Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nie zapomnij podać informacji z których źródeł korzystasz!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nie zapomnij podać informacji z których źródeł korzystasz!"— Zapis prezentacji:

1

2 Nie zapomnij podać informacji z których źródeł korzystasz!

3 Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz graphein – pisać, opisywać Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów spełniający zadania informacyjne.

4

5 Nazwisko i imię autora książki, Tytuł książki, Wydanie, Miejsce wydania, Wydawca, rok wydania, ISBN Pamiętaj, by pisać w ciągu - od marginesu do marginesu

6 ; :., - / ( ) Stosuj je konsekwentnie!!!

7 Kapuściński Ryszard, Heban, Wyd. 7, Warszawa, Czytelnik 2003, ISBN 83-07-02948-1

8

9 Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby np. Lutosławski W. - to: Lutosławski Wincenty czy Witold?

10 Jeżeli autor nie jest znany, lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczynamy od tytułu. Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami.

11 Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem : (...) Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie, jest tytuł czasopisma!!!

12 Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: prof. Dr doc. mgr ks. OMI OSU Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc.

13 Jeśli to jest wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy! Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5. popraw. uzup. zmien. skr.

14 ISBN – ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki - dziesięciocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce: o kraju: 83 – Polska o wydawcy: 02 – WSiP i o książce.

15 Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym. Kapuściński Ryszard, Heban, Wyd. 7, Warszawa 2003, ISBN 83-07-02948-1

16 Saniewska Danuta, Nowe vademecum nauczyciela bibliotekarza, Warszawa 2000, Kartoteka, s. 70-71

17 Bogucka Maria, Barbara Radziwiłłówna, W: Życiorysy historyczne, literackie i legendarne, Seria pierwsza, Wyd. 2, pod red. Zofii Stefanowskiej i Janusza Tazbira, Warszawa 1984, s. 67 - 88

18 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

19 Nazwisko i imię autora artykułu, Tytuł artykułu, Tytuł czasopisma rok, numer czasopisma, numery stron

20 Skibiński Rafał, Jesteśmy rodzajem bursztynu, List 2004 nr 2 s. 34 -35

21

22 Bibliografia: Wykorzystano artykuły: Bibliografia załącznikowa i przypisy. Biblioteka w szkole 2004 nr 11 s. 26 - 27 Książkę: Saniewska Danuta, Vademecum współczesnego nauczyciela bibliotekarza, Warszawa, Sukurs, 2011, ISBN 978-83-924008-6-8 Oprac. Dorota Daź-Dolecka


Pobierz ppt "Nie zapomnij podać informacji z których źródeł korzystasz!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google