Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOMNOŚCI BEZ POMORSKIE Piotr Olech – Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności na rzecz FORUM WYCHODZENIA z międzysektorowe partnerstwo w celu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOMNOŚCI BEZ POMORSKIE Piotr Olech – Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności na rzecz FORUM WYCHODZENIA z międzysektorowe partnerstwo w celu."— Zapis prezentacji:

1 DOMNOŚCI BEZ POMORSKIE Piotr Olech – Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności na rzecz FORUM WYCHODZENIA z międzysektorowe partnerstwo w celu rozwiązywania problemu bezdomności

2 MISJA PFWB PFWB to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jej skutki. KIM JESTEŚMY?

3 Od 1997 roku jesteśmy platformą współpracy organizacji sektora obywatelskiego i instytucji sektora publicznego w obszarze bezdomności – zrzeszamy ponad 30 podmiotów KIM JESTEŚMY?

4 Dlaczego jestem bezdomna? Bo byłam bita Co czwarta osoba bezdomna to kobieta lub dziecko. Niemal 80% kobiet doświadcza bezdomności z powodu przemocy domowej, wypędzenia i wymeldowania. BEZDOMNOŚĆ kobiet i dzieci

5 Definiowanie Bezdomności Kobiet i Dzieci ETHOS – Europejska Typologia Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego Definiowanie bezdomności przez pryzmat mieszkaniowy – a nie przez pryzmat deficytów społecznych czy działalności pomocy społecznej. Bezdomność problemem nie tylko pomocy społecznej, ale i mieszkalnictwa, edukacji, wymiaru sprawiedliwości, rynku pracy, służby zdrowia. BEZDOMNOŚĆ kobiet i dzieci

6 Zdefiniowanie bezdomności nie powinno automatycznie oznaczać przypisanie do określonego systemu wsparcia- dopiero diagnoza przyczyn bezdomności powinna wskazywać odpowiednie instytucje, które zapewnią wsparcie BEZDOMNOŚĆ kobiet i dzieci

7 Badanie socjodemograficzne realizowane było w całym województwie pomorskim dnia 7 grudnia 2007 roku. Badaniem objęto wszystkie osoby przebywające w placówkach dla osób bezdomnych oraz w innych instytucjach (szpitale, zakłady karne, izby wytrzeźwień). Drugą grupą badaną stanowiły osoby bezdomne przybywające na terenach ogródków działkowych oraz w innych miejscach niemieszkalnych, Badanie prowadzone było metodą kwestionariusza wywiadu dla osoby dorosłej i dla osób, które w trakcie realizacji wywiadu nie ukończyły 18 roku życia. Wywiady z bezdomnymi dziećmi były przeprowadzane z rodzicami osób bezdomnych bądź z ich opiekunami. Łącznie w roku 2007 przebadano 2211 osób dorosłych i 197 dzieci. Dla porównania w roku 2005 dotarto do 2470 dorosłych osób bezdomnych oraz do 283 dzieci BEZDOMNOŚĆ kobiet i dzieci

8 Bezdomność kobiet w świetle badań socjodemograficznych Pod względem płci można powiedzieć, że bezdomność to przede wszystkim problem mężczyzn. Zdecydowana większość przebadanych osób to mężczyźni (83,6%), jedynie 16,4% wszystkich respondentów to kobiety. Dokładnie taki sam rozkład procentowy odnotowano w roku 2005

9 Bezdomność kobiet w świetle badań socjodemograficznych Kreśląc profil demograficzny bezdomnej kobiety można powiedzieć, że to przede wszystkim kobiety z wykształceniem podstawowym oraz zawodowym. Analizując wiek badanych kobiet okazuje się, że rozkłada się on równomiernie pomiędzy założone przedziały wiekowe

10 Bezdomność kobiet w świetle badań socjodemograficznych 2003 N Ważne 2136 Braki danych 33 Średnia liczba lat 47, N Ważne 2423 Braki danych 47 Średnia liczba lat 48, N Ważne 2118 Braki danych 93 Średnia liczba lat 49,23 Ze względu na płeć można powiedzieć, że bezdomne kobiety o wiele częściej są młodsze niż mężczyźni. W roku 2007 w kategorii do 40 roku życia przeważają kobiety (41,6% kobiet do 19% mężczyzn), mężczyźni dominują w dwóch kolejnych przedziałach od 40 do 60 lat (67,2% mężczyzn do 45% kobiet).

11 Bezdomność kobiet w świetle badań socjodemograficznych Analizując aktualne pobytu respondenta ze względu na płeć, największe różnice dostrzec można w kategorii działki i altany, na terenach których zdecydowanie częściej przebywają kobiety (25,9%) niż mężczyźni (14,7%). Kobiety częściej od mężczyzn przebywają w mieszkaniach wspieranych (10,9% do 6,1%). Mężczyźni częściej niż kobiety przebywają w innych miejscach niemieszkalnych (17,9% do 12%) oraz w zakładach karnych (6,2% do 0,6%).

12 Bezdomność kobiet w świetle badań socjodemograficznych Pod względem czasu pozostawania w bezdomności mężczyźni charakteryzują się wyższą średnią lat spędzonych w bezdomności niż kobiety mężczyzna N Ważne 1738 Braki danych 53 Średnia 2 kobieta N Ważne 358 Braki danych 14 Średnia 4, mężczyzna N Ważne 1908 Braki danych 140 Średnia 6,8 kobieta N Ważne 391 Braki danych 28 Średnia 5, mężczyzna NWażne1636 Braki danych212 Średnia 7,7 kobieta N Ważne332 Braki danych31 Średnia 5,9

13 Bezdomność kobiet w świetle badań socjodemograficznych Pod względem ilości lat spędzonych w bezdomności wskazać należy, że kobiety o wiele krócej niż mężczyźni pozostają osobami bezdomnymi. Kobiety znajdują się przede wszystkim we wstępnej fazie bezdomności (do 2 lat)

14 Bezdomność kobiet w świetle badań socjodemograficznych Ponad 60% przebadanych kobiet w dniu realizacji badania znajdowało się w różnego rodzaju instytucjach, prawie 40% przebywała poza instytucjami Najczęściej kobiety przebywały w placówkach oraz na działach i latankach. Co dziesiąta badana kobieta zamieszkiwała mieszkania wspierane oraz inne miejsca niemieszkalne (nie będące działkami i altankami).

15 Bezdomność kobiet w świetle badań socjodemograficznych Ponad 60% bezdomnych kobiet poddano badaniu na terenie Trójmiasta. Związane jest to z faktem, iż to właśnie w Trójmieście znajduje się najwięcej placówek dla kobiet Najwięcej kobiet przebadano w Gdańsku oraz w Gdyni, co daje 60% wszystkich kobiet bezdomnych Powiat (w którym realizowane jest badanie) N% Ważne 2,6 bytowski 71,9 człuchowski 123,3 Gdańsk 11531,7 gdański 3,8 Gdynia 10228,1 kartuski 164,4 kościerski 3,8 kwidzyński 51,4 lęborski 61,7 malborski 267,2 nowodworski 1,3 pucki 51,4 słupski 195,2 Sopot 1,3 starogardzki 113,0 sztumski 174,7 tczewski 41,1 wejherowski 82,2 Ogółem363100,0

16 Bezdomność kobiet w świetle badań socjodemograficznych Jak wskazuje wykres bezdomne kobiety w województwie pomorskim najczęściej przebywają w schroniskach oraz w altankach na terenie ogródków działkowych. Martwić może fakt, iż jedynie 9,8% wszystkich kobiet przebywa w mieszkaniach wspieranych, które przez specjalistów uważane są za duży krok w wyjściu z własnej bezdomności (!) 11% bezdomnych kobiet mieszka kątem u rodziny lub znajomych

17 Główne problemy Instytucjonalizacja Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa - niska aktywność społeczna i zawodowa Słaba diagnoza początkowa Kierowanie kobiet z problemami przemocy do placówek dla bezdomnych BEZDOMNOŚĆ kobiet i dzieci

18 Czym dysponujemy Placówki dla bezdomnych kobiet i dzieci Centra Interwencji Kryzysowej Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia Mieszkania wspierane BEZDOMNOŚĆ kobiet i dzieci

19 Rozwiązania Inwestycje w mieszkalnictwo socjalne/wspierane Ścisła współpraca placówek, Centr Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia Zmniejszenie wielkości placówek dla kobiet Lepsze diagnozowanie Indywidualne towarzyszenie/asystowanie Zmiany w prawie? BEZDOMNOŚĆ kobiet i dzieci

20 Biuro PFWB – Gdańsk; ul. Przytockiego 4 tel/fax ; listel:


Pobierz ppt "DOMNOŚCI BEZ POMORSKIE Piotr Olech – Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności na rzecz FORUM WYCHODZENIA z międzysektorowe partnerstwo w celu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google