Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnopolska kampania profilaktyczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnopolska kampania profilaktyczna"— Zapis prezentacji:

1 Ogólnopolska kampania profilaktyczna
Skawina, dnia 7 marca 2012r.

2 Gmina Skawina stawia na rodzinę!!
Honorowy patronat: Adam NAJDER Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Realizator: Urząd Miasta i Gminy Skawina Centrum Wspierania Rodziny Koordynator gminny: Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii

3 Gmina Skawina stawia na rodzinę!!
Czas trwania – rok 2012 Partnerzy: Placówki oświatowe z terenu Miasta i Gminy Skawina Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Skawinie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Policja i Straż Miejska Inne środowiska

4 Dlaczego mówimy o rodzinie?
Kiedy relacje rodzinne są prawidłowe, maleje ryzyko sięgania przez młodych ludzi po alkohol czy narkotyki. To oczywista prawda. Zdaniem specjalistów to najlepszy sposób na skuteczną profilaktykę!!

5 Dlaczego jesteśmy na TAK?
„Postaw na rodzinę!” to prosta kampania. Jej przesłanie jest jasne i przyjazne. Realizując kampanię nie straszy się alkoholem, nie nudzi moralizatorstwem. W pozytywny i otwarty sposób opowiada o wartościach rodzinnych. Realizacja kampanii jest łatwa i przyjemna. Kampania „Postaw na rodzinę!” proponuje: bądź blisko swojego dziecka i wspieraj je w podejmowaniu mądrych wyborów, jasno określając swoje oczekiwania i wyznaczając granice. Prawdziwa więź z rodzicami jest najsilniejszym czynnikiem chroniącym dzieci przed podejmowaniem zachowań ryzykownych – sięganiem po alkohol, narkotyki, dopalacze czy chodzeniem na wagary.

6 Szkoły stawiają na rodzinę!
W Gminie Skawina - szkoły stawiają na rodzinę! Do akcji zgłosiły się następujące placówki oświatowe: Szkoły Podstawowe Nr 1, Nr 2 i Nr 4 w Skawinie, Szkoły Podstawowe w: Jaśkowicach, Krzęcinie, Polance Hallera, Rzozowie, Wielkich Drogach oraz Gimnazjum nr 2 w Skawinie, Zespół Szkół Publicznych w Radziszowie, Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej, Zespół Katolickich Szkół i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Skawinie. Cieszymy się z udziału szkół w kampanii!!

7 Materiały edukacyjne towarzyszące kampanii
Aby realizacja celu kampanii była możliwa, organizatorzy przygotowali materiały edukacyjne adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych osób dorosłych (rodziców, dziadków, nauczycieli). Na kolejnych slajdach prezentujemy poszczególne materiały. Właściwe wykorzystanie materiałów to podstawa działania. Każda placówka może dołożyć coś od siebie: festyny, imprezy, konkursy i inne wydarzenia. Wszystko według potrzeb i możliwości!!!

8 Materiały edukacyjne – Twoje dziecko uczy się życia od Ciebie
Ulotka adresowana jest do rodziców. Jej celem jest dotarcie do rodziców z opowieścią o wychowaniu poprzez dawanie dobrego przykładu. Ten materiał to idealne wsparcie dla wychowawców organizujących wywiadówki profilaktyczne.

9 Materiały edukacyjne – Dziadkowie – skarb w życiu dziecka
Ulotka adresowana jest do rodziców i dziadków. Jej celem jest pokazanie jak ważną rolę w kształtowaniu postaw młodych ludzi odgrywają dziadkowie. W prosty sposób pokazuje profilaktyczną wartość relacji wnuczków i dziadków. Opowiada o szczególnej sile tej relacji i jej funkcji chroniącej w profilaktyce zachowań ryzykownych.

10 Materiały edukacyjne – Czy potrafisz znaleźć wyjście?
Ulotka adresowana jest do osób, których rodziny potrzebują pomocy. Informuje o problemach związanych z alkoholem lub przemocą i zachęca do poszukiwania wparcia u specjalistów. Dystrybuowana jest przede wszystkim w: Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie, w Centrum Wspierania Rodziny, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skawinie, Komisariacie Policji w Skawinie, Straży Miejskiej w Skawinie i innych instytucjach polityki społecznej.

11 Materiały edukacyjne – Na kim mogę polegać?
Ulotka adresowana jest do uczniów gimnazjum. Opowieść zawarta w ulotce traktuje o problemach i możliwościach ich pokonywania. Mówi młodym ludziom: nie jesteście sami, rozejrzyjcie się wokół siebie. Wsparcie jakie możecie otrzymać od najbliższych, uchroni was od nieodpowiedzialnymi decyzjami i błędnymi rozwiązaniami.

12 Materiały edukacyjne – Babciu, dobrze, że jesteś!
Ulotka adresowana jest do uczniów szkół podstawowych. Prostym językiem podkreśla wartość relacji z najstarszym pokoleniem. Zachęca do budowania relacji, do utrzymywania ciepłych kontaktów z babciami i dziadkami. Opowiada o tym, jaką radość sprawia kontakt i sygnalizowanie bliskości.

13 Materiały edukacyjne – Mocne strony naszej rodziny
Ulotka adresowana jest do uczniów gimnazjum, poświęcona rolom, jakie odgrywamy w rodzinie. Materiał zachęca do poszukiwania mocnych stron całej rodziny i jej poszczególnych członków. Dobry podział obowiązków buduje atmosferę współpracy, wsparcia i zaufania. Duży nacisk w przekazie kładzie na podejmowanie dorosłości przez prymat bycia odpowiedzianym.

14 Materiały edukacyjne – Odpowiedzialni rodzice
Ulotka adresowana do rodziców. Jej celem jest przekazanie odpowiedzi na pytanie: „Czy wiesz jak być odpowiedzialnym rodzicem?” To idealne wsparcie dla wychowawców organizujących wywiadówki profilaktyczne

15 Materiały edukacyjne – Cel wyznaczony przez nasze marzenia
Ulotka adresowana do uczniów szkół podstawowych. Prostym przystępnym językiem wyjaśnia, że warto stawiać sobie ambitne cele i dążyć do ich realizacji. Wsparciem w tych dążeniach powinna być rodzina. Bohaterka ulotki mówi: „Wiem, że rodzice są moimi najwierniejszymi kibicami”. Okazuje się, że rodzina jest wspaniałym źródłem wiedzy i wsparcia.

16 Materiały edukacyjne – Czy wiesz, że możesz pomóc?
Ulotka adresowana do rodziców, których dzieci potrzebują pomocy Informuje o problemach młodych ludzi i zachęca do poszukiwania wsparcia u specjalistów. Dystrybuowana przede wszystkim w szkołach, podczas wywiadówek profilaktycznych, a także w Centrum Wspierania Rodziny i innych instytucjach polityki społecznej.

17 Materiały edukacyjne – Plakaty towarzyszące kampanii
Plakat opatrzony hasłem „Rodzina: gdy jest miłość i bliskość, wszystko się dobrze układa!” Warto umieścić plakat w najbardziej widocznych miejscach.

18 Materiały edukacyjne – Plakaty towarzyszące kampanii
Rangę hasła „Postaw na rodzinę!” wzmacniają działania opatrzone nazwą kampanii. Spotkania, wydarzenia profilaktyczne, sportowe i rekreacyjne warto promować korzystając z plakatu. Zachęcamy, by planowane przez Państwa imprezy zawierały nazwę kampanii, logotyp, który znajduje się na stronie

19 Materiały edukacyjne – Poradnik dla nauczycieli „Jak pomagać rodzicom w rozwijaniu umiejętności wychowawczych i profilaktycznych? Pomagając dziecku, warto współpracować z jego rodzicami. Współpraca między nauczycielem a rodzicami (określenie obszaru kompetencji rodziców i nauczycieli; wyznaczanie obszaru współpracy; ustalenie zasad) - to główny temat poradnika Joanny Terlikowskiej. Autorka pisze o zasadach i strategiach postępowania rodziców w procesie wychowawczym; tłumaczy na rozwój jakich umiejętności warto zwracać rodzicom uwagę i jak je wspierać.

20 Organizujemy imprezy pod hasłem „Postaw na rodzinę”.
Kampania „Postaw na rodzinę” nie narzuca żadnych rozwiązań. Każda szkoła, społeczność może dołożyć coś od siebie: festyny, imprezy lokalne, konkursy i inne aktywności. Wszystko zależy od Was! - placówki wybierają możliwe formy działania.

21 Organizujemy imprezy pod hasłem „Postaw na rodzinę”.
W ramach „Postaw na rodzinę”, można organizować Pikniki Trzech Pokoleń, zapraszać do zabawy dziadków, rodziców dzieci. Możliwości jest naprawdę mnóstwo! Zachęcamy szkoły, aby do działań podejmowanych w ramach akcji zaprosiły inne instytucje, organizacje czy też parafie funkcjonujące w Ich środowisku. Razem stworzymy sieć współpracy, instytucji, organizacji, które stawiają na rodzinę!

22 Relacjonujemy wydarzenia
Gminy z całej Polski nadsyłają relacje z lokalnych działań kampanii. Organizatorzy publikują je w portalu Szkoły z Gminy Skawina nadsyłają relacje ze szkolnych działań kampanii do Gminnego Koordynatora/Centrum Wspierania Rodziny. My przesyłamy je do organizatorów akcji oraz publikujemy na stronie oraz Na stronach można znaleźć nie tylko relacje z imprez, festynów, pikników, ale także konkretne pomysły na zagospodarowanie materiałów kampanii. Strony internetowe są zarówno świadectwem wielu wspaniałych aktywności podejmowanych przez szkoły, jak również cenną podpowiedzią dla wszystkich, którzy chcą się zaangażować. Zapraszamy do korzystania z podpowiedzi i nadsyłania relacji. To doskonała okazja do promocji Waszych działań!! Nasz do Państwa dyspozycji:

23 Gmina Skawina – Samorząd Przyjazny Rodzinie!
Jesteśmy z kampanią „Postaw na rodzinę” od 2010r. 13 października 2010r. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Adam Najder i Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii uczestniczyli w Konferencji zorganizowanej przez Krakowską Akademię Profilaktyki i Miasto Kraków w Sali sesyjnej krakowskiego Magistratu. Spotkanie było wielkim forum liderów kampanii „Postaw na rodzinę!”.

24 Gmina Skawina – Samorząd Przyjazny Rodzinie
Gmina Skawina – Samorząd Przyjazny Rodzinie! Główny punktem spotkania było wręczenie przedstawicielom samorządów certyfikatów Samorząd Przyjazny Rodzinie. Wręczała je Elżbieta Lęcznarowicz – Zastępca Prezydenta ds. edukacji i Spraw Społecznych. Wśród wyróżnionych samorządów znalazła się Gmina Skawina a przyznany certyfikat odebrał osobiście Adam NAJDER Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.

25 Gmina Skawina – Samorząd Przyjazny Rodzinie!
Podczas wręczania certyfikatów szef kampanii Maciej Zdziarski zaznaczył, że władze Skawiny zdecydowanie stawiają na rodzinę, o czym świadczy szereg inicjatyw podejmowanych na rzecz rodziny, w tym przystąpienie do kampanii „Postaw na rodzinę!” Zwrócił uwagę na otwarte w 2010 roku Centrum Wspierania Rodziny, uruchomiony Telefon Wsparcia czy zorganizowanie warsztatów między innymi z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

26 Gmina Skawina w kampanii
Szkolenia na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie

27 Gmina Skawina w kampanii
Dzień Dziadków w Szkole Podstawowej w Wielkich Drogach Gminne Warsztaty Profilaktyczne „Szkoła wolna od nałogów’ w Szkole Podstawowej w Zelczynie

28 Gmina Skawina w kampanii
Konferencja „Wychowanie do wartości”

29 Gmina Skawina w kampanii
„Poniedziałkowa szkoła rodziców i wychowawców oraz Program Profilaktyki Zintegrowanej: „Cuder” (gra – system wspomagania wychowania) – wskazujący drogę do dorosłości opartą na wartościach: prawdzie, miłości i wolności - w Zespole Szkół Katolickich Program Archipelag Skarbów – w ZSK w Skawinie Warsztaty „Szkoła dla Rodziców” w Centrum Wspierania Rodziny Bal Abstynenta grup AA i Al.Anon Szkolenie „Dziecko w świecie bajek i gadżetów – szanse i zagrożenia” w ZPO Szkoła Podstawowa w Woli Radziszowskiej

30 Mamy nadzieję, że udział w kampanii uświadomi rodzicom siłę ich wpływu na dziecko i nauczy doceniania zwykłych codziennych praktyk i gestów, które budują więź między rodzicami a dziećmi i uczą prawdziwego bycia ze sobą.

31 Dziękuję za uwagę! www.cwr-skawina.pl Opracowanie: Małgorzata Kopeć
Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii na podstawie materiałów Krakowskiej Akademii Profilaktyki


Pobierz ppt "Ogólnopolska kampania profilaktyczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google