Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ"— Zapis prezentacji:

1 OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ
Przygotowała : DOROTA REGULSKA

2 OPIS BIBLIOGRAFICZNY to zespół informacji niezbędnych
do zidentyfikowania dokumentu, np. książki, artykułu w czasopiśmie, dokumentu elektronicznego, filmu.

3 ELEMENTY OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO

4 ZASADY DOTYCZĄCE OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO
Informacje o książce spisujemy ze strony tytułowej (nie z okładki). Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od siebie znakiem interpunkcyjnym. Można stosować: przecinek, kropkę, wyraźny odstęp. Wybieramy jeden rodzaj znaku i konsekwentnie stosujemy po każdym elemencie we wszystkich opisach w całej bibliografii i przypisach. Graficznie wyróżniamy tytuły ( zmiana czcionki lub podkreślenie).

5 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI
Konwicki Tadeusz, Mała Apokalipsa, Warszawa 1988.

6 OPIS BIBLIOGRAFICZNY WYDAWNICTWA ZWARTEGO (KSIĄŻKI)
Orwell George, Folwark zwierzęcy, Warszawa 2006.

7 OPIS BIBLIOGRAFICZNY WYDAWNICTWA ZBIOROWEGO
Mały słownik kultury dawnych Słowian, pod red. L. Leciejewicza, Warszawa 1988.

8 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ROZDZIAŁU W WYDAWNICTWIE ZWARTYM
Świderkówna Anna, Apokalipsa świętego Jana, [w:] Prawie wszystko o Biblii, Warszawa 2002, s

9 OPIS ARTYKUŁU W WYDAWNICTWIE CIĄGŁYM (CZASOPIŚMIE)
Lasoń Grażyna, Magiczne zwierciadła baśni i fantazy, „Fantastyka”, 1990, nr 12.

10 OPIS BIBLIOGRAFICZNY DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO
Papszun T., J.R.R. Tolkien pierwsza polska strona domowa, [na:]

11 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FILMU
Wajda Andrzej, PanTadeusz, [film], Polska 2000. lub: Pan Tadeusz, reż. Andrzej Wajda [film], Polska 2000

12 OPIS BIBLIOGRAFICZNY DOKUMENTU DŹWIĘKOWEGO
Ravel Maurice, Bolero, [w:] Klasyka na jazzowo, Poland 2001 [CD-ROM] Bach J. S., Brandemburg Concertos, Warszawa 1999, [CD-ROM]

13 BIBLIOGRAFIA – wyraz pochodzenia greckiego
BIBLOS - KSIĄŻKA GRAPHEIN – PISAĆ, OPISYWAĆ

14 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA
Wykaz dokumentów wykorzystanych przez autora piszącego swoją pracę.

15 BIBLIOGRAFIĘ UMIESZCZAMY:
po tekście głównym i materiałach uzupełniających (przypisy, aneksy), przed wykazami (skrótów, tablic, ilustracji, terminologii), indeksami, spisem treści, streszczeniami. możliwe jest umieszczenie bibliografii po rozdziałach.

16 KRYTERIA PORZĄDKOWANIA BIBLIOGRAFII
ALFABETYCZNE (według nazwiska autora lub tytułu) CHRONOLOGICZNE (według daty wydania, okresów, w których powstały wykorzystane przez nas dokumenty)

17 RODZAJE BIBLIOGRAFII PODMIOTOWA (literatura podmiotu) PRZEDMIOTOWA
(literatura przedmiotu)

18 BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA (inaczej LITERATURA PODMIOTU)
To omawiane przez nas w pracy utwory literackie i inne teksty kultury (dzieła malarskie, utwory muzyczne, filmy)

19 BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA (inaczej LITERATURA PRZEDMIOTU)
To wykorzystane przez nas publikacje dotyczące tematu pracy, cytowanych w pracy dzieł i autorów. Mogą to być opracowania ogólne (np. słowniki, encyklopedie, historie literatury) i szczegółowe (książki, artykuły, dokumenty elektroniczne)

20 PRZYKŁADOWA BIBLIOGRAFIA
LITERATURA PODMIOTU 1. Anioł M., Stworzenie Adama [fr. fresku w Kaplicy Sykstyńskiej] dostępny w Internecie: 2. Goethe J.W., Faust, Warszawa 1962. 3. Kasprowicz J., Dies irae, [w:] Wybór poezji, Wrocław-Warszawa- Kraków- Gdańsk 1973 s. 152. 4. Kochanowski J., Pieśń XXV (Czego chcesz od nas, Panie) [w:] Pieśni, Wrocław- Warszawa- Kraków 1970 s.13. 5. Księga Hioba, [w:] Pismo Święte, Poznań- Warszawa 1989 s 6. Wyspiański S., Bóg Ojciec-Stań się! [witraż]

21 LITERATURA PODMIOTU 1.Gretkowska Manuela, My zdies ‘ Emigranty,
Kraków 1991 2.Gretkowska Manuela, Polka, Warszawa 2001 3.Gretkowska Manuela, Belladonna, [w:] Sceny z życia pozamałżeńskiego, Warszawa 2003 s

22 LITERATURA PRZEDMIOTU
1. Most. Młoda Polska, pod red. Ziębik K., Żmichowskiej B., Warszawa 2006 s 2. Most. Renesans, pod red. Nowak D., Zbytniewskiej K., Warszawa 2004 s 3. Religie Świata. Encyklopedia PWN. Wierzenia, bogowie i święte księgi, Warszawa 2006 s 4. Słownik motywów literackich, pod red. Nawrot A., Kraków 2005 s.44.


Pobierz ppt "OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google