Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONTO ZASADY RACHUNKOWOŚCI © WR-ZSER Lesko 2004 Wiesław Rychlicki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONTO ZASADY RACHUNKOWOŚCI © WR-ZSER Lesko 2004 Wiesław Rychlicki."— Zapis prezentacji:

1 KONTO ZASADY RACHUNKOWOŚCI © WR-ZSER Lesko 2004 Wiesław Rychlicki

2 POJĘCIE KONTA Konto jest to urządzenie księgowe, które służy do ewidencji operacji gospodarczych. W zależności od sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, konta mogą mieć różną formę i różny układ graficzny. W nauczaniu rachunkowości stosowany jest tzw. układ teowy konta. Zasady funkcjonowania kont i dokonywania na nich zapisów są niezależne od formy graficznej konta.

3 ELEMENTY KONTA KSIĘGOWEGO Elementami konta księgowego są: nazwa konta numer konta dwie przeciwstawne strony konta Nazwa i numer konta określają jakie operacje gospodarcze są na tym koncie księgowane. Numer konta Nazwa konta

4 ELEMENTY KONTA KSIĘGOWEGO Przeciwstawne strony konta: Lewa strona konta nazywana jest stroną debetową lub stroną winien i oznaczana skrótem Dt lub Wn. Numer konta Nazwa konta Prawa strona konta nazywana jest stroną kredytową lub stroną ma i oznaczana skrótem Ct lub Ma. Strona debet lub winien Strona credit lub ma DtCt Nazwy debet i credit są nazwami łacińskimi stosowanymi powszechnie na całym świecie - winien i ma są ich polskimi odpowiednikami.

5 FUNKCJONOWANIE KONT Wpisanie nazwy i numeru konta, jakie zostały określone w planie kont nazywamy założeniem konta. Numer konta Nazwa konta DtCt Stosowane skróty: Sp - saldo początkowe BO - bilans otwarcia Otwarcie konta polega na wpisaniu salda początkowego z bilansu otwarcia (lub wpisania pierwszej operacji gospodarczej). (Sp) xxxxxx - saldo początkowe debetowe (saldo Winien) xxxxxx (Sp) - saldo początkowe kredytowe (saldo Ma)

6 KSIĘGOWANIE OPERACJI GOSPODARCZYCH Każda operacja gospodarcza zapisywana jest na dwóch kontach, po różnych stronach. Reguła ta określana jest mianem: zasady podwójnego zapisu lub zasady bilansowej. Nr i nazwa konta DtCt Zaksięgowanie operacji po stronie Wn (Dt) nazywamy: - obciążeniem konta - zapisaniem w ciężar konta - debetowaniem konta - zapisaniem po stronie Dt (Wn) Zaksięgowanie operacji po stronie Ma (Ct) nazywamy: - uznaniem konta - zapisaniem na dobro konta - kredytowaniem konta - zapisaniem po stronie Ct (Ma)

7 KSIĘGOWANIE OPERACJI GOSPODARCZYCH Każdy zapis na koncie powinien zawierać następujące informacje: Nr i nazwa konta DtCt Nr i nazwa konta DtCt datę zapisu symbol i numer dowodu księgowego będącego podstawą zapisu treść operacji gospodarczej kwotę (wartość) operacji xxxx

8 OBROTY KONTA Sumę kwot wszystkich operacji gospodarczych zaksięgowanych po stronie Dt (Wn) lub po stronie Ct (Ma) nazywamy obrotem konta. Nr i nazwa konta DtCt Obrotem debetowym nazywamy sumę wszystkich zapisów po stronie Dt (Wn) konta. Obrotem kredytowym nazywamy sumę wszystkich zapisów po stronie Ct (Ma) konta.

9 SALDO KONTA Różnicę pomiędzy obrotami stron konta nazywamy saldem konta. Nr i nazwa konta DtCt Zapisy debetowe Jeżeli obroty debetowe są większe od obrotów kredytowych, to saldo nazywamy saldem debetowym. Zapisy kredytowe Obroty debetoweObroty kredytowe Jeżeli obroty kredytowe są większe od obrotów debetowych, to saldo nazywamy saldem kredytowym. Jeżeli obroty kredytowe są równe obrotom debetowym, to saldo nazywamy saldem zerowym.

10 ZAMKNIĘCIE KONTA Saldo obliczone na koniec roku obrotowego nazywamy saldem końcowym (i oznaczamy symbolem Sk). Obroty debetowe Obroty kredytowe Obliczmy obroty debetowe i kredytowe konta. Zapisy debetowe Zapisy kredytowe Nr i nazwa konta DtCt Obroty konta Saldo debetowe Sk. Obroty debetowe są większe od obrotów kredytowych. Saldo debetowe zapisujemy po stronie kredytowej konta. Ponownie obliczamy obroty konta - obroty debetowe muszą być równe obrotom kredytowym KONTO ULEGA ZAMKNIĘCIU niemożliwe jest dokonywanie dalszych zapisów.

11 KONIEC ZASADY RACHUNKOWOŚCI © WR-ZSER Lesko 2004


Pobierz ppt "KONTO ZASADY RACHUNKOWOŚCI © WR-ZSER Lesko 2004 Wiesław Rychlicki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google