Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje Wstępne Materiał przygotowany na potrzeby realizacji projektu MPHASIS - Piotr Olech.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje Wstępne Materiał przygotowany na potrzeby realizacji projektu MPHASIS - Piotr Olech."— Zapis prezentacji:

1 Informacje Wstępne Materiał przygotowany na potrzeby realizacji projektu MPHASIS - Piotr Olech

2 Informacje wstępne Seminarium realizowane w ramach projektu MPHASIS – Wzajemny postęp w likwidowaniu bezdomności poprzez ulepszanie systemów monitorowania zjawiska Finansowane przez Komisję Europejską Dyrektoriat Generalny ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans Realizatorzy - Uniwersytet Dundee (Szkocja), RIS (Wielka Brytania), GISS (Niemcy)

3 Informacje wstępne Partnerzy MPHASIS
FEANTSA (Europejska Federacja Organizacji Pracujących z Ludźmi Bezdomnymi - Belgia) Ponad 20 różnych organizacji i instytucji w całej UE W Polsce - polskie organizacje członkowskie FEANTSA (Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Fundacja BARKA, Stowarzyszenie MONAR, CARITAS Diecezji Kieleckiej) Polski Korespondent Europejskiego Obserwatorium Bezdomności – Julia Wygnańska

4 Informacje wstępne Cel projektu MPHASIS
Głównym celem projektu MPHASIS jest zapewnienie progresu i kontynuacji studium opublikowanego przez Komisję Europejską w 2007 roku – Mierzenie Bezdomności na Poziomie Unii Europejskiej. Studium to proponuje metodologię dla zbierania danych o bezdomności oraz szereg rekomendacji w zakresie metodologii ich zbierania. Celem MPHASIS jest przetestowanie niniejszych metodologii i rekomendacji w różnych kontekstach narodowych. Rekomendacje te uwzględniają wspólną Europejską definicję, zestaw podstawowych wskaźników możliwych do wykorzystania do zbierania danych o krajowej bezdomności.

5 Informacje wstępne Raport „Mierzenie Bezdomności…” prezentuje propozycję harmonizacji definicji bezdomności w oparciu o typologię ETHOS, proponuje metodologię „mierzenia bezdomności” z wykorzystaniem przede wszystkim Baz Danych Usługodawców oraz Elektronicznych Rejestrów Klientów (osób bezdomnych). Raport ponadto prezentuje propozycję najważniejszych wskaźników, które mogłyby obowiązywać w całej Europie.

6 Informacje wstępne Cel seminarium:
Prezentacja i upowszechnianie opracowania „Jak zwiększyć wiedzę o bezdomności na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim” będącego podsumowaniem raportu „Mierzenie bezdomności na poziomie UE” opublikowanego przez Komisję Europejską w 2007 roku. Zebranie doświadczeń specjalistów i ekspertów z różnych dziedzin i sektorów, zajmujących się bezpośrednio lub pośrednio badaniem i zbieraniem danych o problemie bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego. Zwiększenie jakości i dostępności danych o bezdomności poprzez uspójnienie informacji i tworzenie strategii zbierania danych o bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowym.

7 Informacje wstępne Zakres tematyczny spotkania:
Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe (definicje, typologie) Strategie monitorowania bezdomności Bazy danych o usługodawcach (np. placówkach) Systemy rejestracji klientów (ludzi bezdomnych) Dane pochodzące z rejestrów ludności, spisów powszechnych, badań sondażowych i innych źródeł

8 Informacje wstępne Uczestnicy seminarium:
2 specjalistów (badaczy) europejskich w zakresie problematyki bezdomności, współautorów raportu „Mierzenie bezdomności na poziomie UE”: Volker Busch-Geertsema – GISS Niemcy Barbara Illsley – Uniwersytet w Dundee (Szkocja)

9 Informacje wstępne Uczestnicy seminarium:
Ponad 20 – specjalistów i ekspertów w zakresie: Badań problematyki bezdomności Zbierania danych o instytucjach udzielających wsparcia ludziom bezdomnym Badań w zakresie mieszkalnictwa (wykluczenia, biedy, deprywacji mieszkaniowej) Zbierania danych o sytuacjach zagrożenia bezdomnością (przemoc domowa, więziennictwo) Statystyki publicznej oraz przedstawicieli władz publicznych

10 Informacje wstępne Rezultat seminarium
Identyfikacja barier i luk w rozwoju monitorowania zjawiska i propozycja ich przezwyciężenia. Plan dalszych międzysektorowych i międzywydziałowych działań ukierunkowanych na stworzenie Strategii Monitorowania Bezdomności. Celem spotkania nie jest ustalanie definicji i typologii.


Pobierz ppt "Informacje Wstępne Materiał przygotowany na potrzeby realizacji projektu MPHASIS - Piotr Olech."

Podobne prezentacje


Reklamy Google