Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIERZYMY W KOLEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIERZYMY W KOLEJ."— Zapis prezentacji:

1 WIERZYMY W KOLEJ

2 HISTORIA AKT ZAŁOŻYCIELSKI logo RBF z roku 2001 logo RBF z roku 2006
Akt założycielski z 20 czerwca 2000r.

3

4 platforma działań na rzecz przedsiębiorstw transportu szynowego
identyfikacja problemów monitoring bieżącej sytuacji wspieranie programów rozwojowych dążenie do poprawy efektywności walka o środki na modernizację działania na rzecz uczciwej konkurencji w obszarze przemysłu i usług kolejowych. opiniowanie kierunków polityki transportowej Państwa. reprezentowanie interesów i praw członków związku promocja kolei i zrównoważonego rozwoju transportu MISJA I CELE platforma działań na rzecz przedsiębiorstw transportu szynowego

5 EWOLUCJA RBF OKRES 1 2001-2005 WALKA O RYNEK
budowa organizacji wspierającej prywatnych przedsiębiorców dla wdrożenia uczciwej konkurencji OKRES PROMOCJA KOLEI realizacja lobbingu na rzecz transportu kolejowego, działania promocyjne , medialne, polityczne OKRES PRACA U PODSTAW tworzenie wspólnej płaszczyzny dla środowiska kolejowego oraz działania eksperckie

6 CZŁONKOWIE Związek jest organizacją non profit i nie prowadzi działalności gospodarczej, przychody obejmują wyłącznie wpływy ze składek członkowskich. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 14 19 24 30 34 42 62 70 75 78 79 84 92 Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku do RBF należało 88 pracodawców reprezentujących sektory przewozów kolejowych, zarządzania infrastrukturą, przemysłu kolejowego, realizacji inwestycji, doradztwa i projektowania. Na dzień 20 maja do RBF należy 92 pracodawców

7

8 CZŁONKOWIE W ciągu 2011 roku i pierwszego kwartału 2012 liczba
członków RBF ulegała zmianom : Z RBF ubyło 5 firm ( 4 w roku 2011 i 1 w I kw. 2012): Kolprojekt, ZNTK Mińsk Mazowiecki (zmiany organizacyjne lub restrukturyzacja) Harting, Eiffage , Europoles (rezygnacja – wystąpienie) Do RBF zgłosiło akces i zostało przyjętych 18 następujących firm ( 13 w roku 2011 i 5 w I kw. 2012): ARRIVA RP, Asseco Poland, Budimex , EKK Wagon, Euroterminal w Sławkowie, FEROCO , Koleje Wielkopolskie, KZA w Lublinie, KZN Bieżanów, Linia Hutnicza Szerokotorowa, PKP Informatyka, PKP CARGO Service, PKP Intercity, TRACK TEC, UNITOR B, WARS, Vias y Constructiones , Zakład Maszyn Elektrycznych EMIT

9 ZARZĄD Pracami RBF w omawianym okresie kierował zarząd w składzie:
Henryk Klimkiewicz Przewodniczący Piotr Abramczyk Zastępca Przewodniczącego Tadeusz Uhl Zastępca Przewodniczącego Jacek Biłas E. Jacek Kwarciak Artur Radwan Tomasz Sweklej

10 BIURO Biuro RBF zajmuje się bieżącą obsługą merytoryczną i techniczną Związku. Aktualnie w biurze na rzecz RBF pracują 2 osoby: Adrian Furgalski sprawy programowe, kontakty zewnętrzne, media, współpraca z Parlamentem i Rządem Piotr Faryna reprezentacja, sprawy działalności bieżącej RBF, analizy i raporty, dokumentacja, organizacja pracy związku, współpraca z partnerami RBF Obsługę biura RBF odnośnie lokalu , obsługi finansowo – księgowej i środków technicznych zapewnia na podstawie zawartej umowy z 2001 roku (ze zm.) firma ZDG TOR.

11 DZIAŁALNOSC MERYTORYCZNA
List otwarty do premiera Donalda Tuska zwrócenie uwagi na pilne sprawy inwestycji w infrastrukturze kolejowej i przedstawienia ich na forum Rządu. Propozycja poprawek dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "PKP", ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o transporcie kolejowym. Apel RBF do Premiera oraz Ministra Infrastruktury o trudnej sytuacji w Przewozach Regionalnych i podjęciu jak najszybszych działań w tej kwestii. a)monitoring sytuacji na rynku kolejowym w Polsce b) uczestnictwo przedstawicieli RBF pracach sejmowej Komisji Infrastruktury oraz senackiej Komisji Infrastruktury i Gospodarki Narodowej c) wystąpienia z apelami, opiniami, listami otwartymi i stanowiskami do władz w sprawach konkretnych wydarzeń i podejmowanych działań d)opinie na temat niektórych projektów nowych uregulowań prawnych dotyczących transportu szynowego. Wystąpienia RBF w sprawie sporu przewoźników kolejowych z PKP PLK w sprawie opłaty dworcowej w sprawie dostepu do infrastruktury w sprawie konstrukcji umów o korzystanie z przydzielonych tras pociągów Stanowisko RBF w sprawie dalszej restrukturyzacji w ramach Grupy PKP oraz kształtowania relacji pomiędzy zarządcą infrastruktury PKP PLK SA a przewoźnikami kolejowymi listy otwarte opinie oświadczenia

12 DOKUMENTY analizy raporty opracowania
Raport na temat problemów polskiego kolejnictwa w obszarze informatyki Raport na temat aktywności podmiotów chińskich na polskim rynku transportu szynowego Raport na temat polskiego kolejnictwa w obszarze elektroenergetyki kolejowej Raport na temat rewitalizacji dworców kolejowych analizy raporty opracowania

13 DZIALALNOŚĆ ORGANIZACYJNA
organizacja spotkań interwencje w sprawach ogólnych, ale dotyczących problemów członków wystąpienia o odznaczenia konsultacje reprezentacja członków podczas debat, kongresów, świąt i jubileuszów Spotkania członków w grupach problemowych spotkanie zarządców infrastruktury kolejowej spotkanie zespołu ds. informatyki spotkanie przewoźników pasażerskich spotkanie przewoźników towarowych Spotkanie członków RBF z ministrem Sławomirem Nowakiem Polska misja gospodarcza w Indiach Udział w targach TRAKO i EKG konsultacje spotkania reprezentacja

14 WSPÓLPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI
Do grupy instytucji, z którymi współpracuje RBF dołączył Urząd Transportu Kolejowego : Umowy o współpracy: PKP PLK SIRTS TDT UTK Przedstawiciele RBF brali udział w pracach gremiów: Rada Przewoźników przy PKP PLK Rada Techniczno-Ekonomiczna UTK Zespół do spraw stawek jednostkowych opłat za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej przy UTK Rada Trako Rada Programowa Kongresu Kolejowego Współpraca nad projektami: Pracodawcy RP, KIG, Lewiatan, Związki zawodowe,

15 DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA TRANSPORTU SZYNOWEGO
Gala Kolejowa Siódma edycja konkursu „Człowiek roku przyjaciel kolei ”. Jak co roku zostali wyłonieni zwycięzcy w pięciu kategoriach: menadżer, naukowiec, polityk, samorządowiec i dziennikarz roku. Przyznano także honorowe wyróżnienia dla osób związanych z branżą kolejową Kongres Kolejowy Z inicjatywy RBF po raz pierwszy wspólnie z PKP PLK zorganizowano wielopanelowy Kongres Kolejowy, bardzo pozytywnie przyjęty przez środowisko transportu Patronaty nad konferencjami i seminariami RBF objął patronatem w 2011 roku kilkanaście konferencji, w większości z nich aktywnie uczestniczył przy tworzeniu i realizacji programu konferencje gala kolejowa

16 OBECNOŚĆ W MEDIACH Utrzymanie i bieżąca
nowelizacja własnej witryny internetowej Działania prowadzone przez Adriana Furgalskiego w mediach ogólnopolskich - telewizja, radio, prasa Działania w mediach branżowych, głównie w wydawnictwach prasowych, internetowych i newsletterach Rynku Kolejowego

17 FINANSE ROK 2012 Przychody 718 000 Koszty ogółem w tym: 733 000
Obsługa biurowo-organizacyjna Prace zlecone 7 000 Honoraria eksperckie jednorazowe i ze stałej współpracy Przedsięwzięcia reklamowo- promocyjne 77 000 Delegacje, reprezentacja, udział w targach 16 000 Koszty posiedzeń Rady Programowej Kongresu Kolejowego oraz konferencji prasowych 18 000 Pokrycie części kosztów Gali Kolejowej 24 000 FINANSE Składki : uchwałą Zarządu przyjęto zasady zróżnicowanych składek w 4 grupach : firm wiodących, firm dużych, firm średnich i firm małych. oraz ustalono kwartalny system rozliczeń. Przewodniczący Zarządu i członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, bez wynagrodzeń lub zwrotu kosztów. Związek ponosił koszty pracy dwóch osób na potrzeby Biura RBF oraz ekspertów przy konkretnych projektach. Główne koszty w roku 2011 koszt obsługi organizacji ( w tym umowa z Piotrem Faryna) koszty związane z organizacją gali kolejowej i kongresu kolejowego koszty honorariów eksperckich (w tym stała umowa z Adrianem Furgalskim) promocja i reklama RBF

18 PLANY 2012 kontynuacja prac rozpoczętych w 2011, przede wszystkim : dalsze starania o efektywne i rozsądne rozwiązania związane z opłatami za dostęp do infrastruktury kolejowej poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla wsparcia projektów inwestycyjnych w infrastrukturze kolejowej, w szczególności rewitalizacji i modernizacji wykorzystujących środki UE prowadzenie analiz związanych z wrażliwymi obszarami, w których wprowadzane są nowe regulacje jak np. kwestie procesu oceny zgodności i certyfikacji przegląd Białej Księgi w kierunku nowelizacji dokumentu organizacja Gali Kolejowej i Kongresu Kolejowego NARZĘDZIA 2012 wewnętrzne: spotkania członków w zespołach, spotkania z VIP, analizy, raporty zewnętrzne: listy otwarte, stanowiska, konsultacje, udział w komisjach parlamentu oraz w innych gremiach PKP PLK, UTK itp., działalność medialna reprezentacyjne: organizacja wydarzeń, patronaty nad wydarzeniami, udział w imprezach kolejowych,

19


Pobierz ppt "WIERZYMY W KOLEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google