Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNKOWA Matura z języka polskiego – część ustna Krystyna Sternal I LO Brzeg.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNKOWA Matura z języka polskiego – część ustna Krystyna Sternal I LO Brzeg."— Zapis prezentacji:

1 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNKOWA Matura z języka polskiego – część ustna Krystyna Sternal I LO Brzeg

2 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa 2 SPIS TREŚCI: Podstawowe pojęcia Podstawowe pojęcia Podstawowe pojęcia Podstawowe pojęcia Dokumenty drukowane Dokumenty drukowane Dokumenty drukowane Dokumenty drukowane Dokumenty elektroniczne Dokumenty elektroniczne Dokumenty elektroniczne Dokumenty elektroniczne Dokumenty audiowizualne Dokumenty audiowizualne Dokumenty audiowizualne Dokumenty audiowizualne Test Test Test Normy Normy Normy

3 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa 3 Bibliografia załącznikowa - jest to spis dokumentów wykorzystanych przy pisaniu pracy, związanych z tematem, uporządkowany alfabetycznie.

4 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa 4 Bibliografia podmiotu – spis dzieł omawianych w pracy, poddawanych analizie (np. utwory A. Mickiewicza). Bibliografia przedmiotu – opracowania dotyczące omawianych utworów, czyli opracowania o przedmiocie pracy (np. książki o Mickiewiczu i jego twórczości).

5 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa 5 ISBN -International Standard Book Number niepowtarzalny dziesięciocyfrowy, a od 1 stycznia 2007 r. 13-cyfrowy, identyfikator książki. W Polsce nadawany od 1978.

6 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa 6 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI Elementy opisu: Nazwisko i imię autora: Tytuł, Wydanie, Miejsce wydania, Wydawca, rok wydania. ISBN.

7 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa 7 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI Przykład: Kapuściński Ryszard: Heban. Wyd. 7. Warszawa: Czytelnik, 2003, ISBN 83-07-02948-1.

8 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa 8 Elementy wyróżnione w opisach są obowiązkowe. Znaki przestankowe należy stosować konsekwentnie! Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym.

9 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa 9 OPIS PRACY ZBIOROWEJ (więcej niż 3 autorów) Przykład: Kompendium wiedzy o ekologii. Pod red. Jana Strzałko i Teresy Mossor-Pietraszkowej. Wyd.2. Warszawa: PWN, 2001. ISBN 83-01-13589-1.

10 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa 10 OPIS FRAGMENTU KSIĄŻKI Przykład: Hutnikiewicz A.: Od czystej formy do literatury faktu. Wyd.5. Warszawa: Wiedza Powszechna. 1988. Ekspresjonizm, s. 70-92.

11 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa 11 OPIS FRAGMENTU KSIĄŻKI Na końcu opisu odnoszącego się do całej książki umieszczamy tytuł fragmentu i strony, na których fragment się znajduje.

12 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa 12 OPIS FRAGMENTU PRACY ZBIOROWEJ Elementy opisu: Nazwisko autora i tytuł fragmentu. W: opis całej pracy zbiorowej. Strony zajęte przez dany fragment.

13 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa 13 OPIS FRAGMENTU PRACY ZBIOROWEJ Przykład: Stachura E.: Wielki testament. W: Od Kochanowskiego do Szymborskiej: antologia poezji polskiej. Wybór Marek Wawrzkiewicz. Warszawa: Książka i Wiedza. 1999, s. 380-381.

14 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa 14 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI Podstawowe informacje na temat książki znajdują się na stronie tytułowej.

15 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa 15 ARTYKUŁ Z CZASOPISMA Elementy opisu: Nazwisko autora i tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, rok, nr, numery stron zajęte przez artykuł. (tytuł czasopisma wyróżniamy pochyłą czcionką lub cudzysłowem)

16 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa 16 ARTYKUŁ Z CZASOPISMA Przykład: Jaworski M.: Różewicz – ostatni modernista. Polonistyka 2005, nr 5, s. 18-24.

17 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa 17 RECENZJA W CZASOPIŚMIE Nazwisko autora książki recenzowanej: Tytuł książki. Rec. Nazwisko recenzenta: Tytuł recenzji. Tytuł czasopisma, rok, nr, strony. Elementy opisu:

18 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa 18 RECENZJA W CZASOPIŚMIE Przykład: Szymborska W.: Dwukropek. 2005. Rec. Michałowski P.: Repetenci w szkole świata? Pogranicza 2005 nr 6 s. 91-94.

19 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa 19 E-KSIĄŻKA (CD-ROM) Przykład: Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.0.3.16. Łódź : PRO-media CD, 1998. ISBN 83-7231-731-3.

20 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa 20 E-KSIĄŻKA (online) Przykład: Prus B.: Lalka [online] [dostęp: 3 września 2006]. Dostępny w Internecie: http://www.pbi.edu.plhttp://www.pbi.edu.pl

21 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa 21 OPIS STRONY INTERNETOWEJ Autor. Tytuł pracy [Typ nośnika]. Data wydania. Data aktualizacji. [Data dostępu]. Warunki dostępu. Elementy opisu:

22 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa 22 OPIS STRONY INTERNETOWEJ Przykład: Historia Starego Teatru (17 X 1781 – 30 VI 2005) [online]. Stary Teatr w Krakowie [dostęp 26 listopada2007].Dostępny Internecie:.

23 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa 23 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FILMU Tytuł filmu [Określenie dokumentu]. Odpowiedzialność główna. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. Typ nośnika Elementy opisu:

24 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa 24 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FILMU Przykład Ogniem i mieczem [Film]. Reż. Jerzy Hoffman. Warszawa: Zodiak, 1999. 1 płyta DVD.

25 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa 25 DOKUMENT DŹWIĘKOWY Elementy opisu: Autor: Tytuł dokumentu [Określenie dokumentu]. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. Typ nośnika.

26 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa 26 DOKUMENT DŹWIĘKOWY Przykład: Bach Jan Sebastian: Brandenburg Contertos [Dokument dźwiękowy]. Warszawa: Pomaton EMO, 1999. 1 płyta CD.

27 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa 27 REPRODUKCJA OBRAZU Obowiązują takie zasady jak przy opisie fragmentu książki Przykład: Rzepińska Maria: Siedem wieków malarstwa europejskiego. Wyd. 2 popr. i uzup. 1986. Caravaggio: Nawrócenie św. Pawła [il.], nr il. XXXXIII.

28 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa 28 TEST. SPRAWDŹ CZY PAMIĘTASZ Co to jest bibliografia załącznikowa? Podaj definicję literatury podmiotu. Co to jest ISBN? Gdzie należy szukać informacji do opisu bibliograficznego? Jak szeregujemy opisy w zestawieniu bibliograficznym?

29 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa 29 Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002 - Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura PN-ISO 690: 2002 - Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura PN - ISO-2:1999 - Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części PN - ISO-2:1999 - Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części

30 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa 30 Ćwiczenie: Proszę wykonać kilka opisów z autopsji (minimum 5). POWODZENIA NA MATURZE!


Pobierz ppt "BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNKOWA Matura z języka polskiego – część ustna Krystyna Sternal I LO Brzeg."

Podobne prezentacje


Reklamy Google