Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opr. Katarzyna Uzar M ETODYKA PRACY UMYSŁOWEJ - S PORZĄDZANIE BIBLIOGRAFII.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opr. Katarzyna Uzar M ETODYKA PRACY UMYSŁOWEJ - S PORZĄDZANIE BIBLIOGRAFII."— Zapis prezentacji:

1 Opr. Katarzyna Uzar M ETODYKA PRACY UMYSŁOWEJ - S PORZĄDZANIE BIBLIOGRAFII

2 Z ASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII ? Sposób sporządzania/zapisu bibliografii jest kwestią umowną (mimo istniejących norm i wzorców), zależy w dużej mierze od osoby prowadzącej, czy też środowiska naukowego w którym dana praca powstaje Najpopularniejszymi sposobami zapisu są prezentowane poniżej system przecinkowy (I) i kropkowy (II) – choć oczywiście nazewnictwo to jest umowne Coraz powszechniej stosowany jest system kropkowy – zwłaszcza w pracach opierających się na wynikach badań empirycznych, choć nie jest to regułą

3 I. S YSTEM PRZECINKOWY Nazwisko Skrót imienia., Tytuł książki, Wydawnictwo, Miejsce Rok wydania Zych A., Słownik gerontologii społecznej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001 Tytuł pracy, red./pod. red. Skrót imienia. Nazwisko redaktora, Wydawnictwo, Miejsce Rok wydania Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, pod red. S. Palki/red. S. Palka, Wyd. UJ, Kraków 1998 KSIĄŻKI PRACE ZBIOROWE

4 I. SYSTEM PRZECINKOWY Nazwisko Skrót imienia autora artykułu., Tytuł artykułu, w: Tytuł książki, red./pod. red. Skrót imienia redaktora. Nazwisko, Wydawnictwo, Miejsce Rok wydania, Strony Tarnowski J., Pedagogika dialogu, w: Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, red. B. Śliwerski, Impuls, Kraków 1992, s. 119-129 Nazwisko Skrót imienia., Tytuł artykułu, Nazwa czasopisma Rok, Numer, Strony Tryfan B., Opiekuńcza funkcja rodziny wobec osób starszych w wybranych krajach zachodnich, Problemy rodziny 1996, nr 1, s. 19-23 ARTYKUŁY W PRACACH ZBIOROWYCH ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

5 I. SYSTEM PRZECINKOWY Nazwisko Skrót imienia., Tytuł książki, tłum. Skrót imienia tłumacza. Nazwisko Tłumacza, Wydawnictwo, Miejsce Rok wydania Aumonier N., Beignier B., Letellier P., Eutanazja, tłum. E. Burska, PAX, Warszawa 2003 Nazwisko Skrót imienia., Tytuł materiału, dokładny adres strony, data pobrania Nowak Z., Ochrona środowiska, http://www.islandia.oz.pl/, 13.04.2010 http://www.islandia.oz.pl/ TŁUMACZENIA INTERNET

6 II. S YSTEM KROPKOWY KSIĄŻKI Nazwisko, Skrót imienia. (Rok wydania). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo Nowicki, J. (2008). Synteza białek. Warszawa: PWN PRACE ZBIOROWE Nazwisko, Skrót imienia. (red.) (Rok wydania). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo Żyłka S. (red.) (1990). Nici. Kraków: Omega

7 II. SYSTEM KROPKOWY ARTYKUŁY W PRACACH ZBIOROWYCH Nazwisko, Skrót imienia. (Rok wydania). Tytuł artykułu. w: Skrót imienia redaktora. Nazwisko redaktora. (red.) Tytuł pracy zbiorowej. (Strony). Miejsce wydania: Wydawnictwo Nowicki, J. (2005). Analiza numeryczna. w: A. Kotarski (red.) Metafory (s. 12-30). Warszawa: PWN ARTYKUŁY W CZASOPISMACH Nazwisko, Skrót imienia. (Rok wydania). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma. Numer. Strony Kowalski, W. (2007). Starzenie się. Przegląd psychologiczny. 8. 24-53

8 II. SYSTEM KROPKOWY TŁUMACZENIA Nazwisko, Skrót imienia. (Rok wydania). Tytuł książki. (Skrót imienia. Nazwisko. przeł.) Miejsce wydania: Wydawnictwo Scott, J. (2008). Synteza białek. (A. Firanka przeł.) Kraków: Sfinks INTERNET Nazwisko, Skrót imienia. (Rok wydania artykułu, jeśli jest znany). Tytuł artykułu. dokładny adres internetowy. Data pobrania Nowak Z. (2004). Ochrona środowiska. http://www.iandia.oz.pl/. 13.04.2010 http://www.iandia.oz.pl/


Pobierz ppt "Opr. Katarzyna Uzar M ETODYKA PRACY UMYSŁOWEJ - S PORZĄDZANIE BIBLIOGRAFII."

Podobne prezentacje


Reklamy Google