Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Socjodemograficzny portret osób bezdomnych w województwie pomorskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Socjodemograficzny portret osób bezdomnych w województwie pomorskim"— Zapis prezentacji:

1 Socjodemograficzny portret osób bezdomnych w województwie pomorskim

2 Geneza badań Rok badania 2001 2003 2005 2007 Liczba dorosłych 1884
Realizacja badania rozpoczęła się w grudniu 2001 roku. Kolejne badania odbywały się w latach 2003 i dnia 7 grudnia 2007 roku odbędzie się kolejne badanie socjodemograficzne. Rok badania 2001 2003 2005 2007 Liczba dorosłych 1884 2168 2470 ? Liczba dzieci 125 216 283 Ogółem 2009 2384 2753

3 Geneza badań – c.d Pomysł badawczy w roku 2001 poddała dr Anna Duracz-Walczak z Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2003 i 2005 badania socjodemograficzne były prowadzone przy współpracy z Uniwersytetem Gdańskim. Z badania na badanie obserwuje się większe zaangażowanie podmiotów świadczących pomoc osobom bezdomnym w sposób bezpośredni i pośredni. Z większym zaangażowaniem w badanie włączają się również służby mundurowe oraz media.

4 2. Cele badań Głównym celem przeprowadzenia socjodemograficznych badań wśród osób bezdomnych jest ustalenie ich liczby oraz podstawowych danych społeczno-demograficznych. Cele szczegółowe to: Stworzenie „map” przestrzennych przebywania osób bezdomnych poza placówkami. Lepsze poznanie charakteru miejsc przebywania osób bezdomnych. Sprowadzenie osób bezdomnych do placówek w sytuacji zagrożenia życia. Nagłośnienie problematyki bezdomności. Profesjonalizacja współpracy międzysektorowej. Stworzenie materiału do analiz porównawczych mających za zadanie określenie dynamiki zjawiska bezdomności w województwie pomorskim. Udoskonalanie metodologii badania problematyki bezdomności.

5 3. Co osiągnęliśmy dzięki badaniom – sukcesy:
Pozycja lidera w Polsce w zakresie realizacji badań nad bezdomnością. Odgłosy międzynarodowe: Feantse`a, Eurostat. Współpraca międzysektorowa na terenie województwa pomorskiego. Nawiązanie ścisłej współpracy ze środowiskiem akademickim – Uniwersytetem Gdańskim; aktywizacja środowiska akademickiego (pracownicy naukowo-dydaktyczni, studenci). Przyczynek do nowych badań z zakresu problematyki bezdomności (profil psychospołeczny osoby bezdomnej, stereotyp osoby bezdomnej w województwie pomorskim, analiza systemu pomocy osobom bezdomnym, religijność osób bezdomnych).

6 3. Co osiągnęliśmy dzięki badaniom – sukcesy c.d:
Publikacje o tematyce bezdomności (Pomost, Oblicza Bezdomności, Profil psychospołeczny osób bezdomnych). Rozwijanie metodologii badań nad bezdomnością. Kontynuacja pomysłu badawczego w innych miastach. Oparcie strategii wojewódzkich i miejskich w zakresie zwalczania bezdomności o wyniki badań socjodemograficznych. Możliwość porównywania wyników poszczególnych badań – wyznaczanie tendencji przemian zjawiska bezdomności.

7 4. Badanie w roku 2007 7 grudnia o godzinie 20:00 w województwie pomorskim rozpoczynają się kolejne badania socjodemograficzne. W uzasadnionych przypadkach badania można zacząć wcześniej (placówki, osoby chore, miejsca, w których występuje duże skupienie osób bezdomnych). 3 grudnia w Gdańsku o godzinie 11 i 5 grudnia w Gdyni o godzinie 11 odbędą się ostatnie szkolenia dla osób realizujących badanie w terenie. 3 grudnia powinna odbyć się konferencja prasowa Wstępne wyniki będą znane już w okolicach 15 grudnia Raport z badań sporządzony zostanie do połowy stycznia.

8 5. Plany na przyszłość Dalsza realizacja badań socjodemograficznych w następnych latach. Pogłębianie badania poprzez dokonywanie zmian w narzędziu badawczym. Pogłębienie diagnozy wykonanej dla bezdomnych dzieci. Używanie zaawansowanych technik pomiaru i skalowania w celu pogłębienia wyników analizy. Prowadzenie równoległych badań o charakterze jakościowym wśród osób bezdomnych. Pozyskiwanie środków finansowych na publikacje książkowe, które dostępne byłyby w księgarniach całego kraju a nie tylko w wewnętrznych bibliotekach organizacj pozarządowych.


Pobierz ppt "Socjodemograficzny portret osób bezdomnych w województwie pomorskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google