Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass."— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

2 Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze UE, w Islandii, Norwegii, Lichtenstainie oraz krajach kandydujących do UE. Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku. europass

3 Cele Europass promowanie mobilności i przejrzystości kwalifikacji i kompetencji wspieranie procesu wyrównywania szans na rynku edukacji i pracy wspieranie instytucji edukacyjnych i pracodawców w lepszej ocenie kompetencji poszczególnych osób umożliwienie zaprezentowania wiedzy i umiejętności zdobytych nie tylko poprzez formalne kształcenie, ale także poprzez edukację nieformalną i uczenie się incydentalne europass

4 Dokumenty wchodzące w skład Europass: Europass – CV Europass – Paszport Językowy Europass – Mobilność Europass – Suplement do Dyplomu Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe europass

5 EUROPASS - CV umożliwia porównanie kwalifikacji kandydatów do pracy pochodzących z różnych krajów UE (funkcjonuje w 26 językach i w takim samym kształcie na obszarze całej Europy), ułatwia kandydatom do pracy przejrzystą prezentację informacji o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, umożliwia udokumentowanie umiejętności zdobytych poza edukacja formalną, jest ogólnie dostępny, możliwy do zapisania w formatach MS Office, OpenOffice, Adobe Pdf, HTML, XML i posiada czytelną instrukcję wypełnienia z licznymi przykładami.ogólnie dostępnyczytelną instrukcję

6 europass

7 EUROPASS - Paszport Językowy dokument w spójny sposób przedstawiający opanowane sprawności i umiejętności językowe informacje o otrzymanych dyplomach, zaświadczeniach i certyfikatach informacje o nabytych doświadczeniach językowych i kulturowych samoocena umiejętności językowych

8 europass EUROPASS - Paszport Językowy tabela samooceny Opis umiejętności w ramach sprawności językowych na podstawie tabeli samooceny stworzonej przez Radę Europy słuchanie Rozumienie czytanie porozumiewanie się (interakcja) Mówienie (samodzielne) wypowiadanie się (produkcja) Pisanie

9 europass EUROPASS-Mobilność prezentuje i potwierdza okresy nauki, szkolenia, staży lub praktyk zawodowych realizowanych w krajach UE i EFTA/EOG po1 stycznia 2005 dokument może otrzymać każda osoba, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia czy statusu zawodowego wydawany bezpłatnie przez Krajowe Centrum Europass wypełniany przez organizację wysyłającą i przyjmującą (wnioskodawcy indywidualni nie mogą sami występować o wydanie dokumentu) wydawany w języku polskim i dodatkowo na życzenie w języku obcym

10 europass EUROPASS-Mobilność cele określone przez Komisję Europejską promowanie europejskiej mobilności edukacyjnej zwiększanie przejrzystości rezultatów europejskiej mobilności edukacyjnej i zawodowej tworzenie warunków sprzyjających uznawaniu doświadczeń zdobytych za granicą

11 europass EUROPASS-Mobilność zakres informacyjny dane osobowe osoby wyjeżdżającej (beneficjenta) dane na temat instytucji wysyłającej i przyjmującej krótki opis kształcenia realizowanego w kraju macierzystym opis przebiegu nauki/szkolenia prowadzonego w innym kraju europejskim, ze wskazaniem umiejętności i kompetencji zdobytych w czasie jego trwania

12 europass EUROPASS-Mobilność warunki otrzymania udział w jednym z programów wspólnotowych z dziedziny edukacji i szkoleń bądź w innych inicjatywach edukacyjnych pod warunkiem, że: wyjazd organizowany jest w ramach kształcenia lub szkolenia realizowanego w kraju instytucja wysyłająca i zagraniczny partner przyjmujący mają podpisaną umowę (cele, czas trwania, sposoby monitorowania, etc) nauka/szkolenie jest nadzorowane przez opiekuna w projekcie uczestniczą państwa członkowskie UE lub ETFA/EOG

13 europass EUROPASS-Mobilność zalety dokumentu ułatwia pracodawcy ocenę umiejętności, kwalifikacji lub poziomu wiedzy zdobytej poza granicami kraju rozszerza możliwości dokumentowania różnych form zdobywania doświadczeń zawodowych nabytych za granicą co sprzyja ich przejrzystości w jednolity sposób dla wszystkich krajów europejskich prezentuje doświadczenie zdobyte podczas nauki, praktyk czy staży zagranicznych

14 europass Europass - Suplement do Dyplomu dokument załączany od 1.01.2005 przez uczelnie do dyplomu ukończenia szkoły wyższej w celu ułatwienia osobom trzecim zrozumienia znaczenia dyplomu w zakresie wiedzy i kompetencji zdobytych przez jego posiadacza

15 europass Europass-Suplement do Dyplomu zwiększa na europejskim rynku pracy czytelność dyplomów wydawanych przez polskie uczelnie dostarcza pełnych informacji na temat poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas studiów szczególnych osiągnięć absolwenta oraz jego uprawnień zawodowych

16 europass Europass-Suplement do Dyplomu struktura dokumentu informacje o posiadaczu dyplomu: imię i nazwisko, data urodzenia, numer albumu informacje o dyplomie: wykształcenie/tytuł zawodowy, kierunek studiów, nazwa uczelni informacje o poziomie wykształcenia: poziom wykształcenia, czas trwania studiów, warunki przyjęcia informacje o treści studiów i osiągniętych wynikach: program studiów, uzyskane oceny i ocena końcowa, system ocen

17 europass Europass-Suplement do Dyplomu struktura dokumentu informacje o uprawnieniach posiadacza: uzyskane kwalifikacje czy uprawnienia zawodowe, dostęp do dalszych studiów dodatkowe informacje: praktyki, nagrody, udział w kołach naukowych poświadczenie suplementu: podpisy i pieczęcie

18 europass EUROPASS-Suplement do Dyplomu suplement nie jest wydawany wstecznie, nie zastępuje oryginału dyplomu i nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez stosowne instytucje w innych krajach wzór dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, także w językach obcych.

19 europass Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 15.02.2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw…. przeznaczony dla absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, którzy zdadzą zewnętrzny egzamin zawodowy dokument stanowi szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu


Pobierz ppt "Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass."

Podobne prezentacje


Reklamy Google