Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA MATURALNA. uporządkowany wg określonych kryteriów spis dokumentów (książek, czasopism, artykułów, dokumentów elektronicznych, stron WWW i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA MATURALNA. uporządkowany wg określonych kryteriów spis dokumentów (książek, czasopism, artykułów, dokumentów elektronicznych, stron WWW i."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA MATURALNA

2 uporządkowany wg określonych kryteriów spis dokumentów (książek, czasopism, artykułów, dokumentów elektronicznych, stron WWW i in.)

3 literatura przedmiotu, wykaz źródeł - zawiera skrócone opisy bibliograficzne dokumentów, na które powołuje się autor pracy (cytowanych lub tylko związanych z tematem) Pokazuje warsztat naukowy wykonanej pracy. Pozwala ocenić znajomość tematyki i oryginalność pracy. Jest źródłem informacji o innych opracowaniach na dany temat. Bibliografię umieszczamy na końcu pracy.

4 Literatura podmiotu – wykaz bibliograficzny utworów literackich lub innych dokumentów omawianych w pracy. Umożliwia wyodrębnienie z zestawienia bibliograficznego dzieł autora opisywanego w pracy. Literatura przedmiotu - spis bibliograficzny wszystkich pozycji wykorzystanych w pracy odnoszących się do omawianego zagadnienia. Innymi słowy: to wszystkie książki, artykuły, strony WWW itd. poruszające temat, który opracowujemy. Literatura przedmiotu oznacza nie tylko pozycje, które autor wykorzystał bezpośrednio w opracowaniu, ale też te materiały, z którymi autor opracowania zapoznał się, a których – z dowolnych powodów – w opracowaniu nie wykorzystał.

5 zespół danych o cechach dokumentu, niezbędnych do jego identyfikacji

6 krótkie objaśnienia do fragmentów tekstu. Mają charakter informacyjny. Mogą dodatkowo wyjaśniać pewne fragmenty tekstu. Przypisy bibliograficzne zawierają opisy dokumentów, z których pochodzą cytaty lub informacje zawarte w tekście. Do przypisów kierują odsyłacze zawarte w tekście (najczęściej są to cyfry). Miejsce przypisów: najczęściej u dołu strony; na końcu rozdziału lub na końcu pracy.

7 PN-ISO 690-2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części PN-ISO 690:2002 Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura

8 We wszystkich opisach obowiązuje jednolity system interpunkcji. Tytułu książki nie ujmujemy w cudzysłów. Podano przykładową (najczęściej stosowaną) interpunkcję. Jeszcze raz przypominamy, że norma nie precyzuje znaków umownych, nakazuje tylko konsekwencję w ich stosowaniu.

9 1. Autor (nazwisko i imię) 2. Tytuł 3.Odpowiedzialność drugorzędna (redaktor- w pracy zbiorowej; autor opracowania, tłumacz- w antologii) 4. Oznaczenie wydania 5. Numer tomu (w opisie pojedynczego tomu) 6. Miejsce wydania (ew. wydawca) 7. Rok wydania 8. Strony (przy opisie fragmentu książki) 9. ISBN

10 Autor. Tytuł książki. Wydanie. Tom. Miejsce wydania : wydawca Rok wydania. ISBN.

11 W opisie autora należy pominąć informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: prof., dr, doc., mgr, ks. Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem itd. Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – należy podać ich nazwiska i imiona oddzielając je od siebie przecinkami Jeżeli autor nie jest znany lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczyna się od tytułu Jeśli jest to wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy

12 Informacji potrzebnych do opisu książki szukamy na stronie tytułowej a nie na okładce

13 Autor. Tytuł książki. Wydanie. Rok wydania. ISBN.

14 Tytuł książki. Dalsze oznaczenie odpowiedzialności. Wydanie. Rok wydania. ISBN.

15 Autor. Tytuł książki. Wydanie. Tom. Rok wydania. ISBN.

16 Autor. Tytuł książki. Wydanie. Tom. Rok wydania. Strony. ISBN.

17 Moczarski Kazimierz. Rozmowy z katem. Wyd. 14. 2001. ISBN 83-01-11069-4. Bidwell George. Lwie Serce. Katowice 1983. ISBN 83-216-0328-9. Wysokińska Zofia, Witkowska Janina. Integracja europejska : rozwój rynków. Wyd. 2 zmien. i uzup. 2002. ISBN 83-01-13595-6. Bidwell George. Ani chwili nudy : autobiografia. Katowice 1976. Społeczeństwo polskie od X do XX wieku. Ireneusz Ihnatowicz [i in.]. Wyd. 3 popr. 1996. ISBN 83-05-12846-6 (w przypadku więcej niż 3 autorów)

18 Pisarze świata : słownik encyklopedyczny. Red. Jolanta Skrunda. Wyd. 2 zm. i rozsz. 1998. ISBN 83-01-12776-7. (w przypadku prac zbiorowych) Sienkiewicz Henryk. Potop. T.1. Warszawa : PIW 1969. Słownik pojęć i tekstów kultury. Red. Ewa Szczęsna. Wyd. 2. Warszawa 2002. s. 122-150. ISBN 83-02-08470-0. Drawicz Andrzej. Wstęp. W: Bułhakow Michał. Mistrz i Małgorzata. Wrocław : Ossolineum 1990. s.V-LXXXIV. ISBN 83-7319-274-3. Cencora Arkadiusz. Fotografia Karkonoszy do 1945 roku. W: Wspaniały krajobraz. Jelenia Góra 1999. s. 217-222. ISBN 83907423-3-0.

19 1.Autor artykułu 2.Tytuł artykułu 3.Tytuł czasopisma (w cudzysłowie) 4.Lokalizacja (rok, numer zeszytu, strony)

20 Autor artykułu. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma Rok, numer czasopisma, numery stron.

21 Matuszewska Małgorzata. George Bidwell : nasz sąsiad, pisarz. Gazeta Wyborcza 2005, nr 250, s. 7.

22 Autor książki recenzowanej. Tytuł książki. Rec. Autor recenzji. Tytuł recenzji. Tytuł czasopisma Rok, numer czasopisma, numery stron.

23 Lebert Norbert, Lebert Stephan. Noszę jego nazwisko : rozmowy z dziećmi przywódców Trzeciej Rzeszy. Rec. Piotr M. Majewski. Dzieci nazistów. Mówią Wieki 2005, nr 2, s. 59. Lepianka Maciej. I w następnym dniu. Rec. Krzysztof Lipka. Granica realizmu i fantazji. Nowe Książki 1997, nr 7, s.48.

24 Nazwisko i imię osoby z którą przeprowadzono wywiad. Tytuł wywiadu. Rozmowę przepr. Imię i Nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad. Tytuł czasopisma Rok, numer, strony.

25 Kuczok Wojciech. Jestem bardzo pokrzywiony. Rozmowę przepr. Barbara Pietkiewicz. Polityka 2004, nr 3, s. 58-59. Kieślowski Krzysztof. Ciągle poszukuję. Rozmowę przepr. Stefan Węgrzyn. Polityka 1992, nr 50, s.12.

26 Internet i wydawnictwa multimedialne są pełnoprawnym źródłem informacji. Opisy tych dokumentów również umieszczamy w bibliografii

27 1. Autor 2. Tytuł 3.Typ nośnika w nawiasie kwadratowym [CD-ROM], [online] 4. Wydanie (wersja, miejsce wydania, wydawca, copyright) 5. Data aktualizacji 6. Data dostępu 7. Warunki dostępu (dla dokumentów online) 8. Numer znormalizowany

28 Kopaliński Władysław. Wielki multimedialny słownik [CD-ROM]. Warszawa : PWN 2000. Kopaliński Władysław. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Łódź : PRO-media CD, 1998. ISBN 83-7231-3. Panteon bogów egipskich. W: Egipt [CD-ROM]. Red. Mirosław Dąbrowski. Kraków : Fogra Multimedia, 1999..

29 Mickiewicz Adam. Pan Tadeusz. W: Skarbnica literatury polskiej [online]. [dostęp: 14 listopada 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.literatura.zapis.net.pl/pan_tadeusz.http://www.literatura.zapis.net.pl/pan_tadeusz Łukasik Monika. Adoptowany przez Polskę. W: George Bidwell [online]. [dostęp: 14 listopada 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.georgebidwell.com/articles/1/1_pl.html. http://www.georgebidwell.com/articles/1/1_pl.html Papszun T.J.R. Tolkien- pierwsza polska strona domowa. Aktualizacja: 09.07.2003. [dostęp: 14 listopada 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.lodz.tpsa.pl/bez/tolkien.http://www.lodz.tpsa.pl/bez/tolkien

30

31 P. Sulmicki. Planowanie i zarządzanie gospodarcze. Warszawa 1976. s. 34-38. P. Sulmicki. Planowanie… s. 42.

32 A.Cencora. Fotografia Karkonoszy do 1945 roku. W: Wspaniały krajobraz. Jelenia Góra 1999. s. 217-222.

33 M. Matuszewska. George Bidwell : nasz sąsiad, pisarz. Gazeta Wyborcza 2005, nr 250, s. 7.

34 loco cit. = loco citato – w miejscu cytowanym ibid. = ibidem – tamże id. = idem – ten sam, tenże op. cit. = opus citatum – dzieło cytowane cyt. za – cytuję za

35 http://biblioteka.jelenia-gora.pl/ http://www.dzb.pl/ http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=3

36 Kamila Wilk Dorota Kacprzak


Pobierz ppt "PREZENTACJA MATURALNA. uporządkowany wg określonych kryteriów spis dokumentów (książek, czasopism, artykułów, dokumentów elektronicznych, stron WWW i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google