Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie pomagają? Wymiar pomocy z perspektywy 5 lat działalności.

Коpie: 1
SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE SOS W LESKU – ANALIZA ANKIETY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie pomagają? Wymiar pomocy z perspektywy 5 lat działalności."— Zapis prezentacji:

1 Czy specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie pomagają? Wymiar pomocy z perspektywy 5 lat działalności.

2 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie SOS w Lesku Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach

3 SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W NOWEJ SARZYNIE – ANALIZA ANKIETY

4 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie uzyskuje informacje zwrotne i opinie klientów na temat pracy i działalności w oparciu o dane zdobyte z ankiety ewaluacyjnej SOW. Na ich podstawie dokonuje się analizy i oceny pomocy udzielonej przez pracowników SOW.

5 Na pytanie „Czy uzyskane wsparcie pozwoliło rozwiązać Pana/Pani problem?” klienci udzielili następujących odpowiedzi: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie, dane za lata 2010, 2011, I połowę.

6 Dane znajdujące się na powyższym wykresie wskazują, że ponad połowa klientów (55%) odpowiedziała, że wsparcie uzyskane w Ośrodku pozwoliło w rozwiązaniu problemu przemocy, ponad 1/3 klientów (39%) twierdzi, że częściowo i tylko (6%) badanych jest zdania, że ich problemu nie udało się rozwiązać. Reasumując Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie prowadzi skuteczne działania, gdyż ponad 90% klientów twierdzi, iż wsparcie pracowników Ośrodka pozwoliło całkowicie bądź częściowo rozwiązać problem przemocy.

7 Klientów korzystających ze wsparcia SOW zapytano również o to, jak oceniają pomoc udzieloną przez pracowników Ośrodka. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie, dane za lata 2010, 2011, I połowę.

8 Reasumując 91% klientów ocenia bardzo dobrze i raczej dobrze pomoc udzieloną przez pracowników SOW. Zaledwie 6% badanych raczej źle ocenia pomoc niesioną przez pracowników, tylko 3% nie miało zdania na ten temat. Podsumowując większość klientów ocenia bardzo dobrze pracę SOW w Nowej Sarzynie. Odpowiedzi klientów wskazują na to, że narzędzia pracy stosowane przez pracowników są skuteczne i przynoszą efekty w postaci rozwiązywania problemów i zadowolenia klientów.

9 Klienci SOW w Nowej Sarzynie zapytani o zgodę na monitorowanie ich sytuacji życiowej po opuszczeniu Ośrodka udzielili następujących odpowiedzi:

10 SOW Nowa Sarzyna rozpoczął monitorowanie sytuacji życiowej klientów od 2008 roku. Powyższy wykres wskazuje, że w latach zgodę na monitorowanie sytuacji życiowej wyraziło 89% osób, 8% nie wyraziło zgody, a pozostałe osoby (3%) nie były monitorowania z powodu braku wystąpienia przemocy, nie posiadania telefonu bądź wyjazdu za granicę.

11 Wnioskując klienci Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie oceniają bardzo dobrze pracę wykonywaną przez pracowników Ośrodka na rzecz rozwiązania problemu przemocy stwierdziło tak 91%. Niemalże większość klientów, bo 90% klientów ocenia pracę Ośrodka jako skuteczną.

12 SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE SOS W LESKU – ANALIZA ANKIETY

13 Klienci SOW w Lesku zapytani o to, jak oceniają pomoc udzieloną przez pracowników, udzielili następujących odpowiedzi:

14 Z powyższych odpowiedzi wynika, że 89% klientów ocenia bardzo dobrze i raczej dobrze pomoc udzieloną przez pracowników SOW. Zaledwie 7% badanych ocenia raczej źle i bardzo źle pomoc niesioną przez pracowników, tylko 4% nie miało zdania na ten temat. Podsumowując większość klientów ocenia bardzo dobrze pracę SOW w Lesku.

15 Ponadto ankietowanych zapytano jak według nich funkcjonuje SOW w Lesku.

16 Aż 85% respondentów ocenia dobrze działanie i pracę Ośrodka
Aż 85% respondentów ocenia dobrze działanie i pracę Ośrodka. Przeciwne zdanie co do dobrego funkcjonowaniu Ośrodka ma zaledwie 3% badanych. Z kolei 12% klientów nie miało zdania na tak postawione im pytanie. Wnioskując bardzo duży procent badanych odnosi się pozytywnie do funkcjonowania i istnienie SOW w Lesku, w związku z czym ofiary przemocy będą chętnie korzystać ze wsparcia, jakie mogą uzyskać w tak dobrze działającym Ośrodku.

17 Klienci SOW w Lesku zapytani o zgodę na monitorowanie ich sytuacji życiowej po opuszczeniu Ośrodka udzielili następujących odpowiedzi:

18 SOW Lesko rozpoczął monitorowanie sytuacji życiowej klientów od 2009 roku. Powyższy wykres wskazuje, że w latach zgodę na monitorowanie sytuacji życiowej wyraziło 95% osób, tylko 3% nie wyraziło zgody, a pozostałe 2% klientów nie było monitorowania z powodu braku wystąpienia przemocy.

19 Wnioskując klienci Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie SOS w Lesku oceniają bardzo dobrze pracę wykonywaną przez pracowników Ośrodka na rzecz rozwiązania problemu przemocy (89%), co za tym idzie taki sam procent klientów wyraził zgodę na monitorowanie sytuacji życiowej po opuszczeniu Ośrodka (89%).

20 SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W KORYTNIKACH – ANALIZA ANKIETY

21

22 Powyższy wykres wskazuje, że spośród osób mieszkających w Ośrodku w latach , 91% ankietowanych przyznało, że współpraca z Ośrodkiem przyczyniła się do korzystnej zmiany ich sytuacji życiowej, 9% miało trudności z oceną tej współpracy, natomiast nikt z respondentów nie uważał, że kontakt z SOW wpłynął niekorzystnie na ich sytuację życiową.

23 Zdaniem ankietowanych, spośród wszystkich form pomocy oferowanej przez SOW w Korytnikach najbardziej pomocna była: pomoc psychologiczno-pedagogiczna - 62%, następnie pomoc prawna - 19% i socjalna - 19%.

24

25 Jak pokazuje powyższy wykres, 82% ankietowanych klientów ambulatoryjnych uważa, że jakość pracy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach była bardzo dobra. Z kolei 18 % respondentów podało, że jakość pracy SOW była dobra.

26

27 SOW Korytniki rozpoczęły monitorowanie sytuacji życiowej klientów od 2007 roku. Powyższy wykres wskazuje, że w latach zgodę na monitorowanie sytuacji życiowej wyraziło 94% osób, tylko 6% nie wyraziło zgody.

28 Wnioskując klienci Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie W Korytnikach oceniają bardzo dobrze pracę wykonywaną przez pracowników Ośrodka (82%). Aż 91% klientów twierdzi, że współpraca z Ośrodkiem przyczyniła się do rozwiązania problemu przemocy. Najbardziej skuteczna według respondentów okazała się pomoc psychologiczna – pedagogiczna (62%).

29 Statystyki SOW – Dane za lata 2007 - 2012

30

31 Powyższy wykres obrazuje, iż liczba klientów korzystających z pomocy Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie od 2007 roku stale wzrasta. W roku 2007 z pomocy skorzystało 367 osób, w 2008r. – 521 osób, w 2009r. – 587 osób, w 2010r. – 674 osób, w 2011 nieco mniej bo 588 osób i w 2012r.(dane od I-III kwartał) 430 osób. W SOW Korytniki liczba klientów korzystających ze wsparcia w latach wyniosła 919 osób, w tym najwięcej bo 305 klientów było w 2010r., W SOW N. Sarzyna liczba klientów w latach wyniosła 843 osoby, w tym najwięcej osób skorzystało z pomocy w 2011 r. (203 osoby), W SOW SOS Lesko liczba osób, które skorzystały z pomocy wyniosła 839 osób, w tym najwięcej bo 182 osoby było w 2008r., W SOW Gorzyce liczba klientów korzystających ze wsparcia w latach wyniosła 566 osób, w tym najwięcej klientów jest w 2012r. (128 osób). Podsumowując ze wsparcia Ośrodków korzysta duża liczba klientów, tendencja utrzymuję się mniej więcej na jednakowym poziomie. Dane pokazują, że problem przemocy dotyczy nadal wielu osób i mimo stereotypów krążących w społeczeństwie o ofiarach przemocy, dużo osób korzysta z pomocy SOW.

32

33 Powyższy wykres wskazuje, iż liczba klientów stacjonarnych korzystających z pomocy SOW- ów utrzymuję się na jednakowym poziomie w poszczególnych latach. W 2007r. w Ośrodkach przebywało 158 klientów, w 2008r. liczba ta zwiększyła się do 231 klientów i w 2009r. 230 klientów, w 2010r. było nieco więcej bo 239 klientów, w 2011r. było 240, a w 2012r. Do września przebywało na terenie Ośrodków 181 klientów. W SOW Korytniki liczba klientów stacjonarnych korzystających ze wsparcia w latach wyniosła 308 osób, w tym najwięcej bo 75 klientów było w 2011r., W SOW N. Sarzyna liczba klientów stacjonarnych w latach wyniosła 346 osoby, w tym najwięcej klientów stacjonarnych było w 2010 r. (83 osoby), W SOW SOS Lesko liczba klientów stacjonarnych wyniosła 290 osób ,w tym najwięcej bo 61 osób było w 2008r., W SOW Gorzyce liczba klientów stacjonarnych w latach wyniosła 335 osób, w tym najwięcej klientów było w 2011r. (62 osoby).

34 Ogółem klienci stacjonarni w latach 2007-2012
Reasumując najwięcej klientów korzystających z pomocy całodobowej było w SOW Nowa Sarzyna (346 osób), następnie w SOW Gorzyce (335 osób), dalej 308 klientów w SOW Korytniki i 290 klientów w SOW SOS Lesko. Łącznie w latach w Ośrodkach klientów stacjonarnych było 1279.

35

36 Powyższy wykres wskazuje, iż liczba klientów ambulatoryjnych korzystających z pomocy SOW- ów utrzymuję się na jednakowym poziomie w poszczególnych latach. W 2007r. Ze wsparcia Ośrodkach skorzystało 209 klientów, w 2008r. liczba ta zwiększyła się do 290 klientów, w 2009r. 357 klientów, w 2010r. było zdecydowanie więcej bo 435 klientów, w 2011r. Nieco mniej bo 348, a w 2012r. do września z pomocy ambulatoryjnej skorzystało 241 klientów. W SOW Korytniki liczba klientów ambulatoryjnych korzystających z porad w latach wyniosła 611 osób, w tym najwięcej bo 240 klientów w 2010r., W SOW N. Sarzyna liczba klientów ambulatoryjnych w latach wyniosła 489 osoby, w tym najwięcej klientów ambulatoryjnych było w 2011 r. (147 osób), W SOW SOS Lesko liczba klientów ambulatoryjnych wyniosła 549 osób ,w tym najwięcej bo 121 osób skorzystało z porad w 2008r., W SOW Gorzyce liczba klientów ambulatoryjnych w latach wyniosła 231 osób, w tym najwięcej klientów skorzystało z pomocy w 2012r. (72 osoby).

37 Ogółem klienci ambulatoryjni w latach 2007-2012
Reasumując najwięcej klientów korzystających z pomocy ambulatoryjnej było w SOW Korytniki (611 osób), następnie w SOW SOS Lesko (549 osób), dalej 489 klientów w SOW Nowa Sarzyna i 231 klientów w SOW Gorzyce. Łącznie w latach w Ośrodkach klientów ambulatoryjnych było 1880.

38 Poniższy wykres przedstawia liczbę kobiet korzystających zarówno z pomocy stacjonarnej i ambulatoryjnej. W 2007r. ze wsparcia Ośrodka skorzystało 261 klientek, w 2008r. liczba ta wzrosła do 362 kobiet, w 2009r. 423 klientki, w 2010r. było zdecydowanie więcej bo 518 klientek, w 2011r. nieco mniej bo 420, a w 2012r. do września z pomocy ambulatoryjnej skorzystało 276 kobiet.

39 Liczba kobiet w latach 2007-2012 z podziałem na poszczególne Ośrodki
W SOW Korytniki w latach liczba kobiet korzystających z porad to 714, W SOW N. Sarzyna w latach kobiet, które skorzystały z pomocy całodobowej i doraźnej to 582, W SOW SOS Lesko liczba kobiet wyniosła 636, W SOW Gorzyce w latach liczba kobiet, które skorzystały z pomocy całodobowej i doraźnej to 328

40 Poniższy wykres przedstawia liczbę mężczyzn korzystających zarówno z pomocy stacjonarnej i ambulatoryjnej. W 2007r. ze wsparcia Ośrodka skorzystało 4 mężczyzn, w 2008r. liczba ta wzrosła do 25 mężczyzn, w 2009r. 30 klientów, w 2010r. było już nieco mniej bo 21 mężczyzn, w 2011r. Z pomocy skorzystało 22 klientów, a w 2012r. do września z pomocy skorzystało 28 mężczyzn.

41 Liczba mężczyzn w latach 2007-2012 z podziałem na poszczególne Ośrodki
W SOW Korytniki w latach liczba mężczyzn korzystających z porad to 19, W SOW Nowa Sarzyna w latach mężczyzn, którzy skorzystali z pomocy całodobowej i doraźnej to 44, W SOW SOS Lesko liczba mężczyzn wyniosła 36, W SOW Gorzyce w latach liczba mężczyzn, którzy skorzystali z pomocy całodobowej i doraźnej to 31

42 Poniższy wykres przedstawia liczbę dzieci, które wraz z rodzicami korzystały zarówno z pomocy stacjonarnej i ambulatoryjnej. W 2007r. ze wsparcia Ośrodka skorzystało 101 dzieci, w 2008r. liczba ta wzrosła do 133 dzieci, w 2009r. 134 niepełnoletnich, w 2010r. było 135 dzieci, w 2011r. z pomocy skorzystało 146 dzieci, a w 2012r. do września z pomocy skorzystało 114 dzieci.

43 Liczba dzieci w latach 2007-2012 z podziałem na poszczególne Ośrodki
W SOW Korytniki w latach liczba dzieci korzystających z pomocy (173), W SOW Nowa Sarzyna w latach dzieci, które skorzystały z pomocy całodobowej i doraźnej to 217, W SOW SOS Lesko liczba dzieci wyniosła 166, W SOW Gorzyce w latach liczba dzieci, które skorzystały z pomocy całodobowej i doraźnej to 207.

44 W SOW Korytniki w latach 2007-2012 z pomocy Ośrodka skorzystało 9 mężczyzn
W SOW Nowa Sarzyna w latach mężczyzn, którzy skorzystali z pomocy całodobowej i doraźnej było 26 mężczyzn, W SOW SOS Lesko w latach liczba mężczyzn wyniosła 26, W SOW Gorzyce w latach w Ośrodku było 2 mężczyzn

45 W SOW Korytniki w latach 2007-2012 z pomocy Ośrodka skorzystało 39 osób,
W SOW Nowa Sarzyna w latach osób niepełnosprawnych, które skorzystały z pomocy całodobowej i doraźnej było 40, W SOW SOS Lesko w latach liczba klientów wyniosła 26, W SOW Gorzyce w latach w Ośrodku było 19 osób ze stopniem niepełnosprawności.

46 WNIOSKI Działalność Specjalistycznego Ośrodka wsparcia Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie skierowana jest szczególnie na udzielanie wsparcia osobom doznającym przemocy. W latach z pomocy Ośrodka w Korytnikach, Nowej Sarzynie, Lesku i Gorzycach łącznie skorzystało 3167 osób. Niemalże każdego roku liczba klientów utrzymuje się na jednakowym poziomie. Najwięcej klientów było między rokiem (około 600 osób rocznie). Dotychczas znacznie więcej klientów skorzystało z pomocy ambulatoryjnej (1880 osób) w tym w Ośrodku w Korytnikach było najwięcej (611 osób). Zaś z pomocy stacjonarnej skorzystał (1279 osób) w tym w Ośrodku w Nowej Sarzynie było najwięcej klientów (346 osób).

47 Klientami Ośrodków najczęściej są kobiety, do dn. 09. 2012r
Klientami Ośrodków najczęściej są kobiety, do dn r. z pomocy skorzystało 2260 kobiet, następnie dzieci (763) i najmniej liczną grupą klientów byli mężczyźni (130). Ze wsparcia SOW korzystają także osoby starsze czyli w wieku poprodukcyjnym po 65 roku życia. Dotychczas łącznie we wszystkich Ośrodkach z pomocy skorzystały 63 osoby starsze. SOW udziela również wsparcia osobom posiadającym stopień niepełnosprawności, dotychczas pomocy udzielono 124 osobom niepełnosprawnym.

48 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Czy specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie pomagają? Wymiar pomocy z perspektywy 5 lat działalności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google