Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyki zagraniczne w Irlandii. Głównym celem naszego projektu jest: podniesienie umiejętności praktycznych zawodowych uczniów poprzez realizację praktyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyki zagraniczne w Irlandii. Głównym celem naszego projektu jest: podniesienie umiejętności praktycznych zawodowych uczniów poprzez realizację praktyk."— Zapis prezentacji:

1 Praktyki zagraniczne w Irlandii

2 Głównym celem naszego projektu jest: podniesienie umiejętności praktycznych zawodowych uczniów poprzez realizację praktyk zagranicznych Celami szczegółowymi projektu, które wpisują się w cel główny są: - zwiększenie świadomości uczniów w zakresie mobilności zawodowej poprzez aktywne poruszanie się po europejskim a nie tylko lokalnym rynku pracy - podniesienie i/lub nabycie dodatkowych umiejętności praktycznych w zakresie innych technologii budowlanych - zwiększenie motywacji do nauki języków obcych - podniesienie umiejętności konwersacji w języku obcym - zwiększenie samooceny stażysty - zwiększenie aktywności obywatelskiej - zwiększenie poziomu tolerancji i otwartości na inne kultury, tradycje, język - podniesienie świadomości bycia członkiem Wspólnoty Europejskiej - zwiększenie konkurencyjności absolwenta na rynku pracy

3  Zajęcia językowe 80 h, których celem jest podniesienie umiejętności językowych z poziomu A2 na B1 oraz nabycie umiejętności komunikowania się w języku branżowym budowlanym  Zajęcia kulturowe 8h, których celem jest nabycie wiedzy o specyfice społecznej i gospodarczej Irlandii, podniesienie poziomu wiedzy na temat historii i dziedzictwa kulturowego Irlandii  Zajęcia z przygotowania pedagogicznego 8h

4  I grupa (klasy III) co poniedziałek od godz. 14.05 pierwsze zajęcia już 5 października 2015 roku  II grupa (klasy II) co wtorek od godz. 14.05 pierwsze zajęcia już 6 października 2015 roku  dodatkowo I i II grupa w czasie ferii zimowych zajęcia z native speakerem

5 Każdy uczestnik ma prawo do:  nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,  zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,  otrzymania materiałów promocyjnych, pomocy dydaktycznych do zajęć, ubrań roboczych

6 Uczestnik zobowiązuje się do:  wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, ankiet poziomu zadowolenia,  nie sprzedawania materiałów dydaktycznych otrzymanych podczas udziału w projekcie,  uczestnictwa w zajęciach, na które się zakwalifikował (podpis na liście obecności),  wypełnienia raportu końcowego

7 Opieka zdrowotna w Irlandii. Obywatele krajów Unii Europejskiej są uprawnieni do otrzymania bezpłatnej pomocy medycznej w Irlandii na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Przypominamy o konieczności zabrania jej ze sobą. W przeciwnym wypadku czas oczekiwania na lekarza wydłuży się.

8 Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Irlandii jest paszport bądź dowód osobisty (nowego i starego wzoru).

9  I grupa od 30 kwietnia do 14 maja 2016 roku  II grupa od 10 do 24 września 2016 roku

10  I grupa wylot 30 kwietnia, powrót 14 maja 2016  II grupa wylot 10, a powrót 24 września 2016 roku

11  Wszyscy pracownicy sektora budowlanego ( także praktykanci ) są zobowiązani do odbycia szkolenia bhp Safe Pass oraz do posiadania karty Safe Pass przed podjęciem pracy na budowie.  Karty rejestracyjne bhp Safe Pass są ważne przez 4 lata.


Pobierz ppt "Praktyki zagraniczne w Irlandii. Głównym celem naszego projektu jest: podniesienie umiejętności praktycznych zawodowych uczniów poprzez realizację praktyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google