Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EFEKTY DZIA Ł ALNO Ś CI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKU Ń CZEJ ORAZ INNEJ DZIA Ł ALNO Ś CI STATUTOWEJ SAMORZ Ą DOWEGO PRZEDSZKOLA W SKARYSZEWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EFEKTY DZIA Ł ALNO Ś CI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKU Ń CZEJ ORAZ INNEJ DZIA Ł ALNO Ś CI STATUTOWEJ SAMORZ Ą DOWEGO PRZEDSZKOLA W SKARYSZEWIE."— Zapis prezentacji:

1

2 EFEKTY DZIA Ł ALNO Ś CI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKU Ń CZEJ ORAZ INNEJ DZIA Ł ALNO Ś CI STATUTOWEJ SAMORZ Ą DOWEGO PRZEDSZKOLA W SKARYSZEWIE

3

4

5

6

7

8 Wyniki ankiety dotyczące ewaluacji w przedszkolu przeprowadzone na grupie 25 osób: 1.Czy świadomi są państwo, że w przedszkolu dokonuje się diagnozy osiągnięć dzieci?

9 2.Czy zostali państwo poinformowani o wynikach diagnozy wstępnej?

10 3.W jaki sposób została przekazana państwu informacja na temat osiągnięć dzieci?

11 4.Czy państwa dziecko realizuje w przedszkolu plan pracy indywidualnej?

12 5.Czy zauważyli państwo wzrost wiadomości i umiejętności dzieci?

13 6.Czy informacje dotyczące osiągnięć dzieci przekazywane przez nauczycieli zaspakajają państwa oczekiwania?

14 Wnioski 1. Nauczyciele rozpoznają potrzeby i możliwości dzieci w czasie codziennych zajęć i zabaw prowadząc systematyczne obserwacje i diagnozę (grupy starsze). 2.W przedszkolu dokonuje się diagnozy, a nauczyciele ustnie i pisemnie informują rodziców o jej wynikach. Przekazywane informacje w pełni zaspokajają oczekiwania rodziców. 3.Nauczycielki formułują i skutecznie wdrażają wnioski z analizy osiągnięć dzieci. 4.Analizowanie osiągnięć i postępów dzieci wytycza również nowe kierunki pracy przedszkola np. tworzenie programów własnych, podejmowanie przez nauczycieli przedsięwzięć edukacyjnych i wprowadzania nowych rozwiązań organizacyjnych.

15 Dziękujemy za uwagę !


Pobierz ppt "EFEKTY DZIA Ł ALNO Ś CI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKU Ń CZEJ ORAZ INNEJ DZIA Ł ALNO Ś CI STATUTOWEJ SAMORZ Ą DOWEGO PRZEDSZKOLA W SKARYSZEWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google