Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji"— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Krajowe Centrum Europass

2 Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze UE, w Islandii, Norwegii, Lichtenstainie oraz krajach kandydujących do UE. Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku. europass

3 Cele Europass promowanie mobilności i przejrzystości kwalifikacji i kompetencji wspieranie procesu wyrównywania szans na rynku edukacji i pracy wspieranie instytucji edukacyjnych i pracodawców w lepszej ocenie kompetencji poszczególnych osób umożliwienie zaprezentowania wiedzy i umiejętności zdobytych nie tylko poprzez formalne kształcenie, ale także poprzez edukację nieformalną i uczenie się incydentalne europass

4 Dokumenty wchodzące w skład Europass:
Europass – CV Europass – Paszport Językowy Europass – Mobilność Europass – Suplement do Dyplomu Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe europass

5 EUROPASS - CV umożliwia porównanie kwalifikacji kandydatów do pracy pochodzących z różnych krajów UE (funkcjonuje w 26 językach i w takim samym kształcie na obszarze całej Europy), ułatwia kandydatom do pracy przejrzystą prezentację informacji o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, umożliwia udokumentowanie umiejętności zdobytych poza edukacja formalną, jest ogólnie dostępny, możliwy do zapisania w formatach MS Office, OpenOffice, Adobe Pdf, HTML, XML i posiada czytelną instrukcję wypełnienia z licznymi przykładami. europass

6 europass

7 EUROPASS - Paszport Językowy
dokument w spójny sposób przedstawiający opanowane sprawności i umiejętności językowe informacje o otrzymanych dyplomach, zaświadczeniach i certyfikatach informacje o nabytych doświadczeniach językowych i kulturowych samoocena umiejętności językowych europass 7

8 EUROPASS - Paszport Językowy
tabela samooceny Opis umiejętności w ramach sprawności językowych na podstawie tabeli samooceny stworzonej przez Radę Europy słuchanie Rozumienie czytanie porozumiewanie się (interakcja) Mówienie (samodzielne) wypowiadanie się (produkcja) Pisanie Samoocena umiejętności językowych. Precyzyjne określenie poziomu biegłości wg. opisowych kryteriów. Samooceny dokonuje się dla każdego z podanych języków osobno. W każdej z pięciu podanych rubryk (słuchanie, czytanie, porozumiewanie się, samodzielne wypowiadanie się, pisanie), należy określić swój poziom umiejętności za pomocą tabeli samooceny. Aby wpisać właściwy poziom, trzeba zapoznać się z opisami zawartymi w tabeli. Dotyczą one praktycznej znajomości języka, (np. tego, czy posiadacz dokumentu poradzi sobie w podróży albo czy potrafi zrozumieć prostą wiadomość przez telefon). W tabeli samooceny uwzględnione są trzy ogólne poziomy biegłości językowej: poziom podstawowy (A1, A2), poziom samodzielności (B1, B2) oraz poziom biegłości (C1, C2). europass 8

9 EUROPASS-Mobilność europass
prezentuje i potwierdza okresy nauki, szkolenia, staży lub praktyk zawodowych realizowanych w krajach UE i EFTA/EOG po1 stycznia 2005 dokument może otrzymać każda osoba, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia czy statusu zawodowego wydawany bezpłatnie przez Krajowe Centrum Europass wypełniany przez organizację wysyłającą i przyjmującą (wnioskodawcy indywidualni nie mogą sami występować o wydanie dokumentu) wydawany w języku polskim i dodatkowo na życzenie w języku obcym europass

10 cele określone przez Komisję Europejską
EUROPASS-Mobilność cele określone przez Komisję Europejską promowanie europejskiej mobilności edukacyjnej zwiększanie przejrzystości rezultatów europejskiej mobilności edukacyjnej i zawodowej tworzenie warunków sprzyjających uznawaniu doświadczeń zdobytych za granicą europass

11 EUROPASS-Mobilność zakres informacyjny
dane osobowe osoby wyjeżdżającej (beneficjenta) dane na temat instytucji wysyłającej i przyjmującej krótki opis kształcenia realizowanego w kraju macierzystym opis przebiegu nauki/szkolenia prowadzonego w innym kraju europejskim, ze wskazaniem umiejętności i kompetencji zdobytych w czasie jego trwania europass

12 EUROPASS-Mobilność warunki otrzymania
udział w jednym z programów wspólnotowych z dziedziny edukacji i szkoleń bądź w innych inicjatywach edukacyjnych pod warunkiem, że: wyjazd organizowany jest w ramach kształcenia lub szkolenia realizowanego w kraju instytucja wysyłająca i zagraniczny partner przyjmujący mają podpisaną umowę (cele, czas trwania, sposoby monitorowania, etc) nauka/szkolenie jest nadzorowane przez opiekuna w projekcie uczestniczą państwa członkowskie UE lub ETFA/EOG europass

13 EUROPASS-Mobilność zalety dokumentu
ułatwia pracodawcy ocenę umiejętności, kwalifikacji lub poziomu wiedzy zdobytej poza granicami kraju rozszerza możliwości dokumentowania różnych form zdobywania doświadczeń zawodowych nabytych za granicą co sprzyja ich przejrzystości w jednolity sposób dla wszystkich krajów europejskich prezentuje doświadczenie zdobyte podczas nauki, praktyk czy staży zagranicznych europass

14 Europass - Suplement do Dyplomu
dokument załączany od przez uczelnie do dyplomu ukończenia szkoły wyższej w celu ułatwienia osobom trzecim zrozumienia znaczenia dyplomu w zakresie wiedzy i kompetencji zdobytych przez jego posiadacza europass

15 Europass-Suplement do Dyplomu
zwiększa na europejskim rynku pracy czytelność dyplomów wydawanych przez polskie uczelnie dostarcza pełnych informacji na temat poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas studiów szczególnych osiągnięć absolwenta oraz jego uprawnień zawodowych Europass-Suplement do Dyplomu wydawany jest od 1 stycznia 2005 r. przez szkoły wyższe razem z dyplomem ukończenia studiów, w ramach opłaty za dyplom (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 23 lipca 2004 r.). Wzór dokumentu jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - (również w językach obcych: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim lub rosyjskim). europass

16 Europass-Suplement do Dyplomu
struktura dokumentu informacje o posiadaczu dyplomu: imię i nazwisko, data urodzenia, numer albumu informacje o dyplomie: wykształcenie/tytuł zawodowy, kierunek studiów, nazwa uczelni informacje o poziomie wykształcenia: poziom wykształcenia, czas trwania studiów, warunki przyjęcia informacje o treści studiów i osiągniętych wynikach: program studiów, uzyskane oceny i ocena końcowa, system ocen europass

17 Europass-Suplement do Dyplomu
struktura dokumentu informacje o uprawnieniach posiadacza: uzyskane kwalifikacje czy uprawnienia zawodowe, dostęp do dalszych studiów dodatkowe informacje: praktyki, nagrody, udział w kołach naukowych poświadczenie suplementu: podpisy i pieczęcie europass

18 EUROPASS-Suplement do Dyplomu
suplement nie jest wydawany wstecznie, nie zastępuje oryginału dyplomu i nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez stosowne instytucje w innych krajach wzór dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, także w językach obcych. europass

19 Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe
rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw…. przeznaczony dla absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, którzy zdadzą zewnętrzny egzamin zawodowy dokument stanowi szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu europass


Pobierz ppt "Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google