Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WZORY ORAZ PRZYKŁADOWE OPISY BIBLIOGRAFICZNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WZORY ORAZ PRZYKŁADOWE OPISY BIBLIOGRAFICZNE"— Zapis prezentacji:

1 WZORY ORAZ PRZYKŁADOWE OPISY BIBLIOGRAFICZNE
KSIĄŻEK I INNYCH DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W BRZEGU

2 WYDAWNICTWA ZWARTE (cała książka)
Wzór: Autor: Tytuł książki. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawnictwo, rok wydania. ISBN. Przykład: Bułhakow Michał: Mistrz i Małgorzata. Wyd. 9. Warszawa: Czytelnik, 1992. ISBN

3 Wzór: Tytuł. Nazwisko i imię redaktora lub edytora naukowego. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawnictwo, rok wydania. ISBN. Przykład: Kłamstwo w literaturze. Red. Zofia Wójcicka, Piotr Urbański. Kielce: Wydawnictwo Szumacher, ISBN

4 FRAGMENT KSIĄŻKI, KTÓRY NIE JEST NAZWANY
Wzór: Autor: Tytuł książki. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawnictwo, rok wydania, strony. Przykład: Kulawik Adam: Poetyka. Wyd. 2 popr. Kraków: Antykwa, 1994, s

5 ROZDZIAŁ KSIĄŻKI JEDNEGO AUTORA
Wzór: Autor książki: Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo, rok wydania. Tytuł rozdziału, strony. Przykład: Borkowska Grażyna: Pozytywiści i inni. Warszawa: PWN, Wielkie czytadła. Najpopularniejsi pisarze, s

6 Wzór: Autor książki: Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo, rok wydania, numer tomu, tytuł tomu. Przykład: Reymont Władysław: Chłopi. Wrocław: Siedmioróg, 1996, t. 1. Jesień.

7 ARTYKUŁ (tekst stanowiący część publikacji zbiorowej)
Wzór: Autor rozdziału: Tytuł rozdziału. W: Tytuł pracy zbiorowej. Imię i nazwisko redaktora lub redaktorów publikacji. Miejsce wydania: Wydawnictwo, rok wydania, strony. Przykład: Wójcik Tomasz: Ukraińskie wtajemniczenie Jarosława Iwaszkiewicza. W: Kresy w literaturze. Red. Eugeniusz Czaplejewicz, Edward Kasperski. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1996, s

8 ENCYKLOPEDIE I SŁOWNIKI
Wzór: Tytuł encyklopedii. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawnictwo, rok wydania, strony (Hasło). Przykład: Literatura i nauka o języku. Encyklopedia szkolna. Warszawa: WSiP, 1995, s (Literatura niemiecka).

9 Wzór: Tytuł encyklopedii. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawnictwo, rok wydania, tom, strony (Hasło). Przykład: Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. Wyd. 1 popr. Warszawa: PWN, 2000, t. 1, s. 109 (Czysta Forma).

10 Wzór: Autorzy słownika: Tytuł słownika. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawnictwo, rok wydania, strony (Hasło). Przykład: Drabek Barbara, Falkowski Jacek, Rowińska Izabella: Szkolny słownik motywów literackich. Wyd. 4. Warszawa: Kram, 2001, s (Dom).

11 ARTYKUŁ Z CZASOPISMA Wzór: Autor artykułu: Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, rok wydania, numer strony. Przykład: Oramus Marek: Jaka będzie literatura trzeciego tysiąclecia? Wiedza i Życie, 2003, nr 4, s

12 RECENZJA Wzór: Autor recenzji: Tytuł recenzji. Tytuł czasopisma, rok wydania, numer, strony. Przykład: Szostkiewicz Adam: M jak Michnik. Nowe Książki, 2006, nr 3, s.35.

13 NOWELA W ZBIORZE Wzór: Autor: Tytuł noweli. W: Tytuł zbioru. Miejsce wydania: Wydawnictwo, rok wydania, strony. Przykład: Prus Bolesław: Kamizelka. W: Nowele wybrane. Warszawa: Prószyński i S-ka, 1998, s

14 WIERSZ W ZBIORZE JEDNEGO AUTORA
Wzór: Autor wiersza: Tytuł wiersza. W: Tytuł tomu. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawnictwo, rok wydania, strony. Przykład: Kamieńska Anna: Wrota cudów. W: Jasność w środku nocy. Warszawa: PIW, 2001, s. 85.

15 WIERSZ W ANTOLOGII Wzór: Autor wiersza: Tytuł wiersza. W: Tytuł antologii. Wybór. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawnictwo, rok wydania, strony. Przykład: Miłosz Czesław: Kołysanka. W: Poezja polska w szkole średniej od średniowiecza do współczesności. Wybór Anna Rajcy, Jerzy Polanicki. Wyd. 2 zm. Warszawa: Kama, 1999, s. 516.

16 FRAGMENT BIBLII Wzór: Nazwa księgi. W: Pełny tytuł przekładu Biblii. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawnictwo, rok wydania. Tytuł fragmentu, strony. Przykład: Ewangelia według św. Jana. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3 popr. Poznań-Warszawa: Pallottinum, Ostatnia wieczerza, s

17 ILUSTRACJA Wzór: Autor reprodukcji: Tytuł reprodukcji. W: Tytuł książki lub albumu. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawnictwo, rok wydania, , tom, strony. Przykład: Gogh Vincent van: Gwiaździsta noc. W: Historia sztuki świata. Warszawa: Muza, 2000, t.6, s

18 Wzór: Tytuł reprodukcji. W: Tytuł albumu. Miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania, numer ilustracji. Przykład: Portret Tomasza Zamoyskiego. W: Dziecko w malarstwie polskim. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979, il.1.

19 FILM Wzór: Tytuł filmu. [ typ nośnika]. Reżyser. Miejsce produkcji: Producent, rok produkcji. Przykład: Cudzoziemka. [VHS]. Reż. Andrzej Ber. Warszawa: AGF, 1986.

20 UTWÓR MUZYCZNY NA PŁYCIE CD
Wzór: Autor: Tytuł utworu. W: Tytuł płyty. [typ nośnika]. Wydawca, rok wydania. Przykład: Chopin Fryderyk: Etiuda c-moll „Rewolucyjna”. W: Chopin. Utwory fortepianowe. [CD-ROM]. Point Classics AG, 1997.

21 KSIĄŻKA ELEKTRONICZNA
Wzór: Autor: Tytuł [typ nośnika]. Wersja. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. Data aktualizacji. ISBN. Przykład: Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja Łódź: PRO-media CD, Aktualizowane ISBN

22 ARTYKUŁ Z CZASOPISMA W INTERNECIE
Wzór: Autor: Tytuł. W: Tytuł czasopisma. [typ nośnika]. Rok wydania, numer [data dostępu]. Warunki dostępu: adres WWW. Przykład: Riss Barbara: Na skrzydłach metafory. W: Wiedza i Życie.[online]. 1998, nr 11 [ dostęp 23 sierpnia 2006]. Dostępny w Internecie:

23 DOKUMENT ONLINE Wzór: Tytuł. [typ nośnika]. Wydawca. Rok copyright. [data dostępu]. Hasło. Warunki dostępu: adres strony WWW. Przykład: Wiem. [online]. Grupa Onet.pl S. A. Copyright [dostęp: 7 marca 2007]. Adam Mickiewicz. Dostępny w Internecie: <http://portalwiedzy.onet.pl/14351,,,,,mickiewicz_adam,haslo.html.

24 SAMODZIELNA PUBLIKACJA W INTERNECIE
Wzór: Autor: Tytuł pracy. [typ nośnika]. [data dostępu]. Warunki dostępu: adres strony WWW. Przykład: Leśkiewicz Izabela: Rola sztuki w życiu młodego człowieka. [online]. [dostęp 30 kwietnia 2004]. Dostępny w Internecie:

25 OPIS WSTĘPU Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ
Autor wstępu: Wstęp. W: Przedwiośnie. Stefana Żeromskiego. Wyd. 4. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982, s

26 WAŻNE INFORMACJE: Ułóż zestawienie w układzie alfabetycznym.
Autorów (do 3) podaj po przecinku. Wydania pierwszego nie oznaczaj (chyba że jest ono poprawione, zmienione itp.). Kolejność wydania zapisuj skrótem i cyfrą arabską np.: Wyd. 6. przy oznaczaniu kolejnego wydania książki stosuj skróty: poprawione - popr., zmienione – zm., rozszerzone – rozszerz., uzupełnione – uzup.

27 Kolejność wydania to nie nazwa
wydawnictwa! Pamiętaj o znakach interpunkcyjnych! Jeśli podajesz w bibliografii strony dokumentu to nie podajesz numeru ISBN. Numer ISBN zapisuj w całości, nie dzieląc go! Tytuł główny dokumentu zapisuj czcionką pochyłą. Opracowała i wykonała: Dorota Witoszyńska


Pobierz ppt "WZORY ORAZ PRZYKŁADOWE OPISY BIBLIOGRAFICZNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google