Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek – najlepsza inwestycja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek – najlepsza inwestycja"— Zapis prezentacji:

1 Człowiek – najlepsza inwestycja
PROJEKT SYSTEMOWY: „OPS i Twoja aktywność ku integracji” Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 informacyjno – promocyjne jest współfinansowane przez
Spotkanie informacyjno – promocyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

3 Okres realizacji projektu systemowego
Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

4 Jak to było w 2008 roku? Ośrodek Pomocy Społecznej
W Czerwionce - Leszczynach

5 z Ośrodka Pomocy Społecznej
Cel ogólny projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych, w tym klientów korzystających z Ośrodka Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

6 Grupy docelowe osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności długotrwale bezrobotne, młodzież w wieku 15 – 25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym, Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

7 Uczestnicy Projektu 36 osób bezrobotnych, w tym:
- 16 osób długotrwale bezrobotnych, - 2 osoby niepełnosprawne. Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

8 Rekrutacja Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

9 Podpisano 36 umów uczestnictwa w projekcie
Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

10 Działania w ramach projektu
wsparcie zawodowe: ∙ kursy zawodowe, ∙ doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, kursy językowe, kurs animatora lokalnego, grupy wsparcia, kurs komputerowy. Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

11 Kursy zawodowe kucharz, magazynier – wózki widłowe,
budowlany – wykańczanie wnętrz, handlowy, spawacza, kosmetyczny, bukieciarz, sekretarz asystent, koparko – ładowarka, palacz C.O. Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

12 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

13 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

14 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

15 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

16 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

17 Wsparcie psychologiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

18 Kurs językowy Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

19 Kurs animatora lokalnego Ośrodek Pomocy Społecznej
W Czerwionce - Leszczynach

20 Grupy wsparcia Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

21 Praca grupy zarządzającej
Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

22 Jak to było w 2009 roku? Ośrodek Pomocy Społecznej
W Czerwionce - Leszczynach

23 Cel ogólny projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych, w tym klientów korzystających z Ośrodka Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

24 Cele szczegółowe projektu:
Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

25 Podniesienie kwalifikacji, umiejętności
i kompetencji zawodowych osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podniesienie własnej samooceny i poprawa wizerunku uczestników projektu. Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

26 Poprawa umiejętności społecznych.
Podniesienie aktywności zawodowej i nabycie wiedzy nt poruszania się na rynku pracy poprzez pomoc psychologiczną i pomoc doradcy zawodowego. Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

27 Grupy docelowe Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,
Osoby korzystające z usług Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: osoby bezrobotne, osoby nieaktywne zawodowo, młodzież w wieku 15 – 25 lat. Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

28 Uczestnicy projektu 40 Uczestników Projektu, w tym:
32 osoby bezrobotne, 8 osób nieaktywnych zawodowo. Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

29 Działania w ramach projektu
wsparcie psychologiczne i psychospołeczne wsparcie zawodowe: - doradztwo zawodowe, - kursy zawodowe, kurs językowy, kurs animatora lokalnego, grupy wsparcia. Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

30 Rezultaty twarde 30 osób ukończy szkolenia zawodowe,
30 osób uczestniczyć będzie w grupach wsparcia, 10 osób ukończy kursy językowe i otrzyma certyfikat, 12 osób ukończy kurs animatora lokalnego, 30 osób uczestniczyć będzie w spotkaniach z psychologiem, 40 osób zostanie objętych kontraktami socjalnymi w 2009r. Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

31 Rezultaty miękkie poprawa funkcjonowania społecznego uczestników projektu, poprawa umiejętności komunikacyjnych, rozwój umiejętności zarządzania czasem, podniesienie poczucia własnej wartości, podniesienie świadomości uczestników projektu w zakresie aktywnej integracji, zmiana postaw wobec aktywnej integracji. Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

32 Rekrutacja – spotkania informacyjne dla potencjalnych Uczestników Projektu
Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

33 40 kontraktów socjalnych
Podpisano 40 kontraktów socjalnych Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

34 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

35 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

36 Jakie działania w ramach projektu w 2009 roku?
Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

37 Szkolenia zawodowe: spawacz metodą MAG, sekretarz – asystent,
handlowe z obsługą kasy fiskalnej, spawacz metodą MAG, sekretarz – asystent, koparko – ładowarka, kucharz, brukarz, Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

38 Szkolenia zawodowe: fryzjer, opieka nad osobami zależnymi,
kosmetyczka, bukieciarz - florysta, palacz C.O. Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

39 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

40 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

41 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

42 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

43 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

44 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

45 Grupy wsparcia Prowadzone były przez: socjologa, prawnika, pedagoga pracy, socjoterapeutę. Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

46 Spotkania z psychologiem
i doradcą zawodowym Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

47 160 godz. doradztwa zawodowego
80 godz. zajęć z psychologiem Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

48 Kurs – szkolenie Animator lokalny
Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

49 Kurs zorganizowany dla 15 osób
Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

50 Zorganizowany dla 15 osób Zakończył się uzyskaniem certyfikatów
Język angielski Zorganizowany dla 15 osób Zakończył się uzyskaniem certyfikatów Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

51 w środowisku lokalnym”
Szkolenie: „Aktywna integracja w środowisku lokalnym” Zorganizowane dla wszystkich Uczestników Projektu Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

52 Zespół Projektowy Składa się z 13 osób Ośrodek Pomocy Społecznej
W Czerwionce - Leszczynach

53 Celina Cymorek Kierownik Projektu
Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

54 Monika Stępień - Grzegorzyca
Koordynator Projektu Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

55 Koordynatora Projektu
Mariusz Mitrus Asystent Koordynatora Projektu Andrzej Prudel Obsługa Prawna Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

56 Rozalia Kołodziejczyk
Pracownicy socjalni Anna Laskowska Wioletta Nieścier Kinga Mysłek Rozalia Kołodziejczyk Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

57 Pracownicy administracyjni
Monika Gonsior Agnieszka Cinal Barbara Jamiołkowska Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

58 Obsługa księgowa Lucyna Francik Joanna Szymańska
Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

59 Dziękuję za uwagę Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt: OPS i Twoja aktywność ku integracji jest współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach


Pobierz ppt "Człowiek – najlepsza inwestycja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google