Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY RACHUNKOWOŚCI © WR-ZSER Lesko 2004

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY RACHUNKOWOŚCI © WR-ZSER Lesko 2004"— Zapis prezentacji:

1 ZASADY RACHUNKOWOŚCI © WR-ZSER Lesko 2004
KONTO Wiesław Rychlicki ZASADY RACHUNKOWOŚCI © WR-ZSER Lesko 2004

2 POJĘCIE KONTA Konto jest to urządzenie księgowe, które służy do ewidencji operacji gospodarczych. W nauczaniu rachunkowości stosowany jest tzw. układ teowy konta. W zależności od sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, konta mogą mieć różną formę i różny układ graficzny. Zasady funkcjonowania kont i dokonywania na nich zapisów są niezależne od formy graficznej konta.

3 ELEMENTY KONTA KSIĘGOWEGO
Elementami konta księgowego są: nazwa konta numer konta dwie przeciwstawne strony konta Numer konta Nazwa konta Nazwa i numer konta określają jakie operacje gospodarcze są na tym koncie księgowane.

4 ELEMENTY KONTA KSIĘGOWEGO
Przeciwstawne strony konta: Numer konta Nazwa konta Lewa strona konta nazywana jest stroną debetową lub stroną winien i oznaczana skrótem Dt lub Wn. Dt Ct Strona debet lub winien Strona credit lub ma Prawa strona konta nazywana jest stroną kredytową lub stroną ma i oznaczana skrótem Ct lub Ma. Nazwy debet i credit są nazwami łacińskimi stosowanymi powszechnie na całym świecie - winien i ma są ich polskimi odpowiednikami.

5 FUNKCJONOWANIE KONT Wpisanie nazwy i numeru konta, jakie zostały określone w planie kont nazywamy założeniem konta. Numer konta Nazwa konta Dt Ct (Sp) xxxxxx - saldo początkowe debetowe (saldo Winien) xxxxxx (Sp) - saldo początkowe kredytowe (saldo Ma) Otwarcie konta polega na wpisaniu salda początkowego z bilansu otwarcia (lub wpisania pierwszej operacji gospodarczej). Stosowane skróty: Sp - saldo początkowe BO - bilans otwarcia

6 KSIĘGOWANIE OPERACJI GOSPODARCZYCH
Każda operacja gospodarcza zapisywana jest na dwóch kontach, po różnych stronach. Reguła ta określana jest mianem: zasady podwójnego zapisu lub zasady bilansowej. Nr i nazwa konta Dt Ct Zaksięgowanie operacji po stronie Wn (Dt) nazywamy: - obciążeniem konta - zapisaniem w ciężar konta - debetowaniem konta - zapisaniem po stronie Dt (Wn) Zaksięgowanie operacji po stronie Ma (Ct) nazywamy: - uznaniem konta - zapisaniem na dobro konta - kredytowaniem konta - zapisaniem po stronie Ct (Ma)

7 KSIĘGOWANIE OPERACJI GOSPODARCZYCH
Każdy zapis na koncie powinien zawierać następujące informacje: Nr i nazwa konta Dt Ct Nr i nazwa konta Dt Ct xxxx datę zapisu symbol i numer dowodu księgowego będącego podstawą zapisu treść operacji gospodarczej kwotę (wartość) operacji

8 OBROTY KONTA Sumę kwot wszystkich operacji gospodarczych zaksięgowanych po stronie Dt (Wn) lub po stronie Ct (Ma) nazywamy obrotem konta. Nr i nazwa konta Dt Ct Obrotem debetowym nazywamy sumę wszystkich zapisów po stronie Dt (Wn) konta. Obrotem kredytowym nazywamy sumę wszystkich zapisów po stronie Ct (Ma) konta.

9 SALDO KONTA Różnicę pomiędzy obrotami stron konta nazywamy saldem konta. Nr i nazwa konta Dt Ct Zapisy debetowe Zapisy kredytowe Obroty debetowe Obroty kredytowe Jeżeli obroty debetowe są większe od obrotów kredytowych, to saldo nazywamy saldem debetowym. Jeżeli obroty kredytowe są większe od obrotów debetowych, to saldo nazywamy saldem kredytowym. Jeżeli obroty kredytowe są równe obrotom debetowym, to saldo nazywamy saldem zerowym.

10 ZAMKNIĘCIE KONTA Saldo obliczone na koniec roku obrotowego nazywamy saldem końcowym (i oznaczamy symbolem Sk). Zapisy debetowe Zapisy kredytowe Nr i nazwa konta Dt Ct Obliczmy obroty debetowe i kredytowe konta. Obroty debetowe są większe od obrotów kredytowych. Saldo debetowe zapisujemy po stronie kredytowej konta. Obroty debetowe Obroty kredytowe Saldo debetowe Sk. Ponownie obliczamy obroty konta -obroty debetowe muszą być równe obrotom kredytowym KONTO ULEGA ZAMKNIĘCIU niemożliwe jest dokonywanie dalszych zapisów. Obroty konta Obroty konta

11 ZASADY RACHUNKOWOŚCI © WR-ZSER Lesko 2004
KONIEC ZASADY RACHUNKOWOŚCI © WR-ZSER Lesko 2004


Pobierz ppt "ZASADY RACHUNKOWOŚCI © WR-ZSER Lesko 2004"

Podobne prezentacje


Reklamy Google