Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BŁĘDY KSIĘGOWE Przygotowały: Pod kierunkiem: Martyna Kupińska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BŁĘDY KSIĘGOWE Przygotowały: Pod kierunkiem: Martyna Kupińska"— Zapis prezentacji:

1 BŁĘDY KSIĘGOWE Przygotowały: Pod kierunkiem: Martyna Kupińska
Paulina Marciniak Sylwia Sowińska Pod kierunkiem: mgr Marzeny Szteklarskiej

2 Poprawianie błędów księgowych
Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymaganiami ustawy z dn r. nakłada na podmioty gospodarcze obowiązek tzw. rzetelności ewidencji księgowej, tzn. prowadzenia jej w sposób staranny, czytelny, a błędy, które mogą się pojawić w trakcie ewidencji operacji gospodarczych należy poprawić według przyjętych w przepisach finansowych ustaleń. Powstałe błędy księgowe mogą dotyczyć: dokumentacji księgowej, ewidencji księgowej, urządzeń księgowych.

3 Technika poprawiania błędów księgowych w dokumentach księgowych

4 Błędy księgowe w ewidencji księgowej Zestawienie obrotów i sald
Wykrywa błędy, które powodują zachwianie równowagi obrotów Dt i Ct Nie pozwala wykryć błędów księgowych, które nie wpływają na zachwianie równowagi obrotów Dt i Ct Zestawienie obrotów i sald sporządzone na dzień r. Zestawienie obrotów i sald sporządzone na dzień r. Lp. Nazwa konta Obroty Salda Dt Ct 1. Wartości niematerialne i prawne 5 650,- 2. Środki trwałe 31 200,- 3. Materiały 8 000,- 1 700,- 4. Rachunek bieżący 26 300,- 2 600,- 5. Kapitał zakładowy 50 000,- 6. Wynik finansowy 2 000,- 3 000,- 7. Kredyty bankowe 13 500,- 8. Zobowiązania wobec dostawców 700,- 2 050,- 9. Kapitał zapasowy 73 850,- 74 850,- Lp. Nazwa konta Obroty Salda Dt Ct 1. Wartości niematerialne i prawne 5 650,- 2. Środki trwałe 31 200,- 3. Materiały 8 000,- 700,- 7 300,- 4. Rachunek bieżący 26 300,- 2 600,- 23 700,- 5. Kapitał zakładowy 50 000,- 6. Wynik finansowy 2 000,- 3 000,- 1 000,- 7. Kredyty bankowe 13 500,- 8. Zobowiązania wobec dostawców 2 050,- 1 350,- 9. Kapitał zapasowy 73 850,- 67 850,-

5 Błędy księgowe powstałe przy otwieraniu kont
nie wpisanie salda konta Salda początkowe wybranych kont wynoszą: Kasa ,- Rachunek bieżący ,- Kredyty bankowe ,- BŁĘDNIE: Kasa Sp ,- Rachunek bieżący Sp ,- POPRAWNIE: Kasa Sp ,- Rachunek bieżący Sp ,- Kredyty bankowe 21 000,- Sp.

6 Rozrachunki z dostawcami Rozrachunki z dostawcami
b) wpisanie błędnej kwoty salda na właściwej stronie konta Salda początkowe wybranych kont wynoszą: Środki trwałe ,- Materiały ,- Rozrachunki z dostawcami ,- BŁĘDNIE: Rozrachunki z dostawcami 45 000,- Sp. Materiały Sp ,- Środki trwałe Sp ,- POPRAWNIE: Rozrachunki z dostawcami 45 000,- Sp. Środki trwałe Sp ,- Materiały Sp ,-

7 c) wpisanie prawidłowej kwoty salda na niewłaściwej stronie konta
Salda początkowe wybranych kont wynoszą: Wyroby gotowe ,- Środki trwałe ,- Kapitał zakładowy ,- BŁĘDNIE: Wyroby gotowe Sp ,- Środki trwałe Sp ,- Kapitał zakładowy Sp ,- POPRAWNIE: Wyroby gotowe Sp ,- Środki trwałe Sp ,- Kapitał zakładowy 90 000,- Sp.

8 Błędy popełniane podczas księgowania operacji niezgodnie z zasadą podwójnego zapisu:
a) zapisanie kwoty operacji na jednej stronie jednego konta 1) KP- pobrano gotówkę z banku do kasy ,- BŁĘDNIE: Kasa 1) 1 000,- POPRAWNIE: Kasa 1) 1 000,- Rachunek bieżący 1 000,- (1

9 Rozrachunki z dostawcami Rozrachunki z dostawcami
b) zapisanie kwoty operacji na tych samych stronach dwóch kont: 1) WB - spłacono z rachunku bieżącego zobowiązanie wobec dostawców ,- BŁĘDNIE: Rozrachunki z dostawcami 3 000,- (1 Rachunek bieżący 3 000,- (1 POPRAWNIE: Rozrachunki z dostawcami 1)3 000,- Rachunek bieżący 3 000,- (1

10 c) zapisanie różnych kwot tej samej operacji na właściwych stronach dwóch kont
1) WB - otrzymano na rachunek bieżący zaciągnięty kredyt bankowy ,- BŁĘDNIE: Kredyty bankowe 500,- (1 Rachunek bieżący 1)5 000,- POPRAWNIE: Rachunek bieżący 1)5 000,- Kredyty bankowe 5 000,- (1

11 Rozrachunki z odbiorcami Rozrachunki z odbiorcami
Błędy arytmetyczne (rachunkowe) a) nieprawidłowe zsumowanie obrotów na kontach BŁĘDNIE: Rozrachunki z odbiorcami 1) ,- 1 000,- (5 2) ,- 12 000,- 10 000,- POPRAWNIE: Rozrachunki z odbiorcami 1) ,- 1 000,- (5 2) ,- 12 000,- 1 000,-

12 b) nieprawidłowe wykazanie obrotów kont w zestawieniu obrotów i sald
BŁĘDNIE: Lp. Nazwa konta Obroty Salda Dt Ct 4. Rachunek bieżący 3 500,- 8 000,- 27 000,- Rachunek bieżący Sp ,- 8 000,- (4 1) ,- 2) ,- 35 000,- 8 000,- 27 000,- Sk. POPRAWNIE: Rachunek bieżący Sp ,- 8 000,- (4 1) ,- 2) ,- 35 000,- 8 000,- 27 000,- Sk. Lp. Nazwa konta Obroty Salda Dt Ct 4. Rachunek bieżący 35 000,- 8 000,- 27 000,-

13 c) nieprawidłowe zsumowanie ogólnych obrotów Dt i Ct w zestawieniu obrotów i sald
BŁĘDNIE: Razem obroty Dt Ct 73 850,- 74 850,- POPRAWNIE: Razem obroty Dt Ct 73 850,-

14 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
Zestawienie obrotów i sald nie pomaga wykryć błędów księgowych, które nie wpływają na zachwianie równowagi obrotów Dt i Ct kont. Błędy popełniane podczas księgowania operacji zgodnie z zasadą podwójnego zapisu a) zapisanie prawidłowej kwoty operacji na dwóch niewłaściwych stronach prawidłowych dwóch kont. 1) KW- wypłacono gotówką wynagrodzenie dla pracownika 1820,- BŁĘDNIE: Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń  1 820,- (1 Kasa 1) 1 820,- POPRAWNIE: Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 1) 1 820,- Kasa  1 820,- (1

15 Rozrachunki z odbiorcami Rozrachunki z odbiorcami
b) zapisanie prawidłowej kwoty operacji na jednym lub obu nieprawidłowych kontach. 1) KP- Hurtownia ”ROLEX” uregulowała należność wpłacając gotówkę do kasy 800,- BŁĘDNIE: Rozrachunki z odbiorcami 800,- (1 Rachunek bieżący 1) 800,- POPRAWNIE: Rozrachunki z odbiorcami 800,- (1 Kasa 1) 800,-

16 c) zapisanie operacji na dwóch prawidłowych kontach po właściwych stronach, lecz w kwocie niezgodnej z kwotą operacji. 1) KP- pobrano gotówkę z banku do kasy ,- BŁĘDNIE: Kasa 1) 800,- Rachunek bieżący 800,- (1 POPRAWNIE: Kasa 1) 8 000,- Rachunek bieżący 8 000,- (1

17 Stwierdzone błędne zapisy na kontach można poprawić następująco:
przez przekreślenie niewłaściwego zapisu przez wniesienie zapisu korygującego za pomocą storna przez uzupełnienie brakującego zapisu w przypadku pominięcia księgowania operacji.

18 Rozrachunki z dostawcami
1. Przez przekreślenie poprawia się błędy powstałe podczas księgowania niezgodnego z zasadą podwójnego zapisu. W takim przypadku należy: przekreślić nieprawidłowy zapis i wpisać właściwy, zachowując czytelność błędnego zapisu, b) umieścić obok przekreślonego zapisu datę poprawki oraz skrót podpisu (parafę) na znak przyjęcia odpowiedzialności za dokonaną korektę błędu. UWAGA! W ten sposób nie można poprawiać błędów powstałych przy prowadzeniu rachunkowości za pomocą komputera. Przykład: 1. Spłacono zobowiązania wobec dostawcy z pobranego na ten cel kredytu bankowego 5 000,- Rozrachunki z dostawcami 1) 5 000,-  5 000,- Sp.  5 000,- (1   r. MK Kredyty bankowe 5 000,- (1 Parafa

19 2. Za pomocą storna poprawia się błędy powstałe podczas księgowania zgodnego z zasadą podwójnego zapisu : Storno jest to zapis korygujący, oparty na zasadzie podwójnego zapisu W praktyce stosowane są dwa rodzaje storna: czarne czerwone 2a) Storno czarne polega na dokonaniu zapisu korygującego przy wykorzystaniu liczb dodatnich . Rozróżniamy storno czarne: całkowite częściowe

20 Rozrachunki z dostawcami
Storno czarne całkowite polega na dokonaniu zapisu korygującego po przeciwnych stronach kont, na których popełniono błąd. Po dokonaniu korekty należy zaksięgować zapis poprawny. Przykład: 1. WB - spłacono zobowiązania wobec dostawcy środkami pieniężnymi w banku 2600,- Rozrachunki z dostawcami  2) 2 600,- 2 600,- Sp.  3) 2 600,-   2 600,- (1 Rachunek bieżący  Sp ,- 2 600,- (2   1) 2 600,-  2 600,- (3

21 Inwestycje długoterminowe
Za pomocą storna czarnego częściowego można poprawiać błędy polegające na zaksięgowaniu: operacji tylko na jednym niewłaściwym koncie, kwoty niższej bądź wyższej od dokonanej operacji. Przykłady: a) 1. KW - Spłacono ratę kredytu bankowego gotówką 200,- Kasa Sp ,-   200,- (2 Kredyty bankowe  1) 200,- 10 000,- Sp. Rachunek bieżący Sp.12000, 200,- (1 2) ,- b) WB - Zakupiono 3- letnie obligacje Skarbu Państwa ze środków pieniężnych w banku 5 000,- Inwestycje długoterminowe 1) ,-   500,- (2 Rachunek bieżący  Sp ,- 5 500,- (1   2) ,-

22 Rozrachunki z dostawcami
2b) Storno czerwone polega na dokonaniu zapisu korygującego na tych samych kontach i po tych samych stronach, na których był zapis błędny, ale za pomocą liczb ujemnych (zapis dokonywany jest kolorem czerwonym, czarnym w ramce lub ze znakiem minus). Dokonany zapis czerwony wyraża kwoty, które odejmuje się od sumy obrotów na kontach. Przykład: 1. Zwrócono dostawcy przed zapłatą część materiałów z powodu wad jakościowych. 800,- Rozrachunki z dostawcami  1) 900,- 1800,- Sp. Materiały Sp ,-   ,- (1 2) 100,- 100,- (2


Pobierz ppt "BŁĘDY KSIĘGOWE Przygotowały: Pod kierunkiem: Martyna Kupińska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google