Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kredyty bankowe PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA © WR - ZSER w Lesku - 2004 (wersja 1.0 - 5 kwietnia 2004) Wiesław Rychlicki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kredyty bankowe PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA © WR - ZSER w Lesku - 2004 (wersja 1.0 - 5 kwietnia 2004) Wiesław Rychlicki."— Zapis prezentacji:

1 Kredyty bankowe PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA © WR - ZSER w Lesku - 2004 (wersja 1.0 - 5 kwietnia 2004) Wiesław Rychlicki

2 Kredyty bankowe są istotnym źródłem finanso- wania majątku podmiotu gospodarczego. Zaciągane są na podstawie umowy kredytowej, która zawierana jest na piśmie i określa: kwotę kredytu termin spłaty kredytu prowizję za udzielenie kredytu oprocentowanie kredytu termin postawienia środków pieniężnych do dyspozycji kredytobiorcy

3 Udzielenie kredytu może polegać na: Przekazaniu całej kwoty kredytu na rachunek bieżący. Spłata kredytu następuje w ratach zgodnie z ustalonym harmonogramem. Sukcesywnym pokrywaniu przez bank płatności do wysokości przyznanego limitu kredytów. Spłata kredytu w rachunku bieżącym następuje automatycznie z wpływów środków pieniężnych na rachunek bieżący.

4 Kredyty bankowe Rachunek bieżący 130 [2] WB - spłata raty kredytu [1] Kredyty bankowe 135 [1] WB - wpływ środków z przyznanego kredytu [2]

5 Zaciągnięcie kredytu związane jest z kosztami: Bank pobiera prowizję od udzielonego kredytu (w wysokości określonej umową kredytową). Udzielone kredyty podlegają oprocentowaniu (odsetki od wykorzystanych kredytów pobierane są według stawek procentowych ustalonych przez bank i podanych do wiadomości kredytobiorców).

6 Koszty kredytów bankowych Koszty finansowe 755 [2] WB - odsetki od udzielonego kredytu [1] Rachunek bieżący 130 [1] WB - prowizja od udzielonego kredytu [2]

7 Uwaga: Od kredytów nie spłaconych w ustalonych terminach bank pobiera podwyższone odsetki, dlatego też takie kredyty (jako najbardziej wymagalne) można przeksięgować na specjalne konto Kredyty przeterminowane.

8 Kredyty przeterminowane Rachunek bieżący 130 [2] WB - spłata kredytu przeterminowanego [1] Kredyty przeterminowane 139 [1] PK - przeksięgowanie kredytów przeterminowanych [2] Kredyty bankowe 135

9 Przykład prowizja od udzielonego kredytu - 2% x 3000,00 = 60,00 zł rata kapitałowa - 3000,00 : 3 = 1000,00 zł raty z odsetkami (odsetki liczone od malejącego kapitału) I rata - 1000 + 18% x 3000 x (1/12) = 1000,00 + 45,00 = 1045,00 II rata - 1000 + 18% x 2000 x (1/12) = 1000,00 + 30,00 = 1030,00 III rata - 1000 + 18% x 1000 x (1/12) = 1000,00 + 15,00 = 1015,00 Zaciągnięto kredyt w wysokości 3000,00 zł na okres 3 miesięcy. Prowizja od udzielonego kredytu wynosi 2%, oprocentowanie roczne 18%. Obliczenia

10 Schemat księgowania Rachunek bieżący 130 [2] WB - prowizja od udzielonego kredytu [1] [1] WB - wpływ środków z przyznanego kredytu Kredyty bankowe 135 [3] WB - spłata pierwszej raty kredytu: [3a] - kapitał, [3b] - odsetki Koszty finansowe 755 [2] [3a][3][3b] [4] WB - spłata kolejnej raty kredytu... [4a][4][4b]

11 Księgowanie przykładu Rachunek bieżący 130 [2] WB - prowizja od udzielonego kredytu - 60,00 zł [1] WB - wpływ środków z przyznanego kredytu - 3000,00 zł Kredyty bankowe 135 [3] WB - spłata pierwszej raty kredytu - 1045,00 zł Koszty finansowe 755 [4] WB - spłata drugiej raty kredytu - 1030,00 zł [5] WB - spłata trzeciej (ostatniej) raty kredytu - 1015,00 zł 60 [2] 3000 [1] 1000104545 [3] 1000103030 [4] 1000101515 [5]

12 Kredyty bankowe PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA © WR - ZSER w Lesku - 2004 KONIEC


Pobierz ppt "Kredyty bankowe PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA © WR - ZSER w Lesku - 2004 (wersja 1.0 - 5 kwietnia 2004) Wiesław Rychlicki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google