Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przykładowe opisy bibliograficzne Zwracaj uwagę na znaki przestankowe!!! ; :., / ( ) Stosuj je konsekwentnie!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przykładowe opisy bibliograficzne Zwracaj uwagę na znaki przestankowe!!! ; :., / ( ) Stosuj je konsekwentnie!"— Zapis prezentacji:

1 Przykładowe opisy bibliograficzne Zwracaj uwagę na znaki przestankowe!!! ; :., / ( ) Stosuj je konsekwentnie!

2 OPIS BIBILOGRAFICZNY KSIĄŻKI Borowski Tadeusz: Wybór opowiadań. Wyd. 2 (rozszerz). Warszawa: KAMA, 1994. ISBN 83- 86235-91-8.

3 OPIS BIBLIOGRAFICZNY PRACY ZBIOROWEJ Lektury licealisty. Szkice. Pod red. Wojciecha Pykosza i Leszka Bugajskiego. Wyd. 2 popr. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, [1995]. ISBN 83-04-02140-4.

4 OPIS BIBLIOGRAFICZNY WIELOTOMOWEJ PRACY ZBIOROWEJ Encyklopedia zdrowia. Pod red. Witolda S. Gumułki i Wojciecha Rewerskiego. Wyd. 3 zmienione., T. 1. Warszawa: Wydaw. Naukowe, 1984. ISBN 83- 01-11680-3.

5 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU /ROZDZIAŁU/ KSIĄŻKI (gdy cała książka jest tego samego autora) Kubiak Zygmunt: Literatura Greków i Rzymian. Wyd. 2. Warszawa: Świat Książki, 1999. ISBN 83-7227-247- 6. Aleksandria. Z poezji Teokryta, s. 311-319.

6 OPIS BIBLIOGRAFICZNY WIERSZA (ze zbioru jednego autora) Twardowski Jan: Rachunek dla dorosłegoa. Wyd. 3. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1999. ISBN 83-205-4545-5. Wieczność, s. 87-88.

7 OPIS BIBLIOGRAFICZNY JEDNEGO OPOWIDANIA Prus Bolesław: Wybór nowel. Kraków: Wydaw. GREG, 2005. ISBN 83-7327-194-5. Kamizelka, s. 67-73. (ze zbioru jednego autora)

8 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU /ROZDZIAŁU/ PRACY ZBIOROWEJ (nazwisko i imię autora rozdziału: Tytuł rozdziału. W: opis książki, w której zawarty jest rozdział, strony rozdziału) Wiślicki Adam: Orlandy cierpienia. W: Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu. Oprac. Janina Kulczycka - Saloni. Wyd. 2. Wrocław: Zakład Narod. im. Ossolińskich, 1985. ISBN 83-04-01663-X, s. 6-12.

9 OPIS WIERSZA (z antologii wielu autorów) Kamieńska Anna: Adam i Ewa. W: Strofy kobiet o kobietach. Antologia. Wybór, oprac. i posłowie. Krystyna Godlewska. Warszawa: Iskry, 1984. ISBN 83-207-0295-X, s. 110.

10 OPIS BIBILOGRAFICZNY WSTĘPU DO KSIĄŻKI /POSŁOWIA/PRZEDMOWY/ (Nazwisko i imię autora wstępu: Tytuł wstępu. W: opis książki, w której zawarty jest wstęp, strony wstępu) Jarzębski Jerzy: Wstęp. W: Schulz Bruno: Opowiadania. Wybór esejów i listów. Wrocław: Ossolineum, 1989. ISBN 83-04-02717-8, s. III-CXVIII. Zawiślan Danuta: Posłowie. W: Żeromski Stefan: Ludzie bezdomni. Wyd. 28. Warszawa: Czytelnik, 1984. ISBN 83-07-01088-8, s. 349-356.

11 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA (Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, rok, numer czasopisma, strony artykułu) Stępniowski Wojciech: Węglowa nanorewolucja.Wiedza i Życie, 2008, nr 10, s. 22-27.

12 OPIS BIBILOGRAFICZNY WYWIADU (Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu: Tytuł wywiadu. Rozm. przepr. Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad. Tytuł czasopisma, rok, numer, numery stron) Wodecki Andrzej: Autentyczna imitacja. Rozm. przep. Przemysław Bąbel. Charaktery, 2008, nr 5, s. 17- 21.

13 OPIS BIBLIOGRAFICZNY DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH KSIĄŻKA NA PŁYCIE CD Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź: Promedia CD, 1998. ISBN 83-7231-3.

14 KSIĄŻKA W INTERNECIE Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia [on line] [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/wspolczes nosc/hlasko/osmy.htm.

15 STRONA WWW Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna, Instytut Informacji Naukowej [dostęp 4 lutego 2005]. Dostępny w Word Wide Web: http;//www.ap.krakow.pl/whk/

16 ARTYKUŁ W CZASOPISMIE INTERNETOWYM Karpiel Anna: Motyw szatana w literaturze romantycznej, W: Konspekt [on- line]. 2005 nr 2 [dostęp 22 września2005]. Dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/karpiel.htm. ISS 1509-6726

17 OPIS BIBLIOGRAFICZNY INNYCH TEKSTÓW KULTURY OPIS BIBLIOGRAFICZNY REPRODUKCJI OBRAZU (RZEŹBY, DZIEŁA ARCHITEKTURY) (jak opis rozdziału z książki) Velasquez Diego: Infantka Małgorzata [il.]. W: Rzepińska Maria: Siedem wieków malarstwa europejskiego. Wyd. 2 popr. I uzup. Wrocław: Ossolineum, 1986. ISBN 83-5768-35-X, nr il. XLVI.

18 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FILMU Cudzoziemka [film]. Reż. Ryszard Ber [kas. wiz. VHS], Warszawa: AGF, 1986.


Pobierz ppt "Przykładowe opisy bibliograficzne Zwracaj uwagę na znaki przestankowe!!! ; :., / ( ) Stosuj je konsekwentnie!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google