Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Zawodowo aktywni – kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Zawodowo aktywni – kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Zawodowo aktywni – kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizator projektupartner projektu RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU ZAWODOWO AKTYWNI - KURSY DLA DOROSŁYCH OSÓB PRACUJĄCYCH Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Dr Katarzyna Wiejak

2 Projekt Zawodowo aktywni – kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizator projektupartner projektu CELE EWALUACJI ocena efektywności kursów realizowanych w ramach projektu dwa obszary badawcze: ocena rezultatów szkoleń dla dorosłych osób pracujących ocena jakości procesu kształcenia

3 Projekt Zawodowo aktywni – kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizator projektupartner projektu 1. Ocena podniesienia poziomu wiedzy i kwalifikacji w następujących zakresach: –budowa i działanie współczesnych sieci teleinformatycznych –obsługa urządzeń sieciowych –kadry i płace –grafika komputerowa –techniki sprzedaży –księgowość

4 Projekt Zawodowo aktywni – kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizator projektupartner projektu 2. Ocena korzyści odniesionych z udziału w projekcie –zwiększenie świadomości w zakresie konieczności samokształcenia –zmiany w zakresie wiedzy na temat szkoleń finansowanych przez UE –korzyści zawodowe

5 Projekt Zawodowo aktywni – kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizator projektupartner projektu 3. Zmiany w zakresie kompetencji miękkich umiejętności komunikacyjne umiejętności interpersonalne kierowanie sobą zdolności intelektualne i twórcze

6 Projekt Zawodowo aktywni – kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizator projektupartner projektu 4. Ocena organizacyjnych aspektów projektu –organizację i obsługę szkolenia –przygotowanie techniczne i warunki lokalowe –ocenę harmonogramu kursów –ogólną ocenę projektu

7 Projekt Zawodowo aktywni – kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizator projektupartner projektu METODY test wiedzy – przed i po ankieta szkoleniowa ankieta oceny kompetencji – przed i po ankieta oceny szkolenia ankieta oceny wykładowcy

8 Projekt Zawodowo aktywni – kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizator projektupartner projektu REZULTATY - wiedza kurs Pomiar początkowyPomiar końcowy CCNA 5,7214,18 CCNP 5,0014,62 GRAFIKA KOMPUTEROWA 8,2514,50 KADRY I PŁACE 6,8014,20

9 Projekt Zawodowo aktywni – kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizator projektupartner projektu REZULTATY kurs Pomiar początkowyPomiar końcowy KSIĘGOWOŚĆ Z ELEMENTAMI KOMPUTERA 6,3014,20 TECHNIKI SPRZEDAŻY 9,9014,90 OGÓŁEM7,2114,43

10

11 Projekt Zawodowo aktywni – kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizator projektupartner projektu REZULTATY - WIEDZA

12 Projekt Zawodowo aktywni – kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizator projektupartner projektu KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

13

14 Projekt Zawodowo aktywni – kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizator projektupartner projektu CELE EWALUACJI

15 Projekt Zawodowo aktywni – kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizator projektupartner projektu

16 realizator projektupartner projektu ZMIANY W ZAKRESIE POTRZEBY DALSZEGO DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO

17 realizator projektupartner projektu

18 Projekt Zawodowo aktywni – kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizator projektupartner projektu ZMIANY W ZAKRESIE WIEDZY NA TEMAT SZKOLEŃ FINANSOWANYCH PRZEZ UE

19 Projekt Zawodowo aktywni – kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizator projektupartner projektu

20 Projekt Zawodowo aktywni – kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizator projektupartner projektu

21 Projekt Zawodowo aktywni – kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizator projektupartner projektu

22 Projekt Zawodowo aktywni – kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizator projektupartner projektu

23 Projekt Zawodowo aktywni – kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizator projektupartner projektu

24 Projekt Zawodowo aktywni – kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizator projektupartner projektu

25 Projekt Zawodowo aktywni – kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizator projektupartner projektu

26 Projekt Zawodowo aktywni – kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizator projektupartner projektu OGÓLNA OCENA PROJEKTU

27

28 Projekt Zawodowo aktywni – kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizator projektupartner projektu ŚREDNIA (SKALA 1-5) Organizacja szkolenia4,69 Przygotowanie techniczne i warunki lokalowe 4,62 Obsługa projektu w czasie rekrutacji i jego trwania 4,77

29 Projekt Zawodowo aktywni – kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizator projektupartner projektu WNIOSKI udział w projekcie przyczynił się do wzrostu kwalifikacji zawodowych 69 osób uczestniczących w kursach zawodowych i specjalistycznych kursach komputerowych akademii CISCO. Zarówno obiektywny sprawdzian wiedzy, jak i samoocena badanych wskazują na istotny przyrost poziomu wiedzy w zakresie objętym danym modułem szkoleniowym. Przyrost wiedzy u większości uczestników był znaczący.

30 Projekt Zawodowo aktywni – kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizator projektupartner projektu WNIOSKI istotnym rezultatem projektu zgodnym z jego celem nadrzędnym jest znaczący wzrost świadomości i potrzeby kształcenia ustawicznego, dostosowywania swoich kwalifikacji do zmieniających się potrzeb lokalnego rynku pracy. Aż 95,6% respondentów deklaruje, że efektem udziału w projekcie jest wzrost potrzeby dalszego doskonalenia zawodowego.

31 Projekt Zawodowo aktywni – kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizator projektupartner projektu WNIOSKI udział w projekcie przyczynił się do podniesienia poziomu wiedzy beneficjentów na temat szkoleń finansowanych z UE. Zdecydowana większość, bo aż 92,6% BO deklaruje wzrost poziomu wiedzy na wskazany temat.

32 Projekt Zawodowo aktywni – kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizator projektupartner projektu WNIOSKI rozwój tzw. kompetencji miękkich czyli umiejętności interpersonalnych i społecznych

33 Projekt Zawodowo aktywni – kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizator projektupartner projektu WNIOSKI wzrost umiejętności wykorzystania w pracy zawodowej wiedzy przyswojonej na kursie, deklarowany przez 94,1% uczestników szkoleń. wzrost kompetencji w zakresie planowania własnego rozwoju zawodowego odczuwany przez 94,1% BO

34 Projekt Zawodowo aktywni – kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizator projektupartner projektu WNIOSKI cele szczegółowe projektu Zawodowo aktywni takie jak nabycie nowych, podniesienie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych, zwiększenie świadomości osób pracujących o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych w zakresie konieczności samokształcenia się oraz promocja dalszego kształcenia się ustawicznego zostały zrealizowane


Pobierz ppt "Projekt Zawodowo aktywni – kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google