Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA Zasady sporządzania opisu bibliograficznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA Zasady sporządzania opisu bibliograficznego."— Zapis prezentacji:

1 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA Zasady sporządzania opisu bibliograficznego

2 Opis bibliograficzny Opis bibliograficzny - to dane, które charakteryzują dokument i odróżniają go od innych ( identyfikują go ). Są to : autor, tytuł podtytuł, kolejność wydania, oznaczenie tomu, miejsce i rok wydania, objętość. UWAGA! Ilość danych identyfikujących jest uzależniona od stopnia szczegółowości opisu bibliograficznego

3 Jednostka bibliograficzna Jednostką bibliograficzną są dokumenty: wydawnictwa, utwory, fragmenty, artykuły, rękopisy, mapy, nuty, ryciny, płyty, taśmy, płyty CD – ROM, DVD itp.

4 BIBLIOGRAFIA Bibliografia – to uporządkowany spis ( wykaz, zestawienie) dokumentów według pewnych kryteriów spełniających określone zadania informacyjne

5 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA Bibliografia załącznikowa – to spis bibliograficzny dołączony do wydawnictwa lub utworu, artykułu, zawierający najczęściej wykaz wykorzystanych przez autora źródeł lub lekturę uzupełniającą.

6 BIBLIOGRAFIA PODMIOTU Bibliografia podmiotu - rejestruje piśmiennictwo danego autora ( dorobek autora – wszystko co sam napisał ).

7 BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTU Bibliografia przedmiotu – rejestruje piśmiennictwo o autorze i jego twórczości ( wszystko to, co napisali o nim inni np.: biografie, opracowania twórczości, hasła w encyklopediach, recenzje, itp.

8 UKŁAD BIBLIOGRAFII Pozycje bibliografii załącznikowej szeregujemy alfabetycznie

9 Opis książki jednotomowej

10 OPIS KASIĄŻKI JEDNOTOMOWEJ Elementy opisu ( obowiązkowe ): Autor, tytuł, podtytuł, oznaczenie wydania, miejsce wydania, rok wydania

11 Przykłady: Mickiewicz Adam: Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich. Warszawa, 1970 Camus Albert: Dżuma. Przeł. Joanna Guze. Wyd. 11. Warszawa, 1974

12 UWAGI Jeśli jest trzech autorów książki to wymieniamy wszystkich Buttler D., Krukowska H., Satkiewicz H.: Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej. Wyd.4 Warszawa, 1986

13 Jeśli jest więcej niż trzech autorów to opis zaczynamy od tytułu Maszyny i urządzenia mechaniczne. Podręcznik dla technikum szeroko- profilowego. Pod red. Adama Moreckiego. Warszawa, 1985

14 Jeśli książka jest pracą zbiorową opis zaczynamy od tytułu Okresy literackie. Praca zbiorowa pod red. Jana Majdy. Wyd. 2, Warszawa, 1985

15 Jeśli książka jest antologią opis zaczynamy od tytułu Po schodach wierszy. Antologia polskiej poezji współczesnej. Wybór i oprac. Grzegorz Leszczyński. Warszawa, 1997

16 Jeśli książka jest dziełem anonimowym opis zaczynamy od tytułu Pieśń o Rolandzie. Przeł. Tadeusz Boy Żeleński. Warszawa, 1959

17 Opis książki wielotomowej

18 Opis pojedynczego tomu wydawnictwa wielotomowego Elementy opisu: Autor, tytuł, podtytuł, oznaczenie wydania, oznaczenie tomu, miejsce wydania, rok wydania

19 PRZYKŁADY Tołstoj Lew: Wojna i pokój. Powieść w czterech tomach. Wstępem opatrzył Jarosław Iwasz- kiewicz. Przeł. Andrzej Stawar. Wyd.8, T.4, Warszawa, 1970 Hłasko Marek: Utwory wybrane. Wstęp Lech Kurpiewski. Wybór Michał Komar i Lech Kurpiewski. Wyd.4 poszerz. T.4, Warszawa, 1989

20 Opis dzieła wielotomowego w całości Tołstoj Lew: Wojna i pokój. Powieść w czterech tomach. Wstępem opatrzył Jarosław Iwaszkiewicz. Przeł. Andrzej Stawar. Wyd.8, Warszawa, 1970, 4.t Hłasko Marek: Utwory wybrane. Wstęp Lech Kurpiewski. Wybór Michał Komar i Lech Kurpiewski. Wyd. 4, poszerz. Warszawa, 1989, 4. t

21 Porównanie Tołstoj Lew: Wojna i pokój. Powieść w czterech tomach. Wstępem opatrzył Jarosław Iwaszkiewicz. Przeł. Andrzej Stawar. Wyd.8, T.4, Warszawa, 1970 Tołstoj Lew: Wojna i pokój. Powieść w czterech tomach. Wstępem opatrzył Jarosław Iwaszkiewicz. Przeł. Andrzej Stawar. Wyd.8, Warszawa, 1970, 4.t

22 Opis rozdziału, fragmentu Opis zaczynamy od opisu wydawnictwa zwartego, w którym znajduje się opisywany rozdział, fragment Elementy opisu: Autor, tytuł, oznaczenie wydania, miejsce wydania, rok wydania, numery stron ( można dodać tytuł rozdziału, fragmentu )

23 PRZYKŁADY Rylke H.: Pokolenie zmian. Czego boją się dorośli? Warszawa, 1999, s.39-77 Iłowiecki Maciej: Dzieje nauki polskiej. Warszawa, 1981, s. 18-32 ( Nauka w wiekach średnich )

24 Opis artykułu w czasopiśmie Elementy opisu: Autor, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok wydania, numer czasopisma, numery stron

25 Przykłady Kamyk M.: Rozmowne komputery. Przegląd Techniczny, 1994, nr 17, s.18-19 Kasperek B.: Praktyczne sporządzanie bibliografii załącznikowej do określonego tematu. Biblioteka w Szkole, 2000, nr 12, s.17 Pietras T.: Pabianice – w cieniu włókienniczej metropolii. Mówią wieki, 2004, nr 3, s.40-46

26 Opis odrębnej pracy w dziele zbiorowym Elementy opisu: Autor odrębnej pracy, tytuł odrębnej pracy. [ w: ] Tytuł pracy zbiorowej, oznaczenie wydania, miejsce wydania, rok wydania, strony

27 Przykłady Czubała D.: Ze świata legend współ- czesnych: sensacje o AIDS. [ w: ] Kultura polska: współczesność wobec tradycji. Katowice, 1992, s.85-103 Gołaszewska M.: Inicjacja kulturowa przez sztukę awangardy. [ w: ] Społeczeństwo wychowujące. Pod red. M. Drzewieckiego. Warszawa, 1989, s.16-35

28 OPIS RECENZJI Opis rozpoczynamy od opisu dzieła recenzowanego Elementy opisu: Opis dzieła recenzowanego: Autor, tytuł, miejsce wydania, rok wydania. Rec. Autor recenzji, tytuł recenzji, tytuł czsopisma, rok, numer czsopisma, numery stron

29 Przykłady Musierowicz Małgorzata: Córka Robrojka. Łódź 1996. Rec. Lewandowicz G.: Powrót Robrojka. Guliwer, 1997, nr 2, s.33-34 Polska na przestrzeni wieków. Warszawa 2006. Rec. Brzozowski Andrzej: Zakręty historii. Mówią wieki, 2006, nr 12, s.59

30 OPIS WYWIADU Elementy opisu: Nazwisko osoby udzielającej wywiadu, tytuł wywiadu. Rozm. przepr. nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad, tytuł czasopisma, rok, numer czasopisma, numery stron

31 PRZYKŁADY Grześczak Marian: Poeta jest dzieckiem. Rozm. przepr. Zofia Beszczyńska. Guliwer 1996, nr 6, s.18-22 Mikulski Stanisław: Coś za coś. Rozmawiał Bohdan Gadomski. Angora, 2004, nr 17, s.54-55

32 Opis bibliograficzny reprodukcji malarstwa w książce Botticelli Sandro, Narodziny Wenus [reprodukcja] [w:] Wendy Beckett, Historia malarstwa. Wyd. 5, Warszawa, 1999, s. 97

33 Opis bibliograficzny reprodukcji malarstwa w czasopiśmie Wyspiański Stanisław, Macierzyństwo [reprodukcja]. Wielcy Malarze, część 30 s. 25

34 Opis bibliograficzny filmu na kasecie VHS Bajon Filip [reż.], Przedwiośnie [kaseta VHS]. Warszawa, Telewizja Polska, 2001

35 Opis bibliograficzny filmu na płycie DVD Bajon Filip [reż.], Przedwiośnie [płyta DVD]. Warszawa, Telewizja Polska, 2001

36 DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

37 Opis wydawnictwa wielotomowego Elementy opisu: Autor, tytuł, podtytuł, oznaczenie wydania, miejsce wydania, rok wydania, liczba tomów

38 Przykłady Tołstoj Lew: Wojna i pokój. Powieść w czterech tomach. Wstępem opatrzył Jarosław Iwaszkiewicz. Przeł. Andrzej Stawar. Wyd.8, Warszawa 1970, 4 t. Hłasko Marek: Utwory wybrane. Wstęp Lech Kurpiewski. Wybór Michał Komar i Lech Kurpiewski. Wyd.4 poszerz. Warszawa 1989, 4. t.

39 DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

40 Opis elektronicznego wydawnictwa zwartego w Internecie Elementy opisu: Autor/redaktor, tytuł [ typ nośnika ], wydanie, miejsce wydania, wydawca, rok wydania, [ data dostępu ], numer znormalizowany

41 PRZYKŁADY Gasparski Wojciech ( red.), Dietel Jerzy ( red.) Etyka biznesu w działaniu [ online ].Warszawa 2001. [ dostęp: 15 stycznia 2004 ]. Dostępny w Internecie: http://księgarnia.pwn.pl/2024_pozycja.html http://księgarnia.pwn.pl/2024_pozycja.html

42 Opis wydawnictwa zwartego na płycie CD-ROM Elementy opisu: Autor/redaktor, tytuł, [ typ nośnika ], wydanie, wydawca, rok wydania, numer znormalizowany

43 Przykład Kopaliński Władysław. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. [ CD- ROM ]. Łódź: PRO-media CD, 1998. ISBN 83-7231-3

44 Opis artykułu w wydawnictwie zwartym na płycie CD-ROM Elementy opisu: Autor artykułu, tytuł artykułu [ w: ] Tytuł dokumentu macierzystego, miejsce wydania, wydawca, rok wydania, numer znormalizowany

45 Przykład Panteon bogów egipskich. [ w: ] Egipt [ CD-ROM ]. Red. Mirosław Dąbrowski, Magdalena Olkuśnik. Kraków, Fogra Multimedia, 1999

46 Opis artykułu w wydawnictwie zwartym dostępnym w Internecie Elementy opisu: Autor artykułu, tytuł artykułu [ w: ] Tytuł dokumentu macierzystego. [ typ nośnika ]. Odpowiedzialność drugorzędna dokumentu macierzystego, miejsce wydania, wydawca, rok wydania [ data dostępu ], warunki dostępu. Numer znormalizowany

47 Przykład Wiosna Ludów ( 1848-1849. [ w: ] Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna. [ online ]. Optimus Pascal. [ dostęp: 12 lutego 2004 ] Dostępny w Internecie: http://wiem.onet.pl/wiem/001clc.html

48 Opis artykułu w wydawnictwie ciągłym dostępnym w Internecie Elementy opisu: Autor artykułu, tytuł artykułu [ w: ] Tytuł czasopisma. [ typ nośnika ]. Data wydania, oznaczenie zeszytu/numeru. Data aktualizacji. [ data dostępu ]. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego. Warunki dostępu. Numer znormalizowany.

49 Przykład Borek Piotr. Literatura staropolska w Internecie. [ w: ] Konspekt. [ online ]. 2001, nr 7. [ dostęp: 12 lutego 2004 ]. Dostępny w World Wide Web: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt. ISSN 15096726 http://www.wsp.krakow.pl/konspekt

50 Opis publikacji samoistnej w Internecie Elementy opisu: Autor, tytuł pracy. [ typ nośnika ]. Data wydania, data aktualizacji [ data dostępu ]. Warunki dostępu

51 Opis portalu Elementy opisu: Autor, tytuł portalu. [ typ nośnika ]. Data wydania, data aktualizacji, [ data dostę- pu ],warunki dostępu

52 Przykład Akademia Pedagogiczna ( Kraków ). Wirtualna historia książek i bibliotek. [ online ]. Ostatnia aktualizacja 29.10.2002. [ dostęp: 13 lutego 2004]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ap.krakow.pl/whk/.


Pobierz ppt "BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA Zasady sporządzania opisu bibliograficznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google