Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA MATURALNA. BIBLIOGRAFIA Uporządkowany wg określonych kryteriów spis dokumentów (książek, czasopism, artykułów, dokumentów elektronicznych,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA MATURALNA. BIBLIOGRAFIA Uporządkowany wg określonych kryteriów spis dokumentów (książek, czasopism, artykułów, dokumentów elektronicznych,"— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA MATURALNA

2 BIBLIOGRAFIA Uporządkowany wg określonych kryteriów spis dokumentów (książek, czasopism, artykułów, dokumentów elektronicznych, stron www i in.).

3 Prezentuje warsztat naukowy wykonanej pracy. Pozwala ocenić znajomość tematyki i oryginalność pracy. Jest źródłem informacji o innych opracowaniach na dany temat. Bibliografię umieszczamy na końcu pracy.

4 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA Literatura przedmiotu, wykaz źródeł – zawiera skrócone opisy bibliograficzne dokumentów, na które powołuje się autor pracy (cytowanych lub tylko związanych z tematem).

5 Literatura podmiotu Wykaz bibliograficzny utworów literackich lub innych dokumentów omawianych w pracy. Umożliwia wyodrębnienie z zestawienia bibliograficznego dzieł autora opisywanego w pracy.

6 Literatura przedmiotu Spis bibliograficzny wszystkich pozycji wykorzystanych w pracy odnoszących się do omawianego zagadnienia. Innymi słowy – to wszystkie książki, artykuły, strony www itd. poruszające temat, który opracowujemy. Literatura przedmiotu oznacza nie tylko pozycje, które autor wykorzystał bezpośrednio w opracowaniu, ale też te materiały, z którymi autor opracowania zapoznał się, a których – z dowolnych powodów – w opracowaniu nie wykorzystał.

7 OPIS BIBLIOGRAFICZNY Zespół danych o cechach dokumentu, niezbędnych do jego identyfikacji.

8 OPRACOWANIE ZASAD: normy ISO Norma międzynarodowa ISO 690:2010 Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and citations to information resources Polska norma PN-ISO 690 PN-ISO 690:2002 Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura PN-ISO 690:2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części PN-ISO 690:???? Informacja i dokumentacja - wytyczne dotyczące przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji

9 Uwaga Źródła danych – informacje, przejmuje się bezpośrednio z cytowanego dokumentu. Dane przejęte z innego źródła (np. z katalogu bibliotecznego) umieszcza się w nawiasach kwadratowych.

10 Znaki umowne We wszystkich opisach obowiązuje jednolity system interpunkcji. Tytułu książki nie ujmujemy w cudzysłów. Podano przykładową (najczęściej stosowaną) interpunkcję. Jeszcze raz przypominamy, że norma nie precyzuje znaków umownych, nakazuje tylko konsekwencję w ich stosowaniu.

11 W opisie autora należy pominąć informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: prof., dr, doc., mgr, ks. Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – należy podać ich nazwiska i imiona oddzielając je od siebie przecinkami. Jeżeli autor nie jest znany lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczyna się od tytułu. Jeśli jest to wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy.

12 WYKAZ I PORZĄDEK ELEMENTÓW wszystkie typy dokumentów (zmiany) Autor Tytuł [Nośnik] (ob. wszystkie poza druk) Wydanie (bez 1-wszego) Miejsce wydania i wydawca (f ob.) Data wydania [Data aktualizacji] (ob. ob. tylko online) [Data przejrzenia] (ob. online; f - ob. tylko online) Seria (tytuł i numeracja) (f ob., jeśli występuje) Nr znormalizowany (ISBN …) (f w dok. niesamoistnych ob.) [Dostęp] (tylko online) [Lokalizacja] (brak tylko druk, gdy mało egz.) Uwagi Norma 2002/1999 norma 2010 ob. – elem. obowiązkowy f – elem. - dokumenty elektroniczne

13 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI 1. Autor (nazwisko i imię) 2. Tytuł 3. Odpowiedzialność drugorzędna (redaktor - w pracy zbiorowej; autor opracowania; tłumacz) 4. Oznaczenie wydania 5. Numer tomu (w opisie pojedynczego tomu) 6. Miejsce wydania i wydawca 7. Rok wydania 8. Strony (przy opisie fragmentu książki) 9. Seria (tytuł i numeracja) 10. ISBN

14 SCHEMAT OPISU Autor. Tytuł książki. Wydanie. Tom. Miejsce wydania : wydawca, Rok wydania. Seria. ISBN

15 Praca autorska Autor. Tytuł książki. Wydanie. Miejsce wydania : wydawca, Rok wydania. Seria. ISBN

16 Praca zbiorowa Tytuł książki. Dalsze oznaczenie odpowiedzialności. Wydanie. Miejsce wydania : wydawca, Rok wydania. Seria. ISBN

17 Fragment książki Autor. Tytuł książki. Wydanie. Miejsce wydania : wydawca, Rok wydania. Strony. Seria. ISBN

18 Przykłady Chrzanowski, Maciej. Szkolny słownik motywów literackich. Warszawa : Skrypt, ISBN Drabarek, Barbara, Jacek Falkowski, Izabela Rowińska. Szkolny słownik motywów literackich. Wyd. 4 popr. Warszawa : Kram, s ISBN

19 Sawicka, Katarzyna. Język polski : kobiety w literaturze. [Warszawa] : LYNX-SFT, [2001]. ISBN Miłość rodzinna radością i nadzieją. Pod red. Józefa Steca. Jelenia Góra : Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Miłosierdzia, ISBN

20 Bułhakow, Michał. Mistrz i Małgorzata. Warszawa : Czytelnik, Nike. Drawicz, Andrzej. Wstęp. W: Michał Bułhakow. Mistrz i Małgorzata. Wrocław : Ossolineum, s. V-LXXXIV. Biblioteka Narodowa, Seria 2, nr 229. ISBN Bartsch, Cornelia. Szkic z badań nad twórczością kompozytorki Anny Teichmuler. W: Wspaniały krajobraz. Jelenia Góra : Muzeum Okręgowe, s ISBN

21 1. Autor artykułu 2. Tytuł artykułu 3. Tytuł czasopisma (w cudzysłowie) 4. Lokalizacja (rok, numer zeszytu, strony) 5. Numer ISSN OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

22 Autor artykułu. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma Rok, numer czasopisma, numery stron. ISSN SCHEMAT OPISU

23 Przykłady całość czasopisma Uważam Rze. Warszawa : Resspublika, ISSN artykuł Jędrzejewski, Tomasz. Sław miłość : Czesław Miłosz o miłości. Przegląd Powszechny 2011, nr 7, s ISSN

24 wywiad Wojciszke, Bogdan. Sprawy sercowe mózgu. Rozm. przepr. Izabela Filc-Redlińska. Rzeczpospolita 2009, nr 38, s. A19-A20. ISSN recenzja Karpowicz, Ignacy. Ballady i romanse. Rec. Kinga Dunin. Rozważny i romantyczny : finaliści Nike Gazeta Wyborcza 2010, nr 21, s. 15. ISSN X

25 Internet i wydawnictwa multimedialne są pełnoprawnym źródłem informacji. Opisy tych dokumentów również umieszczamy w bibliografii. DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

26 OPIS BIBLIOGRAFICZNY DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO 1.Autor 2.Tytuł 3.Typ nośnika 4.Wydanie 5.Miejsce wydania i wydawca 6.Data wydania 7.Data aktualizacji 8.Data przejrzenia 9.Seria (tytuł i numeracja) 10.Nr znormalizowany (ISBN, ISSN) 11.Dostęp

27 wydawnictwo zwarte online Szekspir, William. Romeo i Julia [online]. Warszawa : Fundacja Nowoczesna Polska. [Przeglądany 04 października 2012]. Dostęp z: katalog/lektura/romeo-i-julia.html Przykłady

28 słownik na płycie CD Kopaliński, Władysław. Multimedialny słownik języka polskiego PWN [dokument elektroniczny]. Warszawa : PWN, płyta CD-ROM. ISBN X

29 pojedyncze hasło z encyklopedii Miłość. Wikipedia : wolna encyklopedia [online]. Aktualizacja: 30 sierpnia [Przeglądany 04 października 2012]. Dostęp z:

30 pdf Wojtyła, Karol. Miłość i odpowiedzialność [online]. Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Aktualizacja : 15 listopada [Przeglądany 04 października 2012]. Format PDF. Dostęp z: %20-%20Milosc%20i%20odpowiedzialnosc.pdf

31 film Trzy kolory. Czerwony [film]. Reż. Krzysztof Kieślowski. Warszawa : Best Film, [2010]. 1 płyta DVD

32 Krótkie objaśnienia do fragmentów tekstu. Mają charakter informacyjny. Mogą dodatkowo wyjaśniać pewne fragmenty tekstu. Przypisy bibliograficzne zawierają opisy dokumentów, z których pochodzą cytaty lub informacje zawarte w tekście. Do przypisów kierują odsyłacze zawarte w tekście (najczęściej są to cyfry). Miejsce przypisów: najczęściej u dołu strony; na końcu rozdziału lub na końcu pracy. PRZYPISY

33 Przykłady K. Sawicka. Język polski : kobiety w literaturze. [Warszawa], s. 38 K. Sawicka. Język polski… s. 42 C. Bartsch. Szkic z badań nad twórczością kompozytorki Anny Teichmuler. W: Wspaniały krajobraz. Jelenia Góra, s. 100 T. Jędrzejewski. Sław miłość : Czesław Miłosz o miłości. Przegląd Powszechny 2011, nr 7, s. 108

34 loco cit. = loco citato – w miejscu cytowanym ibid. = ibidem – tamże id. = idem – ten sam, tenże op. cit. = opus citatum – dzieło cytowane cyt. za – cytuję za Wykaz najczęściej stosowanych skrótów w przypisach i bibliografii załącznikowej


Pobierz ppt "PREZENTACJA MATURALNA. BIBLIOGRAFIA Uporządkowany wg określonych kryteriów spis dokumentów (książek, czasopism, artykułów, dokumentów elektronicznych,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google