Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZA ŁĄ CZNIKOWEJ Przygotowała : DOROTA REGULSKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZA ŁĄ CZNIKOWEJ Przygotowała : DOROTA REGULSKA."— Zapis prezentacji:

1 OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZA ŁĄ CZNIKOWEJ Przygotowała : DOROTA REGULSKA

2 OPIS BIBLIOGRAFICZNY to zespół informacji niezbędnych do zidentyfikowania dokumentu, np. książki, artykułu w czasopiśmie, dokumentu elektronicznego, filmu.

3 ELEMENTY OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO OPIS BIBLIOGRAFICZNY Nazwisko i imię autora Tytuł książki Wydanie Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania ISBN

4 ZASADY DOTYCZ Ą CE OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO Informacje o książce spisujemy ze strony tytułowej Informacje o książce spisujemy ze strony tytułowej (nie z okładki). (nie z okładki). Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od siebie znakiem interpunkcyjnym. Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od siebie znakiem interpunkcyjnym. Można stosować: przecinek, kropkę, wyraźny odstęp. Można stosować: przecinek, kropkę, wyraźny odstęp. Wybieramy jeden rodzaj znaku i konsekwentnie stosujemy po każdym elemencie we wszystkich opisach w całej bibliografii i przypisach. Wybieramy jeden rodzaj znaku i konsekwentnie stosujemy po każdym elemencie we wszystkich opisach w całej bibliografii i przypisach. Graficznie wyr ó żniamy tytuły ( zmiana czcionki lub podkreślenie). Graficznie wyr ó żniamy tytuły ( zmiana czcionki lub podkreślenie).

5 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSI ĄŻ KI Konwicki Tadeusz, Mała Apokalipsa, Warszawa 1988.

6 OPIS BIBLIOGRAFICZNY WYDAWNICTWA ZWARTEGO (KSI ĄŻ KI) Orwell George, Folwark zwierzęcy, Warszawa 2006.

7 OPIS BIBLIOGRAFICZNY WYDAWNICTWA ZBIOROWEGO Mały słownik kultury dawnych Słowian, pod red. L. Leciejewicza, Warszawa 1988.

8 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ROZDZIA Ł U W WYDAWNICTWIE ZWARTYM Świderkówna Anna, Apokalipsa świętego Jana, [w:] Prawie wszystko o Biblii, Warszawa 2002, s.299-315.

9 OPIS ARTYKU Ł U W WYDAWNICTWIE CI Ą G Ł YM (CZASOPI Ś MIE) Lasoń Grażyna, Magiczne zwierciadła baśni i fantazy, Fantastyka, 1990, nr 12. Lasoń Grażyna, Magiczne zwierciadła baśni i fantazy, Fantastyka, 1990, nr 12.

10 OPIS BIBLIOGRAFICZNY DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO Papszun T., J.R.R. Tolkien pierwsza polska strona domowa, [na:] www.lodz.tpsa.pl/bez/tolkien

11 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FILMU Wajda Andrzej, PanTadeusz, [film], Polska 2000. lub: Pan Tadeusz, reż. Andrzej Wajda [film], Polska 2000

12 OPIS BIBLIOGRAFICZNY DOKUMENTU D Ź WI Ę KOWEGO Ravel Maurice, Bolero, [w:] Klasyka na jazzowo, Poland 2001 [CD-ROM] Ravel Maurice, Bolero, [w:] Klasyka na jazzowo, Poland 2001 [CD-ROM] Bach J. S., Brandemburg Concertos, Warszawa 1999, [CD- ROM] Bach J. S., Brandemburg Concertos, Warszawa 1999, [CD- ROM]

13 BIBLIOGRAFIA – wyraz pochodzenia greckiego BIBLOS - KSIĄŻKA BIBLOS - KSIĄŻKA GRAPHEIN – PISAĆ, OPISYWAĆ

14 BIBLIOGRAFIA ZA ŁĄ CZNIKOWA Wykaz dokumentów wykorzystanych przez autora piszącego swoją pracę. Wykaz dokumentów wykorzystanych przez autora piszącego swoją pracę.

15 BIBLIOGRAFI Ę UMIESZCZAMY: po tekście głównym i materiałach uzupełniających (przypisy, aneksy), po tekście głównym i materiałach uzupełniających (przypisy, aneksy), przed wykazami (skrótów, tablic, ilustracji, terminologii), indeksami, spisem treści, streszczeniami. przed wykazami (skrótów, tablic, ilustracji, terminologii), indeksami, spisem treści, streszczeniami. możliwe jest umieszczenie bibliografii po rozdziałach. możliwe jest umieszczenie bibliografii po rozdziałach.

16 KRYTERIA PORZ Ą DKOWANIA BIBLIOGRAFII ALFABETYCZNE (według nazwiska autora lub tytułu) ALFABETYCZNE (według nazwiska autora lub tytułu) CHRONOLOGICZNE (według daty wydania, okresów, w których powstały wykorzystane przez nas dokumenty)

17 RODZAJE BIBLIOGRAFII PODMIOTOWA PODMIOTOWA (literatura podmiotu) (literatura podmiotu) PRZEDMIOTOWA (literatura przedmiotu)

18 BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA (inaczej LITERATURA PODMIOTU) To omawiane przez nas w pracy utwory literackie i inne teksty kultury (dzie ł a malarskie, utwory muzyczne, filmy) To omawiane przez nas w pracy utwory literackie i inne teksty kultury (dzie ł a malarskie, utwory muzyczne, filmy)

19 BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA (inaczej LITERATURA PRZEDMIOTU) BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA (inaczej LITERATURA PRZEDMIOTU) To wykorzystane przez nas publikacje To wykorzystane przez nas publikacje dotycz ą ce tematu pracy, cytowanych dotycz ą ce tematu pracy, cytowanych w pracy dzie ł i autorów. w pracy dzie ł i autorów. Mog ą to by ć opracowania ogólne (np. Mog ą to by ć opracowania ogólne (np. s ł owniki, encyklopedie, historie s ł owniki, encyklopedie, historie literatury) i szczegó ł owe (ksi ąż ki, literatury) i szczegó ł owe (ksi ąż ki, artyku ł y, dokumenty elektroniczne) artyku ł y, dokumenty elektroniczne)

20 PRZYKŁADOWA BIBLIOGRAFIA LITERATURA PODMIOTU 1. Anioł M., Stworzenie Adama [fr. fresku w Kaplicy Sykstyńskiej] dostępny w Internecie: dostępny w Internecie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:God2-Sistine_Chapel.png/. http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:God2-Sistine_Chapel.png/. 2. Goethe J.W., Faust, Warszawa 1962. 3. Kasprowicz J., Dies irae, [w:] Wybór poezji, Wrocław-Warszawa- Kraków- Gdańsk 1973 s. 152. Gdańsk 1973 s. 152. 4. Kochanowski J., Pieśń XXV (Czego chcesz od nas, Panie) [w:] Pieśni, Wrocław- Warszawa- Kraków 1970 s.13. Wrocław- Warszawa- Kraków 1970 s.13. 5. Księga Hioba, [w:] Pismo Święte, Poznań- Warszawa 1989 s.549- 567. 6. Wyspiański S., Bóg Ojciec-Stań się! [witraż] dostępny w Internecie: dostępny w Internecie: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Wyspianski/Images/Bog_Ojciec.jpg/. http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Wyspianski/Images/Bog_Ojciec.jpg/.

21 LITERATURA PODMIOTU 1.Gretkowska Manuela, My zdies Emigranty, 1.Gretkowska Manuela, My zdies Emigranty, Kraków 1991 Kraków 1991 2.Gretkowska Manuela, Polka, Warszawa 2001 2.Gretkowska Manuela, Polka, Warszawa 2001 3.Gretkowska Manuela, Belladonna, [w:] Sceny z życia pozamałżeńskiego, Warszawa 2003 s. 5- 198 3.Gretkowska Manuela, Belladonna, [w:] Sceny z życia pozamałżeńskiego, Warszawa 2003 s. 5- 198

22 LITERATURA PRZEDMIOTU 1. Most. Młoda Polska, pod red. Ziębik K., Żmichowskiej B., Warszawa 2006 s.76-83. Warszawa 2006 s.76-83. 2. Most. Renesans, pod red. Nowak D., Zbytniewskiej K., Warszawa 2004 s.113-120. Warszawa 2004 s.113-120. 3. Religie Świata. Encyklopedia PWN. Wierzenia, bogowie i święte księgi, Warszawa 2006 s.99 -116. 4. Słownik motywów literackich, pod red. Nawrot A., Kraków 2005 s.44.


Pobierz ppt "OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZA ŁĄ CZNIKOWEJ Przygotowała : DOROTA REGULSKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google