Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIBLIOGRAFIA Uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, sporządzony według ustalonych zasad oraz spełniający określone zadania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIBLIOGRAFIA Uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, sporządzony według ustalonych zasad oraz spełniający określone zadania."— Zapis prezentacji:

1 BIBLIOGRAFIA Uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, sporządzony według ustalonych zasad oraz spełniający określone zadania informacyjne. OPIS BIBLIOGRAFICZNY Uporządkowany zespół danych o dokumencie służący do jego jednoznacznej identyfikacji.

2 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA LITERATURA PODMIOTU LITERATURA PODMIOTU (BIBLIOGRAFIA PODMIOTU) Wykaz wszystkich dokumentów poddawanych analizie. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, filmy itp. Przykłady: Mickiewicz Adam: Pan Tadeusz. Wyd. 11. Warszawa, Czytelnik, 2000. ISBN 83-7032-193-3 Pan Tadeusz. Scen. i reż. Andrzej Wajda. Polska-Francja, Monolith Video, 1999.

3 LITERATURA PRZEDMIOTU LITERATURA PRZEDMIOTU (BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTU) Wykaz dokumentów (książek, artykułów, publikacji internetowych itp.), które posłużyły do opracowania tematu. Przykłady: Dernałowicz Maria: Adam Mickiewicz. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1985. ISBN 83-214-0416-2 Inglot Jacek: Zrozumieć Mickiewicza. Wrocław, Wyd. Astrum, 1996. ISBN 83-86385-74-X

4 REDAGOWANIE BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ Układ bibliografii załącznikowej Alfabetyczny Tematyczny Chronologiczny Wg kryteriów formalnych (np. typów dokumentów) Umiejscowienie bibliografii załącznikowej Na końcu - po tekście głównym i materiałach uzupełniających (aneksie, przypisach) Przed materiałami informacyjnymi (słownikiem terminów, wykazami, indeksami, spisem treści itp.)

5 Stosowanie zasad interpunkcji i znaków graficznych Poszczególne elementy opisu należy oddzielać przyjętymi znakami interpunkcyjnymi. Można stosować zmianę rodzaju czcionki lub podkreślenie. Przyjęty system interpunkcji i wyróżnień graficznych musi być jednolity w całej bibliografii.

6 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI Nazwisko i imię autora: Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania, Wydawca, Rok wydania. ISBN. Przykłady: Orzeszkowa Eliza: Nad Niemnem. Wyd. 2. Wrocław, Wyd. Ossolineum, 1997. ISBN 83-7162-193-0 Gombrowicz Witold: Trans-Atlantyk. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1986. ISBN 83-08-03204-4

7 AUTOR Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeśli nie utrudni to identyfikacji osoby Przykład: Śniadecki J. (to Jan czy Jędrzej Śniadecki?) Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach Przykład: prof. dr doc. mgr ks.

8 ISBN ISBN (ang. International Standard Book Number) Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki to trzynastocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce. Przykład: 978-83-01-00282-4 Gdzie: 83-Polska, 01-PWN, pozostałe cyfry – - szczegółowe informacje o książce.

9 Przykłady: Bańkowski Andrzej: Słownik etymologiczny języka polskiego. T. 1. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. Polska w latach 1864-1918. Wybór tekstów źródłowych do nauczania historii. Red. Adam Galos. Warszawa, WSiP, 1987. Słownik współczesnego języka polskiego. Red. Bogusław Dunaj. Warszawa, Wyd. Wilga, 1996.

10 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU (ROZDZIAŁU) KSIĄŻKI Nazwisko i imię autora: Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania, Wydawca, Rok wydania. Strony Nazwisko i imię autora: Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania, Wydawca, Rok wydania. Strony (: tytuł rozdziału) Przykłady: Pietrasiński Zbigniew: Sztuka uczenia się. Wyd. 4. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1964, s. 25-28 Marszałek Leon: Paszport do świata. Warszawa, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986, s. 42-52: Jak powstaje książka?

11 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ROZPRAWY W PRACY ZBIOROWEJ Nazwisko i imię autora rozprawy: Tytuł rozprawy. W: Tytuł pracy zbiorowej. Redaktor. Wydanie. Miejsce wydania, Wydawca, Rok wydania. Numery stron Przykłady: Helman Alicja: Problemy interpretacji dzieł filmowych. W: Interpretacje dzieła. Red. Jan Czerwiński. Wrocław, Wyd. Ossolineum, 1987, s. 155-165 Chrzanowski Maciej: Wczoraj i dziś. W: Literatura Polski Ludowej. Oceny i prognozy. Red. Jerzy Adamski. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986, s. 326-346

12 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU W CZASOPIŚMIE Nazwisko i imię autora: Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma Rok wydania Numer czasopisma Numery stron Przykłady: Marks Piotr: Lekcja masy krytycznej. Młody Technik 1996 nr 8 s. 39 Zakrzewski Bogdan: Imieninowe wigilie Mickiewicza. Życie Literackie 1990 nr 1 s. 3

13 OPIS BIBLIOGRAFICZNY RECENZJI N azwisko i imię autora dzieła: Tytuł dzieła. Wydanie. Miejsce wydania, Wydawca, Rok wydania. Rec: Nazwisko i imię autora recenzji: Tytuł recenzji. Tytuł czasopisma Rok wydania Numer czasopisma Numer strony Przykłady: Lepianka Maciej: I w następnym dniu. Warszawa, Wyd. Amber, 1996. Rec: Lipka Krzysztof: Granica realizmu i fantazji. Nowe Książki 1997 nr 7 s. 48 Dziewiąty dzień. Reż. Volker Schlöndorff. Rec: Krzemiński Adam: Etyka, estetyka, swastyka. Polityka 2004 nr 50 s. 78-79

14 OPIS BIBLIOGRAFICZNY WYWIADU Przykłady: Kieślowski Krzysztof: Ciągle poszukuję. Rozmowę przeprowadził Stefan Węgrzyn. Polityka 1992 nr 50 s. 12 Cruise Tom: Zabójczy uśmiech. Rozmowę przeprowadził Max B. Miller. Film 2004 nr 10 s. 48

15 OPIS BIBLIOGRAFICZNY DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO Nazwisko i imię autora lub redaktora: Tytuł [typ nośnika, ew. typ publikacji]. Wydanie (wersja). Miejsce wydania: Wydawca, Data (wydania, aktualizacji). [data dostępu] (dla dokumentów online). Warunki dostępu (adres elektroniczny – dla dokumentów online)

16 Przykłady: Książka dostępna w Internecie Brodziak Andrzej: Gwiazdy i ty [online]. [dostęp 15 stycznia 2004]. Dostępny w Internecie: http://salve.slam.katowice.pl/KSIGWIAZDY.html Książka na płycie CD-ROM Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. [CD-ROM]. Wersja 1.0.3.16. Łódź: PRO-Media CD, 1998 Egipt. [CD-ROM]. Red. Mirosław Dąbrowski. Kraków: Fogra Multimedia, 1999

17 Artykuł w wydawnictwie zwartym dostępny w Internecie Wiosna Ludów (1848-1849). W: Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna [online]. [dostęp: 12 marca 2004]. Dostępny w Internecie: http://wiem.onet.pl/wiem/001c1c.html Artykuł w wydawnictwie zwartym na płycie CD-ROM Panteon bogów egipskich. W: Egipt. [CD-ROM]. Red. Mirosław Dąbrowski. Kraków: Fogra Multimedia, 1999 Artykuł w czasopiśmie dostępny w Internecie Borek Piotr: Literatura staropolska w Internecie. W: Konspekt [online]. [dostęp: 12 lutego 2004]. Dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt

18 Wortal Akademia Pedagogiczna (Kraków): Wirtualna historia książek i bibliotek. [online]. Ostatnia aktualizacja 29.10.2002. [dostęp: 13 lutego 2004]. Dostępny w Internecie: http://www.ap.krakow.pl/whk/ Publikacja istniejąca samodzielnie w Internecie Szulczewski Grzegorz: Etyczna ekonomia w ujęciu Petera Koslowskiego. [online]. [dostęp: 13 lutego 2004]. Dostępny w Internecie: http://www.cebi.win.pl/texty/etyczna_ekonomia.doc

19 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FILMU (PROPOZYCJA) Tytuł (tytuł oryg.) [film]. Reżyseria. Scenariusz. Kraj produkcji, Wydawca, Rok produkcji [Typ nośnika] Przykłady: Imię róży [film]. Reż. Jean-Jacques Annaud. RFN- Włochy-Francja, Warner Home Video, 1986 [VHS]. Pan od muzyki [film]. Reż. Christophe Barratier. Francja, Monolith Video, 2004 [DVD]. Mój Nikifor [film]. Reż. Krzysztof Krauze. Scen. Joanna Kos, Krzysztof Krauze. Polska, Best Film CO, 2004.

20 OPIS BIBLIOGRAFICZNY UTWORU MUZYCZNEGO (PROPOZYCJA) Autor: Tytuł [dok. dźwiękowy]. Wykonawcy (solista, zespół, orkiestra, dyrygent). Miejsce wydania, Nazwa wydawcy, Data wydania [Typ nośnika] Przykłady: Vivaldi Antonio: Cztery pory roku [dok. dźwiękowy]. Konstanty Kulka (skrzypce); Ork. Kameralna Filharmonii Narodowej; Karol Teutsch – dyr. Warszawa, Polskie Nagrania 1999 [CD]

21 Mozart W. A.: Requiem [dok. dźwiękowy]. Orchestre des Champs Elysees; Philippe Herreweghe – dyr. Paris, Harmonia Mundi, 2000 [CD] Niemen Czesław: Dziwny jest ten świat [dok. dźwiękowy]. W: Piosenki. Warszawa, Pomaton, 2003 [CD] Liszt Ferenc: Walc Mefisto nr 1 [dok. dźwiękowy]. W: Karnawał i walc. Warszawa, Studio Classic, 1998 [CD] Donizetti Gaetano: Lelisir damore [dok. dźwiękowy]. The Metropolitan Opera Chorus and Orchestra; James Levine – dyr. Hamburg, Deutsche Grammophon, 1990 [CD]

22 OPIS BIBLIOGRAFICZNY OBRAZU Nazwisko i imię autora obrazu: Tytuł obrazu [il.]. W: Opis bibliograficzny źródła (np. albumu). Przykład: Chełmoński Józef: Babie lato [il.]. W: Dzieje sztuki polskiej. Kraków, Wyd. Kluszczyński, 2004, s. 158. Kossak Wojciech: Hetman Jan Sobieski pod Chocimiem [il.]. W: Olszański K.: Wojciech Kossak. Wyd. 3, Wrocław, Wyd. Ossolineum, 1982, ryc. 113.


Pobierz ppt "BIBLIOGRAFIA Uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, sporządzony według ustalonych zasad oraz spełniający określone zadania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google