Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I. Punkt informacyjny Radar W okresie realizacji projektu zanotowano 137 zgłoszeń. Z informacji udzielanych w Radarze skorzystało ogółem 127 osób, w tym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I. Punkt informacyjny Radar W okresie realizacji projektu zanotowano 137 zgłoszeń. Z informacji udzielanych w Radarze skorzystało ogółem 127 osób, w tym."— Zapis prezentacji:

1

2 I. Punkt informacyjny Radar W okresie realizacji projektu zanotowano 137 zgłoszeń. Z informacji udzielanych w Radarze skorzystało ogółem 127 osób, w tym 61 kobiet i 60 mężczyzn (wyk. I.1.) Z obszaru związanego z osobami chorującymi psychicznie i/lub niepełnosprawnymi intelektualnie ogółem zgłosiło się 85 osób, w tym: w 40-tu przypadkach sam klient, w 42-tu rodzina klienta, w 3 przypadkach inne osoby (wyk. I.2.) Z obszaru niezwiązanego z chorobami psychicznymi/niepełnosprawnością intelektualną zgłosiło się łącznie 42 osób, w tym: w 26-tu przypadkach sam klient, w 12-tu rodzina klienta, w 4-miu inne osoby.

3 I.1. Ilość osób które skorzystały z informacji w punkcie Radar

4 I.2. Osoba zgłaszająca problem (dotyczy osób chorujących psychicznie)

5 II. Wiek osób zgłaszających się do punktu Radar Klienci, którzy zgłosili się do Radaru zostali podzieleni na 5 grup wiekowych. W obszarze związanym z chorobami psychicznymi/niepełnosprawnością intelektualną zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet najliczniejszą grupę stanowiły osoby między 19 a 35 rokiem życia. (wyk.II.1.) W obszarze niezwiązanym z chorobami psychicznymi zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet najliczniejszą grupę stanowiły osoby powyżej 66 roku życia.

6 II.1. Wiek osób chorujących psychicznie/niepełnosprawnych intelektualnie

7 III. Obszary problemowe W procesie ewaluacyjnym wyłoniono następujące obszary problemowe Bezrobocie Zagrożenie bezdomnością/bezdomność Uzależnienia Niedostateczne wsparcie środowiskowe Przemoc Niezaradność życiowa Zła sytuacja bytowa i/lub materialna Inne

8 III.2. Obszary problemowe dotyczące osób chorujących psychicznie lub/i niepełnosprawnych intelektualnie

9 V. Źródło informacji o Radarze oraz forma kontaktu Jako najczęstsze źródło informacji o Radarze klienci podawali ulotki, które otrzymywali przy wypisie ze szpitala, w przychodni CZP, innych przychodniach od pracowników MOPS. Drugim ze względu na częstotliwość źródłem była informacja w holu MOPS udzielana przez pracownika obsługującego punkt oraz plakat. (wyk.V.1.) Najczęstszą formą kontaktu było zgłaszanie się osobiste klientów oraz kontakt telefoniczny. (wyk. V.2.)

10 V.1.. Źródło informacji o Punkcie Radar

11 VI. Zaproponowane formy wsparcia Osobom zgłaszającym się do Radaru udzielano wsparcia na miejscu, w postaci informacji, dotyczącej załatwienia konkretnej sprawy lub informowano do jakiej instytucji z danym problemem klient może się udać. Zarówno wśród klientów z obszaru związanego z chorobą psychiczną jak i niezwiązanego najczęściej kierowano klientów do Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej jako właściwych do udzielenia wsparcia w zgłaszanym problemie. (wyk.VI.I.1,)

12 VI.1. Zaproponowane formy wsparcia (dot. osób chorujących psychicznie/ niepełnosprawnych intelektualnie )

13 Punkt informacyjny Radar jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00. Punkt obsługiwany jest przez dwóch pracowników MOPS-u. Pracownicy punktu są członkami Zespołu ds. Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych.


Pobierz ppt "I. Punkt informacyjny Radar W okresie realizacji projektu zanotowano 137 zgłoszeń. Z informacji udzielanych w Radarze skorzystało ogółem 127 osób, w tym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google