Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH"— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

2 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

3 Podstawa prawna opracowania:
Norma PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura. Prezentację wykonał: Autorzy opracowania: Marcin Zielkowski mgr Dorota Lenartowicz Głosu użyczył: mgr Maria Olkis Dawid Falkiewicz

4 W podanych opisach bibliograficznych zastosowano interpunkcję występującą w przykładach podanych w normie. Dopuszczalne jest stosowanie innej interpunkcji. Należy jednak pamiętać o zachowaniu w bibliografii załącznikowej jednolitego systemu interpunkcji. Interpunkcję należy stosować jednolicie (według podanego wzoru) we wszystkich opisach zawartych w pracy. Każdy element opisu powinien być wyraźnie oddzielony od elementów następnych np.: przez zastosowanie kropki, przecinka, itp. Stosujemy następujące skróty : Wyd. (wydanie), popr. (poprawione), uaktual. (uaktualnione), uzup. (uzupełnione), zmien. (zmienione), skr. (skrócone), rozsz. (rozszerzone).

5 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA
jest to spis źródeł, które autor wykorzystał do przygotowania prezentacji maturalnej z języka polskiego; Bibliografia załącznikowa powinna zawierać: bibliografię podmiotu bibliografię przedmiotu

6 Bibliografia podmiotu
zawiera wszystkie dokumenty analizowane przez autora w trakcie opracowywania tematu prezentacji. Mogą to być: utwory literackie, dzieła sztuki, utwory muzyczne, fotografie, plakaty, filmy.

7 Bibliografia przedmiotu
zawiera pozycje krytyczno - literackie, które posłużyły do opracowania tematu prezentacji. Mogą to być publikacje: o przedmiocie pracy, o cytowanych w pracy dziełach, o wymienionych w pracy autorach.

8 P R Z Y K Ł A D Przy temacie: Moralność wczoraj i dziś
W bibliografii podmiotu powinna znaleźć się pozycja: Zapolska G. Moralność pani Dulskiej W bibliografii przedmiotu powinna znaleźć się pozycja: Zawada A. Dwudziestolecie literackie P R Z Y K Ł A D Pamiętaj: Przed maturą ustną z języka polskiego uczeń zobowiązany jest złożyć w szkole plan prezentacji łącznie z bibliografią podmiotu i przedmiotu ! Zarówno w bibliografii podmiotu, jak i przedmiotu wszystkie pozycje podaje się w porządku alfabetycznym. Bibliografia załącznikowa stanowi źródło literatury na określony temat i jest świadectwem uczciwości autora pracy.

9 PRZYKŁADY OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH
OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI JEDNEGO AUTORA OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI DO TRZECH AUTORÓW OPIS BIBLIOGRAFICZNY PRACY ZBIOROWEJ (więcej niż trzech autorów) OPIS BIBLIOGRAFICZNY PRACY ZBIOROWEJ (pod redakcją) OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU KSIĄŻKI OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z KSIĄŻKI OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU ZAMIESZCZONEGO W CZASPOPIŚMIE

10 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI JEDNEGO AUTORA

11 które powinny się znaleźć w opisie bibliograficznym:
Elementy obowiązkowe, które powinny się znaleźć w opisie bibliograficznym: nazwisko i skrót imienia autora tytuł – w formie występującej w źródle (w opisie pisany kursywą) wydanie – oznaczone cyfrą arabską; z pominięciem wydania pierwszego, chyba że jest ono wyraźnie zaznaczone w źródle rok wydania – oznaczony cyframi arabskimi, jeżeli nie można go określić, podajemy rok „copyright”, rok oddania do druku lub rok przypuszczalny ze skrótem „ca”(circa=około) numer znormalizowany - ISBN (Intrenational Standard Book Number) – Międzynarodowy, znormalizowany numer książki z informacjami o wydawcy. Jest to element obowiązkowy w przypadku opisu bibliograficznego całej książki.

12 Nazwisko, skrót imienia autora. Tytuł.Wyd.Rok wydania.ISBN.
WZÓR

13 P R Z Y K Ł A D Mickiewicz, A. Dziady. 2000 . ISBN 83-7153-052-8.
nazwisko i imię autora - Mickiewicz, A. tytuł – Dziady. rok wydania –2000 . numer znormalizowany - ISBN Saniewska, D. Nowe vademecum nauczyciela bibliotekarza. Wyd. 5 uzup. i popr ISBN P R Z Y K Ł A D nazwisko i imię autora - Saniewska, D. tytuł – Nowe vademecum nauczyciela bibliotekarza. wydanie - Wyd. 5 uzup. i popr. rok wydania –2000 . numer znormalizowany - ISBN

14 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI DO TRZECH AUTORÓW

15 które powinny się znaleźć w opisie bibliograficznym:
Elementy obowiązkowe, które powinny się znaleźć w opisie bibliograficznym: nazwiska i skróty imion autorów tytuł – w formie występującej w źródle (w opisie pisany kursywą) wydanie – oznaczone cyfrą arabską; z pominięciem wydania pierwszego, chyba że jest ono wyraźnie zaznaczone w źródle rok wydania – oznaczony cyframi arabskimi, jeżeli nie można go określić, podajemy rok „copyright”, rok oddania do druku lub rok przypuszczalny ze skrótem „ca”(circa=około) numer znormalizowany - ISBN (Intrenational Standard Book Number) – Międzynarodowy, znormalizowany numer książki z informacjami o wydawcy. Jest to element obowiązkowy w przypadku opisu bibliograficznego całej książki.

16 Nazwisko, skrót imienia 1 autora. , Nazwisko, skrót imienia 2 autora
Nazwisko, skrót imienia 1 autora., Nazwisko, skrót imienia 2 autora., Nazwisko, skrót imienia 3 autora. Tytuł . Wyd. ISBN. WZÓR

17 Saniewska, D. , Stelmaszczyk –Wijaczka, K. Zastępstwo bez problemów
Saniewska, D., Stelmaszczyk –Wijaczka, K. Zastępstwo bez problemów ISBN nazwisko i imię autora - Saniewska, D., Stelmaszczyk Wijaczka, K. P R Z Y K Ł A D tytuł – Zastępstwo bez problemów. wydanie - pierwsze i dlatego zostało w opisie pominięte. rok wydania –2003 . numer znormalizowany - ISBN

18 (więcej niż trzech autorów)
OPIS BIBLIOGRAFICZNY PRACY ZBIOROWEJ (więcej niż trzech autorów)

19 które powinny się znaleźć w opisie bibliograficznym:
Elementy obowiązkowe, które powinny się znaleźć w opisie bibliograficznym: nazwisko i imię pierwszego w kolejności autora – w przypadku więcej niż trzech autorów, a bez wyraźnie zaznaczonego redaktora podaje się tylko pierwszego i dodaje się skrót „i in.” (tzn. „i inni”). W innych przypadkach opis bibliograficzny rozpoczynamy od tytułu. tytuł – w formie występującej w źródle (w opisie pisany kursywą) wydanie – oznaczone cyfrą arabską; z pominięciem wydania pierwszego, chyba że jest ono wyraźnie zaznaczone w źródle rok wydania – oznaczony cyframi arabskimi, jeżeli nie można go określić, podajemy rok „copyright”, rok oddania do druku lub rok przypuszczalny ze skrótem „ca” (circa = około) numer znormalizowany - ISBN (Intrenational Standard Book Number) – Międzynarodowy, znormalizowany numer książki z informacjami o wydawcy. Jest to element obowiązkowy w przypadku opisu bibliograficznego całej książki.

20 Nazwisko, skrót imienia 1 autora. i in. Tytuł . Wyd. Rok wydania. ISBN.
WZÓR

21 MacBeath, J. i in. Czy nasza szkoła jest dobra. Wyd. 3. Cop. 2003
MacBeath, J. i in. Czy nasza szkoła jest dobra? Wyd. 3. Cop ISBN nazwisko i imię pierwszego w kolejności autora – MacBeath, J. P R Z Y K Ł A D tytuł – Czy nasza szkoła jest dobra? wydanie – Wyd. 3. rok wydania – Cop numer znormalizowany – ISBN

22 ZBIOROWEJ (pod redakcją)
OPIS BIBLIOGRAFICZNY PRACY ZBIOROWEJ (pod redakcją)

23 które powinny się znaleźć w opisie bibliograficznym:
Elementy obowiązkowe, które powinny się znaleźć w opisie bibliograficznym: tytuł – w formie występującej w źródle (w opisie pisany kursywą) skrót imienia i nazwisko redaktora (zwróćcie uwagę na odmienną kolejność – najpierw występuje skrót imienia, a potem nazwisko) wydanie – oznaczone cyfrą arabską; z pominięciem wydania pierwszego, chyba że jest ono wyraźnie zaznaczone w źródle rok wydania – oznaczony cyframi arabskimi, jeżeli nie można go określić, podajemy rok „copyright”, rok oddania do druku lub rok przypuszczalny ze skrótem „ca” (circa = około) numer znormalizowany - ISBN (Intrenational Standard Book Number) – Międzynarodowy, znormalizowany numer książki z informacjami o wydawcy. Jest to element obowiązkowy w przypadku opisu bibliograficznego całej książki.

24 Tytuł. Pod red. Skrót imienia. Nazwisko redaktora. Wyd. Rok. wydania
Tytuł. Pod red. Skrót imienia. Nazwisko redaktora. Wyd. Rok wydania. ISBN. WZÓR Albo : Tytuł. Red. Skrót imienia . Nazwisko redaktora. Wyd. Rok wydania. ISBN.

25 Uczenie metodą projektów. Pod. red. B. D. Gołębiak. Wyd. 2. 2002
Uczenie metodą projektów. Pod. red. B.D. Gołębiak. Wyd ISBN tytuł – Uczenie metodą projektów. skrót imienia i nazwisko redaktora - Pod. red. B.D. Gołębiak. wydanie – Wyd. 2. rok wydania – P R Z Y K Ł A D numer znormalizowany - ISBN Mały słownik kultury dawnych Słowian. Red. L. Leciejewicz. Wyd ISBN tytuł – Mały słownik kultury dawnych Słowian. skrót imienia i nazwisko redaktora - Red. L. Leciejewicz. wydanie – Wyd. 2. rok wydania – 1988 numer znormalizowany - ISBN

26 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU KSIĄŻKI

27 które powinny się znaleźć w opisie bibliograficznym:
Elementy obowiązkowe, które powinny się znaleźć w opisie bibliograficznym: nazwisko i skrót imienia autora tytuł – w formie występującej w źródle (w opisie pisany kursywą) wydanie – oznaczone cyfrą arabską; z pominięciem wydania pierwszego, chyba że jest ono wyraźnie zaznaczone w źródle rok wydania – oznaczony cyframi arabskimi, jeżeli nie można go określić, podajemy rok „copyright”, rok oddania do druku lub rok przypuszczalny ze skrótem „ca” (circa = około) numer rozdziału lub części, tytuł, strony, na których fragment jest zamieszczony

28 Nazwisko, skrót imienia autora. Tytuł. Wyd. Rok wydania
Nazwisko, skrót imienia autora. Tytuł. Wyd. Rok wydania. Numer rozdziału lub części, tytuł, strony, na których fragment jest zamieszczony. WZÓR

29 Owsiak, S. Finanse publiczne: teoria i praktyka. Wyd. 2 uaktual. 1999
Owsiak, S. Finanse publiczne: teoria i praktyka. Wyd. 2 uaktual Część 2, Finanse publiczne w okresie transformacji w Polsce, s nazwisko i skrót imienia autora - Owsiak, S. P R Z Y K Ł A D tytuł – Finanse publiczne: teoria i praktyka. wydanie – Wyd. 2 uaktual. rok wydania – 1999. numer rozdziału lub części, tytuł, strony, na których fragment jest zamieszczony - Część 2, Finanse publiczne w okresie transformacji w Polsce, s

30 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z KSIĄŻKI

31 które powinny się znaleźć w opisie bibliograficznym:
Elementy obowiązkowe, które powinny się znaleźć w opisie bibliograficznym: nazwisko i skrót imienia autora artykułu tytuł – w formie występującej w źródle (w opisie pisany kursywą) tytuł książki skrót imienia i nazwisko redaktora książki wydanie – oznaczone cyfrą arabską; z pominięciem wydania pierwszego, chyba że jest ono wyraźnie zaznaczone w źródle rok wydania – oznaczony cyframi arabskimi, jeżeli nie można go określić, podajemy rok „copyright”, rok oddania do druku lub rok przypuszczalny ze skrótem „ca”(circa = około) strony, na których artykuł jest zamieszczony

32 Nazwisko, skrót imienia autora artykułu. Tytuł artykułu
Nazwisko, skrót imienia autora artykułu. Tytuł artykułu. W: Tytuł książki. Red . Skrót imienia. Nazwisko redaktora książki. Wyd. Rok wydania, strony, na których artykuł jest zamieszczony. WZÓR

33 nazwisko i skrót imienia autora artykułu – Żołędowska, B.
Żołędowska, B. Rola marketingu wewnętrznego w kreowaniu wizerunku biblioteki. W: Zarządzanie marketingiem w organizacjach niedochodowych. Red. A. Chodyński. 2002, s nazwisko i skrót imienia autora artykułu – Żołędowska, B. P R Z Y K Ł A D tytuł artykułu – Rola marketingu wewnętrznego w kreowaniu wizerunku biblioteki. tytuł książki – W: Zarządzanie marketingiem w organizacjach niedochodowych. skrót imienia i nazwisko red. książki – Red .A. Chodyński. rok wydania – 2002 , strony, na których artykuł jest zamieszczony – s – 128.

34 Cardini, F. Wojownik i rycerz. W: Człowiek średniowiecza. Pod red. J
Cardini, F. Wojownik i rycerz. W: Człowiek średniowiecza. Pod red. J. Le Goffa. 2000, s nazwisko i skrót imienia autora artykułu – Cardini, F. P R Z Y K Ł A D tytuł artykułu – Wojownik i rycerz. tytuł książki – W: Człowiek średniowiecza skrót imienia i nazwisko redaktora książki – Pod red. J. Le Goffa. rok wydania – 2000 , strony, na których artykuł jest zamieszczony – s. 97 – 142.

35 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU ZAMIESZCZONEGO W CZASOPIŚMIE

36 które powinny się znaleźć w opisie bibliograficznym:
Elementy obowiązkowe, które powinny się znaleźć w opisie bibliograficznym: nazwisko i skrót imienia autora artykułu tytuł artykułu – w formie występującej w źródle tytuł czasopisma - w opisie pisany kursywą i w cudzysłowie (np.: „Rzeczpospolita”) data wydania – miesiąc (jeżeli jest wyraźnie wskazany na stronie tytułowej czasopisma), rok wydania numer czasopisma i strony, na których artykuł jest zamieszczony

37 Nazwisko, skrót imienia autora. Tytuł. „Tytuł czasopisma”. Data wydania. Numer czasopisma, strony, na których fragment jest zamieszczony. WZÓR

38 Orzechowska, R. O edukacji europejskiej w szkole
Orzechowska, R. O edukacji europejskiej w szkole. Biuletyn Oświatowy Informacyjno-Doradczy. Luty 2000, nr 2, s nazwisko i skrót imienia autora artykułu – Orzechowska, R. tytuł artykułu – O edukacji europejskiej w szkole. P R Z Y K Ł A D tytuł czasopisma – Biuletyn Oświatowy Informacyjno- Doradczy. data wydania – Luty 2000, numer czasopisma i strony, na których artykuł jest zamieszczony – nr 2, s. 55 – 57.

39 Kołątaj, W. Tak powstały piramidy. Wiedza i życie. 2002, nr 7, s. 50-55
nazwisko i skrót imienia autora artykułu – Kołątaj , W. P R Z Y K Ł A D tytuł artykułu – Tak powstały piramidy. tytuł czasopisma – Wiedza i życie. data wydania – 2002, numer czasopisma i strony, na których artykuł jest zamieszczony – nr 7, s. 50 – 55.

40 DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
OPIS BIBLIOGRAFICZNY DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH OPIS BIBLIOGRAFICZNY E – KSIĄŻKI OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU E – KSIĄŻKI OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z E– CZASOPISMA

41 OPIS BIBLIOGRAFICZNY E – KSIĄŻKI

42 które powinny się znaleźć w opisie bibliograficznym:
Elementy obowiązkowe, które powinny się znaleźć w opisie bibliograficznym: nazwisko i skrót imienia autora tytuł typ nośnika – podajemy w nawiasach kwadratowych np. [online], [CD – ROM], [dyskietka]. wersja – np. wersja 3.5 miejsce wydania wydawca data wydania data aktualizacji / nowelizacji – podajemy datę, jeśli jest ona znana np. Aktualizowane w dniu data dostępu - dla dokumentów online – w nawiasie kwadratowym np. [ dostęp: 27 marca 2003] warunki dostępu - dla dokumentów online numer znormalizowany ISBN (dla CD-ROM)

43 Nazwisko autora, skrót imienia. Tytuł [CD-ROM]
Nazwisko autora, skrót imienia. Tytuł [CD-ROM]. Wersja Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. Data aktualizacji. ISBN. WZÓR dla CD-ROM

44 WZÓR dla dokumentów online
Nazwisko autora, skrót imienia. Tytuł [online]. Wersja Miejsce wydania: Wydawca, Data aktualizacji [dostęp:]. Dostępny w internecie: <adres>. WZÓR dla dokumentów online

45 1. Kopaliński, Wł. Wielki multimedialny słownik Władysława Kopalińskiego [CD-ROM]. Wersja Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN S.A., ISBN nazwisko i skrót imienia autora – Kopaliński, Wł. tytuł - Wielki multimedialny słownik Władysława Kopalińskiego P R Z Y K Ł A D typ nośnika – [CD – ROM]. wersja miejsce wydania – Warszawa: wydawca –Wydaw. Nauk. PWN S.A., data wydania – 2000. numer znormalizowany – ISBN

46 2. Encyklopedia Omnia [CD-ROM]. Warszawa: De Agostini Polska, cop. 2001. ISBN 83-907040-4-8.
tytuł – Encyklopedia Omnia typ nośnika – [CD – ROM]. P R Z Y K Ł A D miejsce wydania – Warszawa: wydawca – De Agostini Polska, data wydania – cop numer znormalizowany – ISBN

47 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU E – KSIĄŻKI

48 które powinny się znaleźć w opisie bibliograficznym:
Elementy obowiązkowe, które powinny się znaleźć w opisie bibliograficznym: nazwisko autora i skrót imienia tytuł całego dokumentu typ nośnika – podajemy w nawiasach kwadratowych np. [online], [CD – ROM], [dyskietka]. wersja –Wersja 3.5 miejsce wydania wydawca data wydania data aktualizacji / nowelizacji – podajemy datę, jeśli jest ona znana data dostępu - dla dokumentów online – w nawiasie kwadratowym warunki dostępu - dla dokumentów online numer znormalizowany ISBN (dla CD-ROM)

49 Nazwisko autora, skrót imienia. Tytuł [CD-ROM]
Nazwisko autora, skrót imienia. Tytuł [CD-ROM]. Wersja Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. Data aktualizacji. Tytuł fragmentu. ISBN. WZÓR dla CD-ROM

50 WZÓR dla dokumentów online
Nazwisko autora, skrót imienia. Tytuł [online]. Wersja Miejsce wydania: Wydawca, Data aktualizacji [dostęp:]. Dostępny w internecie: <adres>. WZÓR dla dokumentów online

51 tytuł całego dokumentu – Wielki multimedialny słownik
Kopaliński, Wł. Wielki multimedialny słownik W. Kopalińskiego [CD-ROM] Wersja Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN S.A., Słownik eponimów czyli wyrazów odmiennych. ISBN nazwisko autora i skrót imienia – Kopaliński, Wł. tytuł całego dokumentu – Wielki multimedialny słownik W. Kopalińskiego P R Z Y K Ł A D typ nośnika – [CD – ROM] wydanie, wersja – Wersja miejsce wydania – Warszawa: wydawca – Wydaw. Nauk. PWN S.A., data wydania – 2000. tytuł fragmentu – Słownik eponimów czyli wyrazów odmiennych. numer znormalizowany ISBN – ISBN

52 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z E – CZASOPISMA

53 które powinny się znaleźć w opisie bibliograficznym:
Elementy obowiązkowe, które powinny się znaleźć w opisie bibliograficznym: nazwisko autora i skrót imienia tytuł artykułu tytuł czasopisma - piszemy kursywą, przed tytułem stosujemy W: typ nośnika – podajemy w nawiasach kwadratowych np. [online], [CD – ROM], [dyskietka]. wydanie, wersja – np. wyd. 5, wersja 3.5 oznaczenie czasopisma – numer i rok data aktualizacji / nowelizacji – podajemy datę, jeśli jest ona znana data dostępu - dla dokumentów online – w nawiasie kwadratowym lokalizacja – np. strony w dokumencie w formacie pdf warunki dostępu - dla dokumentów online numer znormalizowany ISSN

54 Nazwisko autora, skrót imienia. Tytuł artykułu
Nazwisko autora, skrót imienia. Tytuł artykułu. W: Tytuł czasopisma [CD-ROM]. Wydanie/Wersja, numer/ rok wydania czasopisma. Data aktualizacji. Lokalizacja . ISSN . WZÓR dla CD-ROM

55 WZÓR dla dokumentów online
Nazwisko autora, skrót imienia. Tytuł artykułu. W: Tytuł czasopisma [online]. Wydanie/Wersja, numer / rok wydania czasopisma. Data aktualizacji.[dostęp: ]. Lokalizacja. Dostępny w Internecie: <adres> . ISSN. WZÓR dla dokumentów online

56 Bobińska, M. Ryzykowny kurs. W: Gazeta Prawna [online]
Bobińska, M. Ryzykowny kurs. W: Gazeta Prawna [online] , nr 105/2002 [dostęp 27 marca 2003]. s. 2. Dostępny w Internecie: ISSN nazwisko autora i skrót imienia – Bobińska, M. tytuł artykułu – Ryzykowny kurs. tytuł czasopisma – W: Gazeta Prawna P R Z Y K Ł A D typ nośnika – [online]. wydanie, wersja – , oznaczenie czasopisma – nr 105/2002 data dostępu – [dostęp 27 marca 2003]. lokalizacja – s. 2. warunki dostępu – Dostępny w Internecie: numer znormalizowany ISSN – ISSN

57 Tadeusiewicz, R. Informacja o utworzeniu, a także o celach i sposobach działania Polskiej Biblioteki Internetowej: Do wiadomości Rektorów- Członków KRASP. W: Biuletyn EBIB [online]. Nr 2/2003 (42) luty. [dostęp 28 marca 2003]. Dostępny w Internecie: < ISSN nazwisko autora i skrót imienia – Tadeusiewicz, R. tytuł artykułu – Informacja o utworzeniu, a także o celach i sposobach działania Polskiej Biblioteki Internetowej: Do wiadomości Rektorów- Członków KRASP. P R Z Y K Ł A D tytuł czasopisma – W: Biuletyn EBIB typ nośnika – [online] oznaczenie czasopisma – Nr 2/2003 (42) luty data dostępu – [dostęp 28 marca 2003]. warunki dostępu – Dostępny w Internecie: < numer znormalizowany ISSN – ISSN


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google