Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opis bibliograficzny książki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opis bibliograficzny książki"— Zapis prezentacji:

1 Opis bibliograficzny książki
Opracowali: mgr Katarzyna Gamalczyk-Chmielewska mgr Dorota Józwiak mgr Jolanta Wojewoda uczeń klasy I f Marcel Thiel

2 Piszesz wypracowanie (w przyszłości pracę magisterską) lub wygłaszasz referat? Przygotowujesz prezentację maturalną?

3 Nie zapomnij podać informacji, z czego korzystasz!
Warunkiem przystąpienia do matury jest oddanie w terminie bibliografii do Twojej prezentacji!

4 Co to jest BIBLIOGRAFIA?
Bibliografia – wywodzi się od greckiego słowa biblion (biblios) – oraz graphein – pisać, opisywać. Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniających zadania informacyjne.

5 Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami:
PN – ISO 690 : 2002 Dokumentacja – Przypisy bibliograficzne – zawartość, forma i struktura. PN – ISO – 2 : 1999 Informacja i dokumentacja - przypisy bibliograficzne – Dokumenty elektroniczne i ich części.

6 Opis bibliograficzny książki

7 Obowiązkowe i nieobowiązkowe
Elementy opisu Nazwisko i imię autora: Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. ISBN. Elementy: Obowiązkowe i nieobowiązkowe

8 Przykład: Kapuściński Ryszard: Heban. Wyd. 7. Warszawa: Czytelnik, ISBN 83 – 07 – – 1.

9 Zwracaj uwagę na znaki przystankowe:
; : . , - / ( ) Stosuj je konsekwentnie !!!

10 Pamiętaj, by pisać w ciągu – od marginesu do marginesu!

11 Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej, a nie na okładce!

12 Autor – element obowiązkowy
Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby. np. „ Lutosławski W.” – to Lutosławski Wincenty czy Witold ?

13 Autor – element obowiązkowy
Jeżeli autor nie jest znany, lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczynamy od tytułu. Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami.

14 Autor – element obowiązkowy
Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcyjnych: prof. dr doc. mgr ks. Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc.

15 Tytuł – element obowiązkowy
Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznaczamy w nawiasach wielokropkami ... Pamiętaj, że jednym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma !!!

16 Wydanie – element obowiązkowy
Jeśli to jest wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy ! Informacje o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr.

17 Wydawca – element nieobowiązkowy:
Można skracać nazwę wydawcy np.: PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe Ossolineum zamiast Zakład Narodowy im Ossolińskich WSiP zamiast Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne

18 Nie jest obowiązkowe podawanie miejsca wydania i nazwy wydawcy
Trzeba podać rok (datę) wydania i nowość – numer ISBN !

19 Co to jest ISBN? ISBN – ang. International Standard Book Numer – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki – dziesięciocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce: o kraju : 83 – Polska o wydawcy : 02 – WSiP i o książce.

20 Każdy element opisu należy wyraźnie
oddzielić od następujących przyjętymi znakami interpunkcyjnymi. Kapuściński Ryszard : Heban. Wyd . 7. Warszawa : Czytelnik, ISBN 83 – 07 – – 1 .

21 Przykład Tylko obowiązkowe elementy: Kapuściński R.: Heban. Wyd ISBN 83 – – 1.

22 Opis bibliograficzny pracy zbiorowej
Kompendium wiedzy o ekologii. Pod red. Jana Strzałko i Teresy Mossor Pietraszewskiej. Wyd. 2 popr. i uzup ISBN 83 – 01 – – 1.

23 Opis bibliograficzny jednego tomu wielotomowej pracy zbiorowej
Poezja polska 1914 – 1939: antologia. Wybór i oprac. Ryszard Matuszewski, Seweryn Polak. Wyd. 3 poszerz. Cz ISBN 83 – 07 – – 4.

24 Opis bibliograficzny fragmentu (rozdziału) książki – elementy opisu
Opis całości książki ( jak poprzednio, ale bez ISBN) Tytuł rozdziału, strony zajęte przez rozdział.

25 Przykład Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu. Wyd Ekspresjonizm, s.70 – 92. Elementy: obowiązkowe

26 Opis bibliograficzny fragmentu (rozdziału) książki
Pamiętaj, że cała książka jest tego samego autorstwa! Tak sporządzamy również opis wiersza (czy opowiadania) ze zbioru jednego autora. Lipska E.: Ja A jednak miłość, s.41

27 Opis bibliograficzny rozprawy (eseju, rozdziału) z pracy zbiorowej – elementy opisu
Nazwisko i imię autora rozdziału. Tytuł rozdziału. W: Opis książki, w której zawarty jest rozdział (bez ISBN), strony zajęte przez rozdział.

28 Przykład 1 Hutnikiewicz Artur: Badania nad literaturą Młodej Polski. W: Rozwój wiedzy o literaturze polskiej po 1918 roku. 1986, s. 192– 224. Elementy: Obowiązkowe

29 Przykład 2: Wiersz w analogii wielu autorów
Stachura E.: Wielki Testament. W: Od Kochanowskiego do Szymborskiej: antologia poezji polskiej. Wybór Marek Wawrzkiewicz. 1999, s

30 Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma
Elementy opisu: Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma” rok i numer czasopisma numery stron zajęte przez artykuł.

31 Przykład Jaworski Marcin: Różewicz – ostatni modernista. „Polonistyka” 2005 nr 5 s. 18 – 24.

32 Opis bibliograficzny Recenzji – elementy opisu
Nazwisko i imię autora recenzowanej książki: Tytuł recenzowanej książki. Wydanie. Rok wydania. ISBN. Rec. Imię i nazwisko autora recenzji „Tytuł czasopisma” rok numer czasopisma strony zajęte przez recenzje.

33 Przykład Hrabal B: Auteczko ISBN 83 – 240 – 0274 – X. Rec.Leszek Engelking. „Tygodnik Powszechny” 2003 nr 17 s. 10.

34 Opis bibliograficzny wywiadu – elementy opisu
Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu: Tytuł wywiadu. Rozm. Przepr. Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad „Tytuł czasopisma” rok numer numery stron

35 Przykład Jerofiejew W.: Pamięć jest niebezpieczna. Rozm. Przepr. Aleksander Kaczorowski. „Polityka” 2005 nr 20 s. 72.

36 Opisy bibliograficzne dokumentów elektronicznych

37 Książka na płycie CD – ROM
Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [ CD-ROM]. Wersja Łodź: Pro – media CD, ISBN 83 – 7231 – 3.

38 Książka w Internecie Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia [ on-line] [dostęp 14 września 2006]. Dostępny w Internecie:

39 Strony WWW Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [on-line]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Informacji Naukowej [dostęp 3 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web: ISDN

40 Artykuł w czasopiśmie internetowym
Karpiel Anna: Motyw szatana w literaturze romantycznej.W: „Konspekt” [on-line] nr 5 [dostęp 18 września 2005]. Dostępny w Internecie: ISDN

41 Opis bibliograficzny innych tekstów kultury

42 Opis bibliograficzny reprodukcji obrazu (rzeźby, dzieła architektury)
Jak opis rozdziału książki: Velsaquez Diego: Infantka Małgorzata [ il.]. W:Rzepińska Maria: Siedem wieków malarstwa europejskiego . Wyd. 2 popr. i uzup. 1986, nr Il. XLVI.

43 Opis bibliograficzny filmu
Cudzoziemka [ film]. Reż. Ryszard Ber [kas. wiz.VHS]. Warszawa: AGF, 1986.

44 Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy.
Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane. Źródło:


Pobierz ppt "Opis bibliograficzny książki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google