Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

międzysektorowe partnerstwo w celu rozwiązywania problemu bezdomności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "międzysektorowe partnerstwo w celu rozwiązywania problemu bezdomności"— Zapis prezentacji:

1 międzysektorowe partnerstwo w celu rozwiązywania problemu bezdomności
Piotr Olech – Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności FORUM POMORSKIE na rzecz WYCHODZENIA z BEZ DOMNOŚCI międzysektorowe partnerstwo w celu rozwiązywania problemu bezdomności

2 KIM JESTEŚMY? MISJA PFWB
PFWB to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jej skutki.

3 KIM JESTEŚMY? Od 1997 roku jesteśmy platformą współpracy organizacji sektora obywatelskiego i instytucji sektora publicznego w obszarze bezdomności – zrzeszamy ponad 30 podmiotów

4 BEZDOMNOŚĆ kobiet i dzieci
Dlaczego jestem bezdomna? Bo byłam bita Co czwarta osoba bezdomna to kobieta lub dziecko. Niemal 80% kobiet doświadcza bezdomności z powodu przemocy domowej, wypędzenia i wymeldowania.

5 BEZDOMNOŚĆ kobiet i dzieci
Definiowanie Bezdomności Kobiet i Dzieci ETHOS – Europejska Typologia Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego Definiowanie bezdomności przez pryzmat mieszkaniowy – a nie przez pryzmat deficytów społecznych czy działalności pomocy społecznej. Bezdomność problemem nie tylko pomocy społecznej, ale i mieszkalnictwa, edukacji, wymiaru sprawiedliwości, rynku pracy, służby zdrowia.

6 BEZDOMNOŚĆ kobiet i dzieci
Zdefiniowanie bezdomności nie powinno automatycznie oznaczać przypisanie do określonego systemu wsparcia- dopiero diagnoza przyczyn bezdomności powinna wskazywać odpowiednie instytucje, które zapewnią wsparcie

7 BEZDOMNOŚĆ kobiet i dzieci
Badanie socjodemograficzne realizowane było w całym województwie pomorskim dnia 7 grudnia 2007 roku. Badaniem objęto wszystkie osoby przebywające w placówkach dla osób bezdomnych oraz w innych instytucjach (szpitale, zakłady karne, izby wytrzeźwień). Drugą grupą badaną stanowiły osoby bezdomne przybywające na terenach ogródków działkowych oraz w innych miejscach niemieszkalnych, Badanie prowadzone było metodą kwestionariusza wywiadu dla osoby dorosłej i dla osób, które w trakcie realizacji wywiadu nie ukończyły 18 roku życia. Wywiady z bezdomnymi dziećmi były przeprowadzane z rodzicami osób bezdomnych bądź z ich opiekunami. Łącznie w roku 2007 przebadano 2211 osób dorosłych i 197 dzieci. Dla porównania w roku 2005 dotarto do 2470 dorosłych osób bezdomnych oraz do 283 dzieci

8 Bezdomność kobiet w świetle badań socjodemograficznych
Pod względem płci można powiedzieć, że bezdomność to przede wszystkim problem mężczyzn. Zdecydowana większość przebadanych osób to mężczyźni (83,6%), jedynie 16,4% wszystkich respondentów to kobiety. Dokładnie taki sam rozkład procentowy odnotowano w roku 2005

9 Bezdomność kobiet w świetle badań socjodemograficznych
Kreśląc profil demograficzny bezdomnej kobiety można powiedzieć, że to przede wszystkim kobiety z wykształceniem podstawowym oraz zawodowym. Analizując wiek badanych kobiet okazuje się, że rozkłada się on równomiernie pomiędzy założone przedziały wiekowe

10 Bezdomność kobiet w świetle badań socjodemograficznych
Ze względu na płeć można powiedzieć, że bezdomne kobiety o wiele częściej są młodsze niż mężczyźni. W roku 2007 w kategorii do 40 roku życia przeważają kobiety (41,6% kobiet do 19% mężczyzn), mężczyźni dominują w dwóch kolejnych przedziałach od 40 do 60 lat (67,2% mężczyzn do 45% kobiet). 2003 N Ważne 2136 Braki danych 33 Średnia liczba lat 47,00 2005 2423 47 48,37 2007 2118 93 49,23

11 Bezdomność kobiet w świetle badań socjodemograficznych
Analizując aktualne pobytu respondenta ze względu na płeć, największe różnice dostrzec można w kategorii działki i altany, na terenach których zdecydowanie częściej przebywają kobiety (25,9%) niż mężczyźni (14,7%). Kobiety częściej od mężczyzn przebywają w mieszkaniach wspieranych (10,9% do 6,1%). Mężczyźni częściej niż kobiety przebywają w innych miejscach niemieszkalnych (17,9% do 12%) oraz w zakładach karnych (6,2% do 0,6%).

12 Bezdomność kobiet w świetle badań socjodemograficznych
Pod względem czasu pozostawania w bezdomności mężczyźni charakteryzują się wyższą średnią lat spędzonych w bezdomności niż kobiety. 2003 mężczyzna N Ważne 1738 Braki danych 53 Średnia 2 kobieta 358 14 4,6 2005 1908 140 6,8 391 28 5,4 2007 1636 212 7,7 332 31 5,9

13 Bezdomność kobiet w świetle badań socjodemograficznych
Pod względem ilości lat spędzonych w bezdomności wskazać należy, że kobiety o wiele krócej niż mężczyźni pozostają osobami bezdomnymi. Kobiety znajdują się przede wszystkim we wstępnej fazie bezdomności (do 2 lat)

14 Bezdomność kobiet w świetle badań socjodemograficznych
Ponad 60% przebadanych kobiet w dniu realizacji badania znajdowało się w różnego rodzaju instytucjach, prawie 40% przebywała poza instytucjami Najczęściej kobiety przebywały w placówkach oraz na działach i latankach. Co dziesiąta badana kobieta zamieszkiwała mieszkania wspierane oraz inne miejsca niemieszkalne (nie będące działkami i altankami).

15 Bezdomność kobiet w świetle badań socjodemograficznych
Ponad 60% bezdomnych kobiet poddano badaniu na terenie Trójmiasta. Związane jest to z faktem, iż to właśnie w Trójmieście znajduje się najwięcej placówek dla kobiet Najwięcej kobiet przebadano w Gdańsku oraz w Gdyni, co daje 60% wszystkich kobiet bezdomnych Powiat (w którym realizowane jest badanie) N % Ważne 2 ,6 bytowski 7 1,9 człuchowski 12 3,3 Gdańsk 115 31,7 gdański 3 ,8 Gdynia 102 28,1 kartuski 16 4,4 kościerski kwidzyński 5 1,4 lęborski 6 1,7 malborski 26 7,2 nowodworski 1 ,3 pucki słupski 19 5,2 Sopot starogardzki 11 3,0 sztumski 17 4,7 tczewski 4 1,1 wejherowski 8 2,2 Ogółem 363 100,0

16 Bezdomność kobiet w świetle badań socjodemograficznych
Jak wskazuje wykres bezdomne kobiety w województwie pomorskim najczęściej przebywają w schroniskach oraz w altankach na terenie ogródków działkowych. Martwić może fakt, iż jedynie 9,8% wszystkich kobiet przebywa w mieszkaniach wspieranych, które przez specjalistów uważane są za duży krok w wyjściu z własnej bezdomności (!) 11% bezdomnych kobiet mieszka kątem u rodziny lub znajomych

17 BEZDOMNOŚĆ kobiet i dzieci
Główne problemy Instytucjonalizacja Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa - niska aktywność społeczna i zawodowa Słaba diagnoza początkowa Kierowanie kobiet z problemami przemocy do placówek dla bezdomnych

18 BEZDOMNOŚĆ kobiet i dzieci
Czym dysponujemy Placówki dla bezdomnych kobiet i dzieci Centra Interwencji Kryzysowej Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia Mieszkania wspierane

19 BEZDOMNOŚĆ kobiet i dzieci
Rozwiązania Inwestycje w mieszkalnictwo socjalne/wspierane Ścisła współpraca placówek, Centr Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia Zmniejszenie wielkości placówek dla kobiet Lepsze diagnozowanie Indywidualne towarzyszenie/asystowanie Zmiany w prawie?

20 Biuro PFWB – 80-245 Gdańsk; ul. Przytockiego 4
tel/fax ; listel:


Pobierz ppt "międzysektorowe partnerstwo w celu rozwiązywania problemu bezdomności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google