Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawa prawna opracowania: Norma PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura. Autorzy opracowania: mgr Dorota.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawa prawna opracowania: Norma PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura. Autorzy opracowania: mgr Dorota."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Podstawa prawna opracowania: Norma PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura. Autorzy opracowania: mgr Dorota Lenartowicz mgr Maria Olkis Prezentację wykonał: Marcin Zielkowski Głosu użyczył: Dawid Falkiewicz

4 W podanych opisach bibliograficznych zastosowano interpunkcję występującą w przykładach podanych w normie. Dopuszczalne jest stosowanie innej interpunkcji. Należy jednak pamiętać o zachowaniu w bibliografii załącznikowej jednolitego systemu interpunkcji. Interpunkcję należy stosować jednolicie (według podanego wzoru) we wszystkich opisach zawartych w pracy. Każdy element opisu powinien być wyraźnie oddzielony od elementów następnych np.: przez zastosowanie kropki, przecinka, itp. Stosujemy następujące skróty : Wyd. (wydanie), popr. (poprawione), uaktual. (uaktualnione), uzup. (uzupełnione), zmien. (zmienione), skr. (skrócone), rozsz. (rozszerzone).

5 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA jest to spis źródeł, które autor wykorzystał do przygotowania prezentacji maturalnej z języka polskiego; Bibliografia załącznikowa powinna zawierać: bibliografię podmiotu bibliografię przedmiotu

6 Bibliografia podmiotu zawiera wszystkie dokumenty analizowane przez autora w trakcie opracowywania tematu prezentacji. Mogą to być: utwory literackie, dzieła sztuki, utwory muzyczne, fotografie, plakaty, filmy.

7 Bibliografia przedmiotu zawiera pozycje krytyczno - literackie, które posłużyły do opracowania tematu prezentacji. Mogą to być publikacje: o przedmiocie pracy, o cytowanych w pracy dziełach, o wymienionych w pracy autorach.

8 P R Z Y K Ł A D Przy temacie: Moralność wczoraj i dziś bibliografii podmiotu W bibliografii podmiotu powinna znaleźć się pozycja: Zapolska G. Moralność pani Dulskiej bibliografii przedmiotu W bibliografii przedmiotu powinna znaleźć się pozycja: Zawada A. Dwudziestolecie literackie Pamiętaj: Przed maturą ustną z języka polskiego uczeń zobowiązany jest złożyć w szkole plan prezentacji łącznie z bibliografią podmiotu i przedmiotu ! Zarówno w bibliografii podmiotu, jak i przedmiotu wszystkie pozycje podaje się w porządku alfabetycznym. Bibliografia załącznikowa stanowi źródło literatury na określony temat i jest świadectwem uczciwości autora pracy.

9 PRZYKŁADY OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH O PIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI JEDNEGO AUTORA O PIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI DO TRZECH AUTORÓW O PIS BIBLIOGRAFICZNY PRACY ZBIOROWEJ (więcej niż trzech autorów) O PIS BIBLIOGRAFICZNY PRACY ZBIOROWEJ (pod redakcją) O PIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU KSIĄŻKI O PIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z KSIĄŻKI O PIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU ZAMIESZCZONEGO W CZASPOPIŚMIE

10 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI JEDNEGO AUTORA

11 Elementy obowiązkowe, które powinny się znaleźć w opisie bibliograficznym: t ytuł – w formie występującej w źródle (w opisie pisany kursywą) w ydanie – oznaczone cyfrą arabską; z pominięciem wydania pierwszego, chyba że jest ono wyraźnie zaznaczone w źródle n azwisko i skrót imienia autora r ok wydania – oznaczony cyframi arabskimi, jeżeli nie można go określić, podajemy rok copyright, rok oddania do druku lub rok przypuszczalny ze skrótem ca (circa=około) n umer znormalizowany - ISBN (Intrenational Standard Book Number) – Międzynarodowy, znormalizowany numer książki z informacjami o wydawcy. Jest to element obowiązkowy w przypadku opisu bibliograficznego całej książki.

12 Nazwisko, skrót imienia autora. Tytuł. Wyd. Rok wydania. ISBN. W Z Ó R

13 P R Z Y K Ł A D 1. Mickiewicz, A. Dziady. 2000. ISBN 83-7153-052-8. 2. Saniewska, D. Nowe vademecum nauczyciela bibliotekarza. Wyd. 5 uzup. i popr. 2000. ISBN 83-9045299-5-2. nazwisko i imię autora - Mickiewicz, A. tytuł – Dziady. rok wydania –2000. numer znormalizowany - ISBN 83-7153-052-8. nazwisko i imię autora - Saniewska, D. tytuł – Nowe vademecum nauczyciela bibliotekarza. wydanie - Wyd. 5 uzup. i popr. rok wydania –2000. numer znormalizowany - ISBN 83-9045299-5-2.

14 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI DO TRZECH AUTORÓW

15 Elementy obowiązkowe, które powinny się znaleźć w opisie bibliograficznym: t ytuł – w formie występującej w źródle (w opisie pisany kursywą) w ydanie – oznaczone cyfrą arabską; z pominięciem wydania pierwszego, chyba że jest ono wyraźnie zaznaczone w źródle n azwiska i skróty imion autorów r ok wydania – oznaczony cyframi arabskimi, jeżeli nie można go określić, podajemy rok copyright, rok oddania do druku lub rok przypuszczalny ze skrótem ca (circa=około) n umer znormalizowany - ISBN (Intrenational Standard Book Number) – Międzynarodowy, znormalizowany numer książki z informacjami o wydawcy. Jest to element obowiązkowy w przypadku opisu bibliograficznego całej książki.

16 Nazwisko, skrót imienia 1 autora., Nazwisko, skrót imienia 2 autora., Nazwisko, skrót imienia 3 autora. Tytuł. Wyd. ISBN. W Z Ó R

17 P R Z Y K Ł A D Saniewska, D., Stelmaszczyk –Wijaczka, K. Zastępstwo bez problemów. 2003. ISBN 83-918755-2-0. nazwisko i imię autora - Saniewska, D., Stelmaszczyk - Wijaczka, K. tytuł – Zastępstwo bez problemów. wydanie - pierwsze i dlatego zostało w opisie pominięte. rok wydania –2003. numer znormalizowany - ISBN 83-918755-2-0.

18 OPIS BIBLIOGRAFICZNY PRACY ZBIOROWEJ (więcej niż trzech autorów)

19 Elementy obowiązkowe, które powinny się znaleźć w opisie bibliograficznym: n azwisko i imię pierwszego w kolejności autora – w przypadku więcej niż trzech autorów, a bez wyraźnie zaznaczonego redaktora podaje się tylko pierwszego i dodaje się skrót i in. (tzn. i inni ). W innych przypadkach opis bibliograficzny rozpoczynamy od tytułu. t ytuł – w formie występującej w źródle (w opisie pisany kursywą) w ydanie – oznaczone cyfrą arabską; z pominięciem wydania pierwszego, chyba że jest ono wyraźnie zaznaczone w źródle r ok wydania – oznaczony cyframi arabskimi, jeżeli nie można go określić, podajemy rok copyright, rok oddania do druku lub rok przypuszczalny ze skrótem ca (circa = około) n umer znormalizowany - ISBN (Intrenational Standard Book Number) – Międzynarodowy, znormalizowany numer książki z informacjami o wydawcy. Jest to element obowiązkowy w przypadku opisu bibliograficznego całej książki.

20 Nazwisko, skrót imienia 1 autora. i in. Tytuł. Wyd. Rok wydania. ISBN. W Z Ó R

21 P R Z Y K Ł A D MacBeath, J. i in. Czy nasza szkoła jest dobra? Wyd. 3. Cop. 2003. ISBN 83-02-08681-9. nazwisko i imię pierwszego w kolejności autora – MacBeath, J. tytuł – Czy nasza szkoła jest dobra? wydanie – Wyd. 3. rok wydania – Cop. 2003. numer znormalizowany – ISBN 83-02-08681-9.

22 OPIS BIBLIOGRAFICZNY PRACY ZBIOROWEJ (pod redakcją)

23 Elementy obowiązkowe, które powinny się znaleźć w opisie bibliograficznym: t ytuł – w formie występującej w źródle (w opisie pisany kursywą) s krót imienia i nazwisko redaktora (zwróćcie uwagę na odmienną kolejność – najpierw występuje skrót imienia, a potem nazwisko) w ydanie – oznaczone cyfrą arabską; z pominięciem wydania pierwszego, chyba że jest ono wyraźnie zaznaczone w źródle r ok wydania – oznaczony cyframi arabskimi, jeżeli nie można go określić, podajemy rok copyright, rok oddania do druku lub rok przypuszczalny ze skrótem ca (circa = około) n umer znormalizowany - ISBN (Intrenational Standard Book Number) – Międzynarodowy, znormalizowany numer książki z informacjami o wydawcy. Jest to element obowiązkowy w przypadku opisu bibliograficznego całej książki.

24 Tytuł. Pod red. Skrót imienia. Nazwisko redaktora. Wyd. Rok wydania. ISBN. W Z Ó R Tytuł. Red. Skrót imienia. Nazwisko redaktora. Wyd. Rok wydania. ISBN. Albo :

25 P R Z Y K Ł A D 1. Uczenie metodą projektów. Pod. red. B.D. Gołębiak. Wyd. 2. 2002. ISBN 83-02-08349-6. 2.Mały słownik kultury dawnych Słowian. Red. L. Leciejewicz. Wyd. 2. 1988. ISBN 83-214-0499-5. tytuł – Uczenie metodą projektów. skrót imienia i nazwisko redaktora - Pod. red. B.D. Gołębiak. wydanie – Wyd. 2. rok wydania – 2002. numer znormalizowany - ISBN 83-02-08349-6. tytuł – Mały słownik kultury dawnych Słowian. skrót imienia i nazwisko redaktora - Red. L. Leciejewicz. wydanie – Wyd. 2. rok wydania – 1988 numer znormalizowany - ISBN 83-214-0499-5.

26 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU KSIĄŻKI

27 Elementy obowiązkowe, które powinny się znaleźć w opisie bibliograficznym: n azwisko i skrót imienia autora t ytuł – w formie występującej w źródle (w opisie pisany kursywą) w ydanie – oznaczone cyfrą arabską; z pominięciem wydania pierwszego, chyba że jest ono wyraźnie zaznaczone w źródle r ok wydania – oznaczony cyframi arabskimi, jeżeli nie można go określić, podajemy rok copyright, rok oddania do druku lub rok przypuszczalny ze skrótem ca (circa = około) n umer rozdziału lub części, tytuł, strony, na których fragment jest zamieszczony

28 Nazwisko, skrót imienia autora. Tytuł. Wyd. Rok wydania. Numer rozdziału lub części, tytuł, strony, na których fragment jest zamieszczony. W Z Ó R

29 P R Z Y K Ł A D 1. Owsiak, S. Finanse publiczne: teoria i praktyka. Wyd. 2 uaktual. 1999. Część 2, Finanse publiczne w okresie transformacji w Polsce, s. 295-366. nazwisko i skrót imienia autora - Owsiak, S. tytuł – Finanse publiczne: teoria i praktyka. wydanie – Wyd. 2 uaktual. rok wydania – 1999. numer rozdziału lub części, tytuł, strony, na których fragment jest zamieszczony - Część 2, Finanse publiczne w okresie transformacji w Polsce, s. 295-366.

30 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z KSIĄŻKI

31 Elementy obowiązkowe, które powinny się znaleźć w opisie bibliograficznym: n azwisko i skrót imienia autora artykułu t ytuł – w formie występującej w źródle (w opisie pisany kursywą) t ytuł książki s krót imienia i nazwisko redaktora książki s trony, na których artykuł jest zamieszczony w ydanie – oznaczone cyfrą arabską; z pominięciem wydania pierwszego, chyba że jest ono wyraźnie zaznaczone w źródle r ok wydania – oznaczony cyframi arabskimi, jeżeli nie można go określić, podajemy rok copyright, rok oddania do druku lub rok przypuszczalny ze skrótem ca (circa = około)

32 Nazwisko, skrót imienia autora artykułu. Tytuł artykułu. W: Tytuł książki. Red. Skrót imienia. Nazwisko redaktora książki. Wyd. Rok wydania, strony, na których artykuł jest zamieszczony. W Z Ó R

33 P R Z Y K Ł A D 1. Żołędowska, B. Rola marketingu wewnętrznego w kreowaniu wizerunku biblioteki. W: Zarządzanie marketingiem w organizacjach niedochodowych. Red. A. Chodyński. 2002, s. 121-128. nazwisko i skrót imienia autora artykułu – Żołędowska, B. tytuł artykułu – Rola marketingu wewnętrznego w kreowaniu wizerunku biblioteki. tytuł książki – W: Zarządzanie marketingiem w organizacjach niedochodowych. skrót imienia i nazwisko red. książki – Red.A. Chodyński. rok wydania – 2002, strony, na których artykuł jest zamieszczony – s. 121 – 128.

34 P R Z Y K Ł A D 2.Cardini, F. Wojownik i rycerz. W: Człowiek średniowiecza. Pod red. J. Le Goffa. 2000, s. 97-142. nazwisko i skrót imienia autora artykułu – Cardini, F. tytuł artykułu – Wojownik i rycerz. tytuł książki – W: Człowiek średniowiecza skrót imienia i nazwisko redaktora książki – Pod red. J. Le Goffa. rok wydania – 2000, strony, na których artykuł jest zamieszczony – s. 97 – 142.

35 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU ZAMIESZCZONEGO W CZASOPIŚMIE

36 Elementy obowiązkowe, które powinny się znaleźć w opisie bibliograficznym: n azwisko i skrót imienia autora artykułu tytuł artykułu – w formie występującej w źródle t ytuł czasopisma - w opisie pisany kursywą i w cudzysłowie (np.: Rzeczpospolita ) d ata wydania – miesiąc (jeżeli jest wyraźnie wskazany na stronie tytułowej czasopisma), rok wydania n umer czasopisma i strony, na których artykuł jest zamieszczony

37 Nazwisko, skrót imienia autora. Tytuł. Tytuł czasopisma. Data wydania. Numer czasopisma, strony, na których fragment jest zamieszczony. W Z Ó R

38 P R Z Y K Ł A D 1. Orzechowska, R. O edukacji europejskiej w szkole. Biuletyn Oświatowy Informacyjno-Doradczy. Luty 2000, nr 2, s. 55-57. nazwisko i skrót imienia autora artykułu – Orzechowska, R. tytuł artykułu – O edukacji europejskiej w szkole. tytuł czasopisma – Biuletyn Oświatowy Informacyjno- Doradczy. data wydania – Luty 2000, numer czasopisma i strony, na których artykuł jest zamieszczony – nr 2, s. 55 – 57.

39 P R Z Y K Ł A D 2.Kołątaj, W. Tak powstały piramidy. Wiedza i życie. 2002, nr 7, s. 50-55 nazwisko i skrót imienia autora artykułu – Kołątaj, W. tytuł artykułu – Tak powstały piramidy. tytuł czasopisma – Wiedza i życie. data wydania – 2002, numer czasopisma i strony, na których artykuł jest zamieszczony – nr 7, s. 50 – 55.

40 OPIS BIBLIOGRAFICZNY DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH OPIS BIBLIOGRAFICZNY E – KSIĄŻKI OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU E – KSIĄŻKI OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z E– CZASOPISMA

41 OPIS BIBLIOGRAFICZNY E – KSIĄŻKI

42 Elementy obowiązkowe, które powinny się znaleźć w opisie bibliograficznym: n azwisko i skrót imienia autora t ytuł t yp nośnika – podajemy w nawiasach kwadratowych np. [online], [CD – ROM], [dyskietka]. w ersja – np. wersja 3.5 m iejsce wydania w ydawca d ata wydania d ata aktualizacji / nowelizacji – podajemy datę, jeśli jest ona znana np. Aktualizowane w dniu 25.11.1998. d ata dostępu - dla dokumentów online – w nawiasie kwadratowym np. [ dostęp: 27 marca 2003] w arunki dostępu - dla dokumentów online n umer znormalizowany ISBN (dla CD-ROM)

43 Nazwisko autora, skrót imienia. Tytuł [CD-ROM]. Wersja Miejsce wydania : Wydawca, rok wydania. Data aktualizacji. ISBN. W Z Ó R d l a C D - R O M

44 Nazwisko autora, skrót imienia. Tytuł [online]. Wersja Miejsce wydania : Wydawca, Data aktualizacji [dostęp:]. Dostępny w internecie : . W Z Ó R d l a d o k u m e n t ó w o n l i n e

45 P R Z Y K Ł A D 1. Kopaliński, Wł. Wielki multimedialny słownik Władysława Kopalińskiego [CD-ROM]. Wersja 1.00.000 Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN S.A., 2000. ISBN 83-01-13194-2. nazwisko i skrót imienia autora – Kopaliński, Wł. typ nośnika – [CD – ROM]. miejsce wydania – Warszawa: wydawca –Wydaw. Nauk. PWN S.A., data wydania – 2000. numer znormalizowany – ISBN 83-01-13194-2. tytuł - Wielki multimedialny słownik Władysława Kopalińskiego wersja - 1.00.000

46 P R Z Y K Ł A D 2. Encyklopedia Omnia [CD-ROM]. Warszawa: De Agostini Polska, cop. 2001. ISBN 83-907040-4-8. tytuł – Encyklopedia Omnia typ nośnika – [CD – ROM]. miejsce wydania – Warszawa: wydawca – De Agostini Polska, data wydania – cop. 2001. numer znormalizowany – ISBN 83-907040-4-8.

47 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU E – KSIĄŻKI

48 Elementy obowiązkowe, które powinny się znaleźć w opisie bibliograficznym: n azwisko autora i skrót imienia t ytuł całego dokumentu t yp nośnika – podajemy w nawiasach kwadratowych np. [online], [CD – ROM], [dyskietka]. w ersja –Wersja 3.5 m iejsce wydania w ydawca d ata wydania d ata aktualizacji / nowelizacji – podajemy datę, jeśli jest ona znana d ata dostępu - dla dokumentów online – w nawiasie kwadratowym w arunki dostępu - dla dokumentów online n umer znormalizowany ISBN (dla CD-ROM)

49 Nazwisko autora, skrót imienia. Tytuł [CD-ROM]. Wersja Miejsce wydania : Wydawca, rok wydania. Data aktualizacji. Tytuł fragmentu. ISBN. W Z Ó R d l a C D - R O M

50 Nazwisko autora, skrót imienia. Tytuł [online]. Wersja Miejsce wydania : Wydawca, Data aktualizacji [dostęp:]. Dostępny w internecie : . W Z Ó R d l a d o k u m e n t ó w o n l i n e

51 P R Z Y K Ł A D Kopaliński, Wł. Wielki multimedialny słownik W. Kopalińskiego [CD- ROM] Wersja 1.00.000. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN S.A., 2000. Słownik eponimów czyli wyrazów odmiennych. ISBN 83-01-13194-2. nazwisko autora i skrót imienia – Kopaliński, Wł. tytuł całego dokumentu – Wielki multimedialny słownik W. Kopalińskiego typ nośnika – [CD – ROM] wydanie, wersja – Wersja 1.00.000. miejsce wydania – Warszawa: wydawca – Wydaw. Nauk. PWN S.A., data wydania – 2000. tytuł fragmentu – Słownik eponimów czyli wyrazów odmiennych. numer znormalizowany ISBN – ISBN 83-01-13194-2.

52 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z E – CZASOPISMA

53 Elementy obowiązkowe, które powinny się znaleźć w opisie bibliograficznym: n azwisko autora i skrót imienia t ytuł artykułu o znaczenie czasopisma – numer i rok d ata aktualizacji / nowelizacji – podajemy datę, jeśli jest ona znana d ata dostępu - dla dokumentów online – w nawiasie kwadratowym w arunki dostępu - dla dokumentów online n umer znormalizowany ISSN t ytuł czasopisma - piszemy kursywą, przed tytułem stosujemy W: t yp nośnika – podajemy w nawiasach kwadratowych np. [online], [CD – ROM], [dyskietka]. w ydanie, wersja – np. wyd. 5, wersja 3.5 l okalizacja – np. strony w dokumencie w formacie pdf

54 Nazwisko autora, skrót imienia. Tytuł artykułu. W : Tytuł czasopisma [ CD - ROM ]. Wydanie / Wersja, numer / rok wydania czasopisma. Data aktualizacji. Lokalizacja. ISSN. W Z Ó R d l a C D - R O M

55 Nazwisko autora, skrót imienia. Tytuł artykułu. W : Tytuł czasopisma [ online ]. Wydanie / Wersja, numer / rok wydania czasopisma. Data aktualizacji. [ dostęp: ]. Lokalizacja. Dostępny w Internecie : . ISSN. W Z Ó R d l a d o k u m e n t ó w o n l i n e

56 P R Z Y K Ł A D 1. Bobińska, M. Ryzykowny kurs. W: Gazeta Prawna [online]. 2002-06-03, nr 105/2002 [dostęp 27 marca 2003]. s. 2. Dostępny w Internecie: http://archiwum.infor.pl/gp/index.php?str=s&P180=I02.2002.105. 00000020a ISSN 1232-6712.. http://archiwum.infor.pl/gp/index.php?str=s&P180=I02.2002.105. 00000020a nazwisko autora i skrót imienia – Bobińska, M. tytuł artykułu – Ryzykowny kurs. tytuł czasopisma – W: Gazeta Prawna typ nośnika – [online]. wydanie, wersja – 2002-06-03, oznaczenie czasopisma – nr 105/2002 data dostępu – [dostęp 27 marca 2003]. lokalizacja – s. 2. warunki dostępu – Dostępny w Internecie: http://archiwum.infor.pl/gp/index.php?str=s&P180=I02.2002.1 05.00000020a. http://archiwum.infor.pl/gp/index.php?str=s&P180=I02.2002.1 05.00000020a numer znormalizowany ISSN – ISSN 1232-6712.

57 P R Z Y K Ł A D 2. Tadeusiewicz, R. Informacja o utworzeniu, a także o celach i sposobach działania Polskiej Biblioteki Internetowej: Do wiadomości Rektorów- Członków KRASP. W: Biuletyn EBIB [online]. Nr 2/2003 (42) luty. [dostęp 28 marca 2003]. Dostępny w Internecie:. ISSN 1507-7187http://ebib.oss.wroc.pl/2003/42/tadeusiewicz..php nazwisko autora i skrót imienia – Tadeusiewicz, R. tytuł artykułu – Informacja o utworzeniu, a także o celach i sposobach działania Polskiej Biblioteki Internetowej: Do wiadomości Rektorów- Członków KRASP. tytuł czasopisma – W: Biuletyn EBIB typ nośnika – [online] oznaczenie czasopisma – Nr 2/2003 (42) luty data dostępu – [dostęp 28 marca 2003]. warunki dostępu – Dostępny w Internecie:.http://ebib.oss.wroc.pl/2003/42/tadeusiewicz..php numer znormalizowany ISSN – ISSN 1507-7187


Pobierz ppt "Podstawa prawna opracowania: Norma PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura. Autorzy opracowania: mgr Dorota."

Podobne prezentacje


Reklamy Google