Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA Barbara Szczepaniak PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W WARSZAWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA Barbara Szczepaniak PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W WARSZAWIE."— Zapis prezentacji:

1 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA Barbara Szczepaniak PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W WARSZAWIE

2 2 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA Bibliografia – uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów spełniający zadania informacyjne.

3 3 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA Bibliografia przedmiotowa - pozycje krytyczno-literackie, które posłużyły do opracowania tematu, czyli publikacje o przedmiocie pracy, o cytowanych w pracy dziełach i autorach.

4 4 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA Bibliografia podmiotowa - wszystkie dokumenty, poddawane analizie. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, utwory muzyczne, fotografie, plakat, film i inne.

5 5 Motyw tańca śmierci w literaturze literaturą przedmiotu Słownik mitów i symboli Władysława Kopalińskiego literaturą podmiotu będzie Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią

6 6 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej, a nie na okładce ! Obowiązkowe elementy opisu: Nazwisko i imię autora książki: Tytuł książki. Wydanie. Numer Tomu. Rok wydania. ISBN

7 7 Przykłady: Moczarski Kazimierz: Rozmowy z katem. Wyd. 14. 2001. ISBN 83-01-11069-4 Wysokińska Zofia, Witkowska Janina: Integracja europejska: rozwój rynków. Wyd. 2 zm. i uzup. 2002. ISBN 83-01-13595-6 Pisarze świata : słownik encyklopedyczny. Red. Jolanta Skrunda. Wyd. 2 zm. i rozsz. 1998. ISBN 83-01-12776-7

8 8 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ROZDZIAŁU KSIĄŻKI Obowiązkowe elementy opisu: Nazwisko i imię autora książki: Tytuł książki. Wydanie. Rok wydania. ISBN. Tytuł rozdziału, numery stron Przykłady: Kochanowski Jan: Fraszki. Wyd. 3. 1998. ISBN 83-85904- 38-7. Do gór i lasów, s. 113-114 Łuczak Maciej: Rejs, czyli szczególnie nie chodzę na filmy polskie. 2002. ISBN 83-7337-189-3. I to jest nowa koncepcja sztuki, s. 22-35

9 9 ARTYKUŁ W KSIĄŻCE Elementy obowiązkowe: Odpowiedzialność (autor), tytuł, tytuł książki, redaktor książki, wydanie, data wydania, lokalizacja w książce (strony) Przykład: Roth Gunhild: Grób Święty w Zgorzelcu [W:] Kult św. Jakuba Większego Apostoła w Europie środkowo – wschodniej Knapiński Ryszard (red), Lublin 2002, s. 269 – 285

10 10 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA Obowiązkowe elementy opisu: Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma rok, numer czasopisma, strony Przykłady: Cieśliński Piotr: Ostatni lot Columbii. Wiedza i Życie 2003, nr 3, s. 12 -17 Wędzik Zofia: Kawa czy herbata? Nowa Szkoła 2004, nr 1, s. 25-27

11 11 OPIS BIBLIOGRAFICZNY RECENZJI Z CZASOPISMA Obowiązkowe elementy opisu: Nazwisko i imię autora książki recenzowanej: Tytuł książki. Rec. Imię i Nazwisko recenzenta: Tytuł recenzji. Tytuł czasopisma Rok, nr, strony

12 12 OPIS BIBLIOGRAFICZNY RECENZJI Z CZASOPISMA Przykłady: Lebert Norbert, Lebert Stephan: Noszę jego nazwisko: rozmowy z dziećmi przywódców Trzeciej Rzeszy. Rec. Piotr M. Majewski: Dzieci nazistów. Mówią Wieki 2005, nr 2, s. 59 Lepianka Maciej: I w następnym dniu. Rec. Krzysztof Lipka: Granica realizmu i fantazji. Nowe Książki 1997, nr 7, s.48

13 13 OPIS BIBLIOGRAFICZNY WYWIADU Obowiązkowe elementy opisu: Nazwisko i imię osoby z którą przeprowadzono wywiad: Tytuł wywiadu. Rozmowę przepr. Imię i Nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad. Tytuł czasopisma rok, numer, strony

14 14 OPIS BIBLIOGRAFICZNY WYWIADU Przykłady: Kuczok Wojciech: Jestem bardzo pokrzywiony. Rozmowę przepr. Barbara Pietkiewicz. Polityka 2004, nr 3, s. 58- 59 Kieślowski Krzysztof: Ciągle poszukuję. Rozmowę przepr. Stefan Węgrzyn. Polityka 1992, nr 50, s.12

15 15 Ogólne zasady sporządzania bibliografii załącznikowej: Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – należy podać ich nazwiska i imiona oddzielając je od siebie przecinkami. Jeżeli autor nie jest znany, lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczyna się od tytułu. Zbyt długi tytuł można skracać. Wyrazy pominięte należy zaznaczyć wielokropkiem : (...)

16 16 Ogólne zasady sporządzania bibliografii załącznikowej: Jeśli to jest wydanie pierwsze, lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy! Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5 popr. uzup. zm. skr. rozsz. przejrz.

17 17 Ogólne zasady sporządzania bibliografii załącznikowej: Nie jest obowiązkowe podawanie miejsca wydania i nazwy wydawcy. Trzeba podać rok wydania i numer ISBN!! - ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki - 10-cyfrowy (w najnowszych książkach 13-cyfrowy) symbol zawierający zakodowane informacje o książce: o kraju: 83 – Polska, o wydawcy: 02 – WSiP i o książce.

18 18 Ogólne zasady sporządzania bibliografii załącznikowej: Znaki przestankowe ; :., - / ( ) należy stosować konsekwentnie!!! Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym.

19 19 Ogólne zasady sporządzania bibliografii załącznikowej: Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy. Opisy powinny być uporządkowane w porządku alfabetycznym lub w kolejności cytowań w tekście. W opisie autora należy pominąć informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: prof., dr, doc., mgr, ks. Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem itd.

20 20 Różnice KATALOG jest spisem dokumentów zbioru istniejącego rzeczywiście w danej bibliotece z katalogu korzysta użytkownik, który chce dowiedzieć się, czy określone dokumenty znajdują się z zbiorze biblioteki BIBLIOGRAFIA jest spisem dokumentów zbioru abstrakcyjnego z bibliografii korzysta użytkownik, który chce dowiedzieć się, jakie dokumenty istnieją na określony temat


Pobierz ppt "BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA Barbara Szczepaniak PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W WARSZAWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google