Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANKIETY PRZEPROWADZONE W : * SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W PRUSZCZU GDAŃSKIM * GIMNAZJUM NR 2 W PRUSZCZU GDAŃSKIM * LICEUM NR 1 W GDAŃSKU * W Ś RÓD DOROSŁYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANKIETY PRZEPROWADZONE W : * SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W PRUSZCZU GDAŃSKIM * GIMNAZJUM NR 2 W PRUSZCZU GDAŃSKIM * LICEUM NR 1 W GDAŃSKU * W Ś RÓD DOROSŁYCH."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 ANKIETY PRZEPROWADZONE W : * SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W PRUSZCZU GDAŃSKIM * GIMNAZJUM NR 2 W PRUSZCZU GDAŃSKIM * LICEUM NR 1 W GDAŃSKU * W Ś RÓD DOROSŁYCH

5 PYTANIA DLA PODSTAWÓWKI : 1.Czy widziałe ś w naszym regionie wiatraki lub baterie słoneczne? Podaj przykłady 2. W Finlandii i Norwegii zbudowano wiatraki na dnie morza, dzi ę ki którym uzyskiwana jest energia alternatywna. Czy wiesz, jaka musi by ć minimalna odległo ść skrzydeł wiatraków od powierzchni morza? 3.Unia Europejska planuje zmniejszy ć zu ż ywanie energii o 20% do 2020 roku. Jakie Twoja rodzina mo ż e podj ąć działania, by przyczyni ć si ę do tej oszcz ę dno ś ci? WNIOSKI

6 Czy widziałe ś w naszym regionie wiatraki lub baterie słoneczne? Podaj przykłady 92 % 8 %

7 L. OSÓB

8 PYTANIA DLA PODSTAWÓWKI : 1.Czy widziałe ś w naszym regionie wiatraki lub baterie słoneczne? Podaj przykłady 2. W Finlandii i Norwegii zbudowano wiatraki na dnie morza, dzi ę ki którym uzyskiwana jest energia alternatywna. Czy wiesz, jaka musi by ć minimalna odległo ść skrzydeł wiatraków od powierzchni morza? 3.Unia Europejska planuje zmniejszy ć zu ż ywanie energii o 20% do 2020 roku. Jakie Twoja rodzina mo ż e podj ąć działania, by przyczyni ć si ę do tej oszcz ę dno ś ci? WNIOSKI

9 W Finlandii i Norwegii zbudowano wiatraki na dnie morza, dzięki którym uzyskiwana jest energia alternatywna. Czy wiesz, jaka musi być minimalna odległość skrzydeł wiatraków od powierzchni morza? 12 % 8% 28 % 40 % Nie wiem 0-14m15-25m26-45m< 45m

10 PYTANIA DLA PODSTAWÓWKI : 1.Czy widziałe ś w naszym regionie wiatraki lub baterie słoneczne? Podaj przykłady 2. W Finlandii i Norwegii zbudowano wiatraki na dnie morza, dzi ę ki którym uzyskiwana jest energia alternatywna. Czy wiesz, jaka musi by ć minimalna odległo ść skrzydeł wiatraków od powierzchni morza? 3.Unia Europejska planuje zmniejszy ć zu ż ywanie energii o 20% do 2020 roku. Jakie Twoja rodzina mo ż e podj ąć działania, by przyczyni ć si ę do tej oszcz ę dno ś ci? WNIOSKI

11 Unia Europejska planuje zmniejszyć zużywanie energii o 20% do 2020 roku. Jakie Twoja rodzina może podjąć działania, by przyczynić się do tej oszczędności? Wy łą czy ć wszystko Wyłączyć Niepotrzebne światło Energo- oszczędne żarówki Wyłączać telewizor guzikiem Brak telewizora Nie wiem 6,25 % 3,125% 6,25 % 9,375 %43,75 % 31,25 %

12 PYTANIA DLA PODSTAWÓWKI : 1.Czy widziałe ś w naszym regionie wiatraki lub baterie słoneczne? Podaj przykłady 2. W Finlandii i Norwegii zbudowano wiatraki na dnie morza, dzi ę ki którym uzyskiwana jest energia alternatywna. Czy wiesz, jaka musi by ć minimalna odległo ść skrzydeł wiatraków od powierzchni morza? 3.Unia Europejska planuje zmniejszy ć zu ż ywanie energii o 20% do 2020 roku. Jakie Twoja rodzina mo ż e podj ąć działania, by przyczyni ć si ę do tej oszcz ę dno ś ci? WNIOSKI

13 Dzieci potrafią odpowiedzieć na proste pytania. 92% uczniów umie określić, gdzie znajduje się obiekt. 100% ankietowanych potrafi wskazać sposoby oszczędności energii.

14 ANKIETY PRZEPROWADZONE W : * SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W PRUSZCZU GDAŃSKIM * GIMNAZJUM NR 2 W PRUSZCZU GDAŃSKIM * LICEUM NR 1 W GDAŃSKU * W Ś RÓD DOROSŁYCH

15 PYTANIA DLA GIMNAZJUM : 1.Niemcy produkuj ą najwi ę cej pr ą du dzi ę ki energii słonecznej. Z jakimi dwoma krajami wytwarzaj ą ¾ europejskiej produkcji tej energii? 2.. Unia Europejska jest regionem wiod ą cym w ś wiecie, je ż eli chodzi o wykorzystywanie energii wiatru. Jak my ś lisz, który kraj jest najwi ę kszym producentem energii wiatrowej w Europie? 3.W Zakopanem w basenach na Antałówce wykorzystuje si ę wody geotermalne. Czy znasz inne miejsca w Polsce, wykorzystuj ą ce takie wody, np. do ogrzewania mieszka ń ? WNIOSKI

16 Niemcy produkuj ą najwi ę cej pr ą du dzi ę ki energii słonecznej. Z jakimi dwoma krajami wytwarzaj ą ¾ europejskiej produkcji tej energii? 82 % 18 %

17 L. OSÓB

18 PYTANIA DLA GIMNAZJUM : 1.Niemcy produkuj ą najwi ę cej pr ą du dzi ę ki energii słonecznej. Z jakimi dwoma krajami wytwarzaj ą ¾ europejskiej produkcji tej energii? 2.. Unia Europejska jest regionem wiod ą cym w ś wiecie, je ż eli chodzi o wykorzystywanie energii wiatru. Jak my ś lisz, który kraj jest najwi ę kszym producentem energii wiatrowej w Europie? 3.W Zakopanem w basenach na Antałówce wykorzystuje si ę wody geotermalne. Czy znasz inne miejsca w Polsce, wykorzystuj ą ce takie wody, np. do ogrzewania mieszka ń ? WNIOSKI

19 Unia Europejska jest regionem wiod ą cym w ś wiecie, je ż eli chodzi o wykorzystywanie energii wiatru?. Jak my ś lisz, który kraj jest najwi ę kszym producentem energii wiatrowej w Europie? 92 % 8 %

20 L. OSÓB

21 PYTANIA DLA GIMNAZJUM : 1.Niemcy produkuj ą najwi ę cej pr ą du dzi ę ki energii słonecznej. Z jakimi dwoma krajami wytwarzaj ą ¾ europejskiej produkcji tej energii? 2.. Unia Europejska jest regionem wiod ą cym w ś wiecie, je ż eli chodzi o wykorzystywanie energii wiatru. Jak my ś lisz, który kraj jest najwi ę kszym producentem energii wiatrowej w Europie? 3.W Zakopanem w basenach na Antałówce wykorzystuje si ę wody geotermalne. Czy znasz inne miejsca w Polsce, wykorzystuj ą ce takie wody, np. do ogrzewania mieszka ń ? WNIOSKI

22 W Zakopanem w basenach na Antałówce wykorzystuje si ę wody geotermalne. Czy znasz inne miejsca w Polsce, wykorzystuj ą ce takie wody, np. do ogrzewania mieszka ń ? 88 % 12 %

23 L. OSÓB

24 PYTANIA DLA GIMNAZJUM : 1.Niemcy produkuj ą najwi ę cej pr ą du dzi ę ki energii słonecznej. Z jakimi dwoma krajami wytwarzaj ą ¾ europejskiej produkcji tej energii? 2.. Unia Europejska jest regionem wiod ą cym w ś wiecie, je ż eli chodzi o wykorzystywanie energii wiatru. Jak my ś lisz, który kraj jest najwi ę kszym producentem energii wiatrowej w Europie? 3.W Zakopanem w basenach na Antałówce wykorzystuje si ę wody geotermalne. Czy znasz inne miejsca w Polsce, wykorzystuj ą ce takie wody, np. do ogrzewania mieszka ń ? WNIOSKI

25 82% uczniów nie potrafi wskazać państw, wykorzystujących energię słoneczną. 88% ankietowanych nie umie powiedzieć, który kraj jest największym producentem energii wiatrowej w Europie. Tylko 12% dzieci potrafi wskazać miejsca w Polsce, gdzie działają elektrownie geotermalne. Uczniowie gimnazjum, po uzupełnieniu ankiety, obejrzeli film pt. Kilowaty z odpadów. Tylko 33% dzieci wiedziało, że na wysypisku śmieci w Szadółkach wykorzystuje się odpady do uzyskiwania energii. A o technologii, jaka jest do tego celu używana, wiedziało zaledwie 6% uczniów.

26 ANKIETY PRZEPROWADZONE W : * SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W PRUSZCZU GDAŃSKIM * GIMNAZJUM NR 2 W PRUSZCZU GDAŃSKIM * LICEUM NR 1 W GDAŃSKU * W Ś RÓD DOROSŁYCH

27 PYTANIA DLA LICEUM : 1. Ju ż wiatr o sile 4,5 m/s jest potencjalnym ź ród ł em energii. Takie warunki spe ł nia ok. 1/3 obszaru Polski. Wymie ń 2 krainy nadaj ą ce si ę na lokalizacj ę takich inwestycji. 2.Jeste ś ś wiadomy tego, ż e k ą piesz si ę nad sztucznym jeziorem. Jego wody bardzo cz ę sto wykorzystuje si ę do produkcji energii. By ł e ś kiedy ś nad takim jeziorem? Podaj nazw ę. 3.W miastach po ł o ż onych na dalekiej pó ł nocy mo ż na uprawia ć, np. truskawki, pomidory przez ca ł y rok, wykorzystuj ą c wody geotermalne. Dlaczego wykorzystuje si ę je w tak ma ł ym stopniu w Polsce? WNIOS K I 4. Jakie znane Ci ź ród ł a energii odnawialnej stosuje si ę w naszym regionie? Podaj przyk ł ady.

28 Już wiatr o sile 4,5 m/s jest potencjalnym źródłem energii. Takie warunki spełnia ok. 1/3 obszaru Polski. Wymień 2 krainy nadające się na lokalizację takich inwestycji.

29 PYTANIA DLA LICEUM : 1. Ju ż wiatr o sile 4,5 m/s jest potencjalnym ź ród ł em energii. Takie warunki spe ł nia ok. 1/3 obszaru Polski. Wymie ń 2 krainy nadaj ą ce si ę na lokalizacj ę takich inwestycji. 2.Jeste ś ś wiadomy tego, ż e k ą piesz si ę nad sztucznym jeziorem. Jego wody bardzo cz ę sto wykorzystuje si ę do produkcji energii. By ł e ś kiedy ś nad takim jeziorem? Podaj nazw ę. 3.W miastach po ł o ż onych na dalekiej pó ł nocy mo ż na uprawia ć, np. truskawki, pomidory przez ca ł y rok, wykorzystuj ą c wody geotermalne. Dlaczego wykorzystuje si ę je w tak ma ł ym stopniu w Polsce? WNIOSKI 4. Jakie znane Ci ź ród ł a energii odnawialnej stosuje si ę w naszym regionie? Podaj przyk ł ady.

30 68 % 32% Jeste ś wiadomy tego, ż e k ą piesz si ę nad sztucznym jeziorem. Jego wody bardzo cz ę sto wykorzystuje si ę do produkcji energii. By ł e ś kiedy ś nad takim jeziorem? Podaj nazw ę.

31 L. OSÓB

32 PYTANIA DLA LICEUM : 1. Ju ż wiatr o sile 4,5 m/s jest potencjalnym ź ród ł em energii. Takie warunki spe ł nia ok. 1/3 obszaru Polski. Wymie ń 2 krainy nadaj ą ce si ę na lokalizacj ę takich inwestycji. 2.Jeste ś ś wiadomy tego, ż e k ą piesz si ę nad sztucznym jeziorem. Jego wody bardzo cz ę sto wykorzystuje si ę do produkcji energii. By ł e ś kiedy ś nad takim jeziorem? Podaj nazw ę. 3.W miastach po ł o ż onych na dalekiej pó ł nocy mo ż na uprawia ć, np. truskawki, pomidory przez ca ł y rok, wykorzystuj ą c wody geotermalne. Dlaczego wykorzystuje si ę je w tak ma ł ym stopniu w Polsce? WNIOSKI 4. Jakie znane Ci ź ród ł a energii odnawialnej stosuje si ę w naszym regionie? Podaj przyk ł ady.

33 W miastach po ł o ż onych na dalekiej pó ł nocy mo ż na uprawia ć, np. truskawki, pomidory przez ca ł y rok, wykorzystuj ą c wody geotermalne. Dlaczego wykorzystuje si ę je w tak ma ł ym stopniu w Polsce? 68 % Brak pieniędzy – 68% Za głęboko - 8% Brak wulkanizmu - 4% Jest ich mało – 20%

34 PYTANIA DLA LICEUM : 1. Ju ż wiatr o sile 4,5 m/s jest potencjalnym ź ród ł em energii. Takie warunki spe ł nia ok. 1/3 obszaru Polski. Wymie ń 2 krainy nadaj ą ce si ę na lokalizacj ę takich inwestycji. 2.Jeste ś ś wiadomy tego, ż e k ą piesz si ę nad sztucznym jeziorem. Jego wody bardzo cz ę sto wykorzystuje si ę do produkcji energii. By ł e ś kiedy ś nad takim jeziorem? Podaj nazw ę. 3.W miastach po ł o ż onych na dalekiej pó ł nocy mo ż na uprawia ć, np. truskawki, pomidory przez ca ł y rok, wykorzystuj ą c wody geotermalne. Dlaczego wykorzystuje si ę je w tak ma ł ym stopniu w Polsce? WNIOSKI 4. Jakie znane Ci ź ród ł a energii odnawialnej stosuje si ę w naszym regionie? Podaj przyk ł ady.

35 Jakie znane Ci ź ród ł a energii odnawialnej stosuje si ę w naszym regionie? Podaj przyk ł ady Wiatr – 50% 50 % Woda płynąca – 32% 32 % Słońce – 16% 16 % Wody termalne – 2%

36 L. OSÓB

37 PYTANIA DLA LICEUM : 1. Ju ż wiatr o sile 4,5 m/s jest potencjalnym ź ród ł em energii. Takie warunki spe ł nia ok. 1/3 obszaru Polski. Wymie ń 2 krainy nadaj ą ce si ę na lokalizacj ę takich inwestycji. 2.Jeste ś ś wiadomy tego, ż e k ą piesz si ę nad sztucznym jeziorem. Jego wody bardzo cz ę sto wykorzystuje si ę do produkcji energii. By ł e ś kiedy ś nad takim jeziorem? Podaj nazw ę. 3.W miastach po ł o ż onych na dalekiej pó ł nocy mo ż na uprawia ć, np. truskawki, pomidory przez ca ł y rok, wykorzystuj ą c wody geotermalne. Dlaczego wykorzystuje si ę je w tak ma ł ym stopniu w Polsce? WNIOSKI 4. Jakie znane Ci ź ród ł a energii odnawialnej stosuje si ę w naszym regionie? Podaj przyk ł ady.

38 WNIOSKI 100% uczniów zna miejsca o dużej sile wiatru. 50% ankietowanych potrafi wskazać zbiorniki retencyjne. Wiedzą, jakie czynniki środowiska wykorzystywane są w ich regionie i potrafią wymienić przykłady elektrowni.

39 ANKIETY PRZEPROWADZONE W : * SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W PRUSZCZU GDA Ń SKIM * GIMNAZJUM NR 2 W PRUSZCZU GDA Ń SKIM * LICEUM NR 1 W GDA Ń SKU * W Ś RÓD DOROSŁYCH

40 PYTANIA DLA DOROSŁYCH: 1. Przy spalaniu biomasy emisja CO2 jest równa ilo ś ci tego zwi ą zku, jak ą pobra ł a ro ś lina w czasie wzrostu, co w bilansie ko ń cowym wychodzi na zero. Nie ma równie ż problemu z utylizacj ą popio ł u gdy ż jest znakomitym nawozem. Jak my ś lisz, co zalicza si ę do biomasy? Podaj 2 przyk ł ady. 2. Energię wód można ogólnie podzielić na energię wód śródlądowych oraz energię mórz. Wymień 2 rodzaje takiej energii, wykorzystywanej przez człowieka. 3. Wiatr jako nośnik energii wykorzystywano już w starożytności. Około 1800 lat te mu w krajach śródziemnomorskich i w Chinach pojawiły się pierwsze silniki wiatrowe. W Babilonii wykorzystywano je do osuszania mokradeł, a w innych krajach do nawadniania pól. Obecnie technologia bardzo się zmieniła. Ludzie jednak niechętnie zgadzają się na obecność elektrowni wiatrowych w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Dlaczego? WNIOSKI

41 Przy spalaniu biomasy emisja CO2 jest równa ilo ś ci tego zwi ą zku, jak ą pobra ł a ro ś lina w czasie wzrostu, co w bilansie ko ń cowym wychodzi na zero. Nie ma równie ż problemu z utylizacj ą popio ł u gdy ż jest znakomitym nawozem. Jak my ś lisz, co zalicza si ę do biomasy? Podaj 2 przyk ł ady. 12 % 88 %

42

43 PYTANIA DLA DOROSŁYCH: 1. Przy spalaniu biomasy emisja CO2 jest równa ilo ś ci tego zwi ą zku, jak ą pobra ł a ro ś lina w czasie wzrostu, co w bilansie ko ń cowym wychodzi na zero. Nie ma równie ż problemu z utylizacj ą popio ł u gdy ż jest znakomitym nawozem. Jak my ś lisz, co zalicza si ę do biomasy? Podaj 2 przyk ł ady. 2. Energię wód można ogólnie podzielić na energię wód śródlądowych oraz energię mórz. Wymień 2 mórz. Wymień 2 rodzaje takiej energii, wykorzystywanej przez człowieka. 3. Wiatr jako nośnik energii wykorzystywano już w starożytności. Około 1800 lat temu w krajach śródziemnomorskich i w Chinach pojawiły się pierwsze silniki wiatrowe. W Babilonii wykorzystywano je do osuszania mokradeł, a w innych krajach do nawadniania pól. Obecnie technologia bardzo się zmieniła. Ludzie jednak niechętnie zgadzają się na obecność elektrowni wiatrowych w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Dlaczego? WNIOSKI

44 Energi ę wód mo ż na ogólnie podzieli ć na energi ę wód ś ródl ą dowych oraz energi ę mórz. Wymie ń 2 rodzaje takiej energii, wykorzystywanej przez cz ł owieka. 32% 68 %

45

46 PYTANIA DLA DOROSŁYCH: 1. Przy spalaniu biomasy emisja CO2 jest równa ilości tego związku, jaką pobrała roślina w czasie wzrostu, co w bilansie końcowym wychodzi na zero. Nie ma również problemu z utylizacją popiołu gdyż jest znakomitym nawozem. Jak myślisz, co zalicza się do biomasy? Podaj 2 przykłady. 2. Energię wód można ogólnie podzielić na energię wód śródlądowych oraz energię mórz. Wymień 2 mórz. Wymień 2 rodzaje takiej energii, wykorzystywanej przez człowieka. 3. Wiatr jako nośnik energii wykorzystywano już w starożytności. Około 1800 lat temu w krajach śródziemnomorskich i w Chinach pojawiły się pierwsze silniki wiatrowe. W Babilonii wykorzystywano je do osuszania mokradeł, a w innych krajach do nawadniania pól. Obecnie technologia bardzo się zmieniła. Ludzie jednak niechętnie zgadzają się na obecność elektrowni wiatrowych w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Dlaczego? WNIOSKI

47 3. Wiatr jako no ś nik energii wykorzystywano ju ż w staro ż ytno ś ci. Oko ł o 1800 lat temu w krajach ś ródziemnomorskich i w Chinach pojawi ł y si ę pierwsze silniki wiatrowe. W Babilonii wykorzystywano je do osuszania mokrade ł, a w innych krajach do nawadniania pól. Obecnie technologia bardzo si ę zmieni ł a. Ludzie jednak niech ę tnie zgadzaj ą si ę na obecno ść elektrowni wiatrowych w pobli ż u ich miejsca zamieszkania. Dlaczego?

48 PYTANIA DLA DOROSŁYCH: 1. Przy spalaniu biomasy emisja CO2 jest równa ilo ś ci tego zwi ą zku, jak ą pobra ł a ro ś lina w czasie wzrostu, co w bilansie ko ń cowym wychodzi na zero. Nie ma równie ż problemu z utylizacj ą popio ł u gdy ż jest znakomitym nawozem. Jak my ś lisz, co zalicza si ę do biomasy? Podaj 2 przyk ł ady. 2. Energię wód można ogólnie podzielić na energię wód śródlądowych oraz energię mórz. Wymień 2 mórz. Wymień 2 rodzaje takiej energii, wykorzystywanej przez człowieka. 3. Wiatr jako nośnik energii wykorzystywano już w starożytności. Około 1800 lat temu w krajach śródziemnomorskich i w Chinach pojawiły się pierwsze silniki wiatrowe. W Babilonii wykorzystywano je do osuszania mokradeł, a w innych krajach do nawadniania pól. Obecnie technologia bardzo się zmieniła. Ludzie jednak niechętnie zgadzają się na obecność elektrowni wiatrowych w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Dlaczego? WNIOSKI

49 Większość ankietowanych wie, czym jest biomasa i potrafi podać jej przykłady. Aż 32% osób nie potrafiło powiedzieć, jakie są rodzaje energii i podawano tylko energię wody. 100% dorosłych potrafiło wymienić czynniki wpływające na niechęć ludzi do elektrowni wiatrowych w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

50

51 Młodsi uczniowie potrafią udzielić odpowiedzi tylko na prostsze pytania. Niewiele uczą się o energii odnawialnej i większość uczniów nie umie wskazać miejsc wykorzystywania naturalnych czynników w Polsce i w Europie. Na poziomie gimnazjum odpowiedzi były najsłabsze. Uczniowie niemal wcale nie orientują się w tym temacie. Najlepsze wyniki osiągnęło liceum. Ankietowani wykazali się największym poziomem wiedzy. Dorośli nie są z tym tematem na bieżąco, ale potrafili wskazać wiele poprawnych odpowiedzi, które wynikały z ich doświadczenia i oczytania.

52 WYKONAŁA: Oliwia Mindykowska


Pobierz ppt "ANKIETY PRZEPROWADZONE W : * SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W PRUSZCZU GDAŃSKIM * GIMNAZJUM NR 2 W PRUSZCZU GDAŃSKIM * LICEUM NR 1 W GDAŃSKU * W Ś RÓD DOROSŁYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google