Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skrócony opis bibliograficzny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skrócony opis bibliograficzny"— Zapis prezentacji:

1 Skrócony opis bibliograficzny
Opis książki Opis fragmentu książki Opis artykułu w książce Opis czasopisma Teksty kultury

2 Opis bibliograficzny Opis bibliograficzny – uporządkowany zespół danych o książce lub innym dokumencie do jego identyfikacji

3 Skrócony opis bibliograficzny
Opis bibliograficzny skrócony wymienia jedynie elementy tytulatury niezbędne do identyfikacji dokumentu. Stosuje się go w bibliografiach załącznikowych.

4 OPIS KSIĄŻKI 1. Gombrowicz Witold. Ferdydurke. Kraków 1994.
1.    Gombrowicz Witold. Ferdydurke. Kraków 1994. ISBN [książka jednotomowa z wydaniem 1] 2.    Tołstoj Aleksy. Droga przez mękę. Wyd. 2. Warszawa 1967. [książka wielotomowa bez ISBN z kolejnym wyd.] 3.    Reymont Władysław Stanisław. Chłopi. Wyd. 6. T. 2. Warszawa 1990. [jeden tom książki wielotomowej – (reprint książki)]

5 OPIS KSIĄŻKI 1.    Prus Bolesław, Konopnicka Maria, Orzeszkowa Eliza. Nowele pozytywistyczne. Warszawa ISBN [książka trzech autorów] 2.    Mit człowiek literatura. Pod red. Stanisława Stabryły. Warszawa 1991. ISBN [praca zbiorowa pod redakcją] 3.    Staropolskie obyczaje, cnoty i wady w literaturze i poezji. Wrocław ISBN [książka bez autora]  4. Rajca Anna, Polanicki Jerzy. Poezja polska w szkole średniej od średniowiecza do współczesności. Antologia. Wyd. 2 zm.. Warszawa ISBN [antologia z autorem]

6 OPIS – FRAGMENT KSIĄŻKI
Przez fragment (rozdział) należy rozumieć dział książki, w zasadzie samodzielny, lecz związany z działami, które go poprzedzają lub następują po nim; cała książka jest tego samego autorstwa.  Najpierw opisujemy całość dokumentu, a następnie podajemy dane odnoszące się do wykorzystanego w naszej pracy fragmentu. Przy opisie fragmentu książki nie umieszczamy numeru ISBN.

7 OPIS – FRAGMENT KSIĄŻKI
1.Hernas Czesław. Barok. Wyd. 5 zm.. Warszawa Jednostka wobec kryzysu świadomości społecznej, s 2. Hutnikiewicz Artur. Młoda Polska. Wyd. 2. Warszawa 1996. Stanisław Przybyszewski, s

8 OPIS ARTYKUŁU W KSIĄŻCE
Przez artykuł należy rozumieć niezależną jednostkę stanowiącą cześć dokumentu (np. rozprawę, esej w pracy zbiorowej). Najpierw opisujemy wykorzystany artykuł, a dane odnoszące się do całości książki wyraźnie oddzielamy skrótem W lub IN. Na końcu podajemy strony, na których znajduje się artykuł. Przy opisie artykułu z książki nie umieszczamy numeru ISBN.

9 OPIS ARTYKUŁU W KSIĄŻCE
1.    Poświatowska Halina. Manekiny. W: Poświatowska Halina. Wiersze wybrane. Kraków 1975, s.25. [pojedynczy wiersz w zbiorze poetyckim tego samego autora] 2. Włast Andrzej. Rebeka. W: Antologia polskiej piosenki śpiewanej. Wrocław 2003, s.13. 3.    Wolska Maryla. Godzina, której nie było. W: Poezja polska w szkole średniej: od średniowiecza do współczesności. Wybór Anna Rajca, Jerzy Polanicki. Wyd. 2 zmien. 1997, s [pojedynczy wiersz w antologii]

10 OPIS ARTYKUŁU W KSIĄŻCE
4. Woźnowski Wacław. Oświecenie. W: Okresy literackie. Red. Jan Majda. Wyd Warszawa 1983, s [artykuł w pracy zbiorowej] 5.     Krawczyk - Wasilewska Violetta. Wstęp. W: Homer. Iliada Warszawa 1996, s.5-15. 6. Gałczynska Kira. Kilka słów porządkujących ten pozornie niejednolity ton. W: Gałczyński Konstanty Ildefons. Cudotwórca z Mejszagoły. Warszawa 2000, s.5-19. [wstęp, posłowie i inne noty krytyczne poprzedzające tekst właściwy]

11 CZASOPISMA - OPIS 1.    Puzyńska Janina. Język Cypriana Norwida. „Polonistyka” 1991 nr 5 s [artykuł w czasopiśmie] 2.   Pilch Jerzy. Miasto utrapienia. Warszawa Rec. Przemysław Czapliński. „Gazeta Wyborcza” 2004 nr 14 s.16. [recenzja książki] 3.   Zapolska Gabriela. Moralność Pani Dulskiej. Reż. Anna Augustynowicz. Rec. Roman Pawłowski. „Gazeta Wyborcza” 2000 nr 283 s.117. [recenzja sztuki teatralnej]

12 CZASOPISMA - OPIS   1. Utalentowany Pan Ripley. Reż. Anthony Minghella. Rec. Feliks Hetz. „Śląsk” 2000 nr 5 s.29. [recenzja film] 2.   Kapuściński Ryszard. Twórczość jest sztuką selekcji. Rozmowę przeprowadziły Agata Koss, Grażyna Ruszewska. „Cogito” 2000 nr 3 s   [rozmowa, wywiad] 3.Biblioteka w Szkole. Red. nacz. Jan Wojciechowski nr 2.Warszawa 1999. ISSN [pojedynczy numer czasopisma]

13 TEKSTY KULTURY 1.    Jeden utwór muzyczny z płyty. Chopin Fryderyk. Etiuda c-moll „Rewolucyjna”. W: Chopin. Utwory fortepianowe.[płyta CD]. Point Classics AG, 1997. 2.    Film.  Pan Tadeusz [film]. Reż. Andrzej Wajda.[kas. Wiz.VHS]. Warszawa: Vision Film, 1999. 3.    Ilustracje (reprodukcje obrazów, rzeźb, dzieł architektury itp.) -        sporządzić opis jak dla artykułu) Wańkowicz Walenty. Portret Adama Mickiewicza na Judahu, 1828.[il.]. W: Polaków portret własny. Red. Marek Rostworowski. Cz. 1: iliustracje nr il.223

14 OPIS ELEKTRONICZNEJ KSIĄŻKI
1. Mickiewicz Adam.: Pan Tadeusz czyli Ostatni zajad na Litwie [online]. Oprac. Marek Adamiec. Gdańsk , [dostęp 21 grudnia 2004]. Dostępny w Internecie: [książka dostępna przez Internet] 2. Słonik encyklopedyczny. Geografia [online]. Wrocław cop , [dostęp 18 lipca 2003]. Abchazja. Dostępny w Internecie: htttp://leksykony.interia.pl/haslo?hid=179761 [fragment książki dostępnej w Internecie] 3. Wilk Katarzyna. Pismo i książka w okresie prekolumbijskim. W: Skórka Stanisław. Wirtualna Historia Książki i Bibliotek[online]. Kraków ok [dostęp 20 listopada 2003]. Dostępny w Word Wide Web: [artykuł, rozdział książki dostępnej w Internecie]

15 Opis wydawnictw ciągłych w INTERNECIE
Biblioteka w Szkole. Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy [online]. Warszawa 2002 nr 1, [dostęp 8 stycznia 2005]. Dostępny w Word Wide Web: [numer czasopisma dostępny w Internecie] Krywak Piotr. „ Pełno nas, a jakoby nikogo nie było…”. O tym, co jest, a czego nie ma, czyli o literaturze popularnej słów kilka. W: „Konspekt” [online], 2004 nr 20, [dostęp 18 stycznia 2005]. Dostępny w Word Wide Web: [artykuł z czasopisma online] 3. Godlewski Konrad. Sztuczne języki przezywają renesans. W: „Gazeta Wyborcza” [online] [dostęp 21 grudnia 2004]. Dostepny w Internecie: http//serwisy.gazeta.pl/kultura/1,34169, html. [artykuł z dziennika online]

16 Dziękujemy za uwagę Wyrażamy głęboką nadzieję , iż przygotowane materiały metodyczne będą pomocne uczniom w sporządzaniu opisów bibliograficznych. Biblioteka szkolna


Pobierz ppt "Skrócony opis bibliograficzny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google