Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak samodzielnie tworzyć bibliografię Oprac. Maria Kozieł i Małgorzata Tofil.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak samodzielnie tworzyć bibliografię Oprac. Maria Kozieł i Małgorzata Tofil."— Zapis prezentacji:

1 Jak samodzielnie tworzyć bibliografię Oprac. Maria Kozieł i Małgorzata Tofil

2 Uporządkowany spis dokumentów (jednostek bibliograficznych – np. książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym ich identyfikację.

3 Uporządkowany zbiór najważniejszych danych dotyczących opisywanego dokumentu (np. autor, tytuł, miejsce i rok wydania) umożliwiających jego identyfikację.

4 wybrane do analizy teksty literackie, ikonograficzne, filmowe, których dotyczy temat prezentacji. Np. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, Warszawa, Czytelnik, 1968

5 Wykaz dokumentów wykorzystywanych przez autora piszącego swoją pracę. Np. Tatara Marian, O kojącej roli Pana Tadeusza, w: Arcydzieła literatury polskiej, pod red. S. Grzeszczuka i A. Niewolak-Krzywdy, Rzeszów, KAW, 1988, s. 99-147

6 Każdy opisany dokument lub jego część, np. książka, praca zbiorowa (więcej niż trzech autorów), fragment książki lub pracy zbiorowej, recenzja, książka on-line, film, artykuł w czasopiśmie, czasopismo on-line, strona WWW. Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od siebie znakiem interpunkcyjnym. Można stosować kropkę lub przecinek. Wybieramy jeden rodzaj znaku i stosujemy go konsekwentnie po każdym elemencie w całej bibliografii i przypisach. Graficznie wyróżniamy tytuł.

7 Autor (nazwisko i imię), tytuł, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, ISBN Przykład: Gombrowicz Witold, Ferdydurke, Kraków, WL, 1987, ISBN 83- 08-01885-8 lub Szekspir Wiliam. Hamlet. Przeł. Józef Paszkowski. Wyd. 12. Warszawa. PIW. 1984, ISBN 83-06-01117-7 W opisie dodano tłumacza i kolejne wydanie oraz zastosowano skrót nazwy wydawnictwa.

8 Autor (nazwisko i imię), tytuł, tomy, części lub zeszyty, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, ISBN Przykład: Sienkiewicz Henryk, Ogniem i mieczem, t. 1-2, Warszawa, PIW, 1978 Proust Marcel, W poszukiwaniu straconego czasu, przeł. T. Boy- Żeleński, t. 1-9, Warszawa, PIW, 1992, ISBN 83-06-01987-3

9 Autor (nazwisko i imię), tytuł, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, tytuł fragmentu lub strony Przykład: Gombrowicz Witold, Ferdydurke, Kraków, WL, 1987, Filibert dzieckiem podszyty lub Gombrowicz Witold, Ferdydurke, Kraków, WL, 1987, s. 135-185

10 Tytuł, pod red. imię i nazwisko redaktora, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, ISBN Przykład: Autorzy kina europejskiego, pod red. A. Helman i A. Pitrusa, t. 2, Kraków, RABID, 2005, ISBN 83-88668-99-4

11 Autor fragmentu (nazwisko i imię), tytuł fragmentu, w: tytuł książki, pod red. imię i nazwisko redaktora, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, strony Przykład: Nurczyńska Ewelina, Rodzaje i gatunki filmowe, w: Kino i telewizja, pod red. Bolesława W. Lewickiego, Warszawa, WAiF, 1977, s. 128-149

12 Autor (nazwisko i imię), tytuł, tytuł czasopisma, rok, numer, strony Przykład: Przybyła Karol, Klatka – model przestrzeni w filmach Romana Polańskiego, Polonistyka, 2005, nr 10, s. 31-35

13 Autor (nazwisko i imię), tytuł, miejsce wydania, rok wydania, rec. autor (nazwisko i imię), tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok, numer, strony Przykład: Tokarczuk Olga, Ostatnie historie, Kraków, 2004, rec. Czyżak Agnieszka, Smutne historie o umieraniu, Polonistyka, 2005, nr 10, s. 46-47

14 Autor (nazwisko i imię), tytuł, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, rec. autor (nazwisko i imię), tytuł, miejsce, rok wydania, ISBN, strony Przykład: Edigey Jerzy, Walizka z milionami, Warszawa, Czytelnik, 1975, rec. Barańczak Stanisław, Książki najgorsze (…), Poznań, Wydawn. a5, 1990, ISBN 83-9-00036-0-0, s. 43- 45

15 Autor (nazwisko i imię), tytuł, [typ nośnika], wydanie, miejsce wydania, wydawca, data wydania, ISBN Przykład: Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, [CD-ROM], wersja 1.0.3.16, Łódź, PRO-media CD, 1998, ISBN 83-9-7231-30-9

16 Autor (nazwisko i imię), tytuł, [typ nośnika], wydanie, data aktualizacji, [data dostępu], Przykład: Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, [on-line], 2000, [cytowany 15 II 2012], dostępny w WWW

17 Autor (nazwisko i imię), tytuł, [typ nośnika], wydanie, miejsce wydania, wydawca, data wydania, tomy lub części, tytuł rozdziału lub fragmentu, strony Przykład: Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, [CD-ROM], wersja 1.0.3.16, Łódź, PRO-media CD, 1998, trojański koń

18 Autor (nazwisko i imię), tytuł, [typ nośnika], wydanie, data aktualizacji, [data dostępu],, strony lub tytuł fragmentu Przykład: Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, [on-line], 2000, [cytowany 15 II 2012], dostępny w WWW, Księga XIIhttp://literat.ug.edu.pl/panfull/index.htm

19 Tytuł filmu, reżyser (imię i nazwisko),[typ nośnika], miejsce wydania, wydawca, rok wydania Przykład: Chłopi [film], reż. Jan Rybkowski, [DVD], Warszawa, Studio Kadr, 2006

20 Autor (nazwisko i imię), tytuł, [typ nośnika], wydanie miejsce wydania, wydawca, rok wydania Przykład: Beethoven Ludwig van, Piano Concertos 2 & 3, [CD], Hanower, Deutsche Grammophon, 2004

21 Autor (nazwisko i imię), tytuł, miejsce, wydawnictwo, rok wydania, ISBN, autor i tytuł obrazu lub strony Przykład: Kozłowska Stefania, Malarze Młodej Polski, Kraków, Wydawn. R. Kluszczyński, cop. 1995, Stanisław Wyspiański Chochoły s. 182-183

22 Autor obrazu, tytuł obrazu, w: Tytuł, pod red. imię i nazwisko redaktora, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, strony Przykład: Rembrandt van Rijn, Jezus i Samarytanka, w: Biblia w malarstwie, pod red. Edwarda Piekarskiego, Warszawa, Wydawn. Penta, 1990, s. 171

23 1. Zasady sporządzania opisów bibliograficznych są znormalizowane. Obowiązująca norma wprowadza obowiązek podawania numeru ISBN książki. Skrót ten pochodzi z ang. International Standard Book Number i jest międzynarodowym 10 – cyfrowym znakiem zawierającym informacje o kraju, wydawcy i samej książce. 2. Norma nie precyzuje znaków interpunkcyjnych stosowanych w opisie bibliograficznym, jednak należy je stosować konsekwentnie, czyli stosować jednolitą interpunkcję we wszystkich opisach, oddzielając każdy element od poprzedniego, np. kropką lub przecinkiem. Graficznie wyróżniamy tytuły (np. kursywa lub podkreślenie). 3. Opis piszemy w linii ciągłej – od marginesu do marginesu. 4. Numeru ISBN nie przedzielamy na dwie linijki. 5. W opisie autora pomijamy informacje o stopniach naukowych i funkcjach. 6. Nazwę wydawcy możemy skracać, pisząc np. PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe, PIW zamiast Państwowy Instytut Wydawniczy, itp. 7. Jeżeli jest to wydanie pierwsze lub nie ma informacji, które to wydanie, to ten element opisu pomijamy. 8. W utworach obcojęzycznych podajemy imię i nazwisko tłumacza. Autor obrazu, tytuł obrazu, w: Tytuł, pod red. imię i nazwisko redaktora, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, strony.

24


Pobierz ppt "Jak samodzielnie tworzyć bibliografię Oprac. Maria Kozieł i Małgorzata Tofil."

Podobne prezentacje


Reklamy Google