziało w całości przecząco, a 6 osób (12%) w jednym z pytań twierdząco, a w drugim przecząco. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że w naszej szkole większość osób chce segregować odpady, w związku z czym jest sens umożliwić im taką czynność.

4 Czy uważasz, że segregacja odpadów jest potrzebna?
W ankiecie badaliśmy również świadomość ekologiczną społeczności naszej szkoły. Czy uważasz, że segregacja odpadów jest potrzebna? Czy jesteś świadomy, ile dobrego może nam dać segregacja odpadów? Z badań wynika, że nie jest ona najgorsza. Kształtuje się następująco: Kobiety: 21 odpowiedzi TAK (75%), 1 odpowiedź NIE (4%), 6 odpowiedzi TAK lub NIE (21%) Mężczyźni: 17 odpowiedzi TAK (77%), 3 odpowiedzi NIE (14%), 2 odpowiedzi TAK lub NIE (9%) Co nam daje w sumie: 38 odpowiedzi TAK(76%), 4 odpowiedzi NIE(8%),8 odpowiedzi TAK lub NIE(16%) Uczniowie gimnazjum: 17 odpowiedzi TAK(71%), 4 odpowiedzi NIE(17%), 3 odpowiedzi TAK lub NIE(12%) Uczniowie liceum: 11 odpowiedzi TAK(69%), 0 odpowiedzi NIE(0%), 5 odpowiedzi TAK lub NIE(31%). Nauczyciele: 5 odpowiedzi TAK(100%) Personel szkoły 5 odpowiedzi TAK(100%) Taki podział wykazał, że świadomość ekologiczna rośnie z wiekiem: najmniejszą mają uczniowie gimnazjum, a największą nauczyciele i pracownicy szkoły.

5 Czy starasz się segregować odpady w swoim domu?
W pytaniu o segregację odpadów w domu: Czy starasz się segregować odpady w swoim domu? wyniki kształtują się następująco: 38 odpowiedzi TAK (76%), 12 odpowiedzi NIE (28%). Na tej podstawie możemy stwierdzić, że jeżeli większość osób w naszej szkole jest przyzwyczajona do segregacji odpadów we własnych domach, to najprawdopodobniej będą to również czynić, gdy zaistnieje taka możliwość w szkole.

6 Jeżeli chodzi o możliwość segregacji śmieci w otoczeniu domu:
Czy w Twoim otoczeniu znajdują się specjalne kontenery (pojemniki, worki), aby segregować odpady? nie jest ona najgorsza, gdyż większość osób w naszej szkole (72%) ma taką możliwość. Natomiast nie pocieszającym jest fakt, że tylko nieliczni posiadają takie pojemniki w swoim domu/mieszkaniu; przeważająca większość ankietowanych odpowiedziała, że pojemniki te znajdują się w odległości do lub większej niż 50m od domu/mieszkania. Większość ankietowanych twierdzi również, że pojemniki te są często przepełnione. Na podstawie tych 4 pytań możemy wysnuć wnioski, że ludzie chcą segregować odpady lecz gmina nie daje im zbyt dużych możliwości, aby to realizować.

7 Na pytanie: Czy zdarzyło Ci się wyrzucić śmieci w miejscu nie przeznaczonym do tego? odpowiedzi zostały udzielone następująco: 32 odpowiedzi TAK (64%), 18 odpowiedzi NIE (36%) Sądzę, że przyczyn takiego stanu możemy się dopatrywać w niedostatecznym zaopatrzeniu naszych miast i wsi w środki, które umożliwiłyby nam odpowiednie składowanie śmieci. Z tego pytania wynika kolejne: Czy w Twojej okolicy są tzw. dzikie wysypiska śmieci? na które udzielono odpowiedzi: 28 odpowiedzi TAK(56%), 22 odpowiedzi NIE(44%) Świadczy to o wciąż zbyt dużej ilości dzikich wysypisk w naszym otoczeniu. Większość ankietowanych (84%) sądzi jednak, że wysypiska te należy likwidować.

8 Czy uważasz, że należy „marnować” pieniądze podatnika na
Ostatnie pytanie ankiety dotyczyło przeznaczania naszych pieniędzy (w ankiecie symbolicznie ujętego jako „marnowanie”) na segregację odpadów i likwidację dzikich wysypisk śmieci. Czy uważasz, że należy „marnować” pieniądze podatnika na likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz na szersze wprowadzanie segregacji odpadów? Tutaj znowu większość (68%) opowiedziała się za tym, aby pieniądze podatników przeznaczać na ten cel.

9 Podsumowując, nasza ankieta utworzyła nam obraz stosunku
gimnazjalistów, licealistów, nauczycieli oraz personelu szkoły do problemu segregacji odpadów. Ogólnie rzecz biorąc, społeczność naszej szkoły chce segregować odpady i czynić swoje otoczenie bardziej przyjaznym środowisku. Przekonaliśmy się więc, że jest sens realizować nasz projekt i wprowadzić pojemniki, dzięki którym będzie możliwość segregacji odpadów w naszej szkole.


Pobierz ppt "Analiza wyników ankiety"

Podobne prezentacje


Reklamy Google