Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA"— Zapis prezentacji:

1 PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA
Kredyty bankowe Wiesław Rychlicki PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA © WR - ZSER w Lesku (wersja kwietnia 2004)

2 Kredyty bankowe są istotnym źródłem finanso-wania majątku podmiotu gospodarczego. Zaciągane są na podstawie umowy kredytowej, która zawierana jest na piśmie i określa: kwotę kredytu termin spłaty kredytu prowizję za udzielenie kredytu oprocentowanie kredytu termin postawienia środków pieniężnych do dyspozycji kredytobiorcy

3 Udzielenie kredytu może polegać na:
Przekazaniu całej kwoty kredytu na rachunek bieżący. Spłata kredytu następuje w ratach zgodnie z ustalonym harmonogramem. Sukcesywnym pokrywaniu przez bank płatności do wysokości przyznanego limitu kredytów. Spłata kredytu w rachunku bieżącym następuje automatycznie z wpływów środków pieniężnych na rachunek bieżący.

4 Kredyty bankowe Kredyty bankowe 135 Rachunek bieżący 130 [1] [2]
[1] WB - wpływ środków z przyznanego kredytu [2] WB - spłata raty kredytu

5 Zaciągnięcie kredytu związane jest z kosztami:
Bank pobiera prowizję od udzielonego kredytu (w wysokości określonej umową kredytową). Udzielone kredyty podlegają oprocentowaniu (odsetki od wykorzystanych kredytów pobierane są według stawek procentowych ustalonych przez bank i podanych do wiadomości kredytobiorców).

6 Koszty kredytów bankowych
Rachunek bieżący 130 Koszty finansowe 755 [1] [2] [1] WB - prowizja od udzielonego kredytu [2] WB - odsetki od udzielonego kredytu

7 Uwaga: Od kredytów nie spłaconych w ustalonych terminach bank pobiera podwyższone odsetki, dlatego też takie kredyty (jako najbardziej wymagalne) można przeksięgować na specjalne konto „Kredyty przeterminowane”.

8 Kredyty przeterminowane
139 Kredyty bankowe 135 Rachunek bieżący 130 [1] [2] [1] PK - przeksięgowanie kredytów przeterminowanych [2] WB - spłata kredytu przeterminowanego

9 Przykład Zaciągnięto kredyt w wysokości 3000,00 zł na okres 3 miesięcy. Prowizja od udzielonego kredytu wynosi 2%, oprocentowanie roczne 18%. Obliczenia prowizja od udzielonego kredytu - 2% x 3000,00 = 60,00 zł rata kapitałowa ,00 : 3 = 1000,00 zł raty z odsetkami (odsetki liczone od malejącego kapitału) I rata % x 3000 x (1/12) = 1000, ,00 = 1045, II rata % x 2000 x (1/12) = 1000, ,00 = 1030,00 III rata % x 1000 x (1/12) = 1000, ,00 = 1015,00

10 Schemat księgowania Kredyty bankowe 135 Rachunek bieżący 130
Koszty finansowe 755 [1] [2] [3a] [3] [3b] [4a] [4] [4b] [1] WB - wpływ środków z przyznanego kredytu [2] WB - prowizja od udzielonego kredytu [3] WB - spłata pierwszej raty kredytu: [3a] - kapitał, [3b] - odsetki [4] WB - spłata kolejnej raty kredytu...

11 Księgowanie przykładu
Kredyty bankowe 135 Rachunek bieżący 130 Koszty finansowe 755 3000 [1] 60 [2] 1000 1045 45 [3] 1000 1030 30 [4] 1000 1015 15 [5] [1] WB - wpływ środków z przyznanego kredytu ,00 zł [2] WB - prowizja od udzielonego kredytu - 60,00 zł [3] WB - spłata pierwszej raty kredytu ,00 zł [4] WB - spłata drugiej raty kredytu ,00 zł [5] WB - spłata trzeciej (ostatniej) raty kredytu ,00 zł

12 PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA © WR - ZSER w Lesku - 2004
Kredyty bankowe KONIEC PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA © WR - ZSER w Lesku


Pobierz ppt "PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google