Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT AKTYWNY W SZKOLE – TWÓRCZY W ŻYCIU Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT AKTYWNY W SZKOLE – TWÓRCZY W ŻYCIU Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT AKTYWNY W SZKOLE – TWÓRCZY W ŻYCIU Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2

2 Termin realizacji zajęć: styczeń – czerwiec 2014r. i wrzesień 2014r. – maj 2015r.

3 Realizowane będą: Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i ICT, Zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne oraz wsparcie psychologiczno- pedagogiczne wzmacniające potencjał rozwojowy uczniów,

4 Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego/maturalnego, Ścieżki edukacyjne z zakresu: Świadomości i ekspresji kulturalnej, Tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego, Doradztwo edukacyjno-zawodowe Staże u pracodawców uczniów liceów ogólnokształcących.

5 OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

6 ZADANIE 1 Zajęcia z grafiki komputerowej, obróbki grafiki oraz animacji komputerowej – prowadzący mgr M. Garbulski, Zajęcia poszerzające wiedzę matematyczną uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego – prowadząca mgr A. Theuss, Zajęcia z języka hiszpańskiego Teatr językiem międzynarodowym – prowadząca mgr E. Bilska,

7 ZADANIE 1 Zajęcia z matematyki Przybliżanie zastosowań matematyki w ekonomii i bankowości, w architekturze i budownictwie, sztuce, muzyce, w przemyśle - prowadząca mgr L. Kliniewska, Zajęcia ukierunkowane na rozwój umiejętności matematycznych – prowadząca mgr A. Podgórska - Falaszek.

8 ZADANIE 2 Zajęcia specjalistyczne: "Rozwój umiejętności matematycznych - terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce – prowadząca mgr A. Marzec.

9 ZADANIE 3 Zajęcia z fizyki Przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych z wykorzystaniem platformy Moodle – prowadzący mgr M. Garbulski, Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego – prowadząca mgr K. Wyrębska,

10 ZADANIE 3 Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z historii i wos-u Liderzy z historii – prowadząca mgr V. Kozłowska, Zajęcia ukierunkowane na poszerzenie wiedzy uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego z matematyki – prowadząca mgr A. Theuss.

11 ZADANIE 4 Zajęcia o charakterze regionalnym z elementami patriotycznymi – Interaktywni regiomaniacy – prowadząca mgr V. Kozłowska, Poznajemy nasze województwo, kulturę, zwyczaje – wycieczki edukacyjne – prowadzące mgr M. Kowalczyk – Wojtkowiak oraz mgr K. Wyrębska, Cztery pory roku w bydgoskiej kulturze - wyjścia do placówek kulturalnych i zajęcia praktyczne w muzeum. prowadzące mgr M. Wachowska oraz mgr I. Witkowska.

12 ZADANIE 5 Zajęcia zawodoznawcze – Kurs na przyszłość – prowadząca mgr V. Kozłowska.

13 OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA UCZNIÓW LICEUM

14 ZADANIE 1 Zajęcia z języka angielskiego – konwersacje – prowadząca mgr B. Szot, Zajęcia z języka angielskiego – ćwiczenia w pisaniu – prowadząca mgr B. Szot.

15 ZADANIE 2 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki – prowadząca mgr A. Podgórska – Falaszek.

16 ZADANIE 3 Zajęcia ukierunkowane na poszerzenie wiedzy uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego z matematyki – prowadząca mgr A. Podgórska – Falaszek, Zajęcia z języka angielskiego – przygotowanie do matury rozszerzonej. prowadząca mgr B. Szot.

17 ZADANIE 5 Zajęcia zawodoznawcze, staże u pracodawców – prowadząca mgr E. Ziółkowska.

18 W ramach projektu szkoła otrzyma środki na zakup m.in. tablic interaktywnych, laptopów, notebooków, kamery, aparatów fotograficznych, filmów edukacyjnych oraz specjalistycznych programów komputerowych. Sfinansowane zostaną wycieczki i wyjścia do instytucji.

19 Uczeń zainteresowany uczestnictwem zgłasza się do nauczycieli – opiekunów lub Szkolnego Koordynatora w celu otrzymania formularza zgłoszeniowego. Wypełniony formularz składa na ręce nauczyciela – opiekuna, Koordynatora lub w Sekretariacie szkoły. W oparciu o kryteria komisja rekrutacyjna dokonuje wyboru uczniów. Przygotowuje także listy rezerwowe. Terminy: do 13 grudnia 2013r. - I rekrutacja na okres: styczeń 2014r. – czerwiec 2014r. do 20 czerwca 2014r. - II rekrutacja na okres: wrzesień 2014r. – maj 2015r.

20 Uczeń zakwalifikowany do udziału w projekcie zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji uczestnictwa i podpisanie jej przez rodzica lub opiekuna ucznia. Uczestnik zobowiązany jest do: systematycznego uczestnictwa w zajęciach, wypełniania wszystkich testów sprawdzających, wypełniania ankiet ewaluacyjnych, usprawiedliwienia nieobecności.

21 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Przygotował: Koordynator Szkolny - mgr Violetta Kozłowska


Pobierz ppt "PROJEKT AKTYWNY W SZKOLE – TWÓRCZY W ŻYCIU Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google