Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Socjodemograficzny portret osób bezdomnych w województwie pomorskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Socjodemograficzny portret osób bezdomnych w województwie pomorskim."— Zapis prezentacji:

1 Socjodemograficzny portret osób bezdomnych w województwie pomorskim

2 1.Geneza badań 1.Realizacja badania rozpoczęła się w grudniu 2001 roku. Kolejne badania odbywały się w latach 2003 i 2005. dnia 7 grudnia 2007 roku odbędzie się kolejne badanie socjodemograficzne. Rok badania2001200320052007 Liczba dorosłych188421682470? Liczba dzieci125216283? Ogółem200923842753?

3 1.Geneza badań – c.d 2.Pomysł badawczy w roku 2001 poddała dr Anna Duracz-Walczak z Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2003 i 2005 badania socjodemograficzne były prowadzone przy współpracy z Uniwersytetem Gdańskim. 3.Z badania na badanie obserwuje się większe zaangażowanie podmiotów świadczących pomoc osobom bezdomnym w sposób bezpośredni i pośredni. Z większym zaangażowaniem w badanie włączają się również służby mundurowe oraz media.

4 2. Cele badań Głównym celem przeprowadzenia socjodemograficznych badań wśród osób bezdomnych jest ustalenie ich liczby oraz podstawowych danych społeczno-demograficznych. Cele szczegółowe to: 1.Stworzenie map przestrzennych przebywania osób bezdomnych poza placówkami. 2.Lepsze poznanie charakteru miejsc przebywania osób bezdomnych. 3.Sprowadzenie osób bezdomnych do placówek w sytuacji zagrożenia życia. 4.Nagłośnienie problematyki bezdomności. 5.Profesjonalizacja współpracy międzysektorowej. 6.Stworzenie materiału do analiz porównawczych mających za zadanie określenie dynamiki zjawiska bezdomności w województwie pomorskim. 7.Udoskonalanie metodologii badania problematyki bezdomności.

5 3. Co osiągnęliśmy dzięki badaniom – sukcesy: 1.Pozycja lidera w Polsce w zakresie realizacji badań nad bezdomnością. 2.Odgłosy międzynarodowe: Feantse`a, Eurostat. 3.Współpraca międzysektorowa na terenie województwa pomorskiego. 4.Nawiązanie ścisłej współpracy ze środowiskiem akademickim – Uniwersytetem Gdańskim; aktywizacja środowiska akademickiego (pracownicy naukowo-dydaktyczni, studenci). 5.Przyczynek do nowych badań z zakresu problematyki bezdomności (profil psychospołeczny osoby bezdomnej, stereotyp osoby bezdomnej w województwie pomorskim, analiza systemu pomocy osobom bezdomnym, religijność osób bezdomnych).

6 3. Co osiągnęliśmy dzięki badaniom – sukcesy c.d: 6.Publikacje o tematyce bezdomności (Pomost, Oblicza Bezdomności, Profil psychospołeczny osób bezdomnych). 7.Rozwijanie metodologii badań nad bezdomnością. 8.Kontynuacja pomysłu badawczego w innych miastach. 9.Oparcie strategii wojewódzkich i miejskich w zakresie zwalczania bezdomności o wyniki badań socjodemograficznych. 10.Możliwość porównywania wyników poszczególnych badań – wyznaczanie tendencji przemian zjawiska bezdomności.

7 4. Badanie w roku 2007 1.7 grudnia o godzinie 20:00 w województwie pomorskim rozpoczynają się kolejne badania socjodemograficzne. 2.W uzasadnionych przypadkach badania można zacząć wcześniej (placówki, osoby chore, miejsca, w których występuje duże skupienie osób bezdomnych). 3.3 grudnia w Gdańsku o godzinie 11 i 5 grudnia w Gdyni o godzinie 11 odbędą się ostatnie szkolenia dla osób realizujących badanie w terenie. 4.3 grudnia powinna odbyć się konferencja prasowa 5.Wstępne wyniki będą znane już w okolicach 15 grudnia 6.Raport z badań sporządzony zostanie do połowy stycznia.

8 5. Plany na przyszłość 1.Dalsza realizacja badań socjodemograficznych w następnych latach. 2.Pogłębianie badania poprzez dokonywanie zmian w narzędziu badawczym. 3.Pogłębienie diagnozy wykonanej dla bezdomnych dzieci. 4.Używanie zaawansowanych technik pomiaru i skalowania w celu pogłębienia wyników analizy. 5.Prowadzenie równoległych badań o charakterze jakościowym wśród osób bezdomnych. 6.Pozyskiwanie środków finansowych na publikacje książkowe, które dostępne byłyby w księgarniach całego kraju a nie tylko w wewnętrznych bibliotekach organizacj pozarządowych.


Pobierz ppt "Socjodemograficzny portret osób bezdomnych w województwie pomorskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google