Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek – najlepsza inwestycja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek – najlepsza inwestycja."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek – najlepsza inwestycja

2 Spotkanie informacyjno – promocyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

3 Okres realizacji projektu systemowego 01.06.2008 – 31.12.2013 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

4 Jak to było w 2008 roku? Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

5 Cel ogólny projektu Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych, w tym klientów korzystających z Ośrodka Pomocy Społecznej

6 Grupy docelowe Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności długotrwale bezrobotne, młodzież w wieku 15 – 25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym,

7 Uczestnicy Projektu Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach 36 osób bezrobotnych, w tym: - 16 osób długotrwale bezrobotnych, - 2 osoby niepełnosprawne.

8 Rekrutacja Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

9 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach Podpisano 36 umów uczestnictwa w projekcie

10 Działania w ramach projektu Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach - wsparcie zawodowe: kursy zawodowe, doradztwo zawodowe, - wsparcie psychologiczne, - kursy językowe, - kurs animatora lokalnego, - grupy wsparcia, - kurs komputerowy.

11 Kursy zawodowe Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach - kucharz, - magazynier – wózki widłowe, - budowlany – wykańczanie wnętrz, - handlowy, - spawacza, - kosmetyczny, - bukieciarz, - sekretarz asystent, - koparko – ładowarka, - palacz C.O.

12 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

13 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

14 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

15 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

16 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

17 Wsparcie psychologiczne Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

18 Kurs językowy Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

19 animatora lokalnego Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach Kurs

20 Grupy wsparcia Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

21 Praca grupy zarządzającej Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

22 Jak to było w 2009 roku? Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

23 Cel ogólny projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych, w tym klientów korzystających z Ośrodka Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

24 Cele szczegółowe projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

25 Podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podniesienie własnej samooceny i poprawa wizerunku uczestników projektu. Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

26 Poprawa umiejętności społecznych. Podniesienie aktywności zawodowej i nabycie wiedzy nt poruszania się na rynku pracy poprzez pomoc psychologiczną i pomoc doradcy zawodowego. Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

27 Grupy docelowe Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, Osoby korzystające z usług Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: - osoby bezrobotne, - osoby nieaktywne zawodowo, - młodzież w wieku 15 – 25 lat.

28 Uczestnicy projektu 40 Uczestników Projektu, w tym: - 32 osoby bezrobotne, - 8 osób nieaktywnych zawodowo. Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

29 Działania w ramach projektu - wsparcie psychologiczne i psychospołeczne - wsparcie zawodowe: - doradztwo zawodowe, - kursy zawodowe, - kurs językowy, - kurs animatora lokalnego, - grupy wsparcia. Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

30 Rezultaty twarde 30 osób ukończy szkolenia zawodowe, 30 osób uczestniczyć będzie w grupach wsparcia, 10 osób ukończy kursy językowe i otrzyma certyfikat, 12 osób ukończy kurs animatora lokalnego, 30 osób uczestniczyć będzie w spotkaniach z psychologiem, 40 osób zostanie objętych kontraktami socjalnymi w 2009r. Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

31 Rezultaty miękkie poprawa funkcjonowania społecznego uczestników projektu, poprawa umiejętności komunikacyjnych, rozwój umiejętności zarządzania czasem, podniesienie poczucia własnej wartości, podniesienie świadomości uczestników projektu w zakresie aktywnej integracji, zmiana postaw wobec aktywnej integracji. Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

32 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach Rekrutacja – spotkania informacyjne dla potencjalnych Uczestników Projektu

33 Podpisano 40 kontraktów socjalnych Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

34 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

35 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

36 Jakie działania w ramach projektu w 2009 roku? Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

37 Szkolenia zawodowe: - handlowe z obsługą kasy fiskalnej, - spawacz metodą MAG, - sekretarz – asystent, - koparko – ładowarka, - kucharz, - brukarz, Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

38 Szkolenia zawodowe: - fryzjer, - opieka nad osobami zależnymi, - kosmetyczka, - bukieciarz - florysta, - palacz C.O. Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

39 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

40 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

41 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

42 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

43 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

44 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach

45 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach Grupy wsparcia Prowadzone były przez: socjologa, prawnika, pedagoga pracy, socjoterapeutę.

46 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach Spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym

47 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach 160 godz. doradztwa zawodowego 80 godz. zajęć z psychologiem

48 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach Kurs – szkolenie Animator lokalny

49 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach Kurs zorganizowany dla 15 osób

50 Język angielski Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach Zorganizowany dla 15 osób Zakończył się uzyskaniem certyfikatów

51 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach Szkolenie: Aktywna integracja w środowisku lokalnym Zorganizowane dla wszystkich Uczestników Projektu

52 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach Zespół Projektowy Składa się z 13 osób

53 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach Celina Cymorek Kierownik Projektu

54 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach Monika Stępień - Grzegorzyca Koordynator Projektu

55 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach Mariusz Mitrus Asystent Koordynatora Projektu Andrzej Prudel Obsługa Prawna

56 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach Anna Laskowska Pracownicy socjalni Wioletta Nieścier Kinga Mysłek Rozalia Kołodziejczyk

57 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach Pracownicy administracyjni Monika GonsiorAgnieszka Cinal Barbara Jamiołkowska

58 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach Obsługa księgowa Lucyna Francik Joanna Szymańska

59 Ośrodek Pomocy Społecznej W Czerwionce - Leszczynach Dziękuję za uwagę Projekt: OPS i Twoja aktywność ku integracji jest współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja


Pobierz ppt "Projekt współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek – najlepsza inwestycja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google