Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizatorzy: Agnieszka Wrzosek Agnieszka Kalińska Klasy IIB, VB i VIB.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizatorzy: Agnieszka Wrzosek Agnieszka Kalińska Klasy IIB, VB i VIB."— Zapis prezentacji:

1 Organizatorzy: Agnieszka Wrzosek Agnieszka Kalińska Klasy IIB, VB i VIB

2 Dziś w naszej szkole odbył się Europejski Dzień Języków Obcych, który tak naprawdę obchodzony jest 26 września. Spotkaliśmy się, by podczas programu artystycznego uświadomić wszystkim, jak ważna jest w dzisiejszych czasach znajomość języków obcych.

3 Kszta ł cenie j ę zykowe jest wa ż nym narz ę dziem s ł u żą cym wzajemnemu poznaniu i budowaniu tolerancji pomi ę dzy ró ż nymi kulturami, a tak ż e istotnym elementem wspomagaj ą cym procesy przemieszczania si ę osób w Europie w celu nauki i pracy.

4 Nasi uczniowie zrozumieli, ż e znajomo ść j ę zyków obcych okazuje si ę by ć pomocna w poznawaniu nowych przyjació ł …

5 R o z m o w a k w a l i f i k a c y j n a a z n a j o m o ś ć j ę z y k ó w o b c y c h ? ! Znajomość języków daje szansę uzyskania lepszej pracy, awansu i wyższych zarobków.

6 Uczenie się nowego języka jest zawsze wyzwaniem. Jeżeli jednak podejdziesz do niego w odpowiedni sposób, przyniesie Ci wiele radości i dostarczy poczucia głębokiego zadowolenia. Da Ci praktyczną umiejętność, która pozwoli Ci docenić inne kultury, zwiększyć szanse na lepszą pracę i sprawić, że podróże sprawiać Ci będą więcej przyjemności.

7 Istnieje wiele metod uczenia się języków kurs samodzielnej nauki: może on się składać z płyt CD, kaset wideo lub kaset magnetofonowych, jak również książek i zeszytów ćwiczeń przeglądaj Internet: pojawia się coraz więcej adresów internetowych oferujących lekcje języków obcych, często z wykorzystaniem dźwięku i filmów kursy zagraniczne: wiele szkół językowych i instytutów kulturalnych organizuje kursy w krajach, gdzie mówi się językiem, którego się uczysz telewizja i radio Ucz się przy pomocy nauczyciela

8 -Sprawdzaj swoje postępy. -Korzystaj ze wszystkich możliwych źródeł. - Nie bój się wypróbowywać swojej znajomości nowego języka. Przygotowanie prezentacji: Agnieszka Kalińska


Pobierz ppt "Organizatorzy: Agnieszka Wrzosek Agnieszka Kalińska Klasy IIB, VB i VIB."

Podobne prezentacje


Reklamy Google